Avaluació per aprendre a catalunya neus sanmartí SAP 105

 • Published on
  08-Jul-2015

 • View
  171

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Avaluaci per aprendre a Catalunya: Don venim, on som i cap a on anem

  Neus Sanmart

  Aprenem a avaluar-nos des de que naixem (Identifiquem dades i les analitzem, prenem

  decisions per tal de superar les dificultats o per a ocultar-les)

  1) Don venim?

  Creences sobre lavaluaci

  o Responsabilitat individual de cada professor

  o Objectiva

  o Condiciona lesfor de lalumne (ms exmens ms esfor de lalumne)

  o Sorienta a identificar els encerts i errors i no comprendre les seues causes

  o Criteris davaluaci = criteris de qualificaci final

  o Els criteris davaluaci sn personals i no s necessari compartir-los amb els

  companys.

  o Les decisions les ha de prendre cada ensenyant i no es poden discutir.

  o Lalumnat no t suficient coneixement (criteri) per avaluar-se.

  o Els millors instruments sn els que permeten recollir dades el ms objectives

  possible.

  o Repetir curs no millora els resultats de lalumnat

  Concepcions i prctiques

  o Avaluaci formativa = Avaluaci contnua (exmens continus)

  o Avaluaci sumativa: Mitjana de proves i treballs

  o Avaluaci diagnstica: No relacionada amb la presa de decisions

  Instruments davaluaci i criteris de qualificaci (poca varietat)

  o Exmens: Major pes en la nota final

  o Treballs, fitxes: Matisen la nota junt amb lactitud

  Funci del professorat: Identificar errors, posar notes, recuperacions, classificar lalumnat.

  Funci de lalumnat: reconixer qu no ha fet b i millorar-ho, fer activitats de recuperaci.

  Emocions, conductes i valors que es promouen

  Professorat: Avorriment, insatisfacci, decepci, vergonya si saprova massa, poder

  Alumnat: Desesperaci, tristesa, decepci, vergonya, memoritzaci, cpia, competitivitat,

  ocultaci per inters daprendre, prdua dautoestima.

 • 2) On som?

  Reformes curriculars i avaluaci

  o LOGSE (1990): Avaluaci diagnstica i formativa. Avaluaci sumativa t en

  compte tot tipus de continguts.

  o LOCE (2002): Augment de proves i controls, repetici de curs, avaluaci

  diagnstica dels centres.

  o LOE(2006): Avaluaci formadora, avaluaci del grau de competncia de

  lalumnat, diversificaci dels instruments davaluaci, autoavaluaci,

  rbriques.

  Resultats contradiccions actuals

  o Divergncia resultats PISA / resultats del pas

  Suspesos PISA: 18%

  Suspesos ESO: 31%

  Ttol sense aprovar algunes assignatures: +26%

  o Criteris davaluaci sn molt divergents entre el professorat

  o Canvi d els currculums per no dels instruments i criteris davaluaci

  3) Cap a on anem?

  Noves creences sobre lavaluaci

  o Responsabilitat collectiva de lequip docent junt amb lalumnat

  o Preocupaci per la comunicaci, per compartir

  o Dna sentit a lesfor de lalumnat.

  o Sorienta comprendre les causes dels encerts i errors

  o Criteris davaluaci = criteris que identifiquen on s i qu falta per aprendre

  Noves concepcions i prctiques

  o Avaluaci qualificadora: relaci de lavaluaci amb els objectius, t en compte

  la progressi de lalumne.

  o Avaluaci formativa i continua: avaluaci formadora

  o Avaluaci diagnstica: referent per al treball al llarg de la Unitat didctica

  Avaluaci formadora

  Finalitat: Autoregulaci de lalumnat mitjanant la presa de decisions.

  Per poder fer-ho ha de ser capa de:

  o Representar-se esl objectius daprenentatge

  o Anticipar i planificar com resoldre les tasques

  o Representar-se els criteris davaluaci

 • Noves estratgies i instruments davaluaci

  Dossier, carpeta daprenentatges, portafolis: compartir objectius i autoavaluar el

  progrs.

  Explicitaci dels criteris davaluaci: graelles, rbriques

  Co-avaluaci: els alumnes cooperen en avaluar-se

  Exmens: Qestions productives, contextualitzades...

  Funci del professorat:

  o Ajudar a regular a lalumnat els objectius i criteris davaluaci

  o Estimular el reconeixement de les causes dels encerts i dels errors

  o Promoure que lalumnat es plantege com millorar

  o Protegir lautoestima de lalumnat, sense dissimular la realitat

  Funci de lalumnat:

  o Comprendre les raons que expliquen els bons resultats i els dolentes.

  o Compartir amb companys i professors dubtes i punts de vista per millorar.

  Noves emocions, conductes i valors que promou

  Professorat: Fludesa, satisfacci, empatia, orgull, esperana. SHO HA DE CREURE I EVITAR

  CAURE EN LA RUTINA.

  Alumnat: Inters, esperana, cooperaci, solidaritat, pensament reflexiu.

  Lavaluaci com a eina de canvi a lescola (i de poltiques educatives)

  Sense tenir dades s difcil prendre decisions fonamentades

  o Importncia de les avaluacions internes i externes amb finalitat

  (auto)reguladora.

  o Fetes amb criteris clars i compartits

  Encara estem lluny de treuren profit

  o Lectures meditiques

  o Lectures poltiques partidries

  o Lectures a lescola: disminuci de lautoestima del professorat, menysvaloraci

  de les dades que aporten...

Recommended

View more >