Normes al taller de tecnologia

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    193

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. NORMES AL TALLER DE TECNOLOGIANormes de funcionament 1. La feina es far individual o en grup, segons sacordi. 2. Durant el trimestre lalumne mantindr el lloc de treball assignat. Utilitzar i esfar responsable de les eines i del material que li sigui atorgat individualment ocom a membre del grup. 3. Els responsables de grup han de fer les tasques assignades. Ells sn, en part,responsables del bon funcionament del grup. 4. Al finalitzar la classe, els tamborets han destar sobre la taula. 5. Cada alumne o grup dalumnes s responsable de la neteja i del seu espai. 6. La neteja de laula de tecnologia ser rotativa. 7. El treball amb eines ha de ser respectus, per evitar prendre mal i alhoramantenir el bon s daquestes. 8. Al finalitzar ls de les eines, shan de netejar.Normes de comportament 1. No sha dentrar a laula sense la presencia del professor/a o sense autoritzaci. 2. No sha de tocar ni agafar cap eina, mquina o material de laula sense permsdel professor/a. 3. Cada alumne t el seu espai a laula. No es pot aixecar sense perms delprofessor. 4. Si es detecta el mal s dun objecte, eina o material, sha davisar al professor/a.Si el mal s s per part del alumne i ocasiona el desperfecte, haur de fer-secrrec de les despeses. 5. Cada grup dalumnes es responsable de la neteja del seu entorn. 6. No es pot sortir de laula sense haver escombrat, netejat i endreat. Un cop fetesaquestes tasques el professor/a anir donant perms als grups. 7. Shan de complir les normes de seguretat de cada eina i mquina. 8. Sempre sha de fer cas al professor/a. 9. Sha de respectar tots els companys.L incompliment daquestes normes de funcionament i comportament al taller detecnologia tindr mesures correctores per part del professorat de tecnologia.</p>