Model Didàctic I Unitats

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    2.879

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relaci entre model didctic i unitat didctica

Transcript

<ul><li> 1. Model didctic i unitats <ul><li>Mster de formaci del professorat de ESO i batxillerat de Biologia i Geologia UPF-UOC. 2009/2010.</li></ul></li></ul> <ul><li>Aprenentatge i ensenyament de la biologia i geologia </li></ul> <p>Ramon Grau Enfocaments globalitzadors i interactius 2. unitat didctica unitat de programaci objectius continguts activitats recursos durada daprenentatge davaluaci Finalitats que esvolen aconseguir Coneixements, procediments, actituds, valors que es volen ensenyar Situacions que promouen laprenentatge Audiovisuals,TIC, laboratori, sortides 6-10 hores s consta de requereix t una Criteris de realitzaci Criteris davaluaci Especfics de la matria COMPETNCIES BSIQUES 3. Com afavorir el treball de les competncies? </p> <ul><li><ul><li>incorporar la informaci o coneixement;</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>usar o aplicar el coneixement;</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>saber quan i per a qu s til un coneixement. </li></ul></li></ul> <p>Quin equilibri entre els diferents tipus de continguts? </p> <ul><li>aprendre cincia (mfasi en els coneixements) </li></ul> <ul><li>fer cincia (mfasi en els procediments) </li></ul> <ul><li>aprendre sobre la cincia (mfasi en els valors) </li></ul> <ul><li>Enfocament formal dels continguts; </li></ul> <ul><li>Enfocament aplicat en problemes o situacions reals o versemblants. </li></ul> <ul><li><ul><li>exposar lgicament </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>problematitzar</li></ul></li></ul> <p>Com seleccionar objectius i continguts orientats a competncies especfiques de la matria i a competncies transversals? </p> <ul><li><ul><li>(p. ex.) </li></ul></li></ul> <p>Quins sn els conceptes? En quin context els situarem? 4. </p> <ul><li><ul><li>mtodes expositius (exposici oral, lectures dirigides ); </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>mtodes interactius (treball en grup, treball cooperatiu). </li></ul></li></ul> <p>Quines estratgies didctiques usarem? </p> <ul><li><ul><li>gesti centralitzada en el professorat (treball individual, treball en grup ocasional); </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>gesti autnoma.</li></ul></li></ul> <p>Quina gesti daula? 5. continguts estratgies densenyament estratgies daprenentatge avaluaci gestide laula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informaci coneixement estratgic usar el coneixement avaluaci psicomtrica avaluaciformadora gesti centralitzada (treball individual, treball en grup) gestiautnoma MODEL DIDCTIC 6. Estratgies densenyament Metodologies expositives Metodologies interactives Centrats en lactivitat del professorat, es basen en la transmissi del coneixement. El professorat ha de proporcionar una informaci directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporaci de conceptes. Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, prctiques, treballs individuals escrits. Centrats en la feina individual, la interacci entre alumnes en el grup de treball i amb el professoratmfasi en el paper que exerceix la persona que aprn i lentorn social en que ho fa. Lalumnat aprn a travs de la interacci amb companys i companyes i amb el docent. No sexclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., per es fonamenten en el treball en grup icooperatiu 7. Estratgies densenyament Metodologies expositives Metodologies interactives Centrats en lactivitat del professorat, es basen en la transmissi del coneixement. El professorat ha de proporcionar una informaci directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporaci de conceptes. Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, prctiques, treballs individuals escrits. Centrats en la feina individual, la interacci entre alumnes en el grup de treball i amb el professoratmfasi en el paper que exerceix la persona que aprn i lentorn social en que ho fa. Lalumnat aprn a travs de la interacci amb companys i companyes i amb el docent. No sexclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., per es fonamenten en el treball en grup icooperatiu(aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats) 8. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat Organitzaci de la matria, segons la lgica disciplinar. Els temes sorganitzen com una miniatura dels estudis superiors.. Selecci de continguts feta des de la matria, des de la importncia dun contingut en la xarxa de conjunt de continguts disciplinaris. Presentaci en un context formal, on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts (determinats continguts no es poden treballar si prviament no nhem fet daltres).Organitzaci dels continguts segons importncia, presncia i utilitat en la vida present i futura de lalumnat (considerant el pensament propi de qui aprn, del novell que t molt pocs coneixements previs sobre el tema). Selecci de continguts a partir dinteressos personals i socials, de la seva presncia en la vida present i futura de lalumnat i de la seva importncia en la formaci dels ciutadans. Presentaci en un context aplicat, a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen tal qual en la vida de les persones, cal construir significats explicatius a partir de les experincies i coneixement previ).Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. 9. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat Organitzaci de la matria, segons la lgica disciplinar. Els temes sorganitzen com una miniatura dels estudis superiors.. Selecci de continguts feta des de la matria, des de la importncia dun contingut en la xarxa de conjunt de continguts disciplinaris. Presentaci en un context formal, on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts (determinats continguts no es poden treballar si prviament no nhem fet daltres).Organitzaci dels continguts segons importncia, presncia i utilitat en la vida present i futura de lalumnat (considerant el pensament propi de qui aprn, del novell que t molt pocs coneixements previs sobre el tema). Selecci de continguts a partir dinteressos personals i socials, de la seva presncia en la vida present i futura de lalumnat i de la seva importncia en la formaci dels ciutadans. Presentaci en un context aplicat, a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen tal qual en la vida de les persones, cal construir significats explicatius a partir de les experincies i coneixement previ). 10. Gesti de laula Gesti centralitzada (Ensenyament centrat en el professor) Gesti autnoma ( Ensenyament centrat en lactivitat de lalumne) La major part de la feina se centra en activitats dirigides a tot el grup (explicacions, exemplificacions, ...) i en el treball individual (lectures, exercicis...) El treball en grup s espordic i acostuma a ser de curta durada, normalment per aplicar aprenentatges anteriors. Laprenentatge dun individu s independent del de la resta dalumnes, el dispositiu pedaggic sorienta cap a laprenentatge individual El treball sestructura en grups de 3 a 5 alumnes que sorganitzen per resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen. Es treballa en el context de grup( collaboratiu, cooperatiu). Les explicacions generals sn puntuals, la interacci amb el docent es fa en el marc del grup de treball Salterna el treball individual amb el collectiu. Sempre hi ha una fase de comunicaci on es promou la interacci i laprenentatge dels companys del grup La classe s fonamentalment magistral, se centra en lactivitat del professor que controla contingut, tasques, espai i temps. Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. En aquestes tasques els grups decideixen sobre els recursos, els espais, les accions, ... 11. unitat didctica unitat de programaci objectius continguts activitats recursos durada daprenentatge davaluaci Finalitats que esvolen aconseguir Coneixements, procediments, actituds, valors que es volen ensenyar Situacions que promouen laprenentatge Audiovisuals,TIC, laboratori, sortides 6-10 hores s consta de requereix t una competncies Criteris de realitzaci Criteris davaluaci Quines estratgies didctiques usarem? Quina gesti daula? Com avaluarem els aprenentatges Com seleccionar objectius i continguts orientats a competncies especfiques de la matria i a competncies transversals? Com treballar per competncies? MODEL DIDCTIC 12. continguts estratgies densenyament estratgies daprenentatge avaluaci gestide laula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informaci coneixement estratgic usar el coneixement avaluaci psicomtrica avaluaciformadora gesti centralitzada (treball individual, treball en grup) gestiautnoma MODEL DIDCTIC ORIENTAT A COMPETNCIES QUINS VALORS PER A CADA COMPONENT?</p>