La història de la informàtica judit marionaialba

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    91

  • Download
    1

Transcript

1. Activitat 1 - InformticaAlba Buisan, Mariona Costa i Judit NovialsLa histria de la informtica1. Escull la opci correcta per a cada pregunta formulada.1) Qu s la informtica? a. s la cincia que estudia la telemtica. b. s un ordinador. c. s la cincia que estudia el tractament de la informaci utilitzant dispositius electrnics.2) En quin any va sorgir els primers llenguatges de programaci dalt nivell? a. Lany 1950. b. A partir dels anys 50. c. Al segle I3) En quin any va presentar Microsoft el sistema operatiu Windows? a. 1985. b. 2000. c. 2012.4) Quines son les parts en que es divideix un sistema informtic? a. Software i disc dur. b. Disc dur i Hardware. c. Software i Hardware.5) Quants usuaris dInternet arreu del mn utilitzen la xarxa diriament? a. 2,000,000,000 (aprox.) b. 500 (aprox.) c. 3,000,000 (aprox.)6) Quina s el continent amb ms usuaris dInternet actualment? a. Europa. b. sia. c. frica.7) Don prov la paraula informtica? a. De la paraula alemanya informtik. b. De la paraula francesa informatique. c. De la paraula anglesa computer.8) Quins sn els treballs bsics dels sistemes informtics? a. Entrada i sortida. b. Procs mecnic i procs industria. c. Entrada, procs i sortida.9) Qu s una aplicaci informtica? a. s un tipus de sistema operatiu. b. s un programa que permet realitzar un o diversos tipus de treballs. c. s una mquina que realitza ordinadors.10) Quants ordinadors van vendre Apple del seu primer model? a. 1000 ordinadors. b. 50 ordinadors. c. 300 ordinador. 2. Activitat 1 - Informtica Alba Buisan, Mariona Costa i Judit Novials2. Relaciona els segents personatges amb els seus invents corresponents: a. Bill Gates 1. Computadora funcionalb. Gottfried Wilhelm Leibniz 2. Web (www) c. Konrad Zuse3. Calculadora matemticad. Steve Jobs4. Windows e. Tim Berners-Lee5. Apple Solucions: a 4, b 3, c 1, d 5, e 23. Digues si les segents frases sobre la cronologia de la informtica sn verdaderes(V) o falses (F). NO SHAN DE CORREGIR LES AFIRMACIONS FALSES! a. En la 4a generaci, es comena la fabricaci industrial i comercialitzaci delsordinador. (F)b. Lany 3500 a.c sinventa lbac. (V)c. Lany 1981 SONY crea disquets de 3.5 polsades. (V)d. La tercera generaci correspon entre els anys 1964-1972. (V)e. Lany 1948 els laboratoris Wiener creen el MODEM. (F)f. Sony i Samsung creen els CD-Rom per als ordinador. (F)g. Lany 1977 Apple presenta el segon ordinador personal de la histria. (V)h. T.J. Watson canvia el nom de lempresa CTR, per National Business Machines.(F)i. Lany 1952 Shannon desenvolupa un ratol elctric (V)j. En la 5a generaci Windows anuncia Windows 2.3.1(F)4. Relaciona els segents sistemes operatius amb el logo corresponent.1.Microsoft 2. ReactOS 3. Mac OS4.Solaris5.GNU/LinuxWindowsa. b. c. d.e.Solucions: 1- c, 2- e, 3- a4- d, 5- b 3. Activitat 1 - Informtica Alba Buisan, Mariona Costa i Judit Novials5. Que volen dir les segents sigles relacionades amb linformtica?a. CD-RWSOLUCIONS:b. DHCPa. Compact Disc ReWritablec. GMLd. HTTP b. Compact Disc ReWritablee. HTMLf. JPGC. Generalized Markup Languageg. MMSd. Hypertext Transfer Protocolh. MTPi. PC e. HyperText Markup Languagej. PPTPf. Joint Photographic Experts Groupk. S.O.G. Multimedia Messaging SystemH. Media Transfer ProtocolI. Personal computerJ. Point to Point Tunneling ProtocolK. Sistema operatiu6. Qu sn les TIC? En que es poden reagrupar? Quin % dels internautes espanyols utilitza les TIC per descarregar-se musica? I per leducaci/cursos?Soluci: Les Tecnologies de la informaci i telecomunicaci. Es poden reagruparen les xarxes, terminals i serveis. El 56 % dels internautes espanyols utilitza lesTIC per descarregar-se musica i un 32% per finalitats educatives.7. Completa els buits que falten sobre la histria dels components informtics. Lany 1897 sinventa el primer tub electrnic fet de raigs______________. (Catdics) Lany 1904 John Ambrose inventa la _______________ de vuit.(vlvula) Lany 1612 es construeix la ____________________ per Marconi.(rdio) Lany 1947 sinventa als laboratoris Bell el ______________.(transitor) Lany 1950 apareix el transitor _______________.(bipolar) Lany 1958 sinventa el circuit integrat utilitzat per ________de memria.(xips) Lany 1971 els enginyers Ted Hoft i Federic Faggin inventen el primer ________________(microprocessador) Lany 2000 li donen el Premi Nobel de Fsica a Jack Kilby per la invenci del__________________ _______________(circuit) (integrat) 4. Activitat 1 - Informtica Alba Buisan, Mariona Costa i Judit Novials8. En quin pas esta situat el computer history museum? Als Estats Units Quan es va obrir al pblic ? Al juny de lany 2003.9. Quin daquest aparells no correspon a un tipus dordinadors? Telfon mbil-Mp4- Ordinador personal- Microordinador- estaci de treball- ebook- tablet pc- forn.10. Qu s un antivirus? En quin any van nixer els primers?Solucions: Un antivirus s una aplicaci dedicada a la prevenci, al detectamenti eliminaci de programes malignes en sistemes informtics. A partir de lany1980.