Normes de la biblioteca 2013 febrer

  • Published on
    10-Aug-2015

  • View
    471

  • Download
    0

Transcript

  1. 1. NORMES DE LA BIBLIOTECAPels alumnes:- Durant lestada a la Biblioteca sha destar en silenci.- No es pot menjar ni beure.- Shaur dentrar amb les mans netes.- Cal respectar els llibres, sense escriure ni marcar res.- Si trobes un llibre ratllat o espatllat, desal a lhospital de llibres.- Collocat al lloc que tindiqui la mestra i un cop marxis, deixa la cadiraben posada.- En acabar dutilitzar el Rac del Conte, cal deixar-lo ben endreat.De funcionament:- Quan agafeu llibres de les prestatgeries utilitzeu les mmies per marcarel seu lloc corresponent.- Un cop consultats, deixeu els llibres endreats al lloc on haveu desat lammia amb el llom a la vista.- En cas de voler tornar a llegir el mateix llibre un altre dia. apunta lesseves dades i la pgina on thas quedat a lagenda.- Lltima persona que entri a la Biblioteca ha dassegurar-se que tot queditancat (portes, finestres, ordinadors i projector)Ordinadors:- Lordinador situat en la taula del professor encarregat de Biblioteca tcom a s exclusiu la gesti de la Biblioteca.- Els 2 ordinadors per alumnes poden ser utilitzats sempre amb lasupervisi del mestre corresponent.Taula de novetats:- El material collocat en aquest espai s nica i exclusivament per aexposici. Es podr utilitzar un cop collocat a les prestatgeries.Recordeu que la biblioteca s de tots i totes i per donar-li un bon scal respectar totes les normes.