Presentacio pqpi 2011 2012

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    948

  • Download
    0

Transcript

<ul><li>1. </li></ul> <p>2. QU SN ELS PQPI-FIAP? </p> <ul><li>Sn projectesorganitzats pelDepartament </li></ul> <ul><li>d'Educacide la Generalitat de Catalunya </li></ul> <ul><li>en collaboraci amb elServei d'Ocupaci </li></ul> <ul><li>de Catalunya (SOC) .</li></ul> <ul><li>Compten amb el suport delFons Social Europeu i la collaboraci empresarial . </li></ul> <p>3. A QUI VAN ADREATS ELS PQPI-FIAP? </p> <ul><li>Sadrecen a jovesmajors de 16 anys i menors de 21 anys senseel graduat enESOque volen:</li></ul> <ul><li>- Iniciar-se en una professi </li></ul> <ul><li>-Treballar en aquest mbit professional </li></ul> <ul><li>-DURACI PQPI: un curs escolar(1050 h.) </li></ul> <p>4. OBJECTIUS </p> <ul><li>-Proporci deformaci bsicai professional </li></ul> <ul><li>quefaciliti: la incorporaci al mn laboral o </li></ul> <ul><li>continutatd'un itinerari formatiu . </li></ul> <ul><li>-Desenvolupament actituds i competncies </li></ul> <ul><li>quecontribueixena laformaci personal i </li></ul> <ul><li>professional.</li></ul> <ul><li>-Ampliacide lescompetncies bsiquesper </li></ul> <ul><li>afavorir la continutat educativa. </li></ul> <p>5. CARACTERSTIQUES DELS PQPI-FIAP </p> <ul><li>-Aula: 16 alumnes (aprox.) </li></ul> <ul><li>-Baix nombre dalumnes/classepermet: </li></ul> <ul><li>- Atencimspersonalitzadaalumne </li></ul> <ul><li>- Major adaptacia les sevesnecessitats </li></ul> <ul><li>Augment motivaci alumne </li></ul> <p>6. QU SESTUDIA EN UN PQPI? CONTINGUTS MDUL B Formaci bsicageneral(315 h)OBLIGATORI 500h Formaci tericoprcticaa lIES 200hde prctiques a empreses -Desenvolupamenti recursos personals -Coneixement de lentornsocial i professional -Aprenentatges instrumentals bsics MDUL A Mduls especfics(735 h)OBLIGATORI 7. AVALUACI </p> <ul><li>3 Sessions davaluaci(1r, 2n i 3r trimestre) </li></ul> <ul><li>1 sessi davaluaci extraordinriaper aquells que es presentin a les proves daccs a grau mitj. </li></ul> <ul><li>Superaci mdul A </li></ul> <ul><li>NOTA FINAL PQPI </li></ul> <ul><li>Superaci mdul B </li></ul> <p>8. QU ES POT FER DESPRS DE SUPERAR UN PQPI? </p> <ul><li>-Proves daccs cicles formatius de grau mitj </li></ul> <ul><li>-Escola dadults: per a obtenir el graduat </li></ul> <ul><li>dESO</li></ul> <ul><li>-Mn laboral </li></ul> <p>9. QUINS AVANTATGES TINC PER CURSAR UN PQPI? </p> <ul><li>*PQPI APROVAT (nota final entre 5-7) </li></ul> <ul><li>-Lalumne obt uncertificat de professionalitat </li></ul> <ul><li>-Pot presentar-se a les proves daccs de cicles formatius de grau mitj ( exempci part cientfico-tecnolgica: 3 exmens menys, en cas que aprovi la segona avaluaci ).</li></ul> <ul><li>*A ms se'ls sumar a la nota de la prova d'accs, sempre que la nota daquesta sigui igual o superior a 4, un percentatge del 40% de la nota obtinguda en el PQPI(sempre que assoleixi un 5 o ms a lavaluaci extraordinria) .</li></ul> <ul><li>*PQPI APROVAT (nota final de 8 o superior) </li></ul> <ul><li>- Superaci de les proves accs grau mitj SENSE REALITZAR ELS EXMENS . </li></ul> <ul><li>*SI ES VOL OBTENIR GRADUAT DESO... </li></ul> <ul><li>- Lalumne pot cursar de forma simultnia o posterior elmdul C a lescola dadults(Mra Ebre)tot i ser menor dedat</li></ul> <p>10. PREINSCRIPCIONS PQPI 2011-12 </p> <ul><li>- DEL9AL20MAIG </li></ul> <ul><li>Veure calendari de preinscripci </li></ul> <ul><li>* Es recomana no anar-hi lultim dia, ja que cal aportar diversa documentaci. </li></ul>