Jocs pensat pels alumnes

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    148

  • Download
    2

Transcript

<ol><li> 1. Jocs pensat pels alumnes Grup 1, grup 2 i grup 3 Copyright Sebatsi Vicens Rossell </li><li> 2. Grup 1 <ul><li>Joc de laranya. </li></ul><ul><li>Joc de lolla: un/a alumne/a es posa dins la porteria de futbet i quan surt intenta agafar alg. Si lagafa tornen a la porteria (els altres li peguen copets al cul). Desprs es donen la m i aix successivament. Si la cadena es romp han de tornar a la porteria i els altres poden pegar copets. </li></ul><ul><li>Pega i corr: Un alumne/a pega un cop a una pilota i tots samaguen menys un que va a cercar la pilota (ha de tornar marxa enrera cap al punt inicial i ha de comenar a cercar els companys/es amagats). Si es fa enfora algun company pot tornar a pegar un cop a la pilota... Hi pot haver ms dun cercador per fer ms difcil el copeig de la pilota. </li></ul><ul><li>Massatges amb pilotes. </li></ul></li><li> 3. Grup 2 <ul><li>Joc de la bandera: Al pati exterior, dividit en dos.Es colloca una bandera a cada punta de camp. Cada equip ha dintentar agafar la bandera del camp contrari i fer-la arriba a la seva base. Hi ha diferents llocs on no poden ser agafats al camp contrari. Si alg es agafat sen va a la pres i la nica manera de ser salvat s que algun company li piqui les mans. </li></ul><ul><li>Qui t el tresor?: Els mateixos dos equips. Formant una lnia a cada cap de pati. Es tria un company/a per dur un tresor (pilota de tenis o similar). A la veu de ja tots surten i el que du el tresor amagat ha dintentar arribar a laltre cap de camp. Mentrestant cada alumne ha dagafar un altre de laltre equip i quedar-se quiets. Guanya el que arriba amb el tresor. </li></ul><ul><li>El peuet de san Bernadet (relaxaci). </li></ul></li><li> 4. Grup 3 <ul><li>La gallina cega: un cercle i la gallina cega al mig. Fa un parell de girs i va cap a un company i amb el tacte ha de saber qui s. </li></ul><ul><li>El joc de les cadires i de la cadira solidria. </li></ul><ul><li> Mato: tpic joc escolar. </li></ul><ul><li>Telfon romput. </li></ul></li></ol>