Reaccions de transferència de protons.

 • Published on
  13-Aug-2015

 • View
  103

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Reaccions de transferncia delectrons 1. En dermatologia, el tractament de berrugues es duu a terme habitualment de dues maneres diferents: mitjanant la criocirurgia o congelaci de teixits, o mitjanant laplicaci duna substncia corrosiva (procediment qumic). En aquest darrer cas, el principi actiu del medicament emprat s lcid cloroetanoic (ClCH2COOH). Aquest medicament, que saplica dues o tres vegades al dia sobre la berruga, cont 5,0 x 10-3 mol dcid cloroetanoic per cada 100 mL de soluci aquosa. Hem mesurat el pH daquesta soluci, a 25o C, i hem obtingut un valor de 2,11. a) Escriviu la reacci de lcid cloroetanoic en aigua i expliqueu raonadament per qu s un cid, segons el model de Brnsted-Lowry. Indiqueu quines de les espcies que intervenen en la reacci, tant reactius com productes, actuen dcid i quines de base. b) Calculeu la constant dacidesa de lcid cloroetanoic, a 25o C. 2. Al laboratori disposem duna soluci dcid clorhdric 0,010 M i duna soluci dhidrxid de sodi 0,50 M. Expliqueu el procediment experimental que seguireu i quin material utilitzareu en les situacions segents: a) Per a preparar 250,0 mL dhidrxid de sodi 0,010 M a partir de la soluci dhidrxid de sodi 0,50 M. b) Per a obtenir la corba de valoraci de 25,0 mL dcid clorhdric 0,010 M amb hidrxid de sodi 0,010 M. 3. La lactosa, un dels principals components de la llet, es degrada en contacte amb laire i forma lcid lctic, CH3CHOHCOOH. La concentraci daquest cid s un parmetre emprat per a avaluar la frescor i la qualitat de la llet. Lacidesa mitjana de la llet fresca est normalment al voltant d1,7 g dcid lctic per litre de llet; si la concentraci dcid lctic s superior a 5,0 g per litre, es considera que la llet est quallada. Per determinar lacidesa duna mostra de llet, es valora lcid lctic de la mostra amb una soluci aquosa dhidrxid de sodi. a) Escriu la reacci de valoraci. Expliqueu raonadament si seria correcte emprar lindicador verd de bromocresol per a detectar el punt final daquesta valoraci. b) Valorem 20,0 mL de llet amb una soluci aquosa dhidrxid de sodi 0,100 M i necessitem 8,5 mL de base per a arribar al punt final. Expliqueu raonadament si la llet est quallada. Dades: Massa molecular relativa de lcid lctic = 90 Constant dacidesa de lcid lctic (a 25o C): Ka=3,2x10-4 Interval de viratge (pH) de lindicador de bromocresol: 3,8 5,6 4. El salfumant s un producte comercial que cont HCl i que sutilitza per a la neteja i desinfecci de vters. Per a determinar el contingut de HCl dun salfumant comercial es pot dur a terme una valoraci cid-base emprant hidrxid de sodi com a reactiu valorant. a) Disposem duna soluci dhidrxid de sodi 2,0 M. Quin volum daquesta soluci ens cal per a preparar 250,0 mL duna soluci dhidrxid de sodi 0,400 M? Indiqueu el material necessari per a preparar aquesta soluci al laboratori. b) Expliqueu el procediment experimental per a dur a terme la valoraci de 5,0 mL de la mostra de salfumant amb la soluci dhidrxid de sodi 0,400 M, i indiqueu el material i els reactius que utilitzareu. 5. Un dels problemes principals de les cafeteres sn els dipsits de cal que shi generen perqu espatllen i alteren el gust del caf. Per aquest motiu s convenient descalcificar-les peridicament i es recomana utilitzar descalcificadors a base dcid lctic, el qual, a ms de ser efica contra la cal, s biodegradable i no corrosiu per a les peces metlliques de la cafetera.
 2. 2. Letiqueta de lampolla dun descalcificador comercial lquid diu que cont un 45% en massa dcid lctic. Per a determinar la concentraci exacta daquest cid es vol fer una volumetria cid-base al laboratori. a) Ats que el descalcificador comercial s massa concentrat per a valorar-lo directament, decidim diluir-lo deu vegades amb aigua destillada, de manera que la concentraci dcid lctic en la soluci diluda ser del 4,5% en massa. Per fer-ho, disposem dels lots de material de vidre segents: Lot A Pipeta aforada de 5 mL Proveta de 50 mL Lot B Pipeta aforada de 10 mL Matrs aforat de 1 000 mL Lot C Pipeta aforada de 10 mL Matrs aforat de 100 mL Lot D Proveta de 10 mL Matrs aforat de 100 mL Expliqueu raonadament quin dels quatre lots permetr fer la diluci amb ms precisi, i justifiqueu leliminaci dels altres tres. b) Expliqueu el procediment experimental que seguireu al laboratori per dur a terme la valoraci de 5,00 mL de la soluci diluda del descalcificador amb una soluci de NaOH 0,200 M, i indiqueu el material i els reactius que utilitzareu. Dades: Frmula qumica de lcid lctic: CH3-CHOH-COOH 6. Lcid butanoic, anomenat habitualment cid butric, sutilitza en lobtenci de compostos que es fan servir en xarops. Hem preparat al laboratori una soluci aquosa daquest cid i el pH mesurat experimentalment ha estat 2,72. a) Escriviu la reacci de lcid butric amb aigua. Quina era la concentraci inicial de la soluci aquosa dcid butric? b) Qu s una soluci amortidora de pH? Qu haurem dafegir a la soluci dcid butric per a tenir una soluci amortidora de pH? Justifiqueu la resposta. Dades: Constant dacidesa de lcid butric, a 25o C: Ka = 1,5 x 10-5

Recommended

View more >