Avaluar per aprendre 2

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    727

  • Download
    0

DESCRIPTION

L'avaluaci per a la millora de l'aprenentatge. Els instruments d'avaluaci formativa

Transcript

<ul><li> 1. Maria Ojuel Montserrat Sala Francesc Segura Santa Coloma de Gramanet, febrer de 2012 L'avaluaci per a la millora de l'aprenentatge II. Els instruments davaluaci formativa Sobre document de Neus Sanmart i Projecte SAIL</li></ul> <p> 2. Qu vol dir avaluar? 3. Conceptes clau lavaluaci per a laprenentatge Els aprenents Entenen claramentall que sesperaque aprenguin Sinvolucren en lestasques escolars iprenen decisionsdels passos a seguir, sn conscientsdels errorsi saben autoregular-se Reben un feedback en relaci a la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo 4. Els aprenents entenen clarament all que sespera que aprenguin si... </p> <ul><li><ul><li>Participen de forma activa i reflexiva ens les activitats per conixer, fer-se seva la finalitat de la tasca que sels proposa. </li></ul></li></ul> <ul><li>I el professorat: </li></ul> <ul><li><ul><li>Tenim clars els objectius educatius. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Els compartim amb lalumnat. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Els reprenem i reelaborem durant lactivitat </li></ul></li></ul> <p> 5. Els aprenents sinvolucren en el propi aprenentatge si... </p> <ul><li><ul><li>Pensen abans de fer, planifiquen la tasca. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Verbalitzen els processos daprenentatge. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Prenen conscincia de les estratgies personals per aprendre. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sadonen del que no saben, identifiquen lerror, demanen ajuda </li></ul></li></ul> <ul><li>I el professorat: </li></ul> <ul><li><ul><li>Els ajudem a anticipar les accions per resoldre les tasques, amb modelatge i donant temps als alumnes perqu ho facin. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Promovem els comentaris, colloquis, fem bones preguntes. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Valorem i avaluem no noms el resultat de lactivitat sin tamb el procs, la preparaci. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Donem els ajuts per superar les dificultats quan es necessitin (no donem la resposta) </li></ul></li></ul> <p> 6. Els aprenents reben un feedback en relaci amb la qualitat esperada i com millorar si... </p> <ul><li><ul><li>Sn conscients del que savaluar. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Reconeixen la realitzaci correcta de la tasca, quins sn els aspectes importants, reben un feedback constructiu </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sautoavaluen o coavaluen. </li></ul></li></ul> <ul><li>I el professorat: </li></ul> <ul><li><ul><li>Fem apropiar als alumnes dels criteris davaluaci. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Promovem activitats dautoavaluaci i coavaluaci i les tenim en compte. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Fem comentaris qualitatius que ajuden a millorar. </li></ul></li></ul> <p> 7. INSTRUMENTS DAVALUACI PER LAPRENENTATGE AUTOAVALUACI COAVALUACI BASES DORIENTACI CARPETA DAPRENENTATGE RBRICA DIARI DAULA DIARI DE LALUMNE 8. </p> <ul><li>Avaluaci que fa lestudiant de la seva prpia producci atenent a uns criteris que shan negociat prviament </li></ul> <p>AUTOAVALUACI COAVALUACI </p> <ul><li>Avaluaci recproca entre els estudiants en la qual apliquen criteris davaluaci que shan negociat prviament en el grup-classe </li></ul> <p> 9. Text argumentatiu AUTOAVALUACI Indicadors davaluaci SiNo Hi falta 1. TITOL</p> <ul><li><ul><li>-Heresumit la idea principal del problema que hem discutit </li></ul></li></ul> <p>2. INTRODUCCI &gt; Descripci-He exposat quin s el problema i en qu consisteix&gt; Explicaci-He explicat perqu les empreses es traslladen cap a pasos en vies de desenvolupament-He explicat les conseqncies que tenen per als pasos don marxen i per als pasos on s'installen 3.ARGUMENTACI &gt; Tesi&gt; Justificaci&gt;Contraargumentaci- He exposat el meu punt de vista sobre aquest problema- He exposat les raons que el justifiquen- He exposat les raons dels que creuen el contrari- He exposat els meus arguments i com els hi diria per poder-los convncer4. CONCLUSI - He fet propostes que podrien resoldre el problema 10. </p> <ul><li>Instrument que resumeix de manera grfica i ordenada lacci a realitzar. La seva finalitat s promoure que els estudiants anticipin i planifiquin les operacions que han de dur a terme per resoldre amb xit diferents tipus de tasques escolars. </li></ul> <p>BASES DORIENTACI 11. Alumnesde 4t de primria de lEscola Heura 12. </p> <ul><li><ul><li>Base dorientaci per redactar un text interpretatiu sobre el paisatge humanitzat</li></ul></li></ul> <p>papallonesacolorides.blogspot.com 13. </p> <ul><li>Instrument davaluaci integrat en el procs densenyament i aprenentatge que recull les activitats que aporta lestudiant com a proves del seu aprenentatge dun tema. Inclou els seus objectius, les reflexions sobre el que encara no sap prou b, qu far per revisar els errors, qu va millorant a mesura que avana en el coneixement i altres evidncies sobre com i qu aprn.</li></ul> <ul><li>* En angls,portfolio </li></ul> <p>CARPETA DAPRENENTATGE* 14. 15. </p> <ul><li>Matriu que explicita, duna banda, els criteris de realitzaci i, de laltra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells dassoliment, concretats en indicadors relacionats especficament amb la tasca davaluaci. Lalumnat la pot utilitzar per autoavaluar-se. </li></ul> <p>RBRICA 16. 17. RBRICA INICI 1 punt EN PROCS 2 punts ASSOLIT 3 punts EXCELLENT 4 punts Acompliment De la tascaEN GRUP Ens falten moltes coses Per fer, el treball ens ha quedat mitges. No ens ha donat temps de completar el treball en el temps previst. Hem fet el treball en el temps previst, pervolem haver millorat algunes coses. Hem fet el treball ben fet i en el temps previst. Participaci collaboraciDEL GRUP Els companys no es respecten gaire, es discuteixen o no participen Els companys a vegades no es respecten, senfaden o discuteixen, per posen inters en participar. Els companys acostumen a mostrar-se respecte, i fan la feina amb inters, per de vegades discuteixen Els companys es mostren respecte i fan les seves tasques amb inters. Posada en comDEL GRUP Costa que tothom participi en el treball, sest pendent daltres coses. Es participa en el treball, tot i que noms sescolten les idees dels ms amics. Es participa en el treball, tot i que a vegades les idees sescolten ms o menys segons de qui siguin. Es participa activament en el treball, posant en com les idees de tothom. Autonomia en el treball EN GRUP Es demana molt lopini del mestre sense haver discutit abans els problemes en el grup Els problemes es discuteixen en el grup, per a vegades prefereixen conixer primer lopini del mestre. Els problemes es discuteixen primer en el grup, per tamb demanen desprs lopini del mestre. Els problemes es discuteixen primer en el grup. Noms es demana ajut quan el grup ho considera necessari. Responsabilitat INDIVIDUAL No faig la feina que em toca A vegades faig la feina que em toca, per mho han de recordar Faig la feina que em toca, a vegades em despisto Sempre faig la que feina que em toca. Collaboraci INDIVIDUAL Sovint em distrec i deixo que els companys decideixin. A vegades no escolto el que diuen els companys, o noms faig cas als que sn ms amics. Procuro escoltar amb atenci el que diuen els meus companys i aportar les meves idees. Sempre escolto amb atenci els que diuen els meus companys, i ajudo a prendre decisions 18. </p> <ul><li>Instrument que promou que lalumnat expliciti les seves idees sobre: qu ha aprs, com ho ha aprs, quines dificultats hi ha trobat, els seus sentiments en relaci amb el treball proposat o els aprenentatges realitzats, etc. Serveix per poder identificar quines sn les percepcions de lalumnat sobre les activitats que es realitzen i sobre els seus aprenentatges.</li></ul> <p>DIARI DAULA DIARI DE LALUMNE 19. </p> <ul><li>Bloc Classe </li></ul> <ul><li>de cinqu de </li></ul> <ul><li>lescola </li></ul> <ul><li>Ribera de </li></ul> <ul><li>Ribes </li></ul> <p> 20. Diari de classe </p> <ul><li><ul><li>Lalumne en acabar la classe fa les anotacions en la llibreta/diari i anota: </li></ul></li></ul> <p>Qu hem fet Com ho hem fet Amb quina informaci/activitat ho hem fet Qu hem aprs Qu s all onmhan quedat ms dubtes 21. Tcnica dels experts EXPERTS 1 EXPERTS 2 EXPERTS 3 EXPERTS 4 EXPERTS 5 GRUP 4 GRUP 3 GRUP 2 GRUP 1 22. Diari daula Diari de lalumne 5 Rbrica 4 Carpeta daprenentatge 3 Bases dorientaci 2 Autoavaluaci i coavaluaci 1 TOTAL GRUP 4 GRUP 3 GRUP 2 GRUP 1 Instrument</p>