UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

  • Published on
    18-Nov-2014

  • View
    1.458

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>UNITATS DIDCTIQUES I CICLE D'E. PRIMRIA</p> <p>UNITAT DIDCTICA: I ESQUEMA I IMATGE CORPORAL EDUCACI PRIMRIA CICLE 1r DURACI: 12 sessions OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT: 1.1.- Reconixer les diferents parts del seu cos i el dels altres. 1.2.- Descobrir les possibilitats de moviment de l'eix corporal i dels segments. 1.3.- Utilitzar les seues capacitats fsiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstncies. 2.1.- Consolidar hbits de neteja personal de forma autnoma, relacionant-los amb els seus efectes sobre la salut. 2.3.- Adoptar normes bsiques de seguretat. 4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destreses motores en entorns coneguts. CONTINGUTS: PROCEDIMENTS: 1.2.1.- Utilitzar i moure les principals parts del cos. 1.2.2.- Lateralitat: afermar i utilitzar els membres dominants. M i vaig piular. 1.2.3.- Situar-se amb relaci a objectes, llocs, ... (Prop-lluny, davantdarrere, dins-fora, damunt-davall, ...) 2.2.1.- Adoptar hbits de neteja (llavar-se, canviar-se de roba, lligarse la sabatilla). 2.2.3.- Utilitzar roba i calat adequat a l'activitat fsica. 3.2.10.- Aplicar les habilitats i destreses en els jocs. ACTITUDS I VALORS 1.3.1.- Acceptaci de la prpia realitat corporal. 1.3.2.- Respecte cap al propi cos. 1.3.3.- Confiana en si mateix. 2.3.1.- Reconeixement dels propis lmits i restricci dels desitjos quan impliquen un risc per damunt de les seues possibilitats. 3.3.2.- Autonomia i confiana en les seues prpies habilitats motores. CONCEPTES: 1.1.1.- Parts del cos: coneixements, identificaci, interioritzaci, utilitzaci i representaci. 1.1.2.- Lateralitat: esquerra i dreta respecte a si mateix. 1.1.3.- Orientaci i nocions topolgiques bsiques. 2.1.1.- Neteja personal i alimentaci en l'exercici fsic. 2.1.2.- Roba i calat en l'exercici fsic. 2.1.3.- Mesures de seguretat i prevenci d'accidents. 3.1.4.- Qualitats fsiques bsiques: flexibilitat.</p> <p>METODOLOGIA: 1.- Tasques d'ensenyana: El procs d'ensenyana-aprenentatge es dissenyaria per mitj de tasques definides i resoluci de problemes. 2.- Organitzaci del grup de classe: - La classe pot organitzar-se en gran grup quan estem indicant el material a deprendre: Parts del cos hum. -Es reunirien per parelles per a localitzar en l'altre company les parts que indiquem. - Actuaran per equips per a realitzar tasques de resoluci de problemes. 3.- Tcniques d'ensenyana: - L'estratgia ha de ser global. - La principals tcnica sn: comandament directe, Reproducci de models, descobriment guiat, resoluci de problemes, ensenyana recproca, ensenyana individual CRITERIS D'AVALUACI: 1.1.- Identificar l'exercici fsic com afavoridor de la salut. 1.2.- Identificar i anomenar les diferents parts i articulacions del cos. 1.3.- Grau de confiana aconseguit en si mateix. 1.4.- Grau d'autonomia personal. 1.5.- Utilitzar els membres dominants m i vaig piular. Afermar la seua lateralitat. 1.6.- Complir les normes higienicosanitries i portar roba i calat adequat en les activitats fsiques. 1.7.- Usar correctament els espais i materials. RECURSOS MATERIALS: Installacions: 1.1.- Pati de recreaci. 1.2.- Pista poliesportiva. 1.3.- Interior ampli i gimns. Material: 2.2. Balons. 2.18 Cartolina 2.3. Bancs. 2.20 Clarions 2.4. Crcols. 2.21 Pilotes xicotetes Paper continu. 2.22 Mocadors 2.14. -te-les. 2.88 Peus de Cartolina 2.15. Peridics. 2.17. PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANA-APRENENTATGE - Test psicomtric al principi de curs mesuren i comproven les seues mesures anotant-les en els seus quaderns. - Jocs d'anomenar parts del cos tant en nosaltres com en el company. - Mobilitat segmentria del cos per articulacions principals i s diferents moviments.</p> <p>- Descobrir eixos corporals, la simetria. - Exercicis d'observar la dominaci en els membres que t cada un. - Joc de l'espill, desplaaments per l'espai seguint consignes de dretaesquerra respecte a si mateix i respecte als objectes i companys.</p> <p>UNITAT DIDCTICA: II.- LA PERCEPCI EDUCACI PRIMRIA DURACI: 7 sessions.</p> <p>CICLE</p> <p>1r</p> <p>OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT: 4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destresa motores en entorns coneguts. 4.3.- Consolidar les relacions topolgiques bsiques. 4.5.- Adaptar els moviments a estmuls visuals i auditius. 5.2.- Consolidar els conceptes topolgics bsics, en si mateix i sobre els altres. 5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes. 6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat fsica per mitj de la participaci de forma habitual en jocs acceptant les normes. 6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs. 7.3.- Utilitzar adequadament els espais on es realitzen les activitats fsiques. 8.1.- Adequar el moviment del cos a ritmes senzills. 8.3.- Executar ritmes i balls de forma espontnia i natural. CONTINGUTS: PROCEDIMENTS: 1.2.3.- Situar-se amb relaci a objectes, llocs, ... (Prop-lluny, davantdarrere, dins-fora, damunt-davall, ...) 1.2.4.- Identificar distncies, direccions, sentit, ... 1.2.6.- Reconixer i adaptar el moviment a diferents intensitats i duracions. 1.2.7.- Reconixer i reproduir freqncies distintes i adaptar a elles els moviments del cos. 4.2.3.- Execuci de ritmes i balls inventats explorant les qualitats del moviment. ACTITUDS I VALORS 1.3.1.- Acceptaci a la prpia realitat corporal. 1.3.2.- Respecte cap al propi cos. 1.3.3.- Confiana en si mateix. 4.3.2.- Desinhibici i espontanetat. CONCEPTES: 1.1.3.- Orientaci i nocions topolgiques bsiques. 1.1.4.- Distncia, sentit i direcci. 1.1.5.- Intensitat, duraci. 1.1.6.- Elements funcionals: to relaxaci i respiraci. 4.1.4.- El gest com a moviment natural.</p> <p>METODOLOGIA: 1.- Tasques d'ensenyana: Els efectuem principalment per mitj del descobriment guiat i la recerca creativa i inductiva perqu prenguen conscincia del que fan. 2.- Organitzaci del grup de classe: Fomentarem la participaci i la camaraderia a travs del treball en equip. Tamb hi haur exercicis que efectuar de forma individualitzada. 3.- Tcniques d'ensenyana: c) Descobriment guiat. h) Recerca. CRITERIS D'AVALUACI: 2.1.- Coneixement, adaptaci i adequaci a l'espai. 2.2.- Conixer els distints canvis de direcci. 2.3.- Nivell d'ajust de ritme de desplaament a estmul sonor. 2.4.- Ajust de la velocitat de desplaament de distints objectes. 2.5.- S'agrupen o dispersa per l'espai segons les caracterstiques de l'activitat. RECURSOS MATERIALS: - Installacions: 1.1.- Pati de recreaci. - Material: 2.1.- Corda. 2.2.- Balons. 2.3.- Bancs. 2.4.- Crcols. 2.5.- Pandero. 2.6.- Cascavells. 2.7.- Flauta. 2.12.- Matalafets. 2.17.- Peridics. 2.18.- Cartolina. 2.20.- Clarions. PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANA-APRENENTATGE - Realitzar activitats de calfament amb una orientaci global. - Realitzar activitats que afavorisquen un condicionament de tipus general de resistncia, velocitat i flexibilitat. - Desplaar-se per l'espai evolucionant de diferents formes. - Collaborar en tasques compartides. - Circuits amb obstacles, per a passar de diverses formes. - Seguir amb ulls embenats l'origen d'un so produt per cascavells. - Amagatalls de so. - A travs de canons populars i cadncies rtmiques seguir-les amb el cos imitant els ritmes, amb instruments.</p> <p>UNITAT DIDCTICA: III.- EQUILIBRI, DESEQUILIBRI, GIR. EDUCACI PRIMRIA CICLE 1r DURACI: 8 sessions OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT: 1.3.- Utilitzar les seues capacitats fsiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstncies. 2.1.- Consolidar hbits de neteja personal de forma autnoma, relacionant-los amb els seus efectes sobre la salut. 2.2.- Dosificar esfor.. Conixer les situacions de risc derivades de determinades activitats fsiques. 2.3.- Adoptar normes bsiques de seguretat. 2.4.- Mantindre una correcta actitud personal. 3.1.- Identificar diferents graus de complexitat en l'activitat fsica. 3.2.- Reconixer la relaci existent entre les activitats fsiques realitzades i els efectes immediats en l'organisme. 4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destreses motores en entorns coneguts. 5.1.- Prendre conscincia dels membres superiors i eix corporal. CONTINGUTS: PROCEDIMENTS: 1.2.8.- Desplaar-se en equilibri sobre distints tipus de plans. 1.2.9.- Mantindre objectes en equilibri. 1.2.10.- Inspirar i expirar de diferents maneres. 1.2.11.- Relaxar-se desprs d'un esfor. 3.2.7.- Girar al voltant de l'eix longitudinal i transversal de maneres distintes i en diferents llocs. ACTITUDS I VALORS 1.3.1.- Acceptaci de la prpia realitat corporal. 1.3.2.- Respecte cap al propi cos. 1.3.3.- Confiana en si mateix, 4.3.1.- Inters per millorar la qualitat del propi moviment. 4.3.2.- Desinhibici i espontanetat. CONCEPTES: 1.1.5.- Intensitat, duraci. 1.1.6.- Freqncia i ritme. 3.1.3.- Agilitat: cuadrupedia, rodar i girar. METODOLOGIA: 1.- Tasques d'ensenyana: Es realitzen per mitj de tasques definides i resoluci de problemes que aniran evolucionant en grau de dificultat progressivament de forma que ho puguen realitzar tots els alumnes. 2.- Organitzaci del grup de classe: Es distribuiran segons els exercicis de forma individual, per parelles i equips d'un nombre determinat.</p> <p>3.-Tcniques d'ensenyana: a) Comandament directe. b) Reproducci de models. c) Descobriment guiat. h) Recerca. g) Ensenyana individualitzada. CRITERIS D'AVALUACI 1.4.- Grau d'autonomia aconseguida. 1.7.- Usar correctament els espais i materials. 3.1.- Passar objectes elevats de distintes formes: caminant, gatzoneta, lliurement, ... 3.2.- Realitzar girs sobre eix transversal. 3.3.- Realitzar girs sobre l'eix longitudinal. 3.4.- Mant l'equilibri amb el seu propi cos en diferents postures. 3.5.- Mant l'equilibri amb diferents objectes. RECURSOS MATERIALS: - Installacions: 1.1.- Pati de recreaci. - Material: 2.1.- Cordes. 2.2.- Balons. 2.3.- Bancs. 2.4.- Crcols. 2.8.- Pneumtics. 2.9.- Piques. 2.10.- Saquets d'arena. 2.12.- Matalafets. 2.21.- Pilotes xicotetes. 2.29.- Fulls d'arbre. PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANA-APRENENTATGE - Exercicis coordinats en moviment (distncia, velocitat, duraci) amb formes diferents de respirar sense influir sobre ella, i influint conscientment. - Equilibri amb el nostre cos; buscar entre tots diferents formes elstiques i en moviment d'estes en equilibri i desequilibri. - Equilibri i desequilibri amb objectes inestables (Mantindre objectes en equilibri amb diversos punts de suport en el nostre cos: en la m, cap, ventre, ... - Equilibri en el sl amb determinats nombres de suports. - Girs sobre l'eix longitudinal i transversal en distints plans horitzontal, vertical. - Girs al voltant d'objectes o persones. - Exercicis de progressi cap a la volant lateral. - Exercicis de progressi a la volant avant i arrere.</p> <p>UNITAT DIDCTICA: IV.- COORDINACI DINMICA EDUCACI PRIMRIA CICLE DURACI: 8 sessions</p> <p>1r</p> <p>OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT: 1.3.- Utilitzar les seues capacitats fsiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstncies. 2.2.- Dosificar esfor.. Conixer les situacions de risc derivades de determinades activitats fsiques. 2.3.- Adoptar normes bsiques de seguretat. 2.4.- Mantindre una correcta actitud personal. 5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes. 6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat fsica per mitj de la participaci de forma habitual en jocs acceptant les normes. 6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs. 6.3.- Disfrutar jugant amb independncia del resultat. CONTINGUTS: PROCEDIMENTS: 1.2.10.- Inspirar i expirar de diferents maneres. 1.2.11.- Relaxar-se desprs d'un esfor. 3.2.1.- Llanar - rebre - colpejar objectes de distints tamanys a distncies diferents ajustant-se a les trajectries. 3.2.2.- Botar distints tipus de pilotes en diferents circumstncies. 3.2.3.- Desplaar-se de distintes formes en diferents circumstncies. 3.2.4.- Desplaar-se amb bots per diferents llocs. 3.2.6.- Desplaar-se en cuadrupedia per distints llocs. 3.2.8.- Realitzar exercicis de mobilitat i elasticitat muscular. 3.2.9.- Participar en jocs i activitats previstes, utilitzant estratgies de cooperaci i usant adequadament material i installacions. ACTITUDS I VALORS 1.3.2.- Respecte cap al propi cos. 2.3.1.- Reconeixement dels propis lmits i restricci dels desitjos quan impliquen un risc per damunt de les seues possibilitats. 3.3.1.- Collaboraci, participaci i inters en l'activitat. 3.3.2.- Autonomia i confiana en les seues prpies habilitats motores. 3.3.3.- Participaci en tots els jocs buscant diversi i acceptant a tots els companys. 3.3.4.- Respecte a les normes i regles, acceptant el paper que li correspon dins del joc. CONCEPTES: 1.1.6.- Elements funcionals: to relaxaci i respiraci. 2.1.3.- Mesures de seguretat i prevenci d'accidents. 3.1.1.- Coordinaci culo-motriu: llanament i recepcions. 3.1.2.- Coordinaci locomotriu: desplaament i bots.</p> <p>3.1.3.- Agilitat: cuadrupedia, rodar i girar. 3.1.4.- Qualitats fsiques bsiques: flexibilitat. 3.1.5.- Populars, animaci, cooperaci, oposici, aqutiques. 3.1.6.- Normes i regles bsiques dels jocs.</p> <p>orientaci</p> <p>i</p> <p>METODOLOGIA: 1.- Tasques d'ensenyana: Sn tasques que engloben diferents moviments de membres i articulacions adaptant hbits de seguretat i desenrotllant certes habilitats motrius amb agilitat. 2.- Organitzaci del grup: - Desenrotllen coordinacions de grans grups musculars tant collectivament (en equip) com individualment. - Els circuits i recorreguts els faran d'un en un fixant-nos en l'evoluci de la seua destresa aconseguida al llarg de totes les sessions. - I com proves finals per a vore si aconseguim el nostre objectiu. - En els jocs motors d'aplicaci la resoldrem per grups reduts i grans grups. 3.- Tcniques d'ensenyana: comandament directe, reproducci de models, descobriment guiat, ensenyana recproca, assignaci de tasques, ensenyana individualitzada CRITERIS D'AVALUACI 1.1.- Identificar l'exercici fsic com afavoridor de la salut. 4.1.- Realitzar recorreguts conduint objectes amb la m. 4.2.- Realitzar recorreguts conduint objectes amb el vaig piular. 4.3.- Nivell de responsabilitat aconseguint en les possibilitats personals. 4.4.- Bta de manera coordinada pilotes de diferents caracterstiques sense desplaar-se. 4.5.- Augmenta la seua capacitat per a mantindre esforos continuats de baixa intensitat i esfor, reacciona davant de diferents estmuls. RECURSOS MATERIALS: - Installacions: 1.3.- Interior ampli o gimns. - Material: Cordes. 2.1. 2.2. 2.3. Crcols. 2.4. 2.8. Pneumtics. Balons. Bancs. 2.12. Matalafets 2.13. Bots 2.14. Paper continu 2.23. Espatleres 2.32. Globus -</p> <p>PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANA-APRENENTATGE - Exercicis especfics sobre relaxaci i respiraci tant en esttic com a dinmic fent-ho conscient. - Descobrir el nostre cos recorrent-lo amb un globus bal bla, estant en ests sup i pron, personal i descobrint-ho sobre un company. - Circuits de coordinaci en desplaaments conduint objectes diferents amb m, peu, altres parts del cos.</p> <p>UNITAT DIDCTICA: V.- CRREC, BOTE I LLANCE EDUCACI PRIMRIA CICLE DURACI: 16 sessions</p> <p>1r</p> <p>OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:...</p>