Unitat didàctica: Unitats de mesura ?· treball, amb portada i contraportada, el dia de l’examen.…

  • Published on
    12-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Unitat didctica: Unitats de mesura Material per al docent</p><p>Unitat didctica: Unitats de mesura</p><p>Marc, temporitzaci i grups de treballEls i les alumnes es posen en grups de dos o tres persones, fets per la professora, i respectant els desdoblaments i l'atenci a la diversitat. Seran grups heterogenis.</p><p>Cada grup de 1r dESO t, a la setmana, 5 hores ordinries i una ms de cincies desdoblada. En total, 6 hores. Daquestes hores, la meitat sn de matemtiques i laltra meitat de cincies.</p><p>Dedicarem a cada activitat el temps segent:</p><p>Activitat Temps</p><p>Prctica 1: Longituds 2,5 hores</p><p>Prctica 2: Superfcie i volum + Ampliaci 2,5 hores</p><p>Correcci de les prctiques 1 i 2 a la pissarra 1 hora</p><p>Prctica 3: Massa, capacitat i densitat 3 hores</p><p>Prctica 4: Mesura de volums i clculs de densitat al laboratori 1 hora</p><p>Correcci de les prctiques 3 i 4 a la pissarra 1 hora</p><p>Prova de la unitat 1 hora</p><p>TOTAL: 12 hores</p><p>s molt important respectar el temps de cada prctica per tal que la coordinaci entre els dos docents implicats sigui perfecte.</p><p>Descripci de lactivitatCada membre de l'equip t el seu full de prctica que ha d'anar emplenant (amb l'ajuda dels companys, si s necessari).</p><p>Les prctiques es reparteixen al principi de cada sessi i es recullen al final.</p><p>Quan acaba el temps per completar la prctica, es corregeix a la pissarra entre tots. Alguns exercicis de cada prctica poden ser corregits i avaluats per la professora.</p><p>s important destacar que es tractar, parallelament, des de les rees de matemtiques i cincies de la naturalesa. Aix vol dir que les activitats es treballaran igualment si toca matemtiques com si toca cincies, dintre del temps previst per a cada activitat.</p><p>ObjectiusLobjectiu daquesta activitat s conixer les diferents unitats de mesura i aplicar aquests coneixements d'una manera prctica i vivencial a clculs relacionats amb la pista esportiva del pati de l'insti.</p></li><li><p>Unitat didctica: Unitats de mesura Material per al docent</p><p>ContingutsEls continguts a treballar en aquesta activitat sn:</p><p> Magnituds. Unitats de mesura de longitud. Permetre. Unitats de mesura de superfcie. Unitats de mesura de volum. Forma complexa i incomplexa de donar una mesura. Croquis vs dibuix a escala. Escales. Unitats de mesura de massa. Unitats de mesura de capacitat. Unitats de mesura de densitat. Relaci entre volum i capacitat. La densitat de l'aigua. Clcul de la densitat de diferents materials al laboratori.</p><p>Material necessari</p><p>Per realitzar lactivitat es necessiten els materials segents: Per alumne Per grup</p><p>dossier de prctiques x</p><p>llibre de cincies de la naturalesa x</p><p>llibre de matemtiques x</p><p>cinta mtrica (30m) x</p><p>balana electrnica x</p><p>proveta graduada x</p><p>vidre de rellotge x</p><p>aigua x</p><p>minerals: magnetita, quars, calcita i lava x</p><p>En el cas de realitzar l'ampliaci de la prctica 2, necessitem tamb: Per alumne Per grup</p><p>tisores x</p><p>cinta adhesiva x</p><p>cinta mtrica (3m) x</p><p>diaris vells x</p></li><li><p>Unitat didctica: Unitats de mesura Material per al docent</p><p>Avaluaci</p><p>Cada alumne ha dentregar la seva prctica, en el moment que marqui la temporitzaci, que ser corregida de manera individual. La professora que estigui a classe en aquell moment semportar la feina feta.</p><p>Savaluar cada prctica per separat, amb puntuacions de l1 al 10.</p><p>La nota de cada prctica contar com qualsevol altre exercici (en el cas de matemtiques) i com qualsevol altra prctica (en el cas de cincies de la naturalesa).</p><p>Per posar la nota de la prctica, les professores corregirem algun exercici en concret i tindrem en compte aspectes en relaci amb la feina ben feta, com per exemple:</p><p> Feina completa. Feina ben presentada. Feina corregida. (aquest tem es valorar una vegada ells hagin fet la correcci conjunta) Bon treball dequip. Faltes dortografia. Dibuixos de qualitat. s deines de dibuix adients. Tra net i polit. Acompanya les magnituds de les seves unitats de mesura corresponent.</p><p>La resta de la prctica no avaluada per la professora corresponent ser corregida a la pissarra, per tota la classe.</p><p>La feina dampliaci no s obligatria i es valorar com una activitat extra i es puntuar tamb de l1 al 10. En cap cas penalitzar. Sentregar una prctica per parella.</p><p>Al corregir els exercicis que considerem i el bon aspecte de la prctica, no hem de posar la nota perque quedaria avaluar si ells han corregit la feina de la pissarra. O sigui que desprs que ells corregeixin, sha de tornar a entregar la prctica a la professora corresponent per tal que pugui posar la nota final de la prctica i pugui tornar-la a lalumne/a.</p><p>Finalment, shan dentregar les quatre prctiques corregides i ja avaluades, juntament amb un mapa conceptual de tot all que sha treballat. Tot aix ha dentregar-se en format dossier de treball, amb portada i contraportada, el dia de lexamen. Lavaluaci de la portada i tamb del mapa conceptual conformaria la nota del dossier de la unitat. A ms, la realitzaci del mapa conceptual afavoriria lestudi i la consolidaci de la feina feta.</p><p>Unitat didctica: Unitats de mesuraMarc, temporitzaci i grups de treballDescripci de lactivitatObjectiusContingutsMaterial necessariAvaluaci</p></li></ul>