T2 la terra

Embed Size (px)

Text of T2 la terra

1. Unitat 2: La Terra 1 2. Caracterstiques del planeta Terra 1 satllit: La Lluna. Camp magntic. Atmosfera de Nitrogen i Oxigen. Temperatura mitjana de 15C. Aigua en estat slid, lquid i gas. Vida. Activitat geolgica: Terratrmols, volcans,erosi...2 3. El moviments de la TerraROTACI TRANSLACI24 h365 dies 3 4. ROTACI I TRANSLACI es donenEN TOT MOMENT.4 5. El dia i la nitDIANIT5 6. Hemisferis 6 7. Hemisferis EQUADOR 7 8. HemisferisMERIDI DE GREENWICH FUSOS HORARIS 8 9. Les estacions La inclinaci de leix de rotaci de la Terradetermina: les TemperaturesLes estacions de lany la durada del dia i la nit 9 10. 4 estacions Primavera 21 de marEQUINOCI Estiu 21 de junySOLSTICI Tardor 23 de setembre EQUINOCI Hivern 22 de desembre SOLSTICI 10 11. La Lluna nic satllit natural de la Terra Moviments: Rotaci i Translaci Rotaci i translaci duren uns 28 dies (meslunar) Cara oculta de la Lluna11 12. Els eclipsis Sn qesti dombres! EclipseSolar Lunar 12 13. Eclipse Solar La Lluna est entre el Sol i la Terra. Fa ombra. Des de la Terra es veu com la Lluna tapa el Sol! 13 14. Eclipse Lunar La Terra est entre el Sol i la Lluna. La Terra emet la seva ombra sobre la Lluna i,deixem de veure-la. 14 15. Eclipse Lunar15 16. Les marees 16 17. Marea alta i marea baixa 17 18. La Terra, 4 parts Geosfera: Esfera rocosa formada per escoramantell i nucli Atmosfera: Capa daire que envolta la Terra Hidrosfera: Capa formada per laigua que hi haa la Terra Biosfera: Conjunt dssers vius que hi ha a laTerra 18 19. Geosfera CAPES DE LA GEOSFERA ESCORA Part superficial rocosa. Escora continental / ocenica MANTELL Format per roca fosa, per les altes temperatures NUCLI Part central de lesfera. Metllic. Principalment Ferro.19 20. Atmosfera Capa daire que envolta la Terra.Principalment N2 i O2. Tamb CO2... Aire que respirem, capa oz, avions... 20 21. Hidrosfera Est formada per tota laigua que es troba a laTerra Aigua dola i salada Aigua en estat slid (gel), lquid i gas Cicle de laigua21 22. 22 23. Biosfera Conjunt dssers vius que habiten la Terra 2 medis Aqutic: Mars, rius... Terrestre: Inclou el medi aeri 23 24. Interelaci entre les 4 capes24