Pràctica 1: Historia de la Informàtica

  • Published on
    22-Jan-2018

  • View
    105

  • Download
    3

Transcript

1. PRCTICA 11. Qui va construir el primer ordenador, que es deia Z1?2. Quan va tenir lloc el primer bug informtic (error de software)?a) 1942b) 1963c) 1971d) 19453. Relaciona cada aparell amb el seu constructora) Robert Noyce i Gordon Moore 1) UNIXb) Kenneth Thompson i Dennis Ritchie 2) CRAY 1c) Seymour Cray 3) Intel Corporation4. Don era un dels creadors de la primera computadora de la histria, Konrad Suze?a) japonsb) americc) alemanyd) core5. Quant pesava la UNIVAC I?6. Completa les frases segents: El primer PC es el Programma 101, produt per lempresa italiana ------------- entre els anys 1962 y -------------- El hardware de computaci s la mquina -------------, que sota la direcci dun programa, emmagatzema y manipula les -----------------. Durant la ------ Guerra Mundial un equip de cientfics i ----------van crear el que es considerava el primer ordenador digital totalment ---------:el Colossus.7. Quantes unitats es van entregar i fabricar de la computadora UNIVAC I?8. Qui va fundar la Apple Computer, Inc.a) Steve Jobs i Bill Gatesb) Paul Allen i Steve Wozniacc) Steve Wozniac i Steve Jobsd) Bill Gates i Paul Allen 2. 9. Completa els espais buits de la taula segent:10. Quin va desenvolupar el primer ordenador de sobretaula anomenat Xerox Alto?AnyInventor-s o companyiaInventKonrad ZuseZ1 Computer1964Computer Mouse & Windows1973Robert Metcalfe & XeroxMicrosoftMS-DOS Computer Operating System 3. Respostes:1. Konrad Suze2. 19453. c-2 b-1 a-34. alemany5. 7.250kg6. Olivetti 1964/ fsica dades / segona matemtics - electrnic7. 46 unitats8. Steve Wozniac i Steve Jobs9.10. El grup Divisi de investigaci de Xerox PARC.AnyInventor-s o companyiaInvent1936Konrad ZuseZ1 Computer1964Douglas EngelbartComputer Mouse & Windows1973Robert Metcalfe & XeroxThe Ethernet Computer Networking1981MicrosoftMS-DOS Computer Operating System