Treball de recerca 2

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    1.231

  • Download
    0

Transcript

  • 1. TREBALL DE RECERCA EcoTec JM OlmosApunts i notes sobre el TREBALL DE RECERCA

2. TREBALL DE RECERCAINDEX EcoTec JM OlmosI. Treball de recerca: principis generals Qu s el Treball de RecercaEtapes del Treball de RecercaII.Procs d'elaboraci del Treball de Recerca Tria, delimitaci del tema i elaboraci de l'esquemaTipus de treball i Planificaci de la recercaSelecci de documents i el lloc on es troben i Activitats de campLes dades: anlisi, interpretaci i conclusionsRedacci de la memria escritaExposici oral 3. TREBALL DE RECERCAINDEX EcoTec JM OlmosIII.Parts de qu consta la memria escrita Coberta Nota d'agraments ndex general ndex d'illustracions Llista d'abreviacions o de smbols Introducci Cos de la memria Bibligrafia Annexos ndex de noms propis ndex temtic 4. TREBALL DE RECERCAINDEX EcoTec JM OlmosIV.Redacci i presentaci formal de la memria Redacci, llengua i estil Puntuaci i altres signes grfics .;:...()--[],?!/*Frmules per presentar diferents parts de la memria Anlisi de la informaci recollida Pla de redacci de la memria Redacci d'esborranys i de la versi definitiva...Introducci. Cos. Conclusions 5. TREBALL DE RECERCAINDEX EcoTec JM OlmosV.L'exposici oral Preparaci de l'exposiciPresentaci de l'exposiciElements de suport 6. TREBALL DE RECERCAINDEX EcoTec JM OlmosVI.Avaluaci del Treball de recerca Preparaci de l'exposiciPresentaci de l'exposiciElements de suport 7. TREBALL DE RECERCA.I EcoTec JM OlmosQu s el TREBALL DE RECERCA Conjunt d'activitats encaminades a: estudiar: uns fets fenmens persones teories objectesben delimitats amb aspectes poc explorats o no gaire conegutsamb l'objectiu d'aclarir-los i d'obtenir-ne algun coneixement nou 8. TREBALL DE RECERCA.I EcoTec JM OlmosQu s el TREBALL DE RECERCA Tots els estudiants de Batxillerat han de desenvolupar la capacitat de recerca amb el TREl TR equival a 2 crdits del currculum (70 hores)I representa el 10 %de la qualificaci final del BATEnlla al portal edu365: http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/ 9. TREBALL DE RECERCA.I EcoTec JM OlmosEtapes del TREBALL DE RECERCA Tria i delimitaci del tema, fixaci de l'objectiu o hiptesi de partida i elaboraci de l'esquema provisional del contingutPlanificaci de la recerca: especificaci de les activitats previstes, dels recursos, dels materials, dels mtodes o tcniques que s'hi utilitzaran, d'acord amb les caracterstiques del treball (d'observaci i/o d'experimentaci)Documentaci i activitats de camp: consecuci de documents (llibres, revistes, CD-ROM, etc.) sobre el tema i extracci d'informaci, i realitzaci d'activitats de camp per obtenir dades a partir de l'experimentaci o de l'observaci directa 10. TREBALL DE RECERCA.I EcoTec JM OlmosEtapes del TREBALL DE RECERCA Anlisi i interpretaci de les dades, i estracci de conclusions que confirmin o desmenteixin la hiptesi o les previsions fetes sobre la qesti estudiadaRedacci de la memria escrita. Elaboraci d'un document escrit, degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca.Exposici oral. Presentaci del procs i resultats de la recerca davant un tribunal de professors, els quals avaluaran tota la feina feta. 11. TREBALL DE RECERCA.II EcoTec JM OlmosTria i delimitaci del tema Triar un tema que ens interessi personalment Tenir certs coneixements previs: aficions o interessos personals, relaci amb estudis posteriors o carrera que vull estudiar, relaci amb la modalitat del BAT Fixar una suposici o hipotesi de partidaAssegurar-nos que podrem tirar endavant la recerca: Que disposarem de la informaci necessaria. de l'equipament, els recursos, les eines i els materials adequats 12. TREBALL DE RECERCA.III EcoTec JM OlmosPlanificaci de la recerca Esquema inicial provisional Indicar les parts del contingut del treball Cal posar lmits a la nostra investigaci i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificantsDetallar les accions, observacions o experiments Depenen si el nostre treball s d'observaci o experimentaciDetallar els recursos i el material necessarisDetallar els mtodes a utilitzarDetallar la bibliografia i material a consultar 13. TREBALL DE RECERCA.IV EcoTec JM OlmosDocumentaci i activitats de camp Aconseguir informaci -i organitzar-laCerca bibliogrfica a diferents fonts: llibres, revistes, CDs, internet,... Producci d'informaci: activitats de camp, observaci, entrevistes, enquestes, experiments, classificant i descrivint fets, fenmens, objectes... 14. TREBALL DE RECERCA.V EcoTec JM OlmosAnlisi i interpretaci de les dades Identificar all que s ms significatiu Indicar les parts del contingut del treball Cal posar lmits a la nostra investigaci i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificantsTrobar les relacions o regularitats que manifesten les dades (i donar explicacions)Comprovar si hi ha algun tipus d'evoluciLocalitzar els valors ms alts i ms baixosDetectar coincidncies entre diferents factors 15. TREBALL DE RECERCA.V EcoTec JM OlmosAnlisi i interpretaci de les dades Interpretar: Considerar si les dades sn prou significatives i si permeten d'extreure'n conclusions que Confirmin ---> La nostra hiptesi de partida Modifiquin ---> La nostra hiptesi de partida Desmenteixin ---> La nostra hiptesi de partidaMolt important: Aconseguir les dades amb el mxim rigor possible: obtenci del material sobre el qual basarem les nostres anlisis, interpretacions i conclusions. Si les dades han estat ben obtingudes, per en fem una mala anlisi o interpretaci, sempre estarem a temps de revisar o corregir el treball. Per si les dades han estat mal preses, els resultats del treball sempre seran enganyosos o ficticis 16. TREBALL DE RECERCA.VI EcoTec JM OlmosConclusions Prudencia i rigorExplicar els resultats a que hem arribat Tant si coincideix amb la nostra previsi com si els resultats sn contraris a la nostra hiptesi. Cenyir-se als resultats de la nostra recerca I no generalitzar o fer interpretacions molt generals 17. TREBALL DE RECERCA. VII EcoTec JM OlmosRedacci de la Memria Escrita Desprs de: -> l'obtenci i/o generaci de dades -> anlisi -> interpretaci i -> extracci de conclusions s el temps de Redactar la MEMRIA ESCRITA ...document amb una estructura i presentaci formal que ...ha de reflectir tota la nostra recerca sobre el tema escollitAlgunes orientacions Una memria molt extensa no sempre equival a un bon treball(de vegades s un recull d'informacins extretes de llibres o revistes, sense activitats de camp ni d'anlisi o d'intrepretaci)En ocasions, una memria breu de 20/25 pgines, pot ser el reflex d'un bon treball (lo bueno, si breve, dos veces bueno). 18. TREBALL DE RECERCA. VIII EcoTec JM OlmosExposici ORAL Presentar de manera sinttica i estructurada el procs i els resultats de la recerca: -> tria del tema -> hiptesi de partida -> metodologia utilitzada -> activitats realitzades -> dificultats a superar -> resultats obtinguts -> conclusions... etc.