Eines de l'aula de tecnologia

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    600

  • Download
    4

DESCRIPTION

s una presentaci que mostra les eines necesaries que s'han de saber a 1d'ESO

Transcript

<ul><li> 1. LES EINES DE LAULA DE TECNOLOGIA ORIOL FARRS</li></ul><p> 2. MESURAR I MARCAR Compas de marcar Punta de marcar Cinta mtrica Flexometre Regle metllic Peu de rei Escaire de fuster Nivell 3. Comps de marcar Nom: Comps de marcar Operaci: Marcar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci:Guardar-lo en una funda i netejar per evitar-ne loxidaci. Normes de seguretat: Sha dutilitzar amb molta cura i pot resultar perills si el deixem dins la caixa deines, ens podem punxar. Aplicacions: Fusta 4. Punta de marcar Nom: Punta de marcar Operaci: Marcar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci:Guardar-lo en una funda perqu no es rovelli. Normes de seguretat: Sha dutilitzar amb molta cura per no punxar-se. Les puntes han destar ben esmolats i no shan d uti-litzar per fer forats. Aplicacions: Fusta 5. Cinta mtrica Nom: Cinta mtrica Operaci: Mesurar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Que no es tregui fins al fons. Normes de seguretat: Ens podem tallar si la deixem anar sense fre. Aplicacions: Paper, fusta, metall. 6. Flexmetre Nom: Flexmetre Operaci: Mesurar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci:Que no es tregui fins al fons i no doblegar-la. Normes de seguretat: Ens podem tallar si la deixem anar sense fre. Aplicacions: Paper, fusta, metall. 7. Regle metllic Nom: Regle metallic Operaci: Mesurar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Ha destar sempre net per facilitar la lectura. Normes de seguretat: Aplicacions: Paper, fusta, metall. 8. Peu de rei Nom: Peu de rei Operaci: Mesurar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Guardar-lo en una funda, tractarlo b perqu es molt delicat. Normes de seguretat: No clavar-se'l. Aplicacions: Objectes petits 9. Escaire de fuster Nom: Escaire de fuster Operaci: Mesurar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: No tirar-lo a terra. Normes de seguretat: Aplicacions: 10. Nivell Nom: Nivell Operaci: Anivellar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Procurar que no es trenqui la bombolla. Normes de seguretat: Aplicacions: 11. DESBASTAR, AJUSTAR I POLIR Raspa Llima Paper de vidre Tela esmeriladora 12. Raspa Nom: Raspa Operaci: Raspar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Respatllar-la amb la carda, subjectar-la amb les dos mans i fer una fora igual. Normes de seguretat: El mnec ha destar ben subjecte a la llima, no shan de donar cops entre les llimes, les llimes/raspes han destar netes, no shan de bufar els encenalls perqu no entrin als ulls. Aplicacions: Fusta 13. Llima Nom: Llima Operaci: Llimar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Respatllar-la amb la carda, subjectar-la amb les dos mans i fer una fora igual. Normes de seguretat: El mnec ha destar ben subjecte a la llima, no shan de donar cops entre les llimes, les llimes/raspes han destar netes, no shan de bufar els encenalls perqu no entrin als ulls. Aplicacions: Fusta 14. Paper de vidre Nom: Paper de vidre Operaci: Polir Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Mirar que est ben raspant. Normes de seguretat: Aplicacions: 15. Tela esmeriladora Nom: Tela esmeriladora Operaci: Raspar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Mirar que estigui preparada per poder raspar. Normes de seguretat: Aplicacions: 16. Foradar Trepant de sobretaula Barrina Trepant porttil 17. Trepant de sobretaula Nom: Trepant de sobre taula Operaci: Foradar Eina/Mquina eina: Mquina eina Normes dus i conservaci: Les broques han destar netes i esmolades, es convenient comenar ell forat amb la velocitat ms lenta, deduir la pressi, no ms pressi de la necessria, mai deixar la clau del portabloques posada. Normes de seguretat: Posar-se ulleres de seguretat, recollir-se el cabell subjectar la fusta amb serjants. Aplicacions: Fusta 18. Barrina Nom: Barrina Operaci: Foradar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Mirar que la broca estigui amb condicions per tallar. Normes de seguretat: No punxar-se subjectar la fullola. Aplicacions: Fullola 19. Trepant porttil Nom: Trepant porttil Operaci: Foradar Eina/Mquina eina: Mquina eina Normes dus i conservaci: Mirar la broca si est amb condicions per foradar. Normes de seguretat: Posar-se ulleres de seguretat. Aplicacions: Ciment, fusta. 20. SUBJECTAR Cargol de banc Serjant Serjant de marqueteria 21. Cargol de banc Nom: Cargol de banc Operaci: Subjectar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: El cargol de banc sutilitza per subjectar les peces que hem de treballar, el cargol ha destar fixat correctament, la obertura o tancament del cargol es fa amb la palanca, sutilitza les galteres per evitar les marques a les peces provocades per les mordasses. Normes de seguretat: No utilitzar una eina per prmer ms fort el cargol, la pea ha destar ben subjectada, les estries de les mordaces amb bon estat, les peces han destar centrades, sin es poden fer malb, no apretar les mordasses sense cap pea en mig. Aplicacions: Subjectar qualsevol material. 22. Serjant Nom: Serjant Operaci: Subjectar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Es t que assegurar que est ben subjectat. Normes de seguretat: No hem dutilitzar altres eines per forar al mnec i mai hem de collocar els dits entre els mnecs. Aplicacions: Subjectar materials 23. Serjant de marqueteria Nom: Serjant de marqueteria Operaci: Subjectar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Es t que assegurar que est ben subjectat. Normes de seguretat: No hem dutilitzar altres eines per forar al mnec i mai hem de collocar els dits entre els mnecs.Aplicacions: Fullola 24. TALLAR TALL NET Tisores Cter Tisores de planxaTALL BRUT Serra de marqueteria Xerrac Serra de mecnic Serra de vogia elctrica 25. TALL NET 26. Tisores Nom: Tisores Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: No per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat: No tallar-se Aplicacions: Paper i plstic 27. Cter Nom: Cter Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Davall del material per tallar cal collocar un material tou, s ideal fer servir un regle metllic com a guia. Normes de seguretat: Hem de vigilar no tallar-nos la m, fulla retrctil. Noms sha de treure la part necessria per fer el tall, no sha de fer servir amb les mans greixoses, la m que no agafa el cter no ha destar en la trajectria del cter. Aplicacions: Cart 28. Tisores de planxa Nom: Tisores de planxa Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: No per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat:.No shan de collocar els dits entre els mnecs, sha danar amb comte amb els talls i puntes. Aplicacions: Ferro 29. TALL BRUT 30. Serra de marqueteria Nom: Serra de marqueteria Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Normes dus i conservaci: Abans de comenar el tall call marcar la trajectria, la pea a serrar ha d'estar perfectament subjectada, a l'inici del tall, marquem el tall en sentit contrari, cal iniciar el tall amb l'angle i la posici correctes, el ritme ha de ser pausat per energtic, quan estiguem a punt d'acabar el tall reduirem el ritme. Normes de seguretat: Sha de triar el tipus de serrar adient pel tall que hem de fer, no es pot agafar la serra amb les mans greixoses, no sha de forar la serra ni fer moviments bruscos, el material a serrar ha destar subjecte, les serres tallen. No sha de jugar amb elles, no sha de bufar els encenalls perqu poden entrar als ulls Aplicacions: Fullola. 31. Xerrac Nom: Xerrac Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Abans de comenar el tall call marcar la trajectria, la pea a serrar ha d'estar perfectament subjectada, a l'inici del tall, marquem el tall en sentit contrari, cal iniciar el tall amb l'angle i la posici correctes, el ritme ha de ser pausat per energtic, quan estiguem a punt d'acabar el tall reduirem el ritme. Normes de seguretat: Sha de triar el tipus de serrar adient pel tall que hem de fer, no es pot agafar la serra amb les mans greixoses, no sha de forar la serra ni fer moviments bruscos, el material a serrar ha destar subjecte, les serres tallen. No sha de jugar amb elles, no sha de bufar els encenalls perqu poden entrar als ulls Aplicacions: Fusta. 32. Serra de mecnic Nom: Serra de mecnic Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Abans de comenar el tall call marcar la trajectria, la pea a serrar ha d'estar perfectament subjectada, a l'inici del tall, marquem el tall en sentit contrari, cal iniciar el tall amb l'angle i la posici correctes, el ritme ha de ser pausat per energtic, quan estiguem a punt d'acabar el tall reduirem el ritme. Normes de seguretat: Sha de triar el tipus de serrar adient pel tall que hem de fer, no es pot agafar la serra amb les mans greixoses, no sha de forar la serra ni fer moviments bruscos, el material a serrar ha destar subjecte, les serres tallen. No sha de jugar amb elles, no sha de bufar els encenalls perqu poden entrar als ulls Aplicacions: Acer. 33. Serra de vogir elctrica Nom: Serra de vogia elctrica Operaci: Tallar fusta Eina/Mquina eina: Mquina eina Normes dus i conservaci: canviant la fulla podem tallar diversos materials(fusta, plstic, metalls...).Per talls interiors i talls circulars molts petits Normes de seguretat: Sha de triar el tipus de serrar adient pel tall que hem de fer, no es pot agafar la serra amb les mans greixoses, no sha de forar la serra ni fer moviments bruscos, el material a serrar ha destar subjecte, les serres tallen. No sha de jugar amb elles, no sha de bufar els encenalls perqu poden entrar als ulls, ulleres de protecci per serres elctriques, la serra elctrica sha de desenxufar abans de fer qualsevol manipulaci. Aplicacions: Diversos materials. 34. MUNTAR I DESMUNTAR 35. UNIONS PERMANENTS Coles: Cola Cola termofussible i pistola termofussibleMartells: Martell pena Martell de bola Maa Martell dorelles 36. Coles: 37. Cola Nom: Cola Operaci: Empegar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Tancar el tap desprs de l's. Normes de seguretat: No enganxar-se la cola a les mans. Aplicacions: Fusta, cartr, paper. 38. Cola termofussible i pistola termofussible Nom: Cola termofussible i pistola termofussible Operaci: Empegar Eina/Mquina eina: Mquina eina Normes dus i conservaci: Guardar-la i netejar-la desprs de l's. Normes de seguretat: No qremar-se. Aplicacions: Totes les superficies. 39. Martells: 40. Martell pena Nom: Martell pena Operaci: Colpejar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Per cada situaci, tenim que utilitzar el martell adient, agafar el martell pel mnec, no pel cap, agafar el mnec amb les mans netes. Normes de seguretat: Mnec amb bones condicions, no posar l'altre m a prop del lloc del treball, utilitzar ulleres si piquem en superfcies dures. Aplicacions: Tot tipus de superficies 41. Martell de bola Nom: Martell de bola Operaci: Colpejar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Per treballs en mecanica. Normes de seguretat: Mnec amb bones condicions, no posar l'altre m a prop del lloc del treball, utilitzar ulleres si piquem en superfcies dures. Aplicacions: Metall. 42. Maa Nom: Maa Operaci: Colpejar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Es fa servir per colpejar amb l'escarpra i per trencar superficies dures. Normes de seguretat: Mnec amb bones condicions, no posar l'altre m a prop del lloc del treball, utilitzar ulleres si piquem en superfcies dures. Aplicacions: Materials durs. 43. Martell dorelles Nom: Martell dorelles Operaci: Clavar claus i treure-nhi. Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Especialment per clavar i desclavar claus. Normes de seguretat: Mnec amb bones condicions, no posar l'altre m a prop del lloc del treball, utilitzar ulleres si piquem en superfcies dures.Aplicacions: Fusta. 44. ALICATES: Universals De tall Pelafils Punta rodonaCLAUS: Fixes Tub Anglesa 45. TORNAVIS: Pla EstrellaSOLDADOR: Soldador elctric 46. ALICATES 47. Universals Nom: Alicates Universals Operaci: Subjectar i tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: .Sha dutilitzar cada tipus de alicates segons la funci per la qual han estat Fabricats, no per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat: No shan de collocar els dits entre els mnecs, no shan de fer servir com a martell, sha danar amb comte amb els talls i puntes, amb tensi elctrica el mnec ha de ser allant. Aplicacions: 48. De tall Nom: Alicates de tall Operaci: Tallar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Sha dutilitzar cada tipus de alicates segons la funci per la qual han estat Fabricats, no per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat: No shan de collocar els dits entre els mnecs, no shan de fer servir com a martell, sha danar amb comte amb els talls i puntes, amb tensi elctrica el mnec ha de ser allant. Aplicacions: Fils, xapa. 49. Pelafils Nom: Alicates pelafils Operaci: Pelar fils Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Sha dutilitzar cada tipus de alicates segons la funci per la qual han estat Fabricats, no per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat: No shan de collocar els dits entre els mnecs, no shan de fer servir com a martell, sha danar amb comte amb els talls i puntes, amb tensi elctrica el mnec ha de ser allant. Aplicacions: Fils 50. Alicates de punta rodona Nom: Alicates de punta rodona Operaci: Deformar filferro i subjectar. Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Sha dutilitzar cada tipus de alicates segons la funci per la qual han estat Fabricats, no per a materials de duresa superior a la prevista pel fabricant. Normes de seguretat: No shan de collocar els dits entre els mnecs, no shan de fer servir com a martell, sha danar amb comte amb els talls i puntes, amb tensi elctrica el mnec ha de ser allant. Aplicacions: 51. CLAUS 52. Claus fixes Nom: Claus fixes Operaci: Pressionar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Cada tipus de clau sha dutilitzar segons laccs al cap del cargol o femella, la mida de la clau sempre a de coincidir exactament amb la mida del cargol o Femella, no es pot picar damunt de la clau per prems ms fort. Normes de seguretat:Claus no han destar greixoses , les claus no es poden utilitzar com a martells, les claus no estan preparades per a llocs amb tensi elctrica. Aplicacions: Cargolar, descargolar. 53. Claus de tub Nom: Claus de tub Operaci: Pressionar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Cada tipus de clau sha dutilitzar segons laccs al cap del cargol o femella, la mida de la clau sempre a de coincidir exactament amb la mida del cargol o Femella, no es pot picar damunt de la clau per prems ms fort. Normes de seguretat:Claus no han destar greixoses , les claus no es poden utilitzar com a martells, les claus no estan preparades per a llocs amb tensi elctrica. Aplicacions: Cargolar, descargolar. 54. Clau anglesa Nom: Clau anglesa Operaci: Pressionar Eina/Mquina eina: Eina Normes dus i conservaci: Cada tipus...</p>