Ajuts a febrer 2011 presentacio

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    867

  • Download
    0

DESCRIPTION

Presentaci Ajuts existents per a empreses en lmbit de l R+D+i i la internacionalitzaci febrer 2011.Realitzada per Silvia Girones el dia 23/02/2011 a Barcelona Activa, en el marc del programa Innoactiva.

Transcript

<ul><li> 1. Ajuts existents per a empreses en lmbit de lR+D+i i la internacionalitzaci Barcelona Activa Febrer, 2011 Silvia Girones europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 2. Objectius de la sessi Identificar: Les opcions de finanar les activitats dR+D+I i internacionalitzaci. La previsi de programes de finanament per 2011. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 3. 1. Conceptes bsics dR+D+i europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 4. Conceptes bsics R+D+I Fonts per finanar R+D+i. Conceptes. Identificaci dactivitats. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 5. Finanant activitats R+D+IProgrames autonmics Programes nacionals Avantatges fiscals DD FF Programes CE Bonificacions Fons propis Inversors privats Els avantatges fiscals son compatibles amb les altres fonts de finanament europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 6. Acumulaci dajuts Lmit equivalent pblic 10 &gt;2 (Milions d) Independncia Accionariat no PYME &lt; 25% europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 9. El procs dinnovaci B C D A Identificar Verificar Explotar Organitzar-se idees les idees resultats1. Equip 4. Informar-se 7. Cartera de projectes 10. Protegir2. Capacitats 5. Generar idees 8. Planificar projectes 11. Comercialitzar3. Oportunitats 6. Seleccionar-les 9. Executar projectes 12. Aprendre Esfor dinnovaci Resultats dinnovar europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 10. Identificaci de projectesFicha de Proyecto Nombre y tipologa de colaboradores : Indicar si se colaborar con otras empresas, con centros de investigacin u otras instituciones y cuales sern las aportaciones de los colaboradoresEsta plantilla facilita la recogida de datos preliminares a la redaccin y ejecucin de un proyecto I+D+IReferencia:Acrnimo:Ttulo del proyecto :Fecha :Responsable : Estrategia comercial para rentabilizar los resultados : Describir como laObjetivos : Describir que se quiere conseguir como resultado del proyecto empresa ha de explotar los resultados obtenidos Presupuesto : Indicar el presupuesto estimado, si es posible desglosado por partidasJustificacin : Describir las razones por las que se realiza el proyecto: se ha detectado unanecesidad de mercado, hace falta superar un problema o anomala, se obtendrn claras ventajas econmicas,repercusin en el entorno... Concepto Coste Personal Propio Equipos de nueva adquisicin Amortizacin de equipos ya existentes Material fungible Colaboraciones externas Otros conceptosBreve descripcin : Describir las principales caractersticas mencionando las soluciones Totalnovedosas que se plantean y los retos tcnicos a resolver Duracin estimada : Indicar la duracin aproximada del proyectoHitos principales : Indicar las principales etapas con los resultados esperados al final de cada Fuentes de financiacin : Indicar el financiamiento disponible y las potenciales fuentes deetapa subvencin europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 11. Crdits ICO www.icodirecto.es / www.ico.es ENISA www.enisa.es ICF www.icfinances.com AVALIS www.avalis-sgr.com europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 12. 2. Principals programes de finanament autonmic: Catalunya europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 13. Programes dajuts a Catalunya Lestratgia autonmica de foment a la R+D+i semmarca al Pla de Recerca i Innovaci de Catalunya (PRI 2010-2013). Els ajuts es publiquen al DOCG: www.gencat.net/diari Web dinters: www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 14. 14 Principals ajuts a Catalunya: R+D+i Per a la creaci dempreses: NEBT. Suport a lemprenedoria social. Projectes dR+D+i: Nuclis cooperatius. Crdit Innovaci. Contractaci de personal: Talent empresa. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 15. 15 Programa NEBT Beneficiaris: emprenedors, empreses constitudes &lt; 2 anys. Convocatria 2011: Pendent. Ajuda mxima: 75% projecte, lmit 300.000 : Inters: 0%, carncia fins a 3 anys fixe. Perode: 10 anys, mxim 3 anys de carncia. Conceptes subvencionables: els relacionats amb la consolidaci del projecte empresarial. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 16. 16 Nuclis cooperatius Beneficiaris: consorcis dalmenys 3 empreses amb subcontractaci a centres dR+D+i. Projectes &gt;1.000.000 . Convocatria 2011: pendent. Ajuda mxima: 600.000 . Conceptes subvencionables: els imputables al projecte incloent coordinaci i difusi de resultats. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 17. Crdit innovaci Beneficiaris: empreses, entitats privades sense nim de lucre (amb participaci empresarial). Convocatria: fins el 15 de mar de 2011. PRESSUPOST EXHAURIT Ajuda: 100.000-900.000 . Max. 75% cost projecte: Inters 1,75%, a 10 anys con 2 de carncia. Sense comissions. Garanties, segons entitat financera. Conceptes subvencionables: els imputables a projectes de R+D+i, actius fixos i materials. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 18. 18 18 Principals ajuts a Catalunya: internacionalitzaci Primera exportaci. Nous exportadors (NEX-PIPE). Programa de promoci internacional (MIPRO CERIT MICRO). 2BDigital: Internet com a eina de mrqueting internacional. Incorporaci de tcnics en comer internacional (INT-TEC). europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 19. Principals ajuts a Catalunya: internacionalitzaci Noves estratgies dinternacionalitzaci (NEI). Inversi directa a lexterior (IDE). Lnia ACC1 Internacionalitzaci. Defensa de la propietat industrial. Suport a les marques catalanes. Contractaci pblica internacional (CPI). europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 20. 3. Principals programes de finanament estatal europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 21. 21 Programes dajudes estatals Lestratgia estatal de foment a lR+D+i semmarca al Pla Nacional dInvestigaci Cientfica, Desenvolupament i Innovaci Tecnolgica (2008-2011). Les ajudes es publiquen al BOE: www.boe.es Webs de inters: CDTI: www.cdti.es Ministeri dIndustria: www.mityc.es Ministeri Cincia i Innovaci: www.micinn.es Direcci General Poltica PYME: www.ipyme.org europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 22. 22 Programes dajudes estatals: R+D+i Per a creaci dempreses: NEOTEC: creaci dempreses de base tecnolgica. NEOTEC II. Projectes de I+D+I: Programes CDTI, PID. Plan Avanza: I+D, continguts, formaci, Avanza PYME. Programes de Foment a la R+D+i. Activitats dinnovaci: Agrupacions empresarials innovadores. Contractaci de personal: Inncorpora: Titulats superiors i FPGS. Torres Quevedo: Doctors. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533 </li> <li> 23. Programa NEOTEC Beneficiaris: emprenedors, empreses de base tecnolgica de nova creaci (&lt; 2 anys). Convocatria: oberta. Ajuda mxima: crdits de fins a 350.000 (600.000 empreses bio) o 70% del projecte, al 0% i sense avals: Retorn: 20% del cash flow positiu. A la fase davaluaci s necessari un certificat dun audito...</li></ul>