Portatil profesorado

  • Published on
    13-Jun-2015

  • View
    626

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual bsico sobre o portatil para o profesor

Transcript

  • 1. 4 Sesin:porttil da aula ABALAR

2. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas22 3. IntroducinQue vamos a aprender? As caractersticas e aplicacins didcticas do ordenador da aula dixital. As funcionalidades do sistema operativo de Ubuntu 10.04 e en concreto as peculiaridades dos escritorios de Netbook Edition e GNOME. A aproveitar a interconectividade dos equipos (conexins a redes, ao encerado dixital interactivo, etc) A empregar o software que permitir dinamizar e impulsar o uso das TIC nos centros educativos.3 3 4. IntroducinNeste curso estudaremos os seguintes mbitos daaula dixitalencerado dixitalOinteractivoordenador da aulacarro de carga Os ultraporttiles dos alumnosFonte: Escuela 2.0 Asturias44 5. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas55 6. EquiposO Porttil da aulaAmpliar informacin do porttil da aula6 6 7. Equipos: Os porttiles da aula Caractersticas tcnicas do porttil da aulaTipo de Procesador Intel Core i3-330M (2,13 GHz, 3 MB L3procesadorde cach)SistemaUbuntu 10.04 NetbookoperativoPeso2,52 kgPantalla15.6 pulgadasDimensins2,8cm (Ancho) x 37cm (Profundidade) x 25cm (Alto)Memoria de serie SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHzUnidadesSATA de 320 GB, 7200 rpminternasBatera de litio-in de 6 celas (5 h. func.) ou bateraBaterade litio-in de 9 celas (10 h. func.)7 7 8. Equipos: Os ultraporttilesConexin a rede do centro 8Tipos de conexins dispoiblesA conexin WiFi ABALAR: os ultraporttiles e os porttiles da aula,conctanse de forma automtica. Esta posibilidade s est dispoible nasaulas ABALAR.Conexin rede cableada do centro: a travs dun conector RJ-45 (cablede telefona). necesario configurar os ultraporttiles para establecer aconexin.Conexina outras redes WIFI: tamn necesario configurarosultrapottiles para establecer a conexin coas redes distintas da WIFIABALAR.Para mais informacin, consultar punto 4 Conectividade dos equipos8 9. Equipos: Os porttiles da aula Parte frontal do porttil da aulaMicrfono Indicador internoluminoso da 12 cmara web 3 Cmara WebInterruptor de 4 pantalla interno Conector de Indicador luminosoentrada de audio da unidade(micrfono)58Conector de sadas de Lector de tarxetas 76audio (auriculares)multimedia9 10. Equipos: Os porttiles da aula Parte lateral dereita do porttilda aula Conector RJ-11 Indicador2 (modem) 4 luminoso daunidade ptica 13 Indicador 56 Conector dePortos USBUnidadeluminoso do alimentacin ptica adaptador de CA 1010 11. Equipos: Os porttiles da aulaParte lateral esquerda do porttilda aula IndicadorPorto de luminoso domonitor Porto HDMIadaptador deexterno 7CA 35Porto USB 9 10Ranura para6Ranura para 48 cable de 1 ExpressCard Orificios deConector RJ-45 Portoseguridade ventilacin(rede cableada) combinado 2eSATA/USB Conector de alimentacin1111 12. Equipos: Os porttiles da aulaConectividade e conexin de perifricosAconexin de dispositivosexternosopcionais realizase a travs dun dispositivo USB.Algns dispositivos USB poden necesitar softwareadicionalque, xeralmente, seincle codispositivo.Concretamente, para levar a cabo a conexin doporttil pizarra dixital interactiva Smart Board680v, precisase o Software do SMART Boarde Notebook versin 10, que a acompaar nomomento da instalacin do equipamento TIC daaula.O HP ProBook 4520s ten catro portos USB queadmiten dispositivos USB 1.0, USB 1.1, e USB 2.0.12 12 13. Equipos: Os porttiles da aulaComo conectamos/desconectamos un dispositivo USB?1 Para conectar un dispositivo USB ao equipo, conecte o cable USB do dispositivo ao porto USB.2 Unha vez detectado o dispositivo USB, aparece unha icona no escritorio (que depender do dispositivoexterno conectado).3 Para proceder extraccin do dispositivo realizaranse os seguintes pasos:A) Situar o punteiro sobre a icona do dispositivo e pulsar o botn dereito do rato ou TouchPadB) Una vez pulsado, desprgase un listaxe de opcinsC) Escoller a opcin Extraer unidade de forma seguraD) Finalmente, desconectar o dispositivo do porto USBPRECAUCIN: Para evitar a perda de informacin ou impedir que o sistema deixe de responder, detea odispositivo USB antes de extraeloPRECAUCIN: Para evitar danar un conector USB, non tire do cable para desconectar o dispositivo USB 1313 14. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas1414 15. Sistema OperativoQue Ubuntu 10.04? o sistema operativo instalado tanto nos ultraporttiles dosalumnos como nos porttiles das aulas.Ubuntu sistema operativo libre cunha distribucin baseada en DebianGNU/Linux, e concentra o seu obxectivo nos seguintes aspectos: A facilidade de uso. A liberdade na restricin de uso para alterar e personalizar os software. Os lanzamentos regulares (cada 6 meses). A facilidade na instalacin. A dispoibilidade de maneira gratuta. 1515 16. Sistema OperativoOs escritorios en Ubuntu 10.04Estarn dispoibles das versins de escritorios: Netbook EditionGNOME unha versin optimizada paraEntorno de escritorio estndar para netbooks e outros dispositivos consistemas GNU/Linux e outros pantallas de pequenas dimensins. sistemas derivados de Unix, Non pose escritorio senn que as caracterizado fundamentalmente aplicacins lnzanse dende apola sa facilidade de uso. pantalla inicial con diferentes Este escritorio incorpora, ademais, categoras inclundo a favoritos. ferramentas de personalizacin para As carpetas e arquivos explranse usuarios con discapacidades fsicas directamente na categora Arquivos como visin deficiente ou e carpetas.discapacidades motoras.Gua de accesibilidadedo Escritorio GNOME 1616 17. Sistema Operativo Como cambio de escritorio? Os alumnos e os docentes tern acceso tanto ao escritorio de Netbook Edition como ao de GNOME. Ao iniciar a sesin coma usuario, por defecto inciase co escritorio Netbook Edition. Para cambiar de escritorio unha vez iniciada a sesin, 1 siga os seguintes pasos:2 1. Acceda a e seleccione a opcin Cerrar sesin 2. Seleccione o usuario. 4 3Dende esta pantalla tamn poder cambiar o idioma seleccionando(galego, espaol ou ingls)171717 18. Como cambio de escritorio?3. Na opcin Sesins: seleccione a opcin deescritorio desexada.14. Introduza o contrasinal e pulse o botn Iniciar 2sesin, inmediatamente abrirase o escritorioseleccionado.4 3 18 1818 19. Sistema Operativo Un paseo polos mens de GNOMEIMPORTANTE: Ver vdedo paseo polos mens do GNOME19 19 19 20. Sistema Operativo Un paseo polos mens de Netbook EditionIMPORTANTE: Ver vdeo do paseo polos mens do Netbook Edition202020 21. Sistema OperativoUsuarios configurados e polticas de usuariosNa configuracin do sistema operativo dos equipos, existe un nico usuario adisposicin tanto dos alumnos coma dos profesores, e un usuario TIC a disposicinda Consellera.Na configuracin dos porttiles da aula estar dispoible ousuario xenrico coa conta deProfesor e contrasinalprofesor, e no caso dos ultraporttiles, usuario xenricopara alumno: conta Alumno contrasinal alumnoAs claves de usuario son necesarias para facilitar o cambio de escritorio e idioma. Cando se inicia o equipo non pide clave polo que se poden dar casos nos que axente as esqueza, importante lembralas. En ningn caso os usuarios podernmodificar ditos contrasinais.2121 22. Sistema OperativoUsuarios configurados e polticas de usuariosTanto no caso dos porttiles de aula como no caso dosminiporttiles de alumnos, as contas dos usuarios xenricosProfesor e Alumno son contas con permisos limitadospolo que non poder realizar as seguintes accins: Modificacins no sistema Modificar mens Cambiar o fondo de escritorio. Instalar ou desinstalar programas. Etc.22 22 23. Sistema OperativoConfiguracin dos mensAnda que nos porttiles de aula NON posiblemodificar ningn dos mens (ags o de favoritos)ser moi habitual que no resto dos equipos do centro,ou noutros equipos dos que dispoa o profesorado,estea instalado o sistema Ubuntu 10.4. (o que moirecomendablepara familiarizarse co uso destesistema operativo)Por este motivo inclumos aqu unha breve descricinde como se poden configurar os mens en Ubuntu10.4 23 23 24. Sistema Operativo Configuracin dos mens O men principal permite configurar e dispor das aplicacins seleccionadas polos usuarios. Para acceder ao Men Principal, seleccione a opcin Sistema e a carpeta Men principal. 2424 24 25. Sistema Operativo Configuracin dos mens Dende o Men Principal poder:1. Ver as aplicacins e sistemas dispoibles no escritorio.4 1 22. Seleccionar ou quitar os elementos que queremos mostrar en cada apartado.33. Mover de lugar os diferentes elementos.4. Crear un men novo ou un elemento novo. Etc. 25 2525 26. Sistema Operativo Configuracin dos mens No caso do escritorio Netbook Edition, dispn dun men favoritos, que permite inclur os programas e aplicacins mis utilizadas polo usuario. Este o nico men que no caso dos porttiles ABALAR podern modificar os usuarios xenricos Profesor e Alumno26 26 26 27. Sistema Operativo Configuracin dos mensComo inclumos/eliminamos programas en Favoritos?1. Seleccione o programa ou aplicacin que desexa inclur/eliminar en favoritos.2. Pulse o botn dereito do rato ou TouchPad.3. Seleccione a opcin Engadir a Favoritos para inclur ou Quitar para eliminar. 2727 27 28. Sistema Operativo O navegador de arquivos un organizador de arquivos que permite visualizar e mostrar os contidos almacenados en cada unha das carpetas. Ademais de permitir o acceso a documentos e carpetas, facilita a execucin de operacins como: copiar, mover ou eliminar arquivos.28 28 28 29. Sistema Operativo Como se accede ao navegador de arquivos?Seleccione a opcin Arquivos e carpetasdo men global e acceda a calquera dascarpetas.29 29 29 30. Sistema OperativoA Carpeta Home o lugar no que se crean as carpetas persoais dos usuarios nas que gardan os seusarquivos, e a sa vez, a carpeta home forma parte dunha das carpetas donavegador de arquivos. Como se accede Carpeta Home? 1 Acceda ao Navegador de1. arquivos. 2 Seleccione a opcin Sistemas de2.arquivos. 3 Acceda a Carpeta Home.3.Coma peculiaridade da instalacin corporativa, a carpeta home dispn dunhaparticin /home/ independente.30 30 31. Sistema OperativoActualizacin do sistema Como se realiza a instalacin e actualizacin de paquetes?Actualmente, o protocolo a seguir para a solicitude de instalacin ou actualizacinde paquetes pondose en contacto coa Unidade da Atencin a Centros (UAC).Nun futuro, establecerase un sistema de comunicacin entre os coordinadoresABALAR dos centros e os responsables da Consellera de Educacin, para xestionareste tipo de peticins. Como se xestiona unha incidencia no sistema operativo?Ao igual que para outras incidencias do equipo, o usuario contactar directamentecoa Unidade da Atencin a Centros (UAC).Para garantir que os usuarios dispoan dun sistema operativoactualizado necesario que as actualizacins se leven a cabo demaneira centralizada e coordinada 31 31 32. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas3232 33. Conectividade dos equiposA conexin WiFi ABALARA conexin WIFI Abalar unha rede especfica que s estar dispoible paraas aulas ABALAR (5 de Primaria e 1 de Secundaria) dos centros participantes noproxecto.Para o resto das aulas do mesmo centro non estar dispoible, e tern que utilizar aconexin habitual por cable ou WIFI do centro. 3333 34. Conectividade dos equiposPrincipais caractersticas da WIFI ABALARAta o de agora as redes existentes nos centros, pertencentes a rede corporativa dedatos da Xunta de Galicia, estaban baseadas en IPs estticas.A conexin WIFI Abalar (pertencente rede corporativa) dispn dun DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) que permite asignar os parmetros de redede maneira dinmica aos equipos.Esta conexin wifi ser automtica, o centro non ter que xestionar ninconfigurar nada.Todo o que tea que ver coa conexin WIFI ABALAR ser xestionado dende aConsellera.As mesmo, isto permitiralles traballar en rede cos alumnos de forma eficazcontra un mesmo AP.34 34 35. Conectividade dos equiposConexin rede cableada do centroO Equipamento ABALAR especificamente para as aulas ABALAR polo que nondebe sar fora de ditas aulas.Sen embargo en certas circunstancias excepcionais e coa debida autorizacinpoderamos precisar conectar algn dos equipos rede SIEGA do centro.As especificacins determinadas que dispoen as redes dos centros (IP estticas,non existe autenticacin de usuarios nin de equipos,etc.), impide unhaconfiguracin automtica dos equipos do proxecto ABALAR hora de conectalospor cable ou por wifi s redes do centro, polo que neses casos haber que editar asconexins manualmente. 3535 36. Conectividade dos equiposComo configuramos os equipos para conectalos s redes doscentros?1.Na barra de estado, pulsamos sobra a iconapremendo o botn dereito do rato 122. Desprgase unha pestana na que temos que seleccionar Editar as conexins. E a continuacin, brese unha xanela chamada Conexins de rede3. Siga os pasos habituais para configurar unha rede SIEGA corporativa36 36 36 37. Conectividade dos equipos Limitacins da WIFI Un dos problemas da introducin masiva de equipamento nos centros educativos son os lmites velocidade de conexin. Estes lmites poden afectar tanto conectividade dos equipos cos servidores instados nos centros, como conectividade a Internet. Estes lmites pdense dividir en dous categoras en funcin da sa facilidade de identificacin: Lmites identificadosLmites complexos de identificar1. ADSL: O ancho de banda do ADSL non 1. Concurrencia: en funcin do nmero de suficiente, pois divdese entre tdolos equiposultraporttilesconectados rede, a conectados no centro e pdese comprometer avelocidadede conexin redcese velocidade de conexin polo uso que se faga dosexponencialmente debidos interferencias equipos (descarga masiva de arquivos, etc.)entre equipos. 2. Interferencias: outros equipos, outras wifis,2. Puntos de acceso (AP): Haber un AP por aulaproxectoresinarmicos, bluetooth, etc. ABALAR, ao que tern que conectarse tdolosocuparn as frecuencias onde traballar a equipos. A pesar de que na teora a tecnoloxaWIFI ABALAR WIFI N de 300 Mbps, na realidade e en 3. Encriptacin: a LOPD obriga a encriptalos datos condicins ptimas, unha AP traballar a 100que flen pola rede, o que provoca unha Mbpsreducin do ancho de banda 3737 38. Conectividade dos equipos Boas prcticas para un rendemento ptimo da Wifi Ademais da velocidade da rede importante levar a cabo unha serie de prcticas para optimizar o rendemento da WIFI. Desta forma, a utilizacin dos contidos dixitais ser o mais dinmica posible e evitaranse os tempos mortos nas clases. Polo tanto, necesario ter en conta os seguintes aspectos: Crear contidos dixitais Seleccionar contidos dixitaisAnalizar o formato no que vamos a crear Seleccionar os conti...