Programa d'habilitats socials i convivència escolar

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    163

  • Download
    3

Transcript

1. PROGRAMA DHABILITATS SOCIALS I CONVIVNCIA ESCOLAR PER A LA PREVENCI DE LASSETJAMENT ESCOLAR ENTRE IGUALS (AEI) 1r cicle dESO Nas Sanjun Chumilla, estudiant de prctiques de Psicopedagogia. 2. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 2 3. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 3 ndex INTRODUCCI .................................................................................................................5 MARC TERIC .................................................................................................................5 Ladolescncia .............................................................................................................5 Les habilitats socials...................................................................................................6 Concepte dhabilitats socials .................................................................................6 Classificaci de les habilitats socials ...................................................................7 Caracterstiques de les habilitats socials .............................................................8 Estils dinteracci social: passiu, assertiu i agressiu.........................................8 Aprenentatge de les habilitats socials ................................................................10 La convivncia escolar .............................................................................................10 MARC APLICAT .............................................................................................................11 DESTINATARIS ..........................................................................................................11 OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA............................................................11 METODOLOGIA GENERAL DEL PROGRAMA........................................................12 CONTINGUTS DAPRENENTATGE I COMPETNCIES BSIQUES......................14 AVALUACI................................................................................................................16 SESSIONS I ACTIVITATS ..........................................................................................17 Sessi 1...................................................................................................................17 Sessi 2:..................................................................................................................19 Sessi 3...................................................................................................................21 ANNEX....................................................................................................................................... 24 Annex 1 ................................................................................................................................. 24 Annex 2 ................................................................................................................................. 26 Annex 3 ................................................................................................................................. 27 Annex 4 ................................................................................................................................. 28 Annex 5 ................................................................................................................................. 32 Annex 6 ................................................................................................................................. 33 Annex 7 ................................................................................................................................. 34 Annex 8 ................................................................................................................................. 35 Annex 9 ................................................................................................................................. 36 Annex 10............................................................................................................................... 37 Annex 11............................................................................................................................... 38 Annex 12............................................................................................................................... 40 4. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 4 Annex 13............................................................................................................................... 41 5. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 5 INTRODUCCI El programa que presentem ha estat dissenyat i pensat com a proposta per lacci tutorial amb lalumnat de 1r cicle dESO per a prevenir lassetjament escolar entre iguals (AEI) i permetre que els alumnes adquireixin una srie dhabilitats socials i estratgies, que permetin millorar la convivncia escolar, tot millorant les relacions interpersonals entre lalumnat. Es proposa una marc teric que aprofundeix en la conceptualitzaci dalguns termes importants com ladolescncia, les habilitats socials, la convivncia escolar, etc. A posteriori trobem el marc aplicat, en que saprofundeix sobre els aspectes metodolgics, aspectes avaluatius, les activitats que es duran a terme en cada sessi, etc. Les activitats poden ser adaptades en funci de les especificitats dels grups amb que sapliqui. El que es presenta s un marc general dactuaci en que saborden aspectes com: lanlisi de lAEI, els estils de relaci interpersonal, la resoluci de conflictes, etc., que poden ser tils per a fer reflexionar lalumnat sobre les relacions amb els companys en el marc de lescola. Les activitats plantejades ha estat pensades per a fomentar la participaci i motivaci de lalumnat al llarg del programa. Alhora sha intentat que facilitin la generalitzaci dels aprenentatges en daltres contextos i situacions, afavorint laprenentatge de les competncies bsiques sobretot vinculades amb la relaci amb els altres i la convivncia. Esperem que la proposta pugui esdevenir un instrument til per treballar aquests aspectes amb lalumnat de 1r cicle de lESO i aix prevenir algunes dinmiques relacionals associades a lAEI. MARC TERIC Ladolescncia Ladolescncia s una etapa del desenvolupament hum en que els nois i noies es troben en un procs de transici cap al mn adult. La caracterstica principal s que ladolescent es troba en un procs de construcci de la identitat, en que coexisteixen tant aspectes infantils com aspectes adults incipients que cal atendre. Ladolescncia no s un procs lineal, sin que sha dentendre com un procs de progressi i regressi cap a la construcci duna identitat adulta. Els adolescents experimenten una srie de canvis fsics, cognitius i relacionals. Els canvis biolgics que experimenten en la pubertat, reverteixen en canvis psicolgics, ja que tenen una nova manera de veures a ells mateixos segons han assimilat aquests canvis (autoconcepte). A ms passen dun pensament concret a un pensament abstracte. Tenen noves capacitats i necessiten explorar nous lmits per saber que sn capaos de fer per ells mateixos, se senten ms autnoms i per tant ms capaos de resoldre situacions per ells mateixos (autonomia externa); i alhora construeixen criteris propis que impliquen assumir noves responsabilitats (autonomia interna). 6. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 6 Ladolescncia representa una transici ecolgica cap al mn adult, en que sassumeixen nous rols, es fan noves activitats i noves relacions interpersonals; amb lexpansi del nnxol ecolgic hi ha un canvi en lacceptaci i compliment de la norma, passant duna socialitzaci primria, construda durant la infncia, en que sinterioritzen les normes en la mesura que aquestes sn significatives pels adults; a una socialitzaci secundria, que s autodirigida, en que els adolescents capten les normes de cada mbit en que sinsereixen, internalitzant una nova visi del mn. Segons Piaget es passaria de moral heternoma a moral autnoma. Tamb s un estadi en que hi ha canvis en les relacions socials bsiques. En quant als canvis en les relacions familiars, podem afirmar que t lloc una desatellitzaci, s a dir, deixen de girar entorn als pares, i les relacions entre iguals prenen ms importncia ja que cobreixen la necessitat dintimitat, confidncia, lleialtat, etc. Lutte (1991) enumera les funcions del grup diguals dels adolescents: Atorga un estatut simblic dautonomia. Contribueix a la definici de la identitat. Estableix referents, metes i valors. Confereix seguretat al procs demancipaci familiar. Constitueix un entorn daprenentatge de les relacions socials i sexuals. Reprodueix els valors scio-culturals. Des duna perspectiva ecolgica, el sistema escolar i el familiar, com a part del mesosistema de ladolescent, han de mantenir relaci positiva i interaccionar per promoure un desenvolupament i socialitzaci reeixit de ladolescent. Es tracta dacompanyar-lo en el procs maduratiu i atendre les angoixes prpies de letapa. Les habilitats socials Concepte dhabilitats socials Les habilitats socials sn el conjunt de competncies de conducta verbals i no verbals que faciliten establir relacions interpersonals positives, permetent establir vincles socials i afectius amb els altres i adaptar-se a les exigncies socials de lentorn. Per ser hbil socialment es requereixen habilitats comunicatives i un adequat autocontrol emocional. Hi ha moltes definicions al respecte, a continuaci nexposem algunes que considerem representatives, han estat extretes duns materials elaborats per la IOC Definici de Vicente E. Caballo (1986): la conducta socialment hbil s un conjunt de conductes fetes per un individu en un context interpersonal que expressa sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets d'una manera adequada a la situaci, respectant aquestes conductes en els altres, i que 7. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 7 generalment resol els problemes immediats de la situaci mentre redueix la probabilitat que apareguin problemes futurs. Definici de Michelson et al. (1983): Les habilitats socials s'adquireixen, principalment, per mitj de l'aprenentatge (per exemple mitjanant l'observaci, la imitaci, l'assaig i la informaci); inclouen comportaments verbals i no verbals, especfics i discrets; representen iniciatives i respostes efectives i adients a cada situaci; augmenten el refor social (per exemple, les respostes positives del medi social); sn recproques per natura, i impliquen una correspondncia efectiva i apropiada (per exemple, la reciprocitat i coordinaci de comportaments especfics). La prctica de les habilitats socials est influda per les caracterstiques del medi (per exemple, especificitat situacional dependent de factors com l'edat, el sexe i l'estatus del receptor). Els dficits i excessos de la conducta social poden ser especificats i objectivats a fi d'intervenir. Definici de Monjas (1993): capacitats especfiques requerides per executar competentment una tasca de tipus interpersonal. Sn conductes necessries per interactuar i relacionar-se amb els iguals i amb els adults de manera efectiva i mtuament satisfactria. Classificaci de les habilitats socials Per a classificar les diferents habilitats socials, tindrem en compte les aportacions de diversos autors. Per una banda Goldstein (1989), en la seva obra Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseanza classifica 50 habilitat socials en 6 grups. I. Primeres habilitats socials II. Habilitats socials avanades III. Habilitats relacionades amb els sentiments Escoltar Iniciar una conversa Mantenir una conversa Preguntar un dubte Donar les grcies Presentar-se un mateix Presentar altres persones Elogiar als altres Demanar ajuda Participar Donar instruccions Seguir instruccions Disculpar-se Convncer als altres Conixer els sentiments propis Expressar els sentiments propis Comprendre els sentiments dels altres. Afrontar lenuig de laltre Expressar afecte Resoldre la por Auto- recompensar-se. IV. Habilitats alternatives a l'agressi V. Habilitats per al maneig de l'estrs VI. Habilitats de planificaci Demanar perms Compartir quelcom Ajudar els altres Negociar Utilitzar lautocontrol Defendre els drets propis Formular una queixa Respondre davant una queixa Esportivitat en el joc Maneig de la vergonya Arreglar-se-les quan et deixen de costat Prendre decisions Discernir sobre la causa dun problema Establir un objectiu. Determinar les prpies habilitats Recollir informaci 8. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 8 Respondre a les bromes Evitar els problemes amb els altres No entrar en baralles Ajudar a un amic Respondre a la persuasi Respondre al fracs Enfrontar-se a missatges contradictoris Respondre davant d'una acusaci Preparar-se per a una conversa difcil Fer front a la pressi grupal Resoldre els problemes segons la seva importncia Prendre una decisi Concentrar- se en una tasca Cal tenir present que segons les circumstncies i les exigncies tant de lentorn, com del/s interlocutor/s amb els que ens relacionem, caldr posar en marxa un tipus o altre dhabilitat social. No hem dentendre aquesta classificaci de manera hermtica, ja que no hem dentendre les habilitats socials de manera allada, ja que sovint shan de posar en marxa habilitats socials de grups diferents alhora, per respondre assertivament a una situaci o circumstncia determinada. Les relacions sn dinmiques i per tant les habilitats per relacionar-nos amb altres i per donar resposta a les demandes de lentorn tamb ho sn. Caracterstiques de les habilitats socials Segons Garcia (2011), les caracterstiques de les habilitats socials sn les segents: 1. La conducta social depn parcialment del context. Cal tenir en compte que els context s canviant i que est en funci del moment, el lloc, la persona amb la que interactuem, etc. 2. Les habilitats socials shan dentendre dins un context cultural determinat. Aix vol dir que aquestes estan inscrites en unes normes socials establertes en un moment i cultura determinades. 3. Les habilitats socials estan subjectes a variacions, segons evolucioni la cultura i la societat en que sinscriuen. El llenguatge, la vestimenta i els costums socials estan sotmesos a variacions. 4. Lefectivitat de les habilitats socials que sutilitzin variaran segons la situaci i la finalitat amb que les usem (el que volem aconseguir). s a dir, una habilitat pot ser til en una situaci i no ser-ho en una altra. Estils dinteracci social: passiu, assertiu i agressiu. La comunicaci s un element que condiciona les nostres relacions interpersonals. Les persones, quan ens interactuem amb els altres podem fer-ho de distintes maneres, segons el llenguatge verbal i no verbal que utilitzem. Estem parlant dels estils de relaci o interacci social. Hi ha tres estils de relaci interpersonal: el passiu, lassertiu i lagressiu. El ms adient i que mostra major habilitat social s lassertiu. A nivell prctic, molts autors defensen que lassertivitat s el mateix que una conducta socialment hbil. 9. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 9 Lassertivitat es defineix com lestil dinteracci que capacita la defensa dels propis interessos sense menysprear els dels altres. Es tractaria de poder autoafirmar els prpies drets sense manipular ni esser manipulat, poden expressar lliurament i respectuosament els propis desitjos, pensaments, opinions i sentiments sense ferir als altres. Es situaria en lespai intermedi entre lestil dinteracci social passiu i lagressiu. A continuaci sexposa una taula on sidentifiquen els trets caracterstics de la conducta passiva, assertiva i agressiva. Estil passiu Estil assertiu Estil agressiu Com actua i es mostra davant dels altres? La persona no t en compte els seus drets per si els dels altres. No expressa les seves opinions, pensaments, idees i desitjos lliurement. Evita els conflictes. No mira als ulls. To de veu baix. Es mostra insegur/a i vulnerable. La persona t en compte tan els seus drets com els dels altres. Expressa lliurement les seves opinions, pensaments, idees i desitjos sense ofendre els altres. Expressa sentiments positius i negatius. Sap dir no. Parla de manera tranquilla i fluda. La persona noms t en compte els seus drets i no els dels altres. Se sent i es mostra per sobre dels altres. Manipula i coacciona als altres. To de veu alt. Interromp als altres. Envaeix lespai dels altres. Comportament hostil. Amenaa o insulta. Postura corporal tensa Expressions que utilitza s igual... Com tu prefereixis... Puc/ em deixes...? Jo penso/sento/crec que... Comprenc que tu... per jo... Qu et sembla si... Tentenc Magradaria... Has de... Per culpa teva... Ets un/a... (crtica) Conseqncies de lestil de relaci Se sent incmode. No afronta el conflicte constructivament. Baixa autoestima. s fcil de manipular Acaba tenint conflictes interpersonals i No se sent ni per sobre ni per sota dels altres. T control emocional. Bona autoestima. s resolutiu/va en les relacions interpersonals. Poc maneig de la frustraci. Baixa autoestima. Baix control de la impulsivitat. Culpabilitat. 10. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 10 intrapersonals. Perd oportunitats. Frustraci, ansietat, impotncia i culpabilitat. Sentiment de soledat i dindefensi. Aprenentatge de les habilitats socials Segons Garcia (2011), el procs dadquisici de les habilitats socials es pot donar de diferents formes: 1. Ensenyament directe: es tracta de donar instruccions i danar indicant quan una conducta s hbilment social en una determinada situaci. 2. Modelatge: s laprenentatge per observaci o aprenentatge vicari (imitaci). s la forma ms com dadquirir les habilitats socials. 3. Prctica de conducta: es practiquen diferents habilitats socials en diferents contextos, situacions i persones. Aquest procs daprenentatge facilita la generalitzaci de les conductes adequades 4. Reforament de les conductes: aquesta forma daprenentatge s herncia de les teories conductistes, es tracta de reforar positivament les conductes adequades i no fer-ho quan siguin inadequades. s important estar ms atent a les conductes adequades que a les que no ho sn, ja que latenci tamb esdev un reforador 5. Retroalimentaci de lactuaci (feedback): durant el procs daprenentatge es va informant a laprenent dall que sha fet de manera correcta i/o incorrecta. Al llarg de les activitats del programa es treballaran les habilitats socials a partir de rol playing (prctica de la conducta), per tal dafavorir la generalitzaci. Alhora tamb emprarem la retroalimentaci de lactuaci i esdevindrem tamb models positius per lalumnat per tal dafavorir el modelatge. La convivncia escolar Segons Ortega (1997) la convivncia escolar s el conjunt entramat de relacions interpersonals que es donen entre tots els membres de la comunitat educativa, i en el que es configuren processos de comunicaci, sentiments, valors, actituds, rols, estatus i poder. 11. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 11 Segons el Projecte de convivncia i xit educatiu del 2012 elaborat pel Departament dEducaci de la Generalitat: Conviure significa viure plegats i en bona relaci. La convivncia, entesa com la necessria relaci entre persones basada en xarxes de sentit compartit, demana la formaci integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participaci democrtica, la inclusi social, la igualtat doportunitats, el respecte a la diferncia, la gesti positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivncia comporta una conscincia de la prpia identitat que implica lacceptaci de laltre i un sentit de pertinena i contribuci personal a la societat. Lescola a ms de ser el lloc on sensenyen i aprenen els continguts curriculars, tamb s el lloc on preparem als nostres alumnes per a viure i conviure en societat. La convivncia s una finalitat educativa en s mateixa. La convivncia escolar sha de basar en el respecte, la confiana i el reconeixement mutu i implica la participaci de tota la comunitat educativa. Tots els membres de la comunitat tenen un paper important en la definici de les regles de convivncia ja que han de ser consensuades per tal que tots shi puguin identificar. Lespai de tutoria s un dels ms adients per treballar els valors, les habilitats socials i leducaci per la convivncia. MARC APLICAT DESTINATARIS El programa ha estat dissenyat per ser aplicat amb lalumnat de 1r cicle dESO, concretament amb els alumnes de 2n dESO, per tant els destinataris sn tots els alumnes daquest curs acadmic A ms tamb en sn destinataris els membres de lEquip Psicopedaggic, ja que la idea s que aquestes figures puguin assegurar una continutat del projecte iniciat, per poder orientar laplicaci del programa al llarg dels cursos vinents amb diferents grups dalumnes. En un segon terme tamb ho sn els tutors dels grups de 2n dESO, ja que la proposta sinscriu dins lacci tutorial. LEquip Psicopedaggic ser lestament que tindr lencrrec de formar als tutors en laplicaci del programa, s per aquest motiu que assistiran a les sessions de desenvolupament de lexperincia pilot que es desenvolupar aquest curs per primera vegada. OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA Els objectius generals del programa sn els segents: Sensibilitzar lalumnat envers lAEI per prevenir-lo. Reconixer situacions de risc associades a lAEI. 12. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 12 Contribuir al desenvolupament moral i social de lalumnat. Millorar les relacions interpersonals entre lalumnat per tal dafavorir la convivncia escolar. Afavorir ladquisici dhabilitats socials. Conixer com resoldre conflictes. METODOLOGIA GENERAL DEL PROGRAMA "Dime algo y lo olvidar, ensame algo y lo recordar, hazme participe de algo y lo aprender. -Confucio- La metodologia que proposem pren com a referncia la concepci constructivista de lensenyament i laprenentatge. A continuaci apuntem algunes idees per conceptualitzar el procs instructiu que emprarem. Com a premissa, partirem dalgunes idees que aporta el Doctor Csar Coll: lalumne ha de ser considerat lagent actiu del procs de construcci de coneixement, ja que ns lltim responsable; els continguts daprenentatge tenen una significativitat que ha de ser compartida; i per ltim, el mestre/mediador actua com a guia, acompanyant a lalumne/aprenent en el procs de construcci del coneixement a travs de la interacci social i collaborativa al llarg de les activitats plantejades a la seqncia didctica. Altres concepte i teories que guiaran el desenvolupament del programa seran: Aprenentatge significatiu: Ausbel ens aporta la teoria de laprenentatge significatiu, emfatitza la importncia dels coneixements previs, que shan de relacionar amb els nous materials daprenentatge (continguts), daquesta manera es facilita latribuci de significativitat daquests i la construcci de nou coneixement per part de lalumne a travs del processos de revisi, modificaci i creaci dels seus esquemes de coneixement. Al llarg de les diferents activitats que presentem en les diferents sessions, es tractar de partir dels coneixements previs de lalumnat i a partir daquests el docent, com a mediador, potenciar que lalumnat pugui anar construint nous coneixements. Zona de Desenvolupament Prxim: Tamb hem pres com a referncia a Vigotsky i la seva teoria de la Zona de Desenvolupament Prxim (ZDP). Podem definir la ZDP com la diferncia entre el que la persona s capa de fer amb lajuda duna persona (desenvolupament real) i el que s capa de fer de manera autnoma (desenvolupament potencial), en aquest sentit lensenyament sha de situar sempre unes passes per endavant del que lalumne es capa de fer per tal que avanci en el seu aprenentatge. Lensenyament sha de situar en aquesta zona per tal de produir influncia educativa i aix promoure la construcci de significat i latribuci de sentit vers els continguts a treballar. Remetent-nos a la lnia social i cultural del desenvolupament, la caracterstica de la qual sn els processos mediats per signes, que condueixen a la seva execuci autoregulada i conscient, cal destacar que els processos de la lnia social i cultural del desenvolupament soriginen sempre entre persones i desprs en el pla individual. Estem fent referncia doncs, a la llei de doble formaci dels processos superiors, en que hi ha el pas de la regulaci intermental a la regulaci intramental. Primerament s 13. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 13 necessita de la interrelaci amb daltres, per mitj de la seva ajuda, per desprs estar capacitats per poder reconstruir internament les formes de mediaci i els processos utilitzats en lactivitat conjunta, grcies al procs de la internalitzaci. Partint daquestes idees a travs de la mediaci al llarg de les activitats del programa pretenem que lalumnat integri noves maneres de relacionar-se amb els altres i de resoldre els conflictes originats en les relacions interpersonals. A continuaci apuntem com es concretaran tots aquests aspectes a laula. Metodologia experiencial i participativa: Per tal de promoure una aprenentatge significatiu i una activitat constructiva per part de lalumne que li permeti la transferncia dels aprenentatges adquirits en daltres contextos, proposem una metodologia activa i experiencial, s tracta daprendre fent: learn by doing, teoria defensada per Roger Schank, per tal de promoure noves habilitats, competncies i la construcci de nous coneixements. Al llarg de les sessions del programa emprarem el rol playing (joc de rols) com a metodologia que contribueix a la conscincia cognitiva i social de les conductes i que afavoreix el desenvolupament de lempatia. Es tracta de presentar models de situacions reals que siguin properes i despertin linters de lalumnat per tal de facilitar el dileg posterior i la generalitzaci de certes conductes i habilitats socials. En les activitats en que sutilitzi el rol playing com a metodologia es procedir de la segent manera: Es presentar el tema a tractar i dramatitzar. Sassignaran els rols als participants (s molt important que els rols assignats siguin diferents als perfils de lalumnat, per permetre que lalumnat explori noves conductes, en reflexioni i safavoreixi lempatia. Els alumnes participants prepararan la dramatitzaci (el seu paper), amb les consignes que sels aporti. La dramatitzaci de la situaci. El debat posterior entre tots el grup, per tal de poder reflexionar sobre el tipus de conductes que shan posat en joc i poder fer un retorn o feed-back segons els continguts implicats en la dinmica i afavorir la generalitzaci de conductes socialment hbils. Laprenentatge cooperatiu: aquesta metodologia resulta molt interessant per aquest programa, ja que permet posar en marxa moltes habilitats socials, en el s de les relacions interpersonals necessries per tirar endavant les tasques que es proposin. Laprenentatge cooperatiu s una metodologia en que els alumnes sagrupen en petits grups de treball per assolir unes metes i objectius comuns. El ms idoni s formar grups heterogenis de 3-5 alumnes. Seguint el model de Johnson i Johnson (1997), enumerarem les cinc premisses imprescindibles per garantir el seu funcionament: Interdependncia positiva: Es podria dir que els alumnes del grup depenen positivament els uns dels altres per tal dassolir els objectius que plantegi la tasca. s molt important que cada membre del grup tingui un rol especfic assignat, amb el que haur de complir per tal que la tasca tingui xit. 14. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 14 Interacci cara a cara: Els membres del grup shan de comunicar, establir un dileg, arribar a acords, prendre decisions, ajudar-se els uns als altres, etc. Responsabilitat i comproms individual: Per tal darribar a assolir els objectius plantejats, cada membre del grup sha de responsabilitzar de les tasques i subobjectius que se li assignin i complir amb el seu rol, tot contribuint tamb a la consecuci dels objectius comuns. Desenvolupament d'habilitats socials: A ms a ms dels continguts especfics que es posin en joc en les tasques proposades, els grups han de posar tamb en marxa una srie dhabilitats socials necessries per comunicar-se efectivament, resoldre conflictes, arribar a acords, prendre decisions, etc. Valoraci del funcionament com a grup: El grup ha d'avaluar com ha dut a terme el treball, els problemes que han sorgit, com sha sentit cada membre, com valoren el resultat de la tasca i el funcionament grupal, aspectes a millorar i aspectes positius, etc. Aix permet la regulaci del propi aprenentatge i donar importncia al procs de treball. CONTINGUTS DAPRENENTATGE I COMPETNCIES BSIQUES Les vuit competncies bsiques, que representen leix dels processos educatius escolar, es sustenten en continguts de diferent tipologia (conceptuals, procedimentals i actitudinals) de les propostes didctiques. El currculum dESO contempla 8 competncies bsiques, sn les segents: 1. Comunicativa lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural. 3. Tractament de la informaci i competncia digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Autonomia i iniciativa personal 7. Coneixement i interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadana A continuaci presentem una taula en la que fem correspondre els contingut treballats al llarg de les diverses activitats i sessions del programa amb les competncies bsiques que shan treballat. 15. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 15 CONTINGUTS COMPETNCIES BSIQUES Sessi1 Conceptuals Procedimentals Actitudinals Comunicativa lingstica i audiovisual. Artstica i cultural Tractament de la informaci i competncia digital. Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacci amb el mn fsic. Social i ciutadana - Concepte dAEI. - Perfils dels protagonistes en els casos dAEI. -Elaboraci duna definici de lAEI. -Coneixement de la dinmica de lAEI. -Representaci de situacions dAEI. - Comprensi de les conseqncies de lAEI en els implicats. - Rebuig vers lAEI. - Collaboraci en el treball grupal. - Reflexi sobre les implicacions de lAEI. - Respecte cap als altres. - Responsabilitat en el treball grupal. Sessi2 Conceptuals Procedimentals Actitudinals Comunicativa lingstica i audiovisual Artstica i cultural Tractament de la informaci i competncia digital Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacci amb el mn fsic Social i ciutadana - Estils de relaci interpersonal. - Assertivitat. - Formulaci de diferents maneres dabordar una situaci. - Identificaci destratgies positives davant lAEI. - Comprensi dels beneficis de lestil de relaci assertiu. - Reflexi sobre com millorar les relacions amb els altres. - Respecte cap a les opinions dels altres. - Comprensi que en els casos dAEI hi est implicat tot el grup. Sessi3 Conceptuals Procedimentals Actitudinals Comunicativa lingstica i audiovisual Artstica i cultural Tractament de la informaci i competncia digital Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacci amb el mn fsic. Social i ciutadana - Concepte de resoluci de conflictes - Procs de resoluci de conflictes- - Anlisi de situacions conflictives. - Transformaci positiva de conflictes. - Recerca de solucions en casos de conflicte. - Presa de decisions per a la soluci dun conflicte. - Comprensi - Actitud cooperativa en el treball grupal. - Responsabilitat en el treball grupal. 16. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 16 AVALUACI Lavaluaci del Programa dhabilitats socials i convivncia escolar savaluar de diferents maneres, en diferents moments i amb diferents agents. Qestionari davaluaci inicial i final per lalumnat: Per una banda, sadministrar un test davaluaci inicial i final amb lalumnat amb el que saplicar el programa. Es tracta, en un primer moment de recollir informaci sobre els seus coneixements previs, per tal de prendrels com a punt de partida i poder anar introduint nous conceptes al llarg de les activitats dissenyades en cada sessi per tal de promoure el seu aprenentatge. En lltima sessi sadministrar el qestionari davaluaci final, que ser molt similar a linicial, i en que shi afegiran tems que permetin tant valorar laprenentatge adquirit per lalumnat, com la seva opini i valoraci vers el programa. El fet de que el qestionari inicial i el final siguin molt similars es justifica perqu daquesta manera es pot contrastar la comprensi dels continguts treballats. Podeu trobar el qestionari davaluaci inicial a lannex 1 i final a lannex 11 . Graella davaluaci del desenvolupament de les sessions: Per tal davaluar el desenvolupament de les sessions del programa, a persona que el desenvolupi comptar amb una graella on anar registrant les seves impressions sobre diferents aspectes com: ladequaci de la metodologia i les activitats proposades, la suficincia o insuficincia dels recursos emprats, els aspectes positius i negatius de la sessi, la idonetat i assoliment dels objectius plantejats, etc. La finalitat daquest tipus davaluaci es poder anar introduint els canvis pertinents al llarg del programa segons la funcionalitat dels aspectes de la proposta educativa. Podeu trobar la graella a lannex 12. Qestionari pels agents educatius participants a les sessions del programa: Per altra banda, tamb es comptar amb la valoraci dels agents educatius participants a les sessions del programa a travs dun qestionari. Per una banda es pretn recollir informaci sobre aquells aspectes positius del programa, com tamb els aspectes susceptibles de millora, en vista a poder introduir les modificacions oportunes. No hem de perdre de vista que es tracta duna experincia pilot i que lobjectiu del programa s que sigui una proposta til per a prevenir lAEI en letapa dESO i millorar la convivncia escolar dara en endavant. Per aquest motiu s important introduir-hi les millores que sidentifiquin i poder valorar-ne les debilitats i fortaleses. Per altra banda, el qestionari tamb recollir tems referits a si els agents educatius participants se sentirien capacitats per desenvolupar el programa de manera autnoma amb lassessorament de lEquip Psicopedaggic, ja que la idea s que sigui una proposta inscrita dins lacci tutorial. Podeu trobar el qestionari de valoraci dels assistents al programa a lannex13.n Reuni davaluaci final amb els membres de lEquip Psicopedaggic: Per ltim, es realitzar una reuni davaluaci final amb els membres de lEquip Psicopedaggic per tal de fer una avaluaci general del programa. En aquesta reuni 17. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 17 es tindran molt en compte les avaluacions que hem anat apuntant i savaluar el projecte des de la vessant ms psicopedaggica, fent mfasi en tot el procs de treball. SESSIONS I ACTIVITATS Sessi 1 Activitat 1: Introducci al programa Temporitzaci 5 minuts Objectius Explicar en que consistir el programa i la metodologia de treball. Fomentar la participaci de lalumnat. Fixar pautes de funcionament al llarg de les sessions. Desenvolupament Es presentar el programa a lalumnat, explicant que es realitzaran 3 sessions dins lespai de tutoria per treballar aspectes relacionats amb les habilitats socials i la convivncia escolar amb lobjectiu de prevenir situacions dAEI (bullying). Es comentar que es realitzaran diverses activitats que seran de caire dinmic i participatiu que han estat pensades per a qu els resultin atractives i que sespera la implicaci de tots al llarg de les sessions, on a partir de vdeos, debats, treballs cooperatiu, rol playing sanir aprofundint sobre diverses qestions. Per ltim es donaran unes pautes de funcionament a nivell de grup: no es permetr cap falta de respecte a laula, tothom pot participar per aixecant la m abans de parlar, respectant el torn del company i donant la seva opini amb respecte i sense ofendre a ning. Recursos materials Cap. Activitat 2: Qestionari davaluaci inicial Temporitzaci 10 minuts Objectius Obtenir informaci sobre els coneixements previs de lalumnat en relaci a lAEI. Adequar els continguts i les activitats del programa segons la informaci obtinguda Utilitzar el qestionari com a instrument davaluaci i poder valorar el grau dassoliment dels objectius tot contrastant-lo amb el qestionari davaluaci final. Desenvolupament Es passar un breu qestionari davaluaci inicial a lalumnat sobre lAEI per conixer que en saben sobre lAEI. Al final de programa sels passar un qestionari davaluaci final, en part similar, que permetr contrastar si shan assolit els objectius plantejats i si els alumnes saben identificar situacions de risc associades a lAEI i tenen respostes alternatives per respondre-hi. Recursos materials Qestionari davaluaci inicial. Annex 1. 18. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 18 Activitat 3: Qu s realment lassetjament escolar entre iguals (bullying)? Temporitzaci 25 minuts Objectius Explorar els coneixements previs de lalumnat. Connectar lalumnat amb situacions reals. Afavorir la interacci positiva a partir del treball cooperatiu. Observar les dinmiques grupals i la manera de relacionar-se de lalumnat. Identificar conductes associades a lAEI. Identificar als protagonistes dels casos dAEI. Conceptualitzar lAEI. Desenvolupament Es facilitar a lalumnat un document escrit on es relata breument un cas de bullying. Es formaran grups aleatoris de 4 membres aproximadament i sels demanar treballin cooperativament per crear una definici de lAEI o bullying. Sels demanar que llegeixin el text i que inicin una pluja didees sobre que s el bullying i quines caracterstiques t, amb lajuda duna pauta que tamb sels proporcionar. Cada membre del grup tindr un rol assignat, que seran els segents: Lector: llegir la notcia amb veu alta pels membres del grup. Anotador: anir anotant en un paper les idees que vagin sortint. Controlador: anir controlant el temps transcorregut durant lactivitat i mirar que el grup avanci i no es quedi estancat. Comunicador: en acabar lactivitat ser el portaveu del grup que comunicar a la resta la definici resultant. Passats 20 minuts sels demanar que el portaveu del grup posi en com amb la resta de companys la seva definici sobre AEI. Es recolliran totes les aportacions a la pissarra o en una cartolina o paper dembalar gros. Recursos materials Document escrit que relata un cas dAEI: annex 2. Pauta per a lelaboraci de la definici sobre AEI: Annex 3. Cartolina, paper dembalar gros o pissarra. Activitat 4: Rol playing sobre AEI Temporitzaci 20 minuts. Objectius Connectar lalumnat amb situacions reals. Identificar situacions de risc. Afavorir la reflexi sobre la dinmica del bullying. Comprendre que el bullying es cosa de tot el grup. Caracteritzar els protagonistes implicats en els casos dAEI. Conceptualitzar lAEI. Desenvolupament Sexposar una situaci al grup dalumnes i sexplicar que lactivitat consisteix en un rol playing sobre el bullying. Es comentar que s tracta de fer una dramatitzaci (teatre) i 19. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 19 sassignaran els rols. Es tindr en compte el coneixement del grup per no assignar rols amb els que lalumnat shi identifiqui excessivament Sassignaran els segents rols: Lder (agressor): una persona Seguidors (sequaos): hi hauran 3. Vctima: hi haur 1. Espectador 1: hi hauran 3. Espectador 2: hi hauran 2. Defensor 1: hi haur 1. Defensor 2: hi hauran 2. Observadors: la resta dalumnes. Posteriorment es far un petit debat sobre com shan sentit els implicats i com ho ha vist la resta del grup que actuaven com a observadors. Saprofundir sobre els perfils dels implicats, el cercle de lAEI, les conductes que shan posat en joc, els tipus de maltractament exercit, etc. Recursos materials Papers amb els rols que sassignaran: annex 4 Sessi 2: Activitat 1: MANERES DE RELACIONAR-NOS AMB ELS ALTRES Temporitzaci 20 minuts. Objectius Afavorir la comprensi de les diferents maneres en que ens podem relacionar amb els altres. Conceptualitzar els estils de relaci interpersonal. Aprofundir en lestil de relaci assertiu. Promoure lassertivitat en les relacions amb els altres. Identificar obstacles en les relacions amb els altres i com superar-los. Desenvolupament Es far una petita introducci reprenent el treball iniciat a la sessi anterior. Sexplicar als alumnes que les relacions amb les persones no sempre sn fcils i que hi ha diferents maneres de relacionar-nos i comunicar-nos amb els altres que tenen conseqncies per a les nostres relacions i per a nosaltres mateixos. Sindicar que a continuaci es veur una presentaci de Power Point que ens parla sobre aix i que si tenen algun dubte o volen fer algun comentari relacionat amb el tema poden aixecar la m. En acabar de veure la presentaci siniciar un torn de paraules. Recursos materials Power Point: Com podem relacionar-nos millor amb els altres? : Annex 5. Projector o pissarra digital. Memria USB on guardar els arxius necessaris. Activitat 2: BULLY DANCE: VISIONAT I DEBAT GRUPAL Temporitzaci 25 minuts. Objectius 20. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 20 Afavorir la reflexi sobre la dinmica del bullying. Comprendre que el bullying es cosa de tot el grup i que tots els membres en tenen part de responsabilitat. Identificar i caracteritzar els protagonistes implicats en els casos dAEI. Promoure conductes assertives en les relacions amb els altres. Identificar estratgies positives que poden utilitzar les vctimes dAEI. Reconixer que els agressors en casos dAEI poden canviar la seva conducta. Aprendre a identificar obstacles en les relacions amb els altres i com superar-los. Afavorir la reflexi grupal a travs del debat. Desenvolupament Es dir als alumnes que a continuaci es projectar un vdeo animat que parla sobre el bullying. En un primer moment sintentar connectar als alumnes amb els seus coneixements previs i els continguts treballats a la sessi anterior. Sexplicar que segons es va poder veure al rol playing, en els casos de bullying hi ha uns protagonistes que tenen diferents rols i exerceixen unes conductes sobre la persona assetjada que tenen greus conseqncies tant a nivell personal, com a nivell relacional. Sels dir que en el vdeo que es veur a continuaci, es poden identificar clarament els perfils dels implicats, el cercle del bullying, les conductes que es posen en joc i les conseqncies pels implicats. Sels indicar tamb que tinguin en compte el que sha treballat en lactivitat anterior en que shan ofert algunes orientacions per millorar les relacions amb els altres. Sels donar un full amb un seguit de preguntes (annex 5) que podran anar contestant mentre veuen el vdeo i uns minuts desprs. A continuaci sels indicar que sobrir un petit debat per anar posant en com les respostes a les preguntes plantejades per tal que entre tots es puguin analitzar maneres alternatives de donar resposta al bullying. Sels demanar que aixequin la m abans dintervenir per tal que tots i puguin participar duna manera ordenada i que respectin les aportacions i opinions dels companys i companyes. Leducador oferir orientacions als alumnes davant les qestions plantejades a partir de lannex 6. Recursos materials Arxiu de vdeo http://www.youtube.com/watch?v=3LlzQ0ci3Jk Proposta didctica sobre el visionat del vdeo: annex 6. Possibles respostes a la proposta didctica: annex 7. Projector o pissarra digital. Memria USB on guardar els arxius necessaris. Activitat 3: DECLEG ANTI-BULLYING Temporitzaci 15 minuts. Objectius Afavorir la interacci positiva a partir del treball cooperatiu. Implicar a lalumnat en la prevenci de lAEI. Comprendre que en els casos de bullying hi est implicat tot el grup. Prendre conscincia dels drets i deures que com a persones tenim davant de lAEI. Desenvolupament Es formaran petits grups de 4 persones partir del coneixement del grup dalumnes, per tal que la interacci entre companys resulti positiva. Sindicar als alumnes que aquesta activitat consisteix en elaborar un decleg per combatre lassetjament escolar, una srie de regles que enumerin aquells principis bsics que hem de tenir presents per lluitar contra lAEI. Es facilitar una guia per lelaboraci del decleg anti-bullying que serveixi de pauta a 21. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 21 lalumnat per realitzar lactivitat. Es recolliran totes les aportacions dels grups i senumeraran i posaran en com en gran grup. Es tindran en compte totes les respostes com a enriquidores i saglutinaran en un sol document que es penjar a laula. Recursos materials Guia per lelaboraci del decleg anti-bullying: annex 8 Sessi 3 Activitat 1: COM PODEM RESOLDRE CONFLICTES? Temporitzaci 20 minuts. Objectius Connectar amb situacions de la vida diria. Conixer que es pot resoldre un resoldre un conflicte sense violncia. Explorar maneres de resoldre conflictes. Conixer les fases per a la resoluci de conflictes Analitzar les actituds que prenem davant dels conflictes Desenvolupament Es dir a lalumnat que en aquesta ltima sessi es treballar la resoluci de conflictes. Per emmarcar el tema i connectar amb els coneixements previs dels alumnes sels preguntar sobre: Penseu que els conflictes sn positius o negatius? De qu depn? Quan teniu un conflicte amb alg, com el resoleu? A travs dun Power Point que servir com a suport de lexplicaci primerament es dir que els conflictes sn naturals i sorgeixen de la convivncia amb altres. Els conflictes en si mateixos no sn ni positius ni negatius, el que si pot ser-ho s la manera de solucionar-los. A continuaci, es donaran alguns consells previs dactuaci davant dun conflicte, i seguidament sexplicaran el procs que es pot seguir per a resoldre un conflicte. Un cop acabada la presentaci sobrir un torn de paraules i es resoldran possibles dubtes. Recursos materials Power Point. Resoluci de conflictes: annex 9. Activitat 2: DINMICA DE RESOLUCI DE CONFLICTES Temporitzaci 20 minuts. Objectius Analitzar situacions conflictives. Afavorir la generalitzaci dels procediments de resoluci de conflictes a situacions quotidianes. Posar en marxa habilitats per a la transformaci positiva de conflictes. Potenciar el pensament causal, conseqencial, alternatiu, de perspectiva i de mitjans i fi. Desenvolupament Es demanar al grup classe si alguna persona vol explicar algun conflicte que hagi tingut, entre totes les situacions que sexposin, a m alada sen triar una. Es formaran grups de 5 persones, que amb lajuda duna pauta hauran de buscar una soluci per a resoldre el 22. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 22 problema planejat. Per a fer-ho s necessari establir un dileg i prendre decisions sobre quina pot ser la millor opci. Leducador/a anir passant pels grups per si hi ha algun dubte. Aquesta primera part de lactivitat shaur de realitzar en 10 minuts. A continuaci, un portaveu de cada grup dir en veu alta a la resta de companys quina soluci ha triat el seu grup i dir-ne els motius. Com a conclusi es dir que hi ha moltes maneres de resoldre conflictes, i que per a fer-ho ens hem de centrar en com es pot solucionar el problema entre tots. En el procs de resoluci de conflictes, all important s que amb la soluci tots els implicats hi surtin guanyant Recursos materials Pauta per a la resoluci de conflictes: annex 10. Activitat 3: QESTIONARI DAVALUACI FINAL Temporitzaci 5 minuts. Objectius Obtenir informaci sobre els progrs de laprenentatge de lalumnat. Utilitzar el qestionari com a instrument davaluaci i poder valorar el grau dassoliment dels objectius tot contrastant-lo amb el qestionari davaluaci inicial. Conixer la opini i valoraci de lalumnat vers el programa. Conixer quines activitats han despertat ms inters. Desenvolupament Es passar un breu qestionari davaluaci final a lalumnat relacionat amb els aspectes treballats al llarg del programa. El qestionari ser similar al qestionari davaluaci inicial, per contemplar altres tems de valoraci personal sobre el programa. La finalitat s poder contrastar ambds qestionaris per saber si shan assolit els objectius generals del programa. Sindicar a lalumnat que en cap cas es tracta duna prova o examen i que s important que responguin amb sinceritat ja que les seves opinions sn valuoses per introduir modificacions al programa. En acabar sels agrairia la seva participaci i collaboraci. Recursos materials Qestionari davaluaci final: Annex 11. Activitat 4: DINMICA DE TANCAMENT: LA TROCA Temporitzaci 15 minuts. Objectius Afavorir lautoestima dels membres del grup. Potenciar les relacions personals del grup classe. Valorar els aspectes positius dels companys. Afavorir la conscincia de grup. Desenvolupament Sindica als alumnes que es far una dinmica com a activitat de tancament del programa. Sels dir que han de formar un cercle. Un cop fet aix leducador agafar una troca de llana, senrotllar un tros de llana a la m, i dir alguna cosa positiva (caracterstica, alguna cosa que ens agradi dell, alguna cosa que se li doni molt b, etc.) dun altre membre del grup, al que llanar la troca. La persona a qui li llancin la troca haur de fer el mateix, enrotllar-se a la m un tros de llana, dir-li a algun company un aspecte positiu i llanar-li la troca. Es far aix successivament fins que la troca hagi passat per tots els membres formant un entramat o 23. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 23 xarxa en el grup. Es preguntar als alumnes com shan sentit quan sels llanava la troca i sels deia quelcom positiu. A continuaci es reflexionar sobre la xarxa que entre tots han construt. Es preguntar als alumnes quin ha estat el resultat de la dinmica. Quan diguin que sha creat un entramat o xarxa, reflexionarem sobre el seu significat. Algunes de les possibles reflexions sn: formar un grup fa que el que cada persona fa tingui efectes en els altres, connecta als alumnes entre ells. Per exemple es pot dir: si alg volgus marxar aix afectaria a la xarxa? Com a grup classe, si en sentit figurat sou com una xarxa, com us afecteu els uns als altres? De quina manera? *Orientacions: si es detecta o percep que alguna persona no rebr la troca, leducador o algun adult participant lagafar i la llanar cap a aquella persona Recursos materials Una troca de llana 24. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 24 ANNEX Annex 1 QESTIONARI DAVALUACI INICIAL PELS ALUMNES DE 2n DESO: Saps que s lassetjament escolar entre iguals (AEI) o bullying? S No En cas que ho spigues, podries definir-ho? Quines de les segents accions penses que poden ser AEI? S No Depn Parlar malament dun/a company/a Animar en una baralla Donar empentes Amenaar Fer burles dun/a company/a Ficar-se amb alg pel facebook, twitter, whatsapp, Ask fm, mbil, etc. Pegar No fer res quan es fiquen amb un/a company/a Ridiculitzar Riure quan algun/a company/a fa burla dun altre Posar motes Trencar objectes dun/a company/a Ignorar a un/a company/a Dir rumors dun/a company/a Insultar No deixar participar a un/a company/a en un joc o activitat Robar objectes dun/a company/a Algun cop tha passat que algun/s company/s o companya/es thagin assetjat o intimidat a lescola? S No Has estat testimoni dalgun cas dAEI? S No En cas que s, quin creus que ha estat el teu paper? Agressor Vctima Espectador Defensor 25. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 25 No ho s Qu faries si sabessis que algun company est patint AEI? Ficar-me amb qui el molesta perqu el deixin en pau Explicar-ho als companys de la classe per veure que podem fer entre tots Dir-ho a algun mestre Explicar-ho a alg de la famlia No dir res a ning Intentar buscar una soluci No faria res Altres En cas que hagis dit altres, que faries? Qu faries si fossis tu qui est patint una situaci dAEI? Tornar-me contra qui mest molestant Explicar-ho a un amic o amiga o a un/a company/a de classe Explicar-ho a alg de la famlia Dir-ho a algun mestre Informar a lescola de manera annima No dir res a ning Intentar buscar una soluci No faria res En cas que hagis dit altres, que faries? 26. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 26 Annex 2 CAS DE BULLYING: LA HISTRIA DE LA CARLA El bullying va comenar quan tenia 12 anys a la seva escola de Terrassa (Barcelona). La Carla era una mica grassoneta i de seguida es va quedar sola, cada vegada ms sola. Llavors es va anar tancant en si mateixa, no s'atrevia a parlar, ni a mirar als ulls dels altres. Anar a l'escola era horrible Pesava tant la solitud que als 14 anys va fer tot el possible per integrar-se en un grup, i llavors va comenar l'assetjament grupal contra ella, hi havia la lder, que era seguida a cegues per les altres. La Carla assegura que no sabia qui era, ni qu li agradava, ni qu volia, per no sabia per qu se sentia aix. El grup va iniciar una pressi psicolgica subtil que en un primer moment la va deixar confosa. Desprs, amb comentaris sarcstics el grupet la feia sentir inferior i desprs un cop ho van aconseguir, van continuar fent-li la vida impossible, semblava que tinguessin una guerra contra ella, la humiliaven i sen reien della fins que la van convertir en un simple objecte fcil de manipular. Les noies del grup quedaven per organitzar com lanaven a humiliar. La Carla vivia en un mn cada vegada ms negre. Li van posar tot tipus d'etiquetes i motes, es considerava ximpleta, una noia problemtica, ... i com ms s'humilia a una persona, ms mal es deixa aquesta infligir. La Carla recorda que es sentia intil, creia que no era ning, tenia angoixa, desesperana, depressi ..., sentia que lhumiliaven psicolgicament, i tamb fsicament, la van convertir en la seva diversi. La Carla mai va explicar els problemes que estava patint a lescola a cap professor ni a la seva famlia. Adaptat de: http://www.lavanguardia.com/vida/20120915/54350426598/vicitma- bullying-sufrimiento-ayudar-jovenes-acoso-escolar.html#ixzz2yJWVJzER 27. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 27 Annex 3 PAUTA PER ELABORAR LA DEFINICI DE BULLYING: 1) Quines conductes (maltractaments) sinclourien en el que anomenem bullying? 2) Quines persones hi ha implicades en el cas? a) Qui pateix bullying? Com se sent? b) Qui exerceix bullying? Com se sent? c) Dels qui exerceixen bullying, hi ha algun actor principal? 3) El relat que sexplica va ser una cosa puntual o es va repetir al llarg del temps? 4) Creieu que el que li feien a la Carla era premeditat i/o malintencionat? 28. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 28 Annex 4 Rol playing bullying: Situaci: Esteu al canvi entre classe i classe heu fet catal, la profe us ha posat un examen per dilluns. Ara toca matemtiques, per la professora triga en arribar, i mentre esteu sortint tots de classe cap al passads... LDER/AGRESSOR: Surts de classe amb ganes de gresca. Sempre us fiqueu amb la vctima, la teniu atemorida i aprofiteu qualsevol moment per mortificar-la. Thas de mostrar agressiu, vols dominar a la vctima. Pots dir insults i motes (tampoc et passis), acorralar i fins i tot robar-li coses a la vctima, en cap moment penses com es sent. Busques el recolzament del grup per allar a la vctima, sobretot del teu grupet damics. Tu thas de sortir amb la teva, ets el lder del grup i els altres seguiran el que facis.. A tu ning tha de dir el que has de fer o dir. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. VCTIMA: Surts de classe rpidament, vols passar desapercebut/a. Has de portar alguna cosa a sobre (motxilla, estoig, mbil, material escolar), ja saps que possiblement et voldran fer alguna cosa, com de costum. Tho passes molt malament a lescola. Thas de mostrar molt passiu, amb un to de veu baix, et mostres insegur/a davant els altres.. No sols dir el que penses perqu tens por del que et pugin fer. No vols buscar-te problemes, quan et diuen o fan alguna cosa plores i intentes fugir de la situaci. Contra ms coses et fan ms petit/a i indefens/a et sents. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. SEGUIDOR: Tu donars suport a tot el que digui o faci el lder. Li has de seguir el rotllo perqu s el ms guay del vostre grupet i encara que de vegades es passa, en certa manera et conv tenir-lo damic. Si ell insulta, tu tamb, si li vol robar alguna cosa tu hi estars dacord i lajudars. Hi ha vegades que es passa molt per tu el segueixes igualment, ja saps que tu per tu sol no faries aix a la vctima, per s com un joc i contra ms pateix la vctima ms gresca munteu. Si algun company de classe vol tallar el rotllo tu ho impedirs i li dirs que de qui sha pensat que s. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. 29. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 29 SEGUIDOR: Tu donars suport a tot el que digui o faci el lder. Li has de seguir el rotllo perqu s el ms guay del vostre grupet i encara que de vegades es passa, en certa manera et conv tenir-lo damic. Si ell insulta, tu tamb, si li vol robar alguna cosa tu hi estars dacord i lajudars. Hi ha vegades que es passa molt per tu el segueixes igualment, ja saps que tu per tu sol no faries aix a la vctima, per s com un joc i contra ms pateix la vctima ms gresca munteu. Si algun company de classe vol tallar el rotllo tu ho impedirs i li dirs que de qui sha pensat que s. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. SEGUIDOR: Tu donars suport a tot el que digui o faci el lder. Li has de seguir el rotllo perqu s el ms guay del vostre grupet i encara que de vegades es passa, en certa manera et conv tenir-lo damic. Si ell insulta, tu tamb, si li vol robar alguna cosa tu hi estars dacord i lajudars. Hi ha vegades que es passa molt per tu el segueixes igualment, ja saps que tu per tu sol no faries aix a la vctima, per s com un joc i contra ms pateix la vctima ms gresca munteu. Si algun company de classe vol tallar el rotllo tu ho impedirs i li dirs que de qui sha pensat que s. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. ESPECTADOR 1: Surts de classe i ests al teu rotllo parlant amb els teus companys sobre lexamen que us acaben de posar. Quan veus el que passa entre els companys, et poses a fer corro i en certa manera animes. Avui hi ha baralla, ja tens un entreteniment per desconnectar de lexamen que tens per dilluns. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. ESPECTADOR 1: Surts de classe i ests al teu rotllo parlant amb els teus companys sobre lexamen que us acaben de posar. Quan veus el que passa entre els companys, et poses a fer corro i en certa manera animes. Avui hi ha baralla, ja tens un entreteniment per desconnectar de lexamen que tens per dilluns. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. 30. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 30 ESPECTADOR 1: Surts de classe i ests al teu rotllo parlant amb els teus companys sobre lexamen que us acaben de posar. Quan veus el que passa entre els companys, et poses a fer corro i en certa manera animes. Avui hi ha baralla, ja tens un entreteniment per desconnectar de lexamen que tens per dilluns. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. ESPECTADOR 2: Surts de classe i els de sempre lestan muntant al passads, ja sestan ficant amb el/la de sempre... a tu ni et va ni et ve, no et sembla b el que fan, per no s el teu problema. A ms no penses ser el xivato de classe, aix que tho mires per no fa res. Ni animes al lder, ni defenses a la vctima. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. ESPECTADOR 2: Surts de classe i els de sempre lestan muntant al passads, ja sestan ficant amb el/la de sempre... a tu ni et va ni et ve, no et sembla b el que fan, per no s el teu problema. A ms no penses ser el xivato de classe, aix que tho mires per no fa res. Ni animes al lder, ni defenses a la vctima. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. DEFENSOR 1: Quan surts de classe, veus que al passads es munta un petit corro, el grupet de classe que va de xulo sest ficant amb el/la de sempre. No et sembla just el que li fan i no pots permetre que la situaci continu. Passes a lacci i intentes aturar al grup. Els hi dius que parin i que no et sembla b el que fan. Si cal anirs a dir-ho a algun professor. Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. 31. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 31 DEFENSOR 2: Quan surts de classe, veus que al passads es munta un petit corro, el grupet de classe que va de xulo sest ficant amb el/la de sempre. No et sembla just el que li fan. Un company surt en la seva defensa i tu el recolzes. Heu dintentar frenar la situaci Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. DEFENSOR 2: Quan surts de classe, veus que al passads es munta un petit corro, el grupet de classe que va de xulo sest ficant amb el/la de sempre. No et sembla just el que li fan. Un company surt en la seva defensa i tu el recolzes. Heu dintentar frenar la situaci Improvisa! ***Recordeu que es tracta duna escenificaci, estem fent teatre, feu el vostre paper per no us passeu del lmits. 32. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 32 Annex 5 Presentaci en Power Point de la activitat 1 de la sessi: ESTILS DE RELACI INTERPERSONAL Es facilitar en un arxiu Power Point. Accessible a: http://www.slideshare.net/naissanjuan/power-activitat-1-sessi-2 33. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 33 Annex 6 PROPOSTA DIDCTICA BULLY DANCE: Us recordem, que tal i com vam poder analitzar en la primera sessi, en els casos de bullying, sempre hi ha almenys 3 protagonistes principals: lagressor, la vctima i els testimonis. A continuaci, respongueu les segents preguntes: 1. En el vdeo es veu lo malament que ho passa la vctima i com aquesta pateix en silenci. Qu hauria pogut fer la vctima per evitar lassetjament? Proposeu almenys dues estratgies o maneres de fer que podrien haver evitat la situaci. 2. Penseu que la pellcula acaba b? Digueu per qu penseu que si o que no. En cas digueu que no, que hauria de passar perqu acabs b? 3. Suggeriu a lagressor o intimidador tres maneres de reparar el dany ocasionat a la vctima 34. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 34 Annex 7 POSSIBLES RESPOSTES A LA PROPOSTA DIDCTICA BULLY DANCE: 1. REACCI DE LES VCTIMES Sovint, les vctimes de persecucions sofreixen en silenci i es creuen impotents de cara al seu agressor. Poden tanmateix aprendre a reaccionar de tres maneres: EVITAR trobar-se sol davant del perseguidor. BUSCAR AJUDA dun professor o d'un adult. ENFRONTAR-SE al perseguidor, sobretot amb l'humor o mostrant-se segur. 2. COM HAURIA FINALITZAR LA PELLCULA PER RESOLDRE LA SITUACI: Algunes de les coses que haurien de passar per a qu la pellcula acabs b sn: Que acabessin tots jugant junts a la mateixa rotllana per evitar que el toro sigui la segent vctima (formiga) Que no sexclogus al toro. Qu el toro es disculps. Que no jutgessin al toro, perqu la situaci era responsabilitat de tots, ja que ning va fer res per evitar tot el que va passar. Que els companys ensenyessin al toro noves maneres de relacionar-se. 3. REACCIONS DE LINTIMIDADOR O AGRESSOR: s possible posar fi a la intimidaci aplicant lestratgia STOP segent. Escriure a la pissarra: SUSPENDRE immediatament la intimidaci: res d'excuses. TROBAR el mitj d'ajudar la vctima i de reparar els plats trencats. OBRIR-SE a noves maneres de fer i preguntar-se all que un pot fer a l'escola per ajudar els altres ms que perjudicar-los. PREVENIR les situacions que poden portar a la intimidaci i trobar amics a qui agrada divertir-se ms que perjudicar els altres. 35. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 35 Annex 8 GUIA PER LELABORACI DEL DECLEG ANTI-BULLYING: Qu s un decleg? Un decleg s un conjunt de 10 de normes o regles que han de servir per guiar la conducta moral. El decleg que elaboreu ha de recollir els 10 aspectes ms importants que penseu que shan de complir per evitar el bullying o per respondre-hi quan identifiqueu una situaci en la que es pot, sest, o sha produt. Algunes pistes per ajudar-vos a confeccionar el decleg anti-bullying: - Qu sha de fer quan se sap que alg est patint bullying. - A qu tenim drets totes les persones en relaci al bullying. - Com a alumnes quins deures teniu davant casos de bullying. - Com no li agrada a ning sentir-se. Alguns exemples: - Tots tenim dret a ser respectats encara que siguem diferents. - Cap persona ha de tolerar un cas de bullying. - Tothom t dret a assistir a lescola sense ser assetjat o intimidat pels companys. - Etc. 36. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 36 Annex 9 Presentaci en Power Point de la activitat 1 de la sessi: RESOLUCI DE CONFLICTES Es facilitar en un arxiu Power Point. Accessible a: http://www.slideshare.net/naissanjuan/resoluci-de-conflicte-activitat-1-sessi-3 37. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 37 Annex 10 PAUTA PER LANLISI DE SITUACIONS CONFLICTIVES: Per tal de resoldre aquesta activitat, us proposem que seguiu els segents passos: 38. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 38 Annex 11 QESTIONARI DAVALUACI FINAL PELS ALUMNES DE 2n DESO: Saps que s lassetjament escolar entre iguals (AEI) o bullying? S No En cas que ho spigues, podries definir-ho? Quines de les segents accions penses que poden ser AEI? S No Depn Parlar malament dun/a company/a Animar en una baralla Donar empentes Amenaar Fer burles dun/a company/a Ficar-se amb alg pel facebook, twitter, whatsapp, mbil, Ask Fm, etc. Pegar No fer res quan es fiquen amb un/a company/a Ridiculitzar Riure quan algun/a company/a fa burla dun altre Posar motes Trencar objectes dun/a company/a Ignorar a un/a company/a Dir rumors dun/a company/a Insultar No deixar participar a un/a company/a en un joc o activitat Robar objectes dun/a company/a Proposa alguna alternativa a aquests comportaments? (com es poden evitar?) Algun cop tha passat que algun/s company/s o companya/es thagin assetjat o intimidat a lescola? S No Has estat testimoni dalgun cas dAEI? S No 39. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 39 En cas que s, quin creus que ha estat el teu paper? Agressor Vctima Espectador Defensor No ho s Qu faries si sabessis que algun company est patint AEI? Ficar-me amb qui el molesta perqu el deixin en pau Explicar-ho als companys de la classe per veure que podem fer entre tots Dir-ho a algun mestre Explicar-ho a alg de la famlia No dir res a ning Intentar buscar una soluci No faria res Altres En cas que hagis dit altres, que faries? Qu faries si fossis tu qui est patint una situaci dAEI? Tornar-me contra qui mest molestant Explicar-ho a un amic o amiga o a un/a company/a de classe Explicar-ho a alg de la famlia Dir-ho a algun mestre Informar a lescola de manera annima No dir res a ning Intentar buscar una soluci No faria res En cas que hagis dit altres, que faries? En general, tha agradat la formaci? Molt Bastant Poc Gens Quina activitat tha agradat ms? I menys? Digues breument per qu. Qu milloraries del programa? 40. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 40 Annex 12 Graella davaluaci del desenvolupament de les sessions: SESSI: GRUP: ASPECTES POSITUS ASPECTES NEGATIUS PROPOSTES DE MILLORA OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA ACTIVITATS RECURSOS PERSONALS I MATERIALS CLIMA DAULA PARTICIPACI DE LALUMNAT 41. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 41 Annex 13 PAUTA DE VALORACI PER PART DELS ASSISTENTS A LES SESSIONS DEL PROGRAMA: A continuaci us demanem la vostra collaboraci per tal davaluar el programa en habilitats socials i convivncia escolar aplicat amb els alumnes de 2n dESO, per tal de poder-lo avaluar i introduir-hi les millores pertinents. Grcies per anticipat. 1 2 3 4 Molt Fora Poc Gens ASPECTES CURRICULARS 1 2 3 4 Shan assolit els objectius plantejats en cada sessi? Els continguts treballats han estat adients per assolir els objectius de cada sessi? Com valores la metodologia emprada al llarg de les sessions? Creus que la metodologia ha resultat atractiva per lalumnat? Creus que les activitats plantejades han estat adequades? Els materials eren adients i suficients? Els alumnes han pogut adquirir nous coneixements respecte lAEI? Les activitats fomenten la generalitzaci dels aprenentatges a situacions quotidianes? CLIMA DAULA I PARTICIPACI 1 2 3 4 Creus que sha establert un clima positiu a laula? Creus que els agrupament dalumnes i la metodologia plantejada fomentava la participaci de lalumnat en les activitats? Sha donat resposta als dubtes plantejats per lalumnat? Sha donat suport a lalumnat quan aquest topava amb alguna dificultat? PROGRAMA EN HABILITATS SOCIALS I CONVIVNCIA ESCOLAR 1 2 3 4 En general com valores la formaci impartida? Consideres que el programa, emmarcat dins lacci tutorial pot ser una eina til per prevenir el bullying i millorar la convivncia entre lalumnat? Et sentiries capacitat de desenvolupar el programa comptant amb els materials i lorientaci de lEquip Psicopedaggic 42. Programa dhabilitats socials i convivncia escolar 1r cicle dESO 42 En general quins aspectes valores com a ms positius? I com a negatius? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quines millores incorporaries al programa? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si hi ha algun altre aspecte ms sobre la valoraci del programa que hagis tingut ocasi dexposar o pots fer a continuaci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------