Presentació Informàtica: VIRUS

  • View
    116

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Software i SeguretatinformticaAdriana RomeroCurs: 4rt A 10/01/12

2. ndexSoftware Software lliure i propietariLes llicnciesSeguretat Informtica El phishingAdware i SpamProtecci del nostre ordinadorVirus Els troians Els virus actuals i Els cucs futurs perills de les xarxes 3. EL SOFTWARE El software s un terme general utilitzat per descriure el conjunt delsprogrames informtics, procediments i documentaci que fan alguna tascaen un ordinador. Comprn el conjunt sistemtic dels programesdexplotaci i dels programes informtics que serveixen per a aplicacionsdeterminades. Els tipus de programes es poden classificar en 2 grans grups:-Programari de sistema: El seu objectiu s desvincular adequadament a lusuari i alprogramador dels detalls de la computadora en particular que susi.-Programari daplicaci: s aquell que permet als usuaris dur a terme una o diversestasques especfiques. 4. Software lliure i software propietari DifernciesAvantatges e inconvenientEl programari de propietat es refereix a El programari lliure t avantatges com qualsevol programa informtic en qu elsaplicacions per a totes les plataformes, que sn usuaris tenen limitades les seves gratutes, o a un preu generalment ms baix que les propietries, i que sn molt estables, ja que possibilitats a lhora dutilitzar-lo, en canvi els errors es poden arreglar rpidament. Els el programari lliure s aquell que permet inconvenients que te sn que algunes als seus usuaris que puguin tenir laaplicacions sn un pl complicades dinstallar i, llibertat dutilitzar el programa amb de vegades, presenten problemes amb el qualsevol propsit. maquinari.En contraposici al programari lliure, el programari propietari s aquell que est El programari lliure te els inconvenients de que has de pagar ms per assegurar-te que al subjecte a una llicncia ds que limita el darrere hi ha una gran corporaci que pot que lusuari pot fer amb ell. respondre si hi ha problemes. 5. Les llicncies Una llicncia s, en dret, un contracte mitjanant el qual una persona repduna altra el dret ds de diversos dels seus bns, normalment decarcter no tangible o intellectual. Tipus de llicncies Copyright: Aquesta protecci est disponible tant per a obres publicades com per aobres que encara no shagin publicat.Copyleft: llicncies que poden aplicar-se a creacions informtiques, artstiques, etc. Elsdefensors del copyleft consideren el copyright com una forma de restringir el dret de fer iredistribuir cpies dun treball.Creative commons: Lobjectiu de Creative Commons s donar opcions a aquells creadorsque vulguin que terceres persones utilitzin i/o modifiquin la seva obra sota unescondicions determinades. 6. Seguretat Informtica La seguretat informtica s una branca de la informtica que estudia com assegurar que elsrecursos dels sistemes informtics siguin utilitzats de la forma en la que es van definir. El seuobjectiu s la creaci de plataformes segures en qu els agents que hi interactuen(programes i usuaris) noms puguin realitzar les accions que hi hagin estat autoritzades. Hem de protegir el nostre ordinador per que sin ho fem ens pot entrar un malware, queinsereix virus, cucs, troians o spyware intentant aconseguir algun objectiu, com ara recollirinformaci sobre lusuari o sobre lordinador en s. 7. Els virus Un virus informtic s un programa que es copia automticament per alterar elfuncionament normal de lordinador, sense el perms o el coneixement de lusuari.Els mtodes per a contenir o reduir els riscos associats als virus poden ser elsdenominats actius o passius.Els actius poden ser lantivirus (intenten descobrir les traces que ha deixat un softwaremalicis , per detectar-lo i eliminar-lo) o filtres de fitxers (consisteix en generarfiltres de fitxers perjudicials si lordinador est connectat a una xarxa).Els pasius poden ser copies de seguretat, estudiar com s el nostre software, idesconfiar si no coneixem alguna cosa o no sabem el que fa. 8. Els cucs s un virus o programa auto-replicant (es multiplica per ell sol) que noaltera els arxius sin que resideix en la memria i es duplica a si mateix. Per protegir-nos, amb un bon antivirus no hauria dhaver-hi risc, sempre iquan mantinguis el antivirus actualitzat. 9. Els troians s un programa nociu amb aparena de programari legtim que permet laccs ausuaris externs, a travs duna xarxa drea local o dInternet. Sutilitza per recaptar informaci o controlar remotament a la mquina amfitriona,per sense afectar el funcionament daquesta. Els seus efectes sn: pot contaminar els equips per mitj de lengany, podenintroduir programes espia dins lordinador duna persona. Per evitar-los, tamb has de tindre un bon antivirus i actualitzar-lo, aix tavisa sialgun troi intenta entrar al teu ordinador. 10. El phishing s un frau que es fa amb un correu electrnic o missatgeria instantnia amb el quees demanen dades sobre les targetes de crdit, claus bancries, o altres tipusdinformaci. Per protegir-nos, recomanen: no respondre a correus electrnics escrits enidiomes que no es parlin, no respondre a correus enviats per entitats de les que nosou client en els que us demanin dades ntimes o que afectin a la seguretat, noatendre de forma immediata o impulsiva a correus que parlin dun sorteig o unaoferta, etc. 11. Adware i Spam El spam sn els missatges enviats per un Lardware representa qualsevol mitj electrnic, indiscriminadament iprogramari que mostra o descarrega massiva, sense el consentiment delspublicitat desprs dinstallar oreceptors. La seva finalitat generalment s comercial, amb missatges prenent formamentre sexecuta un programa. danunci, tot i que tamb sn freqents els enganys amb intenci de treure profit Per protegir-nos, tant de lardwareeconmic de les vctimes.com del spam, hem de utilitzar unbon programa antivirus, configurarun filtrat, informar-se de les ltimesamenaes de virus, etc. 12. Protecci del nostre ordinador Per protegir el nostre ordinador existeix el firewall, que s unelement de maquinari o programari utilitzat en una xarxadequips informtics per controlar les comunicacions,permetent-les o prohibint-les segons les poltiques de xarxaque hagi definit lorganitzaci responsable de la xarxa. Amb un bon anti-virus lordinador queda ben protegit, perotamb cal tindre precauci segons on et fiques per la web`perque mai es sap. 13. Els virus actuals i els futurs perills a la xarxa Els virus informtics actuals tenen, bsicament, la funci de propagar-se, replicant-se, per alguns contenen a ms una crrega maligna (payload) amb diferentsobjectius, des duna simple broma fins a realitzar danys importants en elssistemes, o blocar les xarxes informtiques generant trnsit intil.