Zer da Batxilergoa? - dpto. Irudia/ Marrazketa Teknikoa II 4 h. NAHIT AEZKOAK MODALIT A TEKOAK KOMUNAK

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Zer da Batxilergoa?

  Batxilergoa derrigorrezkoaren ondoko bigarren hez-kuntzako etapa da. Bi kurtsotan egiten da eta ez danahitaezkoa. Helburu garrantzitsuenak hauek dira:

  zu zeu adimenez eta gizatasunez heldua izatea.

  etapa honetan jasoko dituzun jakintza eta trebetasu-netatik abiaturik, gai izan beharko duzu gizarteko egin-kizunak trebetasunez eta ardura osoz gauzatzeko.

  Goi Mailako Lanbide Heziketako ikasketak edo uni-bertsitateko ikasketak egiteko prestakuntza izatea.

 • 2

  Batxilergoa hezkuntza sisteman

  Batxilergoko edozein modalitate egiteko, aurretik Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua edo Teknikari Titulua(Erdi Mailako Heziketa Ziklo bat gainditu ondoren lortzen dena) behar duzu. Lehenagoko hezkuntza sistemakohainbat ikasketaren ondoren ere Batxilergoan sar zaitezke.

  UNIBERTSITATEA

  GOIMAILAKOHEZIKETAZIKLOAK

  BAT

  XLE

  RG

  OA

  ERDIMAILAKOHEZIKETAZIKLOAK

  DERRIGORREZKO BIGARRENHEZKUNTZA

  TITULUA

  LEHENHEZKUNTZA

  Prestakuntzakokurtsoa

  Sarbideproba

  Sarbideproba

  LANBIDEHASTAPENEKOPROGRAMAK

 • 3

  Batxilergoaren egitura

  Modalitateak eta Ibilbideak

  Kurtsoak eta Irakasgaiak

  1 ARTEAK

  2 TEKNOLOGIA

  3 NATUR ETA OSASUN ZIENTZIAK1. ibilbidea. Zientziak eta Ingeniaritza2. ibilbidea. Osasun Zientziak

  4 GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK1. ibilbidea. Giza Zientziak2. ibilbidea. Gizarte Zientziak3. ibilbidea. Giza eta Gizarte Zientziak

  5

  1 1334KOMUNAK

  AUKERAKOAK

  MODALITATEKOAK

  1. 2.

  D eta A ereduko ikastetxeek asteko lau eskola ordu gehiago izanen dituzte Euskal Hizkuntza eta Literaturairakasteko.

  G eta A ereduko ikastetxeek, aukerako irakasgaiari dagozkion orduak Euskal Hizkuntza eta Literatura ira-kasteko erabiliko dituzte.

  Batxilergoak bi kur tso ditu. Kur tsobakoitzean irakasten diren irakasgaiakhiru motatakoak dira: Irakasgai komunak (modalitate guztie-

  tan nahitaezkoak) Modalitate bakoitzak bere dituen ira-

  kasgaiak Aukerako irakasgaiak

  Batxilergo MODALITATEAK 4 dira, eta horien barneanberariazkoagoak diren IBILBIDEAK ditugu, ikasleeketorkizunean egin nahi dituzten ikasketetara iristekobidea eskaintzen dutenak.

  Horrez gain Musika Batxilergoa ere badago: Musikako erdi maila-ko zikloko edozein kurtsotan matrikulaturik dauden ikasleek egindezakete, Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua baldin badute.

 • - Gaztelania eta Literatura II 4 h.- Atzerriko Hizkuntza II 3 h.- Filosofia II 3 h.- Historia 4 h.

  - Marrazketa Artistikoa II 4 h.- Artearen Historia 4 h.- Adierazpen Grafikoaren eta Plastikoaren Teknikak / Diseinuaren Oinarriak /Irudia / Marrazketa Teknikoa II

  4 h.

  NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  2. KURTSOAAU

  KER

  AKO

  AK

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza II

  q Nafarroako Geografia eta Historia

  q Bolumena II / Adierazpen Grafikoaren eta Plastikoaren Teknikak / Diseinuaren Oinarriak / Irudia / Marrazketa Teknikoa II 4 h.

  NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  1. KURTSOA

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza I

  q Arte Lantegiak / FormarenMatematika 4 h.

  - Gaztelania eta Literatura I 4 h.- Atzerriko Hizkuntza I 3 h.- Filosofia I 3 h.- Gorputz Hezkuntza 2 h.- Erlijioa /H.J.A. 2 h.

  - Marrazketa Artistikoa I 4 h.- Marrazketa Teknikoa 4 h.- Bolumena I 4 h.

  AUK

  ERAK

  OAK

  4

  Arteen Modalitatea

 • - Gaztelania eta Literatura I 4 h.- Atzerriko Hizkuntza I 3 h.- Filosofia I 3 h.- Gorputz Hezkuntza 2 h.- Erlijioa / H.J.A. 2 h.

  - Fisika eta Kimika 4 h.- Teknologia Industriala I 4 h.- Marrazketa Teknikoa I 4 h.

  1. KURTSOA

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza I

  q Literatura Unibertsala

  q Matematika I4 h.

  NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  AUK

  ERAK

  OAK - Gaztelania eta Literatura II 4 h.

  - Atzerriko Hizkuntza II 3 h.- Filosofia II 3 h.- Historia 4 h.

  - Fisika / Mekanika 4 h.- Marrazketa Teknikoa II 4 h.- Teknologia Industriala II/Mat. II 4 h. N

  AHIT

  AEZK

  OAK

  MOD

  ALITA

  TEKO

  AKK

  OM

  UN

  AK

  2. KURTSOA

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza II

  q Nafarroako Geografia eta Historia

  q Matematika IIq Fisikaq Elektrotekniaq Elektronika

  4 h.

  AUK

  ERAK

  OAK

  5

  Teknologia Modalitatea

 • NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  2. KURTSOA

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza II

  q Nafarroako Geografia eta Historia

  q Geologia / Fisika / Lurraren etaIngurugiroaren Zientziak(Osasun zientziak)

  q Biologia / Kimika (Zientzia eta Ingenieritza)4 h.

  AUK

  ERAK

  OAK

  - Gaztelania eta Literatura II 4 h.- Atzerriko Hizkuntza II 3 h.- Filosofia II 3 h.- Historia 4 h.

  q ZIENTZIEN ETA INGENIARITZAREN Ibilbidea- Matematika II 4 h.- Fisika 4 h.- Marrazketa Teknikoa / Kimika 4 h.

  q OSASUN ZIENTZIEN Ibilbidea- Biologia- Kimika- Matematika II / Lurraren etaIngurugiroaren Zientziak 4 h.

  NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  1. KURTSOA

  - Gaztelania eta Literatura I 4 h.- Atzerriko Hizkuntza I 3 h.- Filosofia I 3 h.- Gorputz Hezkuntza 2 h.- Erlijioa / H.J.A. 2 h.

  q ZIENTZIEN ETA INGENIARITZAREN Ibilbidea

  - Matematika I 4 h.- Fisika eta Kimika 4 h.- Marrazketa Teknikoa I 4 h.

  q OSASUN ZIENTZIEN Ibilbidea- Matematika I 4 h.- Fisika eta Kimika 4 h.- Biologia eta Geologia 4 h.

  HAUETARIKO BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza I

  q Literatura Unibertsala

  q Marrazketa Teknikoa I (Osasun zientziak)q Biologia eta Geologia (Zientzia eta

  Ingenieritza) 4 h.

  AUK

  ERAK

  OAK

  6

  Natur eta Osasun Zientzien Modalitatea

 • NAH

  ITAE

  ZKO

  AKAU

  KER

  AKO

  AK

  - Gaztelania eta Literatura I 4 h.- Atzerriko Hizkuntza I 3 h.- Filosofia I 3 h.- Gorputz Hezkuntza 2 h.- Erlijioa /H.J.A. 2 h.

  q GIZA ZIENTZIEN Ibilbidea- Mundu Garaikidearen H 4 h.- Latina I 4 h.- Grekoa I 4 h.

  q GIZARTE ZIENTZIEN Ibilbidea- Mundu Garaikidearen H 4 h.- Gizarte Zientz. aplikatutako Mat. I 4 h.- Ekonomia 4 h.

  q GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN Ibilbidea

  - Mundu Garaikidearen H 4 h.- Latina I 4 h.- Gizarte Zientz. aplikatutako Mat. I 4 h.

  MOD

  ALITA

  TEKO

  AKK

  OM

  UN

  AK

  1. KURTSOA

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza I

  q Nafarroako Geografia eta Historia / Literatura Unibertsala

  q Ekonomia (Giza eta Gizarte zientziak) 4 h.

  NAH

  ITAE

  ZKO

  AKM

  ODAL

  ITATE

  KOAK

  KO

  MU

  NAK

  2. KURTSOA

  AUK

  ERAK

  OAK

  HAUETATIK BAT AUKERATZEKO:

  q Atzerriko Bigarren Hizkuntza II

  q Nafarroako Geografia eta Historia / Literatura Unibertsala

  q Musikaren H / Geografia /Grekoa II (Giza zientziak)

  q Artearen H / Ekonomia eta EnpresenAntolamendua (Giza eta Gizarte zientziak)

  q Arte H (Gizarte zientziak)4 h.

  - Gaztelania eta Literatura II 4 h.- Atzerriko Hizkuntza II 3 h.- Filosofia II 3 h.- Historia 4 h.

  q GIZA ZIENTZIEN Ibilbidea- Artearen H 4 h.- Latina II 4 h.- Grekoa II / Musikaren H 4 h.

  q GIZARTE ZIENTZIEN Ibilbidea- Geografia 4 h.- Gizarte Zientz. aplikatutako Mat. II 4 h.- Ekonomia eta Enpresen

  Antolamendua 4 h.

  q GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIENIbilbidea

  - Latina II 4 h.- Gizarte Zientz. aplikatutako Mat. II 4 h.- Geografia 4 h.

  7

  Giza eta Gizarte Zientzien Modalitatea

 • 8

  Ebaluazioa

  Ebaluazioa etengabeko jarduera da, eta irakaskuntza-ren eta ikaskuntzaren zatia da. Hiru aldiz egiten da,oro har, hiruhilekoen bukaeretan.

  Irakasle taldeak, hiruhilean behin, zure ikasketaldiabalioztatuko du; horretarako, hartu duzun irakasgaibakoitzeko kalifikazioak eta oharrak emanen ditu.

  Kalifikazioen bidez balioztatzen dira jakintzak zen-bateraino eskuratu diren eta gaitasunak zenbate-raino garatu diren. Horretarako 0tik 10era bitartekoeskala, hamarrenik gabekoa, erabiltzen da.

  Oharretan aditzera ematen dira irakasgaiek zugansortu duten interesa, ahalegina, errendimendua,etab.

  Kurtso bakoitza bukatu ondoren, azken ebaluazioaeginen da. Irakasle taldeak kalifikazioak emanen ditu;horretarako, irakasgai bakoitzari dagokionez, zerjakintza maila eskuratu duzun eta zein den zure hel-dutasun akademikoa kontuan izanen ditu. Horrezazgain, bigarren kurtsoan, etorkizunean ikasten segitze-ko zer aukera duzun ere aditzera emanen dizu.

  Irakasgaien bat gainditu gabe utzi baduzu, beste auke-ra bat izanen duzu iraileko azterketetan.

 • 9

  Hurrengo kurtsora igarotzea

  1. kurtsotik 2.era igaro zaitezke gehienez ereerrekuperatzeko bi irakasgai edukita (ira-

  kasgaia aukerakoa bada, bi aukera ditu-zu: bata, errekuperatzea edo, bestea,beste irakasgai batez ordezkatzea).

  1. kurtsoan bi ikasgai baino gehiagoutzi badituzu kurtso osoa errepikatu

  beharko duzu.

  2. kurtsoa bukatu ondoren errekuperatze-ko hiru irakasgai baino gehiago badituzu,bi kurtsoen artean, 2. kurtsoa berriro oso-osorik egin beharko duzu.

  Batxilergoan gehienez lau urte egon ahal-ko zara.

  Batxilergoko Titulua erdiesteko, behar-beharrezkoada bi kurtsoetako irakasgai guztietan ebaluazio positi-boa jasoa izatea.

  M