Pla de convivència i millora

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    269

  • Download
    0

Transcript

1. PLA DE CONVIVNCIA I MILLORAINSTITUT DE TONACURS 2011-12 2. CREAR UN BON LLOCA linstituthipassemmolteshores del dia. s un espai de treball, de convivncia, de joc, dintercanvi, persobretot, s un espaidaprenentatge. simportant crear un bon lloc, facilitador daquestsaprenentatges i daquestaconvivncia que totspretenem.s en aquestalnia i amb una intenciclarament positivitzadora, que neix el Pla de convivncia imillora del centre.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 3. El Pla de convivncia i millorasestructura en dos granseixos:EL RESPECTEEL VALOR DE LESFORPLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 4. EL RESPECTEEntenent-lo com el valor fonamental per a la convivncia, ensplantegemde treballar-lo en un sentitampli:EL RESPECTE ENVERS LES PERSONESEL RESPECTE PELS ESPAISPLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 5. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONESAMB ELS ALUMNESEs potportar a termeuna campanya en positiupel que fa a la convivncia al centre mitjanantcartellsfetspelsalumnes que es puguinpenjar al centre. Cal triar moltbelsmissatges.Shaobservat la necessitatdampliarelscanals de comunicacipositiusperquelsalumnespuguin "dir la seva" respecte al centre. En aquestsentit, es recupera lespaidalumnes per a reunions de delegats i subdelegats, a les quals, amb una periodicitattrimestreal,hiassistiranmembres de lequipdirectiu del centre. Es mantindr al centre una optativa d' educaciemocionalPLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 6. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONESAMB ELS PROFESSORSSOM UN EQUIP. Hem de tenir una actitud collaboradora per fer-nos la vida msfcil entre nosaltresmateixos.Elsprofessorshemdexigirrespecte enversla nostrafigura i, alhora, hem de mostrar respecte enversl'alumnecom a persona (siguicomsigui). Converses assertives i emptiquesdesprsd'uncstig o d'unaclasse conflictiva, ens acosten a l'alumnecom al persona que s. Cal buscar aquestsespais i momentsd'acostament a l'alumne, msenll del conflicte.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 7. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONESAMB LES FAMLIESLes famliessn el mitj natural onaprenen i conviuenelsnostresalumnes. Ferpartcipselsfamiliars del procsdaprenentatgedelsalumnes no snoms enviar-los un butllet de notes.Una comunicaci fluida afavoreix que la famlia tamb pugui incidir en laformaci integral de llumne.Per aixsimportant:Fer una entrevista amb cada famliaabans de les vacances de Nadal. 8. Fersdelscanalsordinaris de comunicaciamb la famlia: agenda, telfon 9. Transmetre a les famliesaquellsprojectes i valorspelsqualssestapostant des del centre. PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 10. EL RESPECTE PELS ESPAISCreiem que les aules i la resta dinstallacions del centre han de ser llocscmodes per treballar. Aixcomparlem de crear un bon clima de convivncia, hem de parlar de crear bonsespais de treball.Lordre, la neteja, i la cura delsespais i elsmaterialsafavoreixen el bon funcionament de la vida al centre i el benestar de totsels que hitreballem.AULES NETES. Hihaur un registre al plaf de davant de consergeriaon el personal de netejadiriamenthianotar les aules que hagintrobat en msbonescondicions. Trimestralment ,es far el recompte de puntsacumulats i cada gruppodr pactar amb el seu tutor com es recompensa el fetdhaverestat entre elsmillors (una tutoria de jocs,sortir al pati a fer alguna activitat...). LA CURA DELS ESPAIS s cosa de tots. Professor: estigues al cas de quan et toca tancar o obriralgunesaules, pensa a deixarlaulaendreada si etslltim que hipassaraquelldia, comprova que llibres i ordinadorsestan ben desatsabans de marxarPLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 11. EL VALOR DE LESFOREs tracta de recuperar el gust per aconseguirels propis objectius i de lluitar per all que un mateix valora. Volem promocionar aquesta actitud dins la comunitateducativa i,moltespecialment, en elsalumnes.Objectius:- Redurl'abandonament escolar primerenc.- Rebaixarl'ndex de repetici.- Millorarelsresultatsacadmicsdelsalumnes en general.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 12. EL VALOR DE LESFORTUTORITZACI ENTRE IGUALS:Alumnesamb bon rendiment en una matria, es poden presentar voluntaris per ajudaraltresalumnes que, tamb voluntriament, volenrebreajuda per superar recuperacionsdreessuspeses en el trimestre anterior.El professordrea, juntamentambelsalumnes, forma les parelles i concreta un pla de treball per tal de recuperar el trimestre susps (lliuramentdun dossier, fer un examen). Si lalumneaprova, el seucompany tutor rebr una bonificacidunpunt a la seva nota final del segent trimestre sempre que aquestasigui, com a mnim, de 5.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 13. EL VALOR DE LESFORTUTORITZAR I PAUTAR L'S DE L'AGENDA I L'ORGANITZACI PERSONALAquestaha de ser una prioritat des de la tutoria a 1r i 2n d'ESO.ALUMNES AMB UN BON RENDIMENT Els alumnes que compleixinamb els criterisdelprograma, es podenacollir al programa dexcellncia, que els permet de ferunstreballsd'aprofundiment de les rees que ellstrin (i que prviament han dissenyatelsdepartaments) per tal d'obtenir un punt extra en la nota trimestral de les rees en les que es presenti.OPTATIVA DE SUPORT A LESTUDI Es duu a terme a 1r dESOTALLER DE SUPORT A LESTUDI En duu a treme en horari extraescolar i sofereix a alumnesambdificultatssocioeconmiquesi poquespossibilitats derebreaquestsuport a casa. PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 14. ELS LEMESElslemesdaulasn unes premisses a treballaramb cada grup-classe en el marc del Pla de convivncia i millora.Es traca dunaproposta que sanirrevisant i actualitzanttrimestralmentamb cada grup a lhora de tutoria.Per aquest primer trimestre elslemessncomuns a totselsgrups i snelssegents:Un aula neta, s un bon espai de treball. 15. Per parlar, ala la m. 16. Tractaelsaltres tal comtagrada que et tractin a tu.A final del 1r trimestre es valoraramb cada grupcom han funcionatelslemes i si cal insistir-hi o bsenpotcanviaralgunper un de nou.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 17. ELS LEMESLEMES PER ALS PROFESSORS- Lesfordavui facilita la feina de dem.- Un equipunit fa bona feina.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA 18. Treballaren equipdivideix el treball i multiplica elsresultats.PLA DE CONVIVNCIA I MILLORA

Recommended

View more >