Jornada pedagògica PQPI 2013

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    165

  • Download
    6

DESCRIPTION

Presentaci de la sra Rosa Solans sobre els PQPI: histria i situaci actual dels Programes de Qualificacions Professional Inicial

Transcript

1.Jornada pedaggica PQPI Barcelona, 13 de setembre de 2013 Curs 2013-2014 2. 2 Alumnat total PQPI curs 2012-2013: 7.537 alumnes Programes Departament dEnsenyament - PTT: Pla de Transici al Treball, amb la participaci de les admons. locals - FIAP: Formaci i Aprenentatge Professional en instituts del Dept. Ensenyament - INS: PQPI en instituts del Departament d'Ensenyament Programes autoritzats pel Dep. dEnsenyament : - CD: Centres docents privats - AL: Administracions locals i altres Administracions pbliques - EF: Establiments de formaci privats 3. 3 Previsi grups oferta 2013-2014 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) grups PQPI-PTT 157 PQPI-FIAP 67 PQPI-INS 45 4. 4 Evoluci PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 5. 5 Oferta PQPI Departament dEnsenyament PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 6. 6 Participaci en els programes Administraci educativa Administracions locals: Ajuntaments: 81 Consells Comarcals: 3 Diputaci de Barcelona Conselh Generau d'Aran Empreses collaboradores: Formaci en Centres de Treball (FCT): 2452 Formaci en entorn productiu: 38 Altres collaboracions en la formaci: 7 Instituts: 75 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 7. 7 Nombre de professionals Professionals que imparteixen els programes: Professors: 261 (190 Dep. dEnsenyament i 71 admons. locals) Monitors FIAP: 67 Experts collaboradors: 517 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 8. 8 Perfil de lalumnat curs 2012-13: edat i sexe PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) % de distribuci per edats similar en tots els programes % de distribuci per sexe diversa segons els programes 9. 9 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Perfil de lalumnat curs 2012-13: origen 10. 10 ltim curs aprovat ltim curs realitzat PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Perfil de lalumnat curs 2012-13: formaci prvia 11. 11 Distribuci de lalumnat segons famlia professional PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 12. 12 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Resultat per a lalumnat: 88% recomanaria cursar un PQPI 81% considera que t possibilitats de seguir el seu itinerari amb xit 79% considera que ha realitzat un esfor ptim 59% volen continuar formaci en FP o b obtenir el GESO Enquesta de satisfacci en finalitzar el curs 2012-13 13. 13 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Alumnes que finalitzen i sn avaluats Superen el PQPI Presentats a les proves daccs a CFGM Superen les proves d'accs a CFGM* 75% dels matriculats 82% dels que finalitzen i sn avaluats 68% dels que finalitzen i sn avaluats 37% dels que finalitzen i sn avaluats 46% dels que superen el PQPI * Aquestes xifres incrementen ja que lany segent es continuen presentant a les proves (any 2011-12 es presenten 166 alumnes de lany anterior (7% sobre els avaluats). Incrementen els que han superat la prova en un 2%) Resultats en finalitzar el curs 2012-13 14. 14 Resultats als 6 mesos de finalitzar curs 2011-12 (enquesta de seguiment) Distribuci dels alumnes que continuen formaci: Cicles de formaci professional de grau mitj: 53% Curs de preparaci Prova d'Accs als cicles de formaci professional: 4% Mduls C per a obtenir el GESO: 29% Formaci ocupacional: 4% Altres: 10% PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) 15. 15 Resultats a mig termini PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Alumnes Als 6 mesos de finalitzar (1) A lany de finalitzar(2) Continuen formaci 64% 51% Treballen 10% 16% Estudien i treballen 4% 6% Altres 22% 27% Resultats alumnes que han continuat formaci baixa 7% aproven 65% no han superat 28% baixa aproven no han superat (1) Enquesta de seguiment sobre el 89% de lalumnat (2) Enquesta de seguiment sobre el 68% de lalumnat 16. 16 PQPI organitzats pel D. Ensenyament (part amb la participaci de les admons. locals) Cursos: 14 Grups de treball: 2 Total hores: 5910 Total participants: 251 Total certificats: 219 Valoraci global dels cursos: 8,25 Formaci dels professionals PQPI (curs 2012-13)* * Dades que inclouen tamb participaci dels PQPI autoritzats