El Treball de Recerca

 • Published on
  15-Jul-2015

 • View
  299

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Treball de Recerca

  Collegi Santo Angel

 • Qu s el Treball de Recerca?

  s una matria obligatria del batxillerat. Representa un 10 % de la nota global del batxillerat. El treball consisteix en investigar i desenvolupar un tema concret. El tema ser triat lliurement per lalumne/a. Aquesta elecci s la base per fer un bon Treball de Recerca (TR) s fonamental que tagradi llegir i aprendre sobre el tema seleccionat. Haurs de triar un tutor pel teu TR. Tria un tutor que conegui el tema que hagis de desenvolupar. Sempre que sigui possible, respectarem la teva elecci (tema i tutor). El TR consta de tres parts:

  Procs de recerca Memria escrita (A) Exposici oral (B) Obligatriament A o B (o les dues) sha de realitzar en catal.

 • Procs de recerca

  Comprn tot all que sha de fer des de lexplicaci del TR (a 1r de batx.) fins al lliurament de la memria escrita (a 2n de batx.).

  Representa el 40 % de la nota final del TR (Avalua el tutor/a del TR). La recerca ha de partir duna/es hiptesis i/o uns objectius. Al llarg daquests mesos sha danar recopilant informaci. La informaci sha de seleccionar, sintetitzar i elaborar. Es penalitzar que la informaci sigui copiada dInternet. Mnim de 4 entrevistes amb el teu tutor del treball. Haurs de portar feina feta a cada entrevista. El tutor haur de revisar la memria abans de lliurar-la definitivament. La valoraci daquesta part dependr dels segents factors:

  Anar complint els objectius pactats amb el teu tutor. El nmero dentrevistes i les teves aportacions en cada una delles. El teu esfor a recopilar informaci. La teva iniciativa, originalitat i creativitat al llarg del procs.

 • Memria escrita

  s el document que sha de lliurar en acabar el procs de recerca. Representa el 35 % de la nota final del TR (Avalua el tribunal). No t un mnim ni mxim de fulls. Fes els que necessitis. Es pot incloure qualsevol tipus de material addicional:

  Fotos, entrevistes, taules estadstiques, dibuixos, grfiques, etc. Tot aquest material sadjuntar al final de la memria (annexos). Aquest document haur de complir unes pautes de presentaci 5 La valoraci daquesta part dependr dels segents factors:

  El compliment de les pautes de presentaci. El contingut global de la memria. Importncia de lelaboraci, de la introducci i la conclusi. La introducci i la conclusi han de tenir sentit per s mateixes. La quantitat de material addicional. Lliurar el document en el termini establert .

 • Pautes de presentaci de la memria

  Sha de presentar imprs a ordinador Portada:

  Ttol al centre Quadre de text a langle inferior dret amb: noms de lalumne/a, del centre, curs i modalitat i tutor/a.

  ndex: es fa al final del procs de recerca, s obligatori, no sha de numerar i es posa al principi de la memria escrita

  Introducci: explicar qu es far i per qu. Ser el full nmero 2 Cos del treball:

  Fulls Din-A4, tots iguals Espai interlineal 1,5 Lletra Arial de mida 12 Marges de 2,5 pels quatre costats Justificaci completa del text (excepte ttols) Numeraci de les pgines

 • Pautes de presentaci de la memria

  Conclusi: s una mena de balan final del resultat del TR Annexos: s tot el material complementari, es posa a final de tot 4

 • Exposici oral

  s lltima part del TR Representa el 25 % de la nota final del TR (Avalua el tribunal) Lexposici ha de durar entre 12 i 15 minuts Suport informtic de PowerPoint, Prezi i Open Office. Tamb, prvia consulta amb el tutor/a es poden utilitzar altres programes

  s molt important completar lexposici amb material grfic Cal no passar-se, ni quedar-se curt de temps en lexposici Heu de pensar que esteu fent una classe magistral La valoraci daquesta part dependr dels segents factors:

  Qualitat de lexplicaci, es tracta de parlar no de llegir un text Qualitat de la presentaci del PowerPoint Vocabulari utilitzat Qualitat i quantitat de material grfic addicional Ser correcte en les postures i gestos No parlar massa rpid i tenir un to de veu adequat

 • Calendari

  1r de batxillerat 2n de batxillerat

  Tria de tema i tutor Abril

  1a entrevista amb el tutor Maig, juny 2014

  Altres entrevistes amb el

  tutor

  Setembre, octubre,

  novembre i desembre

  Lliurament de la

  memria escrita Desembre de 2014

  Lliurament Presentaci Gener de 2015

  Exposicions orals Gener de 2015

  Lliurament de

  qualificacions i diplomes Mar del 2015

 • Avaluaci

  PROCS DE RECERCA 40 %

  MEMRIA ESCRITA 35 %

  EXPOSICI ORAL 25 %

  TOTAL 100 %

  La nota final del Treball de Recerca ser un nmero sencer entre 1 i 10.

  Els alumnes que arribin a una puntuaci de 8 gaudiran dun diploma.

 • Lliurar amb retrs la presentaci: -1 punt per dia.

  No respectar les normes de configuraci del dossier: fins a -2

  punts.

  No realitzar les quatre entrevistes com a mnim: fins a -2 punts.

  Allargar-se ms del 15 minuts en lexposici oral: fins a -2 punts

  Copiar literalment textos tant de llibres, com dInternet: fins -3

  punts.

  Lliurar amb retrs el dossier del TR: -1 punt per dia.

  El TR no lliurat en el termini fixat, s'haur de lliurar en les dates

  corresponents a les recuperacions extraordinries de juny, amb les

  conseqncies que aix impliqui

  Penalitzacions

 • Els TR que aconsegueixin una qualificaci de 9 o 10 punts, romandran al collegi com a material de consulta per a altres

  alumnes.

  Altres consideracions