Dossier de Premsa Yuzz

  • Published on
    21-Dec-2014

  • View
    616

  • Download
    0

DESCRIPTION

La Fundacin Banesto i lAjuntament impulsen un concurs per atreure i potenciar projectes de joves amb talentEl concurs, que sanomena Yuzz, impulsa lesperit emprenedor entre joves amb assessorament, formaci de qualitat i sentit de futur.

Transcript

1. !"# !$%& & ! 2. !! "# $% & ( ) ** +++ !!, ! - , -*.% / 3. ( Centres dalt rendimentXarxa dexperts professionals Assessories i tutories personalitzadesFormaci en matria de creaci I gesti dempreses Plataforma de treball collaboratiu en lnia Suport administratiu i jurdic 4. Els 12 joves seleccionats Silicon Valley (EUA)El millor projecte seleccionatDotaci econmica per posar en marxa el seu negoci Alta visibilitat i presncia als mitjans de comunicaci 5. ( 6. ) *! & ! !! & ! + , &2),1$1 &2),1$1$0 ( 17 * / 2* $/ ( / 3 5 2* 5 $0 $ * ( 6 7, ( 7, 3 $5 71( 5 6 ,3 $75 2&,1,6 * / 2% $/ 6 * ( 6 7, 7&1,&$ ( / 3 5 2* 5 $0 $ 7, &RRUGLQDFL J O RE DO GH O S URM H FW H L S O DQLI LFDFL &RQY RFDW ULD L FDS W DFL GH M RY H V H V H QY RO X S DP H QW L W UDQV P LV V L GH O D P H W RGRO RJ LD L FRQW LQJ X W V 0 DW H ULDO GLGFW LF L S URP RFLRQDO GH O 3 URJ UDP D LI X V L L FDQDO V GH FRP X QLFDFL J O RE DO * H V W L L GLQDP LW ] DFL GH [ DU[ H V V RFLDO V L V X S RUW V GLJ LW DO V 3 O DW DI RUP D H Q O QLD FRO yO DE RUDW LY D &RP LW G H [ S H UW V S URI H V V LRQDO V L DFDGP LFV H Q 5 RDGV K RZ ( V W UX FW X UD GH V H J X LP H QW L W X W RULH V GH S URM H FW H V LQGLY LGX DO LW ] DGH V 6 X S RUW DGP LQLV W UDW LX L M X UGLF H Q FDV T X H O D LGH D H V FRQY H UW H L[ L H Q X Q S URM H FW HH P S UH V DULDO 9 LDW J H D 6 LO LFRQ 9 DO O H 7. ) *! & ! !! & ! + , !" 8. - . / . 0 12 1# $% &(( () *+ ,) , $* -.*/0. $11 2 /.3 -) $//4 5+06 0* &0/ 7"$* 808/.00) 27. 3+2 /+0) $*/0) 29 +* *+ (") &2 ( 2 6 */)$* -.*/0. $11 0 * 12 13 41,5 6 , 7 889 : :6 :; !! :1 * * 9. ! 10. ( 11. ( 12. ( 13. ! !+ $ ! 14. ! !+ $ !