presentació informàtica

Embed Size (px)

Text of presentació informàtica

  • 1. L'INTERNET Qu s l'internet?s una xarxa pblica i global de computadors interconnectats mitjanant el protocol internet.i que transmeten les dades mitjanant commutacions de pequets. Internet s la uni de milions de subxarxes domstiques, acadmiques, comercials i governamentals, s per aix que a vegades se l'anomena "la xarxa de xarxes".Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades ser una internet, per d'Internet en majscules noms n'hi ha una. Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del mn, mitjanant un dispositiu electrnic com per exemple un ordinador o un telfon mbil.

2. FUNCI SERVEI Navegaci Www ( World Wide Web) Cercadors viquipdies comunicaci Correu electrnic Lliestes de correu Xats Sistemes de gesti de continguts Servidors de dades FPT Allotjament web Xarxes P2P (peer-to-peer) Xarxes P2M (peer-to-mail) Xarxes P2PTV (peer-to-peerTV) Serveis multimdia Veu sobre IP Televisi i rdio per Internet Cmeres web Jocs en lnea Serveis comercials Comer electrnic Banca electrnica 3. W orldW ideW eb s una xarxa de pgines escrites enhipertextmitjanant elllenguatge de marcatge HTMLi connectades entre s mitjanant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual s'hi pot navegar fcilment. Per accedir-hi s indispensable unnavegador web . Va ser creada perTim Berners-Leequan treballava alCERNdeGinebra ,Sussa . Ell mateix dirigeix elW3C , l'organisme encarregat de mantenir-ne el funcionament. 4. U niform R esourceL ocation

  • S'encarrega de donar una adrea nica per tal de localitzar cada pgina.

5. H ypertextT ransferP rotocol S'estableix el protocol per a l'intercanvi de documents d'hipertexr i multimdia al web. Apareix el 1990 amb la versi referida com a HTTP/0.9 com un protocol pensat per a la transferncia simple de dades a travs d'inetnet. No s fins a la versi referida com a HTTP/1.0 quan els missatges transferits sn enviats en format MIME, el que implica l'enviament de metainformaci conjuntament amb les dades transferides aix com la capacitat de precisar el propsit de les consultes entre el client i el servido. r 6. H ipetextM arkupL anguage s unllenguatge de marcatque deriva de l' SGMLdissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d' hipertext . Grcies aInterneti alsnavegadors web , s'ha convertit en un dels formats ms populars que existeixen per a la construcci de documents per a la web. C. 7. C orreu E lectrnic s refereix al sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicaci electrnica. Avui en dia, la majoria de sistemes de correu electrnic utilitzen internet. El correu electrnic s un dels serveis ms populars d'Internet. En comparaci amb el correu ordinari, t l'avantatge de ser ms barat i alhora ms rpid. La majoria del correu electrnic es transmet a servidors que treballen amb elprotocol SMTP.Pot ser de carcter privat, empresarial o institucional. 8. P ostO fficeP rotocol s un protocol que s'utilitza per recollir el correu electrnic. Es tracta d'un protocol fora senzill que permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu s recuperat i esborrat del servidor. La majoria dels clients de correu utilitzen aquest protocol, avui dia, per, la majoria tamb poden utilitzar el protocol IMAP, fora ms potent, per aquesta funci de recollida de correu. 9. S impleM ailT ranfer P rotocol s un protocol de xarxa basat en text utilitzat per a l'intercanvi de missatges de correu electrnic entre ordinador i/o diversos dispositius Per poder adaptar-se a les necessitats sorgides del creixement i la popularitat d'internet s'han creat diverses ampliacions d'aquest protocol, com ara poder enviar text amb format o fitxers adjunts. 10. I nternet M essagesA ccessP rotocol s unprotocolinformtic, basat enTCP/IP , que permet als usuaris llegir els seuscorreus electrnicsen el servidor i tant sols descarregar missatges i fitxers adjunts en la mquina local quan sigui necessari. 11. W ebmail

  • s un programa que permet eccedir al correu electrnic mitjanant una pgina web. Actualment s'utilitza molt, ja que permet llegir eks missatges de cirreu sense la necessitat d'instal.lar un programa clien a l'ordinador i, a ms, accedir des de qualsevol equip.

12. T renferncies deF itxers s un programari estandaritzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu. Forma part de la capa d'aplicaci del model TCP/IP. L'FTP s un protocol client-servidor de 8 bits, que pot gestionar qualsevol tipus de fitxer sense processar-los. Malauradament, es tracta d'un protocol amb un llarg temps de latncia. Es pot utilitzar directament des d'un terminal de sistema operatiu, tot i que existeixen gran quantitat de clients grfics. 13. T erminalsI nformtics Des de l'aparici dels primers sistemes que treballaven a Internet, sempre s'ha buscat l'opci de connectar-se a un altre ordinador i executar ordres remotes. Amb aquesta finalitat es va crear Telnet, un protocol que permet connectar-se a un altre ordinador i executar-ne el codi. Noms funciona en un entorn de consola, pers una eina molt efica per corregir errors a distncia o accedir a dades. Per no s gaire segur, ja que el nom d'usuari i la contrasenya per accedir a l'ordinador remot s'envien sense xifrar. Per aix es va crear la variant SSH, un terminal en qu les dades s'envien xifrades i la seguretat s molt elevada. Amb l'arribada de Windows i els entorns gr'afics, els terminals van evolucionas. El Terminal Server s un programa de Windows que permet accedir a un servidor i executar els programes dins de l'ordinador.