Comunicació, turisme i xarxes socials

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    861

  • Download
    1

DESCRIPTION

Presentaci d'Oriol Miralbell a la II Trobada Alumni a les Illes Balears. Una reflexi sobre les implicacions de la societat xarxa i la irrupci de les xarxes en el sector del tursime.

Transcript

1. II Trobada Alumni a les Illes Balears. Comunicaci, turisme i xarxes socials Pama de Mallorca, dissabte, 20 de novembre de 2010 Turismei xarxes socials. Situaci actual i reptes de futur Oriol Miralbell Izard,[email_address] 2. Turismei xarxes socials Societat xarxa Xarxes socials Poder de la comunicaci Xarxes onlineLes tecnologies lquides Xarxes del coneixement Xarxes i canvis en el cicle comercial Xarxes de professionals Xarxes daprenentatge 3. La societat xarxa T a veure amb els canvis socials, poltics econmics i culturals causats per lexpansi de la informaci digital en xarxa i de les tecnologies de la comunicaci. 4. La societat xarxa Afectaleconomia amb la globalitzaci(economia informacional) Amblempresa xarxa : canvi dorganitzaci i de cultura Latransformaci del treball El concepte devirtualitat . El mon real vs. El mon virtual La nostra vida forma part delespai dels fluxos 5. La societat xarxa Lespai de la societat xarxa es crea amb larticulaci de tres elements: Els llocson es donen les activitats (i les persones que actuen) Les xarxes de comunicaci fsiquesque connecten aquestes activitats El contingut i la geometriadels fluxos dinformaci 6. Lestructura social Tema destudi dels socilegs Lanlisi de les xarxess una metodologia per lestudi sistemtic de les estructures socials Podem estudiar la relaci entre lesidees , o les relacions entrepersoneso podem estudiar elcomportamentde les persones pertipologies, classificaci social , etc. 7. The small world problem Els membres estan vinculats percadenes de coneixnces El promig delnombre dintermediarisque hi ha entre dues persones en un grup indicael grau en que cadasc es coneix .En quin grau coneix cada membre a tots els membres del grup? 8. El capital social Com sn possiblesles relacions dins de les xarxes socials ? Capacitat de cohesi Recerca dactors iguals Recerca de relacions de jerarquia Capacitat de connexi Capacitat de fer de pont 9. El poder de la comunicaci Afecta leconomiaamb laglobalitzaci(economia informacional) Amblempresa xarxa:canvi dorganitzaci i de cultura Transformaci del treball Concepte de virtualitat . El mon real vs. El mon virtual La nostra vida forma part delespai dels fluxos 10. El poder a les xarxes socials Poderde fer xarxa El poder dels actors que formen el cor de la xarxa Poderde xarxa Teoria de la globalitzaci a travs de lanlisi de xarxes Poderen xarxa Com opera el poder a travs de les xarxes Poderde crear xarxes Habilitat de constituir xarxes Habilitat de connectar i assegurar la cooperaci entre diferents xarxes 11. Xarxes socials online Servei en lnia , plataforma, o el lloc que se centra en la creaci i la reflexi de les xarxes socials o les relacions socials, entre les persones que, per exemple, comparteixen interessos i / o activitats.Essencialment consisteixen una representaci de cada usuari (sovint un perfil), els seus vincles socials, i una varietat de serveis addicionals. 12. Les Tecnologies lq uides Zygmunt Baumanfa referncia a la modernitatliquidapensant en els efectes deLaglob alitzaci, lesmigr acions, elnomad isme, eltur isme,De lesw ebs, d Inter net, delstel fons mbils,Dun mon desubj ectivitats redefinit per lainter acci i dels enormespotencials de lesTI C. 13. TIC i innovaci Relaci directa entre el grau dintegraci de les TIC i el grau dinnovaci a les empreses. 14. Informaci i Xarxes Socials 15. Informaci i Xarxes Socials 16. Xarxes socials online de coneixement 17. Coneixement i Xarxes Socials 18. Xarxes socials i mobilitat Lamob ilitat s fa tamben xarxa : Per laconnec tivitat Per compartirinfo rmaci icon eixement Vinculada asec torsecon mics importants 19. Informaci i Geolocalitzaci 20. Informaci i Geolocalitzaci 21. Xarxes Socials i Geolocalitzaci Twitter360 :http://www.youtube.com/watch?v=5w7EAz8-uwU 22. Canvis en el cicle comercial 23. Canvis en el cicle comercial 4 onadeshan significatcanvis fonamentalsen elsmodels de distribuci :Limpacte produt per Internet Laparici de les agencies de viatgeonline Lirrupci de les xarxes socials El triomf delssmartphonesi la mobilitat 24. Comunicaci de proximitat Mrqueting de proximitat Aprofita xarxes socials i es basa en geolocalitzaci Usuaris obtenen informaci Don snDe llocs propers Damistats properes 25. Comunicaci de proximitat Esquema de fidelitzacibasat enpr emis (econmics o reconeixement social) Empreses obtenenavantatges Comunicaci contextual Fer seguiment dels clients Recolzar clients que fan publicitat (push) Fer ofertes a travs de premis 26. Com unicaci deprox imitat 27. Realitat Augmentada Informacio Xarxes Geolocalitzaci GPS Find friends 2.0 Comunicacide proximitat Realitat virtual + Real itatAug mentada = 28. Real itatAug mentada Informaci i coneixement mitjanant Comunicaci de proximitat Layar:http://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08 29. Real itatAug mentada Informaci i coneixement mitjanant Realitat virtualTurisme Valncia:http://www.youtube.com/watch?v=vlIkU_DUYXU 30. Real itatAug mentada Per la formaci del personal BMW augmented realityhttp://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds&NR=1 31. Les Tecnologies lq uides Pensar en una realitat lquida Guanyar flexibilitat Preparar la informaci prpia Integrar les plataformes tecnolgiques Gestionar el e-marketing amb les noves aplicacions 32. Perqu costa que hi hagi xarxes professionals al sector turstic? Problema: estructura atomitzadadel sector turstic , format principalment por PiMEs,dificultaa les empreses a desenvolupar estratgies per acompartir coneixement empeny a les empreses arecrrer aestratgies competitivesbasades principalmenten el preu .Principals raonsdaquest allament comunicatiu de lempresa turstica falta de confianaentre les empreses (Walderet al.,2006).la gran mobilitat de la m dobraa l hotelera i la restauraci, fa difcil mantenir els nous coneixements dins de les empreses (Scott & Laws, 2006). 33. Coneixement en el sector turstic En el sector turstic, professionals i empreses treballen, massa sovint,allades i sense compartir coneixement (Hjalager, 1997).afecta la seva competitivitat isuposa unaprdua doportunitats per a la innovaci. Nomsles grans empreses o grups empresarialstenen estratgies per a la generaci de coneixement per asoslir la innovaci (Buhalis, 2008). 34. Comunitats de coneixement 35. Comunitats virtuals de professionals del turisme 36. Xarxes daprenentatge: aprenentatge informal 37. Comunitats de prctica i de coneixement Existeixen determinats factors dxit enlintercanvi de coneixement i aprenentatge informal dins de les comunitats virtuals que funcionen a travs de les xarxes socialsonline . La Societat xarxaplanteja, a travs de ls de les TIC nous reptes per a lintercanvi de coneixement i, daquesta manera,poder salvar les barreres en sectors com el turisme . 38. La Realitat lq uida Moltes grcies !