Baseslleieducacio

  • Published on
    31-Aug-2014

  • View
    810

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> Una Llei de pas BASES PER A LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA </li> <li> CONTEXT ACTUAL <ul><li>Necessitat de millorar lxit escolar de lensenyament obligatori </li></ul><ul><li><ul><li>28% dalumnes no obtenen el graduat dESO </li></ul></li></ul><ul><li>Necessitat dincrementar les taxes destudiants deducaci postobligatria (FP o Batxillerat) </li></ul><ul><li><ul><li>61,5% dalumnes dentre 20 i 24 anys que obtenen lESO continuen fent estudis postobligatoris a Catalunya. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Mitjana Europea: 78 % </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Objectiu de Lisboa per lany 2010: 85 per cent </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Necessitat dincrementar el nombre de titulats en educaci postobligatria </li></ul><ul><li><ul><li>Ciutadans catalans dentre 19 i 21 anys amb ttol dFP o Batxillerat): 49.4% </li></ul></li></ul></li> <li> RAONS PER UNA LLEI <ul><li>La fesomia de Catalunya i les seves necessitats i les seves perspectives de futur no sn les mateixes que fa 20 anys </li></ul><ul><li>Canvis socials </li></ul><ul><li><ul><li>- Canvis demogrfics </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Repunt de natalitat </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Arribada de nouvinguts </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Canvis Econmics: Societat del coneixement </li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Impacte canvis tecnolgics </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Globalitzaci </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Nova Economia </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> COMPETNCIES DE LA GENERALITAT <ul><li>Per primera vegada la Generalitat pot desplegar per llei un model educatiu propi. </li></ul><ul><li><ul><li>Estatut dautonomia de Catalunya </li></ul></li></ul></li> <li> PACTE NACIONAL PER A LEDUCACI: Un full de ruta <ul><li>RECOMANACIONS </li></ul><ul><li><ul><li>Millora substancial del rendiment del sistema </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Correcci de la tendncia a la dualitzaci social </li></ul></li></ul><ul><li>DIRECTRIUS DEL PACTE PER ELABORAR LA LLEI: </li></ul><ul><li><ul><li>Desplegament del model educatiu de Catalunya </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Implementaci de la cultura de lavaluaci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Extensi de lAutonomia de centre </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Planificaci territorial de les necessitats educatives garantint la llibertat delecci de centre </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Reconeixement social de la funci docent </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Reconeixement del paper fonamental de les famlies potenciant la seva participaci en la vida escolar </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Descentralitzaci i corresponsabilitzaci amb els Ajuntaments </li></ul></li></ul></li> <li> 1.- PRINCIPIS DE LA LLEI <ul><li>EDUCACI, DOS CONCEPTES: </li></ul><ul><li><ul><li>Equitat i excellncia </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Equitat com a igualtat doportunitats daccs i de promoci </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Excellncia com a principi de qualitat del sistema educatiu </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>-&gt; Lequitat i lexcellncia sn els principis bsics que garanteixen la llibertat , l esfor i la convivncia com a eixos bsics de la ciutadania catalana </li></ul><ul><li>EDUCACI, UNA CULTURA COMUNA: </li></ul><ul><li><ul><li>Assoliment de la cohesi social i la identitat compartida </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Cohesi social: Lescola ha transmetre uns principis cvics comuns </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Identitat compartida: Llengua i cultura catalana com a eixos daquesta identitat compartida per adhesi </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 2.- LA LEC I EL SERVEI PBLIC DEDUCACI <ul><li>Definici: </li></ul><ul><li><ul><li>La prestaci educativa corre a crrec del conjunt de centres pblics i privats sostinguts amb fons pblics amb independncia de quina sigui la seva titularitat </li></ul></li></ul><ul><li>Lescola pblica: fixa lestndard dequitat i excellncia </li></ul><ul><li><ul><li>Possibilitat dagrupar centres de diferents etapes sota una mateixa direcci, sota un mateix projecte pedaggic </li></ul></li></ul><ul><li>Lescola concertada: seguretat, llibertat i corresponsabilitat </li></ul><ul><li><ul><li>Mecanismes destmul a les titularitats de centres diferents a les pbliques per incrementar loferta sempre amb la garantia descolaritzaci equitativa </li></ul></li></ul></li> <li> 3.- AUTONOMIA <ul><li>Definici dautonomia: </li></ul><ul><li><ul><li>Capacitat de prendre decisions sobre els aspectes segents de la vida del centre: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Gesti dels centres (Pblics i concertats) </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Necessitats pedaggiques </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Qestions Organitzatives </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Recursos Humans </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Recursos Econmics </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>-&gt; EL CENTRE EDUCATIU (unitat de lacci educativa) els centres elaboraran un projecte que ha de contenir els elements essencials que orienten lacci educativa: </li></ul></li> <li> 4.- DIRECCI <ul><li>Caracteritzaci de la funci directiva: </li></ul><ul><li><ul><li>Desenvolupament de funcions directives professionals amb condicions de treball prpies i diferenciades de la resta de personal docent </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Direcci competent, professional, formada, estable </li></ul></li></ul><ul><li>Competncies de la direcci: </li></ul><ul><li><ul><li>Marge important per a la consolidaci dun equip suficient i estable, tant pedaggic com administratiu i de recursos </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Capacitat per a la definici de perfils de professorat que responguin a les necessitats del projecte </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Capacitat de decisi sobre recursos econmics per posar en prctica iniciatives que permetin desplegar el seu projecte aix com la contractaci dels serveis necessaris per assolir els objectius </li></ul></li></ul></li> <li> 5.- AVALUACI <ul><li>UN NOU INSTITUT: creaci de lInstitut davaluaci i ordenaci curricular </li></ul><ul><li><ul><li>Realitzaci destudis davaluaci a demanda de ladministraci educativa per contrastar els resultats de lacci educativa </li></ul></li></ul><ul><li>UNA NOVA INSPECCI: actualitzaci de les funcions de la inspecci dEducaci en el context de lautonomia dels centres </li></ul></li> <li> 6.- FUNCI DOCENT A CATALUNYA <ul><li>Elaboraci dun Estatut docent que reguli els aspectes generals de la professi </li></ul><ul><li><ul><li>Sn els agents principals del procs educatiu en el els centres. </li></ul></li></ul><ul><li>Funcions del docent: </li></ul><ul><li><ul><li>Programaci i ensenyament </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci de lalumnat </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Recerca, experimentaci i millora dels processos educatius </li></ul></li></ul></li> <li> 7.- FUNCI PBLICA DOCENT <ul><li>Accs </li></ul><ul><li>Definici dels cossos (centres pblics) </li></ul><ul><li>Definici de perfils </li></ul><ul><li>Requeriments </li></ul><ul><li><ul><li>Domini duna llengua estrangera </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>s normal de les TIC </li></ul></li></ul><ul><li>Prctiques per a docents incorporats de nou com a sistema de selecci real </li></ul><ul><li>Carrera Professional </li></ul><ul><li>Amb diverses variants de promoci </li></ul><ul><li>Amb incentius i sense necessitat de canviar de centre </li></ul><ul><li>Amb un triple vessant: </li></ul><ul><li><ul><li>Formaci permanent </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Innovaci i investigaci educativa </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci de lexercici docent </li></ul></li></ul></li> <li> 8.- ORGANITZACI DE LADMINISTRACI EDUCATIVA <ul><li>Estructura que doni resposta a la diversitat territorial </li></ul><ul><li><ul><li>Desconcentraci administrativa </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Descentralitzaci poltica </li></ul></li></ul><ul><li>Establiment de sistemes de compartici de responsabilitats amb Ajuntaments </li></ul><ul><li><ul><li>Frmules de Gesti: Consorcis o Altres possibilitats de gesti pblica </li></ul></li></ul><ul><li>Assumpci de competncies assumibles pels Ajuntaments: </li></ul><ul><li><ul><li>Planificaci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Escolaritzaci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Construcci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Gesti densenyaments obligatoris i no obligatoris </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Plans Educatius dEntorn i activitats extraescolars </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Transici entre Escola i Treball </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Gesti de diversos serveis educatius </li></ul></li></ul></li> <li> 9.- ORGANITZACI PEDAGGICA: Currculum <ul><li>Estat = Fixaci de competncies bsiques </li></ul><ul><li>Generalitat = Fixaci de: </li></ul><ul><li><ul><li>Continguts curriculars (Institut dAvaluaci i Ordenaci Curricular) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Atribucions horries </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Distribuci dels horaris al llarg dels cursos </li></ul></li></ul><ul><li>Projectes de centre = Establiment de part del currculum per potenciar lequitat i lexcellncia </li></ul></li> <li> 10.- ORGANITZACI PEDAGGICA ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS <ul><li>OBLIGATORIS </li></ul><ul><li>2n cicle infantil (3-6) </li></ul><ul><li>1r, 2n i 3r cicle de Primria (6-12) </li></ul><ul><li>4 cursos dESO </li></ul><ul><li>POSTOBLIGATORIS </li></ul><ul><li>2 cursos de Batxillerat (Flexible i modulable) </li></ul><ul><li>o </li></ul><ul><li>Formaci Professional de Grau Mig </li></ul><ul><li>Formaci Professional de Grau Superior </li></ul><ul><li>Cicles Formatius dArt i Disseny </li></ul></li> <li> 11.- ORGANITZACI DE LADMINISTRACI EDUCATIVA: ZONES EDUCATIVES <ul><li>Definici: </li></ul><ul><li>Aquella que cont, com a mnim, tots els elements que poden constituir el servei educatiu complert, tret, si sescau de loferta dFP </li></ul><ul><li><ul><li>La creaci daquestes zones no t perqu respondre a criteris nics prefixats </li></ul></li></ul></li> <li> LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA: RESUM <ul><li>Per primera vegada, la Generalitat pot desplegar una poltica educativa prpia . </li></ul><ul><li>La llei dEducaci de Catalunya possibilitar laplicaci dinstruments per millorar lxit escolar. </li></ul><ul><li>La Llei dEducaci de Catalunya facilita mecanismes per a la reforma. No s una reforma en s mateix. </li></ul><ul><li>Equitat (Igualtat doportunitats) i excellncia (Igualar resultats per la zona alta) </li></ul><ul><li>Autonomia, direcci i avaluaci , amb direccions professionalitzades i un cos docent de la Generalitat amb carrera professional </li></ul><ul><li>Incidncia sobre la formaci inicial per tenir els millors docents </li></ul><ul><li>Un reconeixement social de la figura del docent </li></ul><ul><li>Aquesta s una llei de pas perqu persegueix tenir la millor formaci dels nostres alumnes, autntica base del futur hum, cultural i econmic de Catalunya. </li></ul></li> <li> BASES PER A LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA Una Llei de pas </li> </ul>