Avaluació per aprendre a catalunya

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    121

  • Download
    5

Transcript

<ul><li> 1. Marta Tolosa Grau Avaluaci per aprendre a Catalunya: don venim, on som i cap a on anem Neus Sanmart 12 de maig de 2011 Els canvis en leducaci sn molts lents, no es canvia un aspecte, sin molts. Si vols canviar lavaluaci ho has de canviar tot: la gesti de laula, qu ensenyes, per a que ho ensenyes, etc. De res ens serveix saber moltes coses si no sabem avaluar-nos sobre qu sabem. Lavaluaci s el motor de laprenentatge, sense avaluar-nos no aprenem. Aprenem a avaluar-nos des de que naixem. Identifiquem dades i les analitzem Prenem decisions: orientades a superar les dificultats o a ocultar-les En molts casos lavaluaci s una ferramenta per identificar fracassos i no una ferramenta per identificar possibilitats per superar-nos. Sha dutilitzar per superar les dificultats i no per bloquejar-se i no treballar ms. DON VENIM? Creences sobre lavaluaci: - Responsabilitat igual de cada professor. - Els criteris davaluaci sn personals. - Es considera que lalumnat no t criteri per avaluar-se. - Els millors instruments sn els que permeten recollir dades el ms objectives possible: Preguntes de resposta unvoca, fcils de comptabilitzar els encerts i errors. Aix es minimitzen les protestes de lalumnat i de les seves famlies. - Tendim a centrar-nos en les nostres necessitats ms que en les de lalumnat. - No intentem entendre per qu shan produt errors. - Condiciona lesfor dels alumnes (a ms exmens, ms esfor). Destacar: - No hi ha cap estudi que demostri que repetir curs millora els esforos de lalumnat. - El nostre pas s un dels que t lndex de repetici ms alt. Concepcions i prctiques: Poca tradici de relacionar lavaluaci amb els objectius.1</li></ul> <p> 2. - Avaluaci formativa: avaluaci contnua es relaciona en fer proves contnuament. - Avaluaci sumativa: Mitjana de les proves i treballs. - Avaluaci diagnstica: No relacionada amb la presa de decisions. Instruments davaluaci i criteris de qualificaci: - Poca varietat delements: dossier (fitxes i treballs), exmens, proves o controls. Professor: - Funci: identificar errors, qualificar, recuperacions, qualificar a lalumnat. - Emocions: Vergonya si aprova a molts alumnes, decepci, insatisfacci.. Alumnat: - Funci: fer activitats per millorar el que ha fallat. - Emocions: lavaluaci promou la copia i la competitivitat. ON ESTEM? LOGSE (1990): avaluaci diagnstica i formativa. En relaci a lavaluaci sumativa, importncia de tenir en compte tot tipus de continguts. LOCE (2002): Augment de proves i controls, i en la repetici de curs. Avaluaci diagnstica dels resultats dels centres. LOE (2006): Avaluaci formadora, avaluar el grau de competncia de lalumnat (transferncia de coneixements i no tant repetici, contextualitzaci...), diversificaci dels instruments davaluaci, amb importncia dels que afavoreixen lautoavaluaci, establiment de criteris d(auto)avaluaci en funci de rbriques. Resultats-contradiccions actuals: A PISA suspn el 18% de lalumnat. No aproven lESO el 31% + el 26% que t el ttol per sense haver aprovat algunes assignatures. Els criteris davaluaci entre el professorat sn molt divergents. Canvien els currculums per no es modifiquen criteris davaluaci. CAP ON ANEM? s possible una avaluaci que sigui til al professorat en la seva actuaci docent, gratifiqui lalumnat en el seu aprenentatge i orienti ambds en el procs densenyar i aprendre? 2 3. Noves creences sobre lavaluaci: - Responsabilitat collectiva de lequip docent (junt amb lalumnat). - Preocupaci per la comunicaci, per compartir, fer entendre a lalumne per qu sequivoca (comprendre les causes dels encerts i errors). - Important donar sentit a lesfor de lalumnat. - Sorienta principalment a comprendre les causes dels encerts i errors. - Criteris davaluaci possibiliten identificar on ss i qu falta per aprendre. Noves concepcions i prctiques: - Compartir els objectius amb els alumnes. - Important que lalumne prengui decisions. - Reflexionar sempre de qu han aprs amb una activitat. - Avaluaci qualificadora: t en compte la progressi de lalumne. - Avaluaci: diagnstica Referent per al treball al llarg de la U.D. - Avaluaci formadora: continua i formativa Finalitat: alumnat aprengui a prendre decisions per regular-se. Representar-se els objectius daprenentatge. Representar-se els criteris davaluaci. Anticipar i planificar com resoldre les tasques. Noves estratgies i instruments davaluaci: - Dossier, portafoli: per reflexionar i autoavaluar el progrs. - Rbriques: claredat en cm savaluar a lalumnat. - Co-avaluaci entre alumnes. - Questions contextualitzades als exmens. - Important que els professors apliquen els mateixos criteris davaluaci. Funci dels professors: - Ajudar a lalumne. - Estimular el reconeixement de les causes dels encerts i errors. - Protegir lautoestima. Funci dels alumnes: - Comprendre per qu el que han fet est b o malament. - Compartir dubtes per millorar.3 4. Noves emocions, conductes i valors que promou: La implementaci ocasiona: - Professorat: Empatia, orgull, esperana. - Alumnat: inters per les tasques, menys competitiu, pensament reflexiu. El professorat ha devitar caure en la rutina i despertar inters dels alumnes per a que facin les tasques per ells mateixos. Lavaluaci com a eina de canvi a lescola: - Sense tenir dades s difcil prendre decisions fonamentades: - Importncia de les avaluacions amb finalitat reguladora fetes amb criteris clars i compartits. - Hi ha que prendre-s en serio les avaluacions externes. - Encara estem lluny de treuren profit. Lxit dels aprenentatges es juga ms en la correccidels errors i en l(auto)regulaci contnua que no pas en la genialitat del mtode (i en creure que tot depn de lesfor de lalumnat). Philippe Perrenoud4</p>