Tema 0 Normes I Eines de l'aula de tecnologia

  • Published on
    24-Apr-2015

  • View
    4.170

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci de les normes de l'aula de tecnologia i de les eines ms habituals

Transcript

<ul><li> 1. Laula de Tecnologia: Normes de funcionament i eines Primer dESO IES Frederic Mompou </li> <li> 2. Espai Accions Eines </li> <li> 3. Normes generals de funcionament de laula de Tecnologia </li> <li> 4. Normes de funcionament de laula de Tecnologia <ul><li>Dins de l'aula de Tecnologia s'hauran de respectar les normes generals del centre pel que fa referncia a assistncia, puntualitat, comportament, etc. </li></ul><ul><li>Tamb, i per causa de la infrastructura de l'aula de Tecnologia i de la dinmica de la matria que s'hi imparteix, es tindran en compte els aspectes </li></ul><ul><li>segents: </li></ul></li> <li> 5. Resum de normes <ul><li>La feina es far de forma individual o en grup , segons que s'acordi. Quan sigui individual, cada alumne/a portar a terme la seva tasca i consultar al professor/a els dubtes que tingui. El treball en grup comporta que tots els membres que el componen sn responsables de l'actuaci i la feina feta per cadascun d'ells. </li></ul></li> <li> 6. Resum de normes <ul><li>Durant el curs, cada alumne/a mantindr el lloc de treball assignat . Utilitzar i es far responsable de les eines i del material que li siguin atorgats individualment o com a membre d'un grup; en sn necessries la seva conservaci, neteja, reparaci i substituci en cas de desperfecte. </li></ul><ul><li><ul><li>Si s'evidencia un desperfecte i s degut al mal s d'una eina, l'alumne/a responsable haur de substituir-la o reparar-la i les despses aniran a crrec seu. En ambds casos est obligat/ada a informar del fer al professor/a. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Al final de cada classe, es comprovar lestat i lordre del conjunt d'eines. </li></ul></li></ul></li> <li> 7. Resum de normes <ul><li>Les eines dels taulers generals d's com s'han de tornar al seu lloc una vegada fetes servir, cal planificar el treball per tal que la utilitzaci de les eines ocupi el menys temps possible i restin a disposici dels altres equips d'alumnes. </li></ul><ul><li>Cada alumne/a o grup d'alumnes s responsable de la neteja de l'espai i de l'equip de treball assignats. </li></ul></li> <li> 8. Resum de normes <ul><li>En el cas d'utilitzaci de les mquines-eines i atesa la seva perillositat, est prohibida l'acumulaci de ms de dues persones al seu voltant . s imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat i higiene assenyalades per a la seva utilitzaci. </li></ul></li> <li> 9. Resum de normes <ul><li>Tot alumne/a que utilitzi qualsevol espai, eina o mquina-eina est obligat/a a deixar-la neta i en bones condicions per tornar a ser utilitzada. Qualsevol anomalia s'ha de comunicar al professor/a present a l'aula de Tecnologia. </li></ul></li> <li> 10. Eines de laula de tecnologia </li> <li> 11. Eina i mquina-eina <ul><li>Abans de qualsevol altra classificaci, cal fer una distinci entre eina i mquina-eina . </li></ul><ul><li>Podem definir leina com un objecte fet per a una acci determinada i utilitzat directament amb la m per actuar sobre la mteria, aix tenim les eines de fuster, de paleta, etc. </li></ul><ul><li>La mquina-eina es podria definir com un conjunt motoritzat emprat per a la conformaci de peces de diferents materials, fusta, metall, plstic, etc., per a una acci determinada, tallar, foradar, polir, etc. Un exemple el tenim en el trepant, la serra de vogir, etc. </li></ul></li> <li> 12. Eines de laula de Tecnologia: Classificaci <ul><li>Eines de percussi </li></ul><ul><li><ul><li>Martell </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De pena </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De orelles </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De bola </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Maceta </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De nil </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De goma </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Eines de tall </li></ul><ul><li><ul><li>Tisores delectricista </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Tisores de planxa </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Serra darquet </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Xerrac </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Serra de marqueteria </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Serra de vogir elctrica </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alicates per pelar fils </li></ul></li></ul><ul><li>Eines dabrasi o fricci </li></ul><ul><li><ul><li>Llima </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Raspa </li></ul></li></ul><ul><li>Eines de perforaci </li></ul><ul><li><ul><li>Barrina </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Trepant porttil </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Trepant de sobretaula </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Broca </li></ul></li></ul></li> <li> 13. Continuaci classificaci de les eines <ul><li>Eines dagafar o retenir </li></ul><ul><li><ul><li>Alicates universals </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alicates de boca rodona </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alicates de boca plana </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Serjant </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Serjant de marqueteria </li></ul></li></ul><ul><li>Eines de cargolar </li></ul><ul><li><ul><li>Tornavs de boca plana </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Tornavs destrella </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Clau fixa </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Clau destrella colzada </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Clau sisavada </li></ul></li></ul><ul><li>Eines passives </li></ul><ul><li><ul><li>Cargol de banc </li></ul></li></ul><ul><li>Eines de mesurar, traar i marcar </li></ul><ul><li><ul><li>Cinta mtrica </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Regle graduat dacer </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Escaire </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Peu de rei </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Centenella </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Puntes de senyalar </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Comps de punta </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Nivell </li></ul></li></ul><ul><li>Eines de soldar o d'adherir </li></ul><ul><li><ul><li>Soldador elctric </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bufador </li></ul></li></ul><ul><li>Elements de protecci </li></ul><ul><li><ul><li>Guants de protecci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Ulleres de protecci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Davantal protector </li></ul></li></ul></li> <li> 14. Eines de percussi Percussi : operaci mecnica elemental que consisteix a colpejar un material per trencar-lo, aixafarlo o modificar-lo. </li> <li> 15. Eines de tall Tall : operaci mecnica que consisteix a seccionar un material per mitj duna fulla Tisores </li> <li> 16. Eines de tall: serres Serra darquet </li> <li> 17. Eines de tall: serres </li> <li> 18. </li> <li> 19. Eines de tall: serra elctrica </li> <li> 20. Eines de tall: alicates de tall </li> <li> 21. Eines de fricci o abrasi Abrasi : operaci mecnica elemental mitjanant la qual un material s sotms al fregament amb un altre de ms dur per tal de polir-lo o b erosionarlo. Parts de la llima </li> <li> 22. </li> <li> 23. Eines dabrasi: la raspa </li> <li> 24. Eines de perforaci Perforaci : operaci mecnica elemental que consisteix a fer un forat que pot travessar o no el material Barrina Broca </li> <li> 25. Eines de perforaci: el trepant Trepant porttil </li> <li> 26. </li> <li> 27. Eines dagafar o retenir Agafar o retenir : operaci mecnica que consisteix a subjectar un material de manera fixa o subjectar-lo imprimint-li una altra acci (doblegar, estirar, etc.). Alicates universals </li> <li> 28. Altres tipus dalicates </li> <li> 29. Eines dagafar o retenir: el serjant </li> <li> 30. Eines de cargolar Cargolar : entenem aquesta acci com una operaci mecnica elemental que ajuda a imprimir un moviment de rotaci en una pea o accessori. </li> <li> 31. Altres eines de cargolar: claus fixes </li> <li> 32. Altres eines de cargolar </li> <li> 33. Eines passives Eines passives : entenem que aquestes eines sn aquelles que suporten els materials quan aquests estan sotmesos a lacci duna eina. Cargol de banc </li> <li> 34. Eines de mesurar, traar i marcar Entenem aquestes accions com aquelles que utilitzem per projectar, acotar, dibuixar o assenyalar els contorns i les formes dels materials que shan de treballar i que tamb utilitzem per fer les operacions de control i de calibratge. Cinta mtrica </li> <li> 35. Eines de mesurar, traar i marcar </li> <li> 36. Eines de mesurar, traar i marcar Peu de rei </li> <li> 37. </li> <li> 38. Eines de mesurar, traar i marcar Gonimetre o centenella </li> <li> 39. Eines de mesurar, traar i marcar Punta de senyalar Comps de puntes </li> <li> 40. Eines de mesurar, traar i marcar Nivell </li> <li> 41. Eines de soldar o adherir Eines de soldar o d'adherir : entenem aquesta acci com la capacitat duni de dues superfcies per forces intermoleculars Soldador elctric </li> <li> 42. Eines de soldar o adherir </li> <li> 43. Eines de soldar o adherir </li> <li> 44. Elements de protecci Elements de protecci : sn necessaris per garantir duna correcta seguretat en el treball amb les eines. </li> <li> 45. </li> </ul>