El treball de recerca

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    1.848

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Explicaci preliminar del treball de recerca. Cal informta

Transcript

<ul><li> 1. EL Treball de Recerca Qu s? Com es desenvolupa? Com presentar linforme?</li></ul> <p> 2. Qu s?Un treball dinvestigaci que ha de realitzar tot lalumnat de Batxillerat </p> <ul><li>s una petita investigaci. - Pot estar emmarcat dins d'una matria o pot ser interdisciplinari. - Est dirigit per un professor/a - tutor/a. - T una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificaci final del batxillerat. - Es presenta per escrit i oralment. - Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en qu sigui necessari fer un treball de grup per la dinmica de la recerca.</li></ul> <ul><li>- S'avalua tenint en compte l'actuaci de l'alumne/a durant la realitzaci del treball, l'informe escrit i la presentaci oral. - Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluaci i la presentaci. </li></ul> <p> 3. Qu s necessari?Abans de comenar el treball, cal decidir quina orientaci se li vol donar a la recerca i quin serl'abast de la recerca . La metodologia de cerca i processament de la informaci sn diferents segons el tipus de treball:cientfic ,tecnolgic ,estadstic ,artstic ,literari ,histric ,etc . </p> <ul><li>MTODE DE TREBALL SISTEMTIC </li></ul> <ul><li>mtode de treball sistemtic </li></ul> <ul><li>EINES METODOLGIQUES </li></ul> <ul><li>eines metodolgiques </li></ul> <ul><li>desenvolupades pel professor Albert Piero </li></ul> <p> 4. Tutoria Durant les diverses fases de realitzaci del treball de recerca, els i les alumnes sn assessorats i el seu treball s supervisat per un professor/a: el tutor/a del treball de recerca. A ms a ms de les orientacions sobre les tcniques habituals emprades en qualsevol recerca, el tutor/a del treball vetlla perqu l'alumnatefectu les tasques amb regularitat ,utilitzi adequadament les fonts d'informaci ,faci una selecci correcta de la informaciiestructuri correctament la presentaci final . Amb aquesta finalitat, es duen a terme entrevistes peridiques en les quals es fa un control sobre l'estat de la recerca i s'estableixen objectius per a les prximes trobades. 5. </p> <ul><li>LINFORME: Qu cal tenir en compte? </li></ul> <ul><li>la redacci </li></ul> <ul><li>la presentaci escrita </li></ul> <ul><li>La presentaci oral </li></ul> <p> 6. La redacci </p> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Seleccionar i ordenar les idees que vols exposar. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Escriure frases curtes i fcils d'entendre i utilitzar el vocabulari especfic sempre que sigui necessari.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Pel que fa a l'estructura: </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>1r. Redactar el nucli de l'informe i desprs la introducci i la conclusi. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>2n Numerar els captols del nucli de l'informe i es poden dividir en apartats i subapartats. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>3r Referenciar la bibliografia i altres fonts de documentaci seguint les normes de citaci acceptades. AUTOR. Ttol. Dades de la publicaci </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>4t Identificar els annexos amb majscules: Annex A, annex B... </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>5 Utilitzar el peu de pgina per aclarir o complementar. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <p> 7. PRESENTACI ESCRITA: Informe </p> <ul><li><ul><li>Inici</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Portada </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ndex </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cos</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Introducci </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Nucli de l'informe </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Conclusions </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Llista de referncies documentals </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Final</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Annexos </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 8. PRESENTACI ORAL: </p> <ul><li>Planificar la presentaci</li></ul> <ul><li>Preparar la presentaci </li></ul> <ul><li>Practicar la presentaci</li></ul> <ul><li>Memoritzar l'estructura i el desenvolupament general de la intervenci </li></ul> <ul><li>Assajar en veu alta i comprovar que la durada de la intervenci no sobrepassa el temps de qu es disposa </li></ul> <ul><li>Assegurar-se que el material de suport s clar, variat i illustratiu. </li></ul> <p> 9. PER TROBAR MS INFORMACI: </p> <ul><li>El Treball de Recerca: </li></ul> <ul><li>http ://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index. htm </li></ul> <ul><li>El Treball de Recerca: informaci per a lalumne/a(dossier) </li></ul> <p> 10. Aquesta presentaci sha realitzat amb el suport informatiu de la pgina esmentada anteriorment. http :// www .edu365. cat /batxillerat/recerca/ index . htm</p>