Guia pràctica clínica HTA

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    828

  • Download
    3

Transcript

<ul><li> 1. GUIA HTA RevisiDr. Eugeni Fernandez MasCap Canet de Mar 22/02/2012</li></ul> <p> 2. Introducci </p> <ul><li>En un informe de la OMS es cita la HTA com a primera causa de mort en tot el mon </li></ul> <ul><li>La morbimortalitat dorigen cardiovascular te una relaci continua amb la PAS i la PAD, aquesta relaci es menys pronunciada pels episodi coronaris que per lictus (complicaci relacionada amb la HTA ms important) </li></ul> <ul><li>La PAS i la PAD tenen una relaci independentamb la IC, la arteriopatia perifericai la nefropatia terminal </li></ul> <p> 3. Introducci PAS-PAD-PD </p> <ul><li>En 18a </li></ul> <ul><li>Si la pressi arterial clnica s 140/90 mmHg o superior, fer (MAPA) per confirmar el diagnstic de la hipertensi. [Nou 2011] </li></ul> <p> 5. DIAGNOSTIC </p> <ul><li>MAPA </li></ul> <ul><li><ul><li>Quan s'utilitza la MAPA per confirmar un diagnstic de la hipertensi, es prenen almenys dos mesuraments per hora durant les hores de viglia habitual de la persona (08:00 i 22:00). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Utilitzar el valor mitj un mnim de 14 mesuraments preses durant les hores de viglia habitual de la persona per confirmar el diagnstic de la hipertensi. [Nou 2011] </li></ul></li></ul> <p> 6. DIAGNOSTIC </p> <ul><li>AMPA </li></ul> <ul><li><ul><li>Per a cada registre de la pressi sangunia, dos mesuraments consecutius, com a mnim amb 1 minut de diferncia i amb la persona asseguda</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>La pressi arterial es registren dues vegades al dia, preferiblement en el mat i la tarda</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Com a mnim 4 dies, idealment durant 7 dies. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Rebutjar les mesures preses en el primer dia i utilitzar el valor mitj de totes les mesures restants per confirmar el diagnstic de la hipertensi. [Nou 2011] </li></ul></li></ul> <p> 7. AMPA I MAPA 8. DEFINICIONS HTA </p> <ul><li>HTA en embars </li></ul> <ul><li><ul><li>PAS&gt;140 o PAD&gt;90 confirmada en 6 h en l'embars o en les 24h desprs del part</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Augment de30nnHGen PAS o de 15mmHg en PAD referent el xifres prviessobretot si tenen protenria e hiperuricmia (Ac ric &gt;6) </li></ul></li></ul> <ul><li>HTA allada en consulta o en clnica allada </li></ul> <ul><li><ul><li>HTA allada nicament en consulta </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>MAPA </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Mitja de 24 hores 125-130/80 mm Hg</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Mitja diurna 130-135/85 mm Hg</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Mitja nocturna120/70 mm Hg</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>AMPA </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Promig de les lectures 130-135/85 mm Hg. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <p> 9. DEFINICIONS HTA </p> <ul><li>HTA ambulatria allada o emmascarada </li></ul> <ul><li><ul><li>PA normal en consulta per valors elevatsen MAPA o AMPA</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Els malalts tenen major prevalenade lesi rgans diana i de factors de riscmetablics que els normotensos </li></ul></li></ul> <ul><li>HTA resistent </li></ul> <ul><li><ul><li>PAS &gt;140 o PAD amb bon compliment i triple terpia on un dells es un dirtic </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En gent granamb HTA sistlica allada quan TA&gt;160 </li></ul></li></ul> <p> 10. CLASSIFICACI </p> <ul><li>Igual que en 2003</li></ul> <ul><li><ul><li>Optima &lt; 120 y &lt; 80 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Normal 120-129 y/o 80-84 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En ellmit altde lanormalitat 130-139 y/o 85-89 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hipertensiarterial de grau 1140-159 y/o 90-99 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hipertensi arterial de grau 2160-179 y/o 100-109 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hipertensi arterial de grau 3 180 y/o 110 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hipertensi sistlica aislada 140 y &lt; 90 </li></ul></li></ul> <p> 11. CLASSIFICACI </p> <ul><li>A tenir en compte</li></ul> <ul><li><ul><li>Quan la PAS i la PAD estan en diferents categoriessaplicar la mes alta</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>La PAS de graduar-se en graus (1,2,3) per la relaci amb una PAD baixa (60-70mmHg)sha de considerar un risc addicional </li></ul></li></ul> <p> 12. Actuaci en la primera visita(ESH-ESC 2007) 13. Lmits de PA segons tipus de determinaci 14. Diagnstic HTA 15. ESTUDI EN HIPERTENSOS </p> <ul><li>OBJECTIUS </li></ul> <ul><li><ul><li>Saber si la HTA es o no mantinguda i la seva magnitud </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Buscar causes tractables de HTA </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Valorar lafectaci de rgans diana i/o malalties CV </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Detectar la coexistncia daltres factors de RCV </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Identificar altres malaltiesconcomitants que influeixin en el pronstic i tractament </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Avaluar lestil de vida del malalt </li></ul></li></ul> <p> 16. ESTUDI EN HIPERTENSOS </p> <ul><li>Duraci i xifres prvies de PA elevada </li></ul> <ul><li>Indicis de HTA secundria (Considerar especialista) </li></ul> <ul><li><ul><li>Antecedents familiars de nefropatia R. Poliquistics </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Nefropatia parenquimatosa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Consum de frmacs (ACO..) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Episodis de transpiraci cefalees,ansietat , palpitacions (Feocromocitoma) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Episodis de debilitat muscular i tetnia </li></ul></li></ul> <p> 17. ESTUDI EN HIPERTENSOS </p> <ul><li>Avaluaci especialitzada en =55 anys i raa negra </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Calcioantagonistes dihidropiridines</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Tiazides ( Clortalidona 12.5-25mg o indapamida 1,5-2,5) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>80 anys: Tiazides (morbimortalitat CV) </li></ul></li></ul> <ul><li>Diabetes </li></ul> <ul><li><ul><li>IECA/ARA2 : Per eficcia en la preservaci funci renal </li></ul></li></ul> <ul><li>Malaltia Renal </li></ul> <ul><li><ul><li>Si protenria ( &gt;30mg/ml) inici amb IECA si intolerncia: ARA2 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Si necessita una altre frmac aleshores un dirtic que en cas de sobrecarrega de volum o estadi de malaltia renal&gt;3b un dirtic de nansa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En I.renal NO protenrica NOes recomana associar IECA i ARA2 </li></ul></li></ul> <p> 37. SITUACIONS ESPECIALS </p> <ul><li>Hipertrofia ventricular esquerre </li></ul> <ul><li><ul><li>Per ordre d'eficcia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>IEACA/ARA2 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Calcioantagonistes dacci llarga </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Dirtics tiazidics </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>B-Bloquejants </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>NO recomanable vasodilatadors directes (hidralazina o minoxidil) </li></ul></li></ul> <p> 38. SITUACIONS ESPECIALS </p> <ul><li>Cardiopatia isqumica </li></ul> <ul><li><ul><li>Post IAM: B-bloquejant </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sense disfunci sistlica del VE afegir un IECA </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Amb disfunci sistlica del VE afegir un IECA/ARA2 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Alternatives a B-bloqejants: Verapamil,Diltiazem </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>NO recomenable Calcioantagonistes acci curta (nifedip) perqu empitjora langina inestable,la IC i augmenta el risc dInfart </li></ul></li></ul> <p> 39. SITUACIONS ESPECIALS </p> <ul><li>Ictus </li></ul> <ul><li><ul><li>IECA+Tiazida </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Si hipotensi sistemtica: D'azida </li></ul></li></ul> <ul><li>Insuficincia Cardaca (ICC) </li></ul> <ul><li><ul><li>IECA a tot malalt HTA i ICC independentment de etiologia o classe funcional </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Si no elstolera: ARA2 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En ICC fase II-IV afegir B-Bloquejant en fase estable (no en la aguditzaci) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En IC classe III-IV es recomana associar espironolactona </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Afegir losartan, candesartan al IECAno disminueix la mortalitat total per si lhospitalitzaci per ICC </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Si estan en tractament amb BBel valsartan NO es recomana </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 40. SITUACIONS ESPECIALS </p> <ul><li>Arteriopatia periferica de MMII </li></ul> <ul><li><ul><li>Les Recomanacions Generals </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Els BB cardioselectius es poden emprar en fase lleu-moderada. </li></ul></li></ul> <ul><li>Osteoporosi </li></ul> <ul><li><ul><li>Dones hipertenses que prenen tiazides presenten menys fractures que les que penen IECA o CA </li></ul></li></ul> <p> 41. TRACTAMENT COMBINAT </p> <ul><li>En la majoria de casos es precisar al menys dos farmacs </li></ul> <ul><li>La combinaci de dos farmacs incrementa la reduccide la PA mes que doblar la dosi dun sol frmac. </li></ul> <ul><li>Les combinacions segents han devitar-se </li></ul> <ul><li><ul><li>BB+ dirtics: Tenen efectes adversos metablics i faciliten l'aparici de diabetes o Sdr metablic </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>IECA i ARA2: No millores els resultats de morbimortalitat cardiovascular per tenen major numero de efectes adversos renals i discontinuaci de tractament </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>BB i CA no dihidropiridinas per lefecte cronotropic negatiu </li></ul></li></ul> <p> 42. TRACTAMENT COMBINAT 43. CRISIS HIPERTENSIVES CLASSIFICACI </p> <ul><li>Crisis hipertensiva: (CH) es totaelevacitensional aguda que esmantdesprs de 15-30minutsdereps. Usualment es considera quan la PAS &gt; 190 mm Hg i/o la PAD &gt; 110 mmHg, per cal tenir en compte que s ms important el valor de lincrement agut de les xifres tensionals que el valor absolut de la TA </li></ul> <ul><li>Emergncia hipertensiva: Lelevaci tensional produeix laparici duna disfunci aguda o progressi dun rgan diana amb risc de lesi irreversible i que comporti un risc vital. Lelevaci de la PA en lemergncia hipertensiva sol ser important. Requereixen disminuci en poques hores </li></ul> <ul><li>Urgncia hipertensiva: Elevaci tensional aguda que cursa de forma asimptomtica amb smptomesinespecfics, en la qual no hi ha afectaci severa dels rgans diana. No suposen un risc vital immediat. Permeten una reducci dels valors tensionals en el transcurs de dies o setmanes </li></ul> <p> 44. CRISIS HIPERTENSIVES - ACTUACI 45. Tractament </p> <ul><li>1.- Tranquillitzar , repos:</li></ul> <ul><li><ul><li>(lorazepan o diacepan va oral si existeixen sntomas dansietat) </li></ul></li></ul> <ul><li>(si en 15-20 minutos segueix hipertens). </li></ul> <ul><li>2.- Captopril 25mg VO SL Nifedip 10 mg VO (NO nifedip s.l. </li></ul> <ul><li>(si en 15-20 minutos segueix hipertens): </li></ul> <ul><li>3.- Repetir Captopril hasta un mximo de 2-3 veces, </li></ul> <ul><li>(...sigue hipertenso).</li></ul> <ul><li>4.-Diurtics , Ej: furosemida 1-2 amp IV (sobre tot si descartem deplecci de volum. Atencien gent gran) </li></ul> <ul><li>INGRES SI NO CONTROL </li></ul> <p> 46. BIBLIOGRAFIA </p> <ul><li>NCGCHypertension August 2011 (NICE 2011) </li></ul> <ul><li>Bolcan: Boletin canario de uso racional del medicamento SCS : actualizacion en el Tratamiento de la hipertensin junio 2011 </li></ul> <ul><li>Fisterra.com : hipertension arterial ultima revisin 27/07/2009 </li></ul> <ul><li>ESH-ESC,2007 </li></ul>

Recommended

View more >