Llibre Blanc dels Concursos Interactius

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    251

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El present Llibre Blanc recull un seguit de guies bsiques per a ajudar en el disseny conceptual de concursos interactius multiplataforma. Les conclusions necessries per a elaborar aquestes guies van sortir dels diversos anlisis realitzats en el context del projecte CREA-Concursos (anlisi del gnere concursos, anlisis tcnics i metodolgics). En el projecte tamb es va realitzar un demostrador de concurs interactiu multiplataforma, basat en el concurs El Bocamoll, i es va avaluar amb usuaris. (Estudi publicat el mar del 2009)

Transcript

<ul><li> 1. Llibre Blanc delsConcursos Interactius</li></ul><p> 2. 0 Sumari1 Introducci ........................................................................................................................................ 22 El concurs ......................................................................................................................................... 32.1 Definici del gnere ...................................................................................................................... 32.2 Classificaci dels concursos ......................................................................................................... 42.3 Elements dun concurs.................................................................................................................. 52.4 Classificaci de proves ................................................................................................................. 52.5 Classificaci de mecnica .......................................................................................................... 133 El concurs interactiu ...................................................................................................................... 173.1 Definici del sub-gnere ............................................................................................................. 173.2 La interactivitat ............................................................................................................................ 184 Disseny dun concurs interactiu ................................................................................................... 204.1 Disseny Centrat en Usuaris ........................................................................................................ 204.2 Disseny Adaptat: proves i mecnica........................................................................................... 214.3 Disseny Multiplataforma.............................................................................................................. 224.4 Disseny socialitzador ................................................................................................................ 264.5 Disseny de costos per lusuari .................................................................................................... 274.6 Disseny de premis ...................................................................................................................... 285 Conclusions .................................................................................................................................... 291 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 3. 1 IntroducciEl Departament dEntreteniments de TVC va impulsar el projecte CREA-Concursos per a estudiar lespossibilitats interactives i multiplataforma al voltant dels concursos.Al llarg del projecte shan realitzat diversos anlisis (anlisi del gnere concursos, anlisis tcnics imetodolgics), i sha realitzat un demostrador de concurs interactiu multiplataforma, basat en ElBocamoll.Com a resultat daquest anlisi i de lavaluaci amb usuaris del demostrador realitzat, es podenextreure un seguit de conclusions i de guies bsiques alhora de dissenyar un concurs interactiu. Elpresent Llibre Blanc t com a objectiu reportar aquestes guies bsiques per a ajudar en el disseny deconcursos interactius multiplataforma.2 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 4. 2 El concurs2.1 Definici del gnereEl concurs s un gnere dentreteniment basat en la competici entre un o ms concursants que, permitj de diverses proves, rivalitzen per aconseguir un premi o per satisfer el simple desig de guanyar.El Gran Diccionari de la Llengua Catalana, en laccepci que ens interessa, defineix aix el termeconcurs:2 Joc, generalment organitzat per un mitj de comunicaci, en qu el guanyador o elsguanyadors semporten un premi. Ha guanyat un cotxe en un concurs de la televisi.Si ampliem aquesta definici, podem dir que un concurs s el procs mitjanant el qual un o mscandidats competeixen per aconseguir un premi o algun tipus de compensaci, encara que sigui elsimple plaer de jugar.El concurs s un gnere histric dins els mitjans de comunicaci. Shan fet concursos a la televisi, ala rdio, als diaris... I ara tamb sen fan a Internet o als telfons mbils. Per tant, ja dentrada podemintuir que s un gnere camalenic, que ha aconseguit adaptar-se a contextos molt diferents.2.2 Classificaci dels concursosLa classificaci estndard del gnere dels concursos televisius que sutilitza en lmbit teric iacadmic s la segent: quiz show per a tots aquells concursos de coneixements on els elements fonamentals per avanar en les proves sn els mrits dels concursants. game show per a tots aquells concursos que impliquen acci per part dels concursants per tal de superar les proves que sels proposa.3 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 5. A grans trets, el primer correspondria a Saber y ganar i el segon a El grand prix, per exemple.Aquesta classificaci, per, s poc precisa a lhora de classificar concursos de carcter ms hbrid.Per exemple, amb aquest model no distingirem entre un concurs com La ruleta de la fortuna i elQuin quiere ser millonario?. Sn dos concursos molt diferents per, en canvi, sota aquest model esclassificarien com quiz show, sense entrar en ms detalls.2.3 Elements dun concursEn un anlisi detallat dun concurs es poden observar elements que tenen una entitat prpia i queserveixen per a caracteritzar-lo. La segent proposta delements dun concurs est extreta dun estudirealitzat en el marc del CREA-Concursos titulat Anlisi de Concursos: descripci ontolgica:Proves. Els jocs o reptes a partir dels quals es desenvolupa el concursConcursants. Aquells que participen en el concurs.Objectius. Finalitat amb la qual un o ms concursants decideixen participar en el concurs oen alguna prova en concret.Mecnica.Tots aquells elementso normes de funcionament que regeixeneldesenvolupament del concurs.Gneres. Formats de concursos resultants de la combinatria de totes les variables implcitesen un concurs.Distribuci. Plataforma a travs de la qual es distribueix el concurs.A partir daqu, sens obre un ampli ventall de tipologies de concursos. I aquests varien en funci de laseva prpia mecnica de funcionament, de la quantitat de concursants que hi participen, de latipologia de les seves proves... o de la plataforma a travs de la qual es distribueix. En funci de lacombinatria de totes aquestes variables, sobtenen diversos tipus de concursos.4CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 6. 2.4 Classificaci de provesUn dels elements fonamentals dun concurs sn les proves. Les proves sn les activitats o els reptesque els concursants han de superar per aconseguir un premi o alguna mena de gratificaci. Hi hamolts tipus de concursos i, aquests, es diferencien entre ells per la particularitat de les seves proves iper la prpia mecnica, s a dir, les regles del joc que marca cada concurs. Una bona manera desistematitzar aquest univers tan ampli dels concursos s fer-ho a travs de la tipologia daquestesproves:-Pregunta/Resposta-Associativa-Omplir buits-Resoldre enigma-RepresentativaCada tipologia t un esquema de funcionament propi. I, resseguint aquest esquema, es potcomprovar com concursos que a simple vista poden semblar molt diferents, en realitat, segueixen unmateix patr.2.4.1 Prova Pregunta/RespostaAquesta tipologia s, segons lanlisi efectuat a una mostra representativa de concursos, la mshabitual en els concursos. Permet una gran varietat, sempre amb el denominador com de formularalgun tipus de pregunta i que el concursant respongui. La resposta pot ser tancada, quan es donen aescollir diverses opcions, o oberta, quan el concursant no disposa de cap opci a escollir.Ex: Quien quiere ser millonario?.Srie de 15 preguntes amb 4 opcions de resposta cadascuna.5 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 7. Ex: Bocamoll &gt; A correcuitaEs tracta duna bateria de preguntes amb un temps determinat. A mesura que es responen, es vanfent ms preguntes, i aix successivament fins que sexhaureix el temps. La resposta s oberta, s adir, sense opcions a escollir.2.4.2 Prova AssociativaUna prova associativa s aquella en qu shan de relacionar una srie delements que es proposen.Habitualment, aquests elements sestructuren en dos camps. Entre uns i altres es poden establir6 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 8. relacions de sinonmia, de pertanyena a un grup, de diferncia... Els elements, a ms, es podenpresentar en forma de text, imatge, so o vdeo.Ex: Bocamoll &gt; Paraules de la tribuCal associar una definici amb la seva paraula corresponent. Sha de completar tota la srie en unmateix torn; si es falla, el concursant perd el torn i continua el seu company. I aix successivamentfins que sesgota el temps.2.4.3 Prova dOmplir buitsCom el seu nom indica, en aquesta tipologia de proves cal omplir els buits que shan deixat fins aobtenir la paraula o frase sencera o completar la srie que es proposi.Ex: Al pie de la letraEs reprodueix una can i, en un punt determinat, satura. Llavors, el concursant ha de continuar lafrase que shavia deixat inacabada. No compta la interpretaci, sin que nicament cal omplir el buitamb la paraula corresponent.Ex: La ruleta de la fortuna7CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 9. Apareix un panell que cont un text amagat i una pista sobre all a qu fa referncia aquest text.Pista: En InglaterraText amagat: Competicin de regatas entre Oxford y CambridgeEls concursants han danar destapant lletres per acabar resolent la frase.Cada torn va precedit duna tirada a la ruleta, que afegeix un component datzar al joc. La ruleta potaugmentar/disminuir el valor del premi, permet aconseguir comodins, saltar el torn entre elsconcursants... desprs de la ruleta, el concursant diu una lletra i, si est en el text, es destapa a totsels punts on apareix. Daquesta manera, es van destapant lletres fins que un concursant encerta eltext sencer.Ex: Bocamoll &gt; El canonerSescolta una can que, en un moment determinat, satura. Llavors, el concursant t 2 segons perescollir la paraula tapada dun total de 6 que se li proposen. Aquesta operaci es repeteix 3vegades.8 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 10. 2.4.4 Prova de Resoldre enigmas la tipologia prpia de les endevinalles. No acostuma a tenir un enunciat formal com el dunapregunta, sin que sovint sexpressa en forma de pistes (qualitats o propietats de lobjecte delenigma, dades diverses...). Tots els elements que conformen la prova -enunciat, soluci i pistes- espoden expressar de forma textual, en imatge i/o udio.En aquest cas, es pot veure com dues proves aparentment molt diferents El rosco del Pasapalabrai lEnigmrius- responen al mateix esquema de funcionament:Ex: Pasapalabra &gt; El roscoEl joc consisteix en respondre la paraula que samaga darrera de cada lletra del rosco. Lenunciatper a resoldre lenigma s la definici daquesta paraula amagada. A ms, el concursant comptaamb una pista; la lletra amb qu comena la paraula.El Pasapalabra, pel seu aspecte formal, potser no el considerarem una endevinalla o enigma, per anivell de funcionament, respon als mateixos parmetres: enunciat, pistes i soluci.Enunciat: Cincia o art de la navegaci ariaPista: Comena per aSoluci: AERONUTICA9CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 11. Ex: Enigmrius.Concurs radiofnic en qu els usuaris responen via SMS la soluci a lenigma proposat. Hi ha unenunciat i una pista, que informa sobre la quantitat de lletres que t la paraula en qesti.Enunciat: anotaci que sempre est disponiblePista: 5 lletresSoluci: APUNT10CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 12. 2.4.5 Prova de LlistatAquesta tipologia consisteix en determinar un univers (ex: marques de cotxe) i fer un llistat dediversos elements que pertanyen a aquest univers (ex: renault, audi, bmw, mercedes, peugeot...).Per tant, s una resposta mltiple a una pregunta o univers proposat. Aquesta resposta pot ser:- oberta (el concursant pot dir tants elements com spiga)- tancada (el concursant ha descollir els elements correctes duna srie dopcions)Per illustrar aquestes modalitats, podem agafar com a exemple aquests dos concursos: Alta tensiny La lista.Ex: Alta tensinEs proposa un univers o una pregunta de resposta mltiple. Per exemple, Contra quin lucharon?.El concursant respon mitjanant el panell del programa. Cada casella cont un cas de possible lluita(ex: Espartanos/Daro). Ha danar marcant les correctes. En aquest cas, de les 16 caselles que hi ha,10 sn correctes i 4 sn falses.11CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 13. Ex: La listaEls concursants han de respondre tants elements com spiguen sobre un univers proposat. Per tant,en aquest cas la resposta s oberta.2.4.6 Prova RepresentativaEntrem en el terreny de la mmica i la representaci. Lexercici ms habitual consisteix en un actor oconcursant que representa gesticulant o fent mmica una paraula/concepte que un altre concursantha dencertar.Ex: Bocamoll &gt; Fent ganyotesDuna parella de concursants, un representa mmicament una paraula/concepte/cosa i laltre ha derespondre amb la paraula correcta.12 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 14. 2.5 Classificaci de mecnicaJuntament amb les proves, laltre element que dna forma a un concurs s la mecnica. La mecnicaduna prova la podem estructurar en els segents conceptes:13 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 15. 2.5.1 TornEl torn fa referncia als concursant que, en un moment determinat, poden respondre a la preguntaque sels formula. Si hi ha un sol concursant el torn resulta bastant obvi. Per quan hi ha moltsjugadors concursant simultniament, s imprescindible definir quan i com poden participar al concurs.Per exemple, es pot formular una pregunta per a tots els concursant i satorga el torn a aquell querespon ms rpid. Tamb es pot establir un ordre de participaci, que vagi desquerra a dreta (segonsla disposici dels concursants al plat), de major a menor puntuaci (segons els punts que cadaconcursant tingui en aquell moment) o de forma aleatria.2.5.2 AtzarLatzar s el component daleatorietat que en ocasions saplica a un concurs. Latzar es potmanifestar de diverses maneres, per en general sol afectar a la pregunta que es far (suposant quenhi hagi ms a escollir), a la prova a qu es jugar (tamb suposant que nhi hagi ms duna) o alguanyador dun premi (per exemple, entre tots els encertants se nescull un aleatriament). Latzar se14 CREA-Concursos: Llibre Blanc dels Concursos Interactius 16. sol escenificar amb algun estri, com una ruleta russa, o mitjanant algun sistema informtic, quealeatriament escull una opci.2.5.3 ApostaFer apostes s molt habitual en tota mena de concursos i jocs. El ms habitual s apostar unadeterminada quantitat de diners o punts en relaci a un repte que es proposa. El repte sol ser el fetde superar una prova amb xit. Llavors sha de definir els...</p>

Recommended

View more >