Orientació 4t ESO Lomce

  • View
    33

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

1. I DESPRS DE LESO,I DESPRS DE LESO, QU?QU? ESTRUCTURA DEL SISTEMAESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIUEDUCATIU 2. 4t ESO 3. FP BSICA 4. BATXILLERAT 5. BATXILLERATS MODALITAT CINCIES MODALITAT HUMANITATS I CINCIES SOCIALS MODALITAT ARTS ITINERARI HUMANITATS ITINERARI CINCIES SOCIALS 6. BATXILLERAT CINCIES 1r curs Assignatures troncals Assignatures especfiques Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Filosofia (3h) Angls I (3h) Matemtiques I (3h) Fsica i Qumica (3h) Biologia i Geologia o Dibuix Tcnic I (3h) Tutoria (1h) Ed Fsica (2h) A triar 1: (2h) Anatomia Aplicada o Cultura Cientfica o Religi. A triar 2: (3h) Anlisi Musical Dibuix Artstic I Llenguatge i Prctica Musical Segona Llengua estrangera I Tecnologia Industrial I Tecnologia de la Informaci i Comunicaci I. Volum 7. BATXILLERAT CINCIES 2n curs Assignatures troncals Assignatures especfiques Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Histria dEspanya (3h) Angls II (3h) Matemtiques II (4h) Tutoria (1h) A triar 2: (4h) Fsica Qumica Biologia Geologia Dibuix Tcnic I A triar 2: (4h) Anlisi Musical II Dibuix Artstic II Cincies Terra i Medi Ambient Fonaments dAdministraci i Gesti Histria de la Msica i Dansa Imatge i So Psicologia Segona Llengua Estrangera Tcniqes Expressi Grfico Plstica Tecnologia Industrial II Tecnologia de la Informaci i Comunicaci II 8. GRAUS UNIVERSITARIS RELACIONATS 9. CINCIES G en Biologia G en Bioqumica i cincies biomdiques G en Biotecnologia G en Cincies Ambientals G en Cincies del Mar G en Fsica G en Geologia G en Matemtiques G en Qumica G en Cincia i tecnologia dels aliments 10. CINCIES SALUT G. en Cincia i tecnologia dels aliments G. en Cincies de la activitat fsica i de l'esport G. en Farmcia G. en Fisioterpia G. en Infermeria G. en Logopdia G. en Medicina G. en Nutrici humana i diettica G. en Odontologia G. en ptica i optometria G. en Podologia G. en Psicologia G. en Terpia ocupacional G. en Veterinria 11. ENGINYERIES I ARQUITECTURA Arquitectura Arquitectura tcnica Enginy. de disseny de videojocs Enginy. multimdia Enginy. aeroespacial Enginy. qumica Enginy. agroalimentria Enginy. topografia Enginy. de disseny del producte Enginy. tecnologia Ind. Enginy. civil Engin.y Forestal Enginy. de lenergia . Enginy. elctrica Enginy. de telecomunicacions Enginy. So i imatge Enginy. informtica Enginy. electrnica 12. BATXILLERAT HUMANITATS I CINCIES SOCIALS 1r Assignatures troncals Assignatures especf. HUMANITATS C SOCIALS Ed Fsica (2h) Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Filosofia (3h) Angls I (3h) Tutoria (1h) A triar 1: (2h) Anatomia Aplicada o Cultura Cientfica o Religi. Llat I Grec I Histria del Mn Contemporani o Literatura Universal (3h) Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials I Economia Histria del Mn Contemporani o Literatura Universal (3h) A triar 2: (3h) Anlisi Musical Dibuix Artstic I Llenguatge i Prctica Musical Segona Llengua estrangera I Tecnologia Industrial I Tecnologia de la Informaci i Comunicaci I. Volum 13. BATXILLERAT HUMANITATS I CINCIES SOCIALS 2n Assignatures troncals Assignatures especf. HUMANITATS C SOCIALS A triar 2: (4h) Anlisi Musical II Dibuix Artstic II Cincies Terra i Medi Ambient Fonaments dAdministraci i Gesti Histria de la Msica i Dansa Imatge i So Psicologia Segona Llengua Estrangera Tcniqes Expressi Grfico Plstica Tecnologia Industrial II Tecnologia de la Informaci i Comunicaci Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Histria dEspanya (3h) Angls I (3h) Tutoria (1h) Llat II Grec II Geografia o Histria de lArt o Histria Filosofia (4h) Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials II Economia Geografia o Histria de lArt o Histria Filosofia. (4h) 14. GRAUS UNIVERSITARIS RELACIONATS 15. ARTS I HUMANITATS Estudis Anglesos Estudis Hispnics Estudis rabs i Islmics Estudia Francesos Filologia Clssica Filologia Catalana Filosofia Histria Histria de lArt Humnaitats Llenges Modernes Traducci i Interpretaci 16. CINCIES SOCIALS I JURDIQUES Administraci i Direcci Empresa Cincies Activitat Fsica Ecomomia Dret Finances i Comptabilitat Treball Social Negocis Internacionals Criminologia Turisme Relacions Laborals Cincies Poltiques i de lAdminstraci Gesti i Administraci Pblica Geografia Sociologia Comunicaci Audiovisual Periodisme Publicitat i Relacions Pbliques Magisteri Pedagogia 17. BATXILLERAT ARTS 1r Curs Assignatures troncals Assignatures especfiques Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Filosofia (3h) Angls I (3h) Fonaments de lArt I (3h) Cultura AudioVisual (3h) Histria del Mn Contemporani o Literatura Universal (3h) Tutoria (1h) Ed Fsica (2h) A triar 1: (2h) Anatomia Aplicada o Cultura Cientfica o Religi. A triar 2: (3h) Anlisi Musical Dibuix Artstic I Llenguatge i Prctica Musical Segona Llengua estrangera I Tecnologia Industrial I Tecnologia de la Informaci i Comunicaci I. Volum 18. BATXILLERAT ARTS 2n Curs Assignatures troncals Assignatures especfiques Valenci: Llengua i Literatura I (3h) Llengua Castellana i Literatura I (3h) Fonaments de lArt (4h) Angls II (3h) Tutoria (1h) A triar 2: (4h) Arts Escniques Cultura Audiovisual II Disseny A triar 2: (4h) Anlisi Musical II Dibuix Artstic II Cincies Terra i Medi Ambient Fonaments dAdministraci i Gesti Histria d ela Msica i Dansa Imatge i So Psicologia Segona Llengua Estrangera Tcniqes Expressi Grfico Plstica Tecnologia Industrial II Tecnologia de la Informaci i Comunicaci II 19. ARTS Estudis Superiors de Disseny: Belles arts Fotografia Disseny Interiors Moda Joieria Disseny producte 20. ADRECES DE LES UNIVERSITATS I CONSELLERIA EDUCACI www.uv.es (Valncia) www.upv.es (Politcnica de Valncia) www.ua.es (Alacant) www.uji.es (Castell) www.umh.es (Elx, Alacant) www.cece.gva.es Conselleria 21. LA FORMACI PROFESSIONAL Qu s? La formaci professionalcapacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formaci necessria per: -adquirir la competncia professional prpia de cada ttol Quant de temps dura? La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formaci en un centre educatiu i les horesde la formaci prctica en centres de treball, suposa unes1400/2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, dos cursos acadmics o 1 curs i 1 trimestre. Qu es pot estudiar? Hi ha 22 famlies professionals dins les quals sengloben tots els cicles de grau mitj i superiors. 22. Quin ttol reps? Lalumne que cursa un cicle de grau mitj rep el ttol de tcnic/a. Exemple: Tcnic/a en installacions electrotcniques Lalumne que cursa un cicle de grau superior rep el ttol de tcnic/a superior Exemple: Tcnic/a superior en agncies de viatges Qu pot fer desprs? Desprs dun cicle de grau mitj, si vols continuar estudiant has de fer una prova daccs per a passar a un cicle de grau superior. Desprs dun cicle de grau superior, si vols continuar estudiant, pots anar a la universitat. 23. UNIVERSITAT CICLES DE GRAU SUPERIOR CICLES DE GRAU MITJ TREBALLAR Prova daccs 24. PROVA DACCS DE GRAU MITJ A GRAU SUPERIOR Part Comuna: - Valenci o Castell - Matemtiques - Angls Part Especfica: (2 assignatures) Opci A: Histria, Economia, Geografia Opci B: Dibuix Tcnic, Tecnologia Industrial i Fsica i Qumica. Opci C: Biologia i Cincies de la Terra/ Fsica/ Qumica 25. PROVA DACCS Cicle grau mitj aprovat PART COMUNA: -Valenci o Castell - Matemtiques -Angls PART ESPECFICA 26. FAMLIES AFINS (A) 27. FAMLIES AFINS (B) 28. FAMLIES AFINS (C) 29. CICLE FORMATIUS (GRAU MITJ) FAMILIA CICLES FORMATIUS ACTIVITATS AGRRIES (*C) M-. Jardineria M-. Treballs forestals i conservaci del medi natural M-. Producci agropecuria M-. Producci agroecolgica ACTIVITATS FSIQUES I ESPORTIVES (*C) M-. Conducci dactivitats fsicoesportives en el medi natural ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES (*C) M-.Operaci, control i manteniment de mquines i installacions del buc M-. Busseig de mitjana profunditat M-. Pesca i transport martim ADMINISTRACI (*A) M-. Gesti administrativa ARTS GRFIQUES (*B) M-. Impressi en Arts Grfiques M-. Preimpressi en arts grfiques 30. COMER i MRQUETING (*A) M-. Comer COMUNICACI I IMATGE I SO (*B) M-. Laboratori dImatge M.- Video Discjquei i So EDIFICACI i OBRA CIVIL (*B) M-. Construcci M-. Obres dinterior, decoraci i rehabiitaci ELECTRICITAT i ELECTRNICA (*B) M-. Equips electrnics de consum M-. Installacions elctriques i automtiques M-. Installacions de telecomunicacions FABRICACI MECNICA (*B) M-. Soldadura i caldereria M-. Mecanitzat M-. Joieria M-. Tractaments superficials i trmics FUSTA i MOBLE (*B) M-. Installaci i Moblament M-. Fusteria i Moble HOTELERIA i TURISME (*A) M-. Cuina i gastronomia M-. Serveis en restauraci IMATGE PERSONAL (*C) M-. Esttica personal decorativa M-. Perruqueria i Cosmtica capilar M-. Caracteritzaci 31. INFORMTICA (*B) M-. Sistemes microinformtics i xarxes INDSTRIES ALIMENTRIES (*C) M-. Elaboraci de Productes Alimentaris M-. Olis doliva i vins M-. Forneria, Pastisseria i Confiteria MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS (*B) M-.Electromecnica de vehicles M-. Carrosseria INSTALLACI I MANTENIMENT (*B) M-. Installacions frogorfiques i de climatitzaci M.-Installacions de Producci de Calor M-. Manteniment electromecnic QUMICA (*C) M-. Laboratori M-. Operacions de transformaci de plstic i cautx SANITAT (*C) M-.Cures auxiliars dinfermeria M-. Farmcia i parafarmcia M-. Emergncies sanitries 32. SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT (*A) M-. Atenci a persones en situaci de dependncia TXTIL, CONFECCI i PELL (*B) M-.Confecci i moda M- Calat i marroquineria VIDRE i CERMICA (*B) M-.Fabricaci de productes cermics M-. Operacions de fabricaci de vidre i transformats 33. Pgina web www. cece. edu.gva.es Recerca per temes - Formaci Professional DATES DE PREINSCRIPCI CICLES FORMATIUS Ordinria: Del 21/05 al 01/06 Extraordinria: Del