Socials 4t ESO Dossier

  • Published on
    26-Oct-2014

  • View
    438

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<p>SOCIALS. DEURES DESTIU. QUART DESO</p> <p>Notes: Els exercicis hi sn a la intranet de linstitut. 1.- Cada alumne haur de fer els exercicis corresponents a les avaluacions que ha susps. Els temes 1 i 2 corresponen a la primera, els temes 3, 4, 5 i 6 a la segona, i els restants a la tercera</p> <p>2.- Les respostes hauran de lliurar-se a principis de setembre, individualment i redactades A M</p> <p>3.- Bon estiu1.- LANTIC RGIM 1.- Qu era lantic rgim? 2.- Qu volia dir ser privilegiat a lantic rgim? 3.- Qu era la burgesia al segle XVIII? 4.- Com vivien les classes populars a lantic rgim? 5.- Qu era una economia pre-industrial? 6.- Qu era el rgim demogrfic antic? 7.- Per qu afirmem que la societat dantic rgim estava en crisi? 8.- Quina relaci hi havia entre antic rgim i feudalisme?</p> <p>2.- LES REVOLUCIONS BURGESES 1.- Qu s una revoluci burgesa? 2.- Qu diferencia una societat burgesa duna societat dantic rgim? 3.- Quins varen ser els precedents de les revolucions burgeses abans del segle XVIII? 4.- Qu va ser la Il.lustraci? 5.- Per qu s important la independncia dels Estats Units? 6.- Per qu s tant important la revoluci francesa del 1789? 7.- Com va esclatar la revoluci francesa? 8.- Etapes de la revoluci francesa entre 1789 i 1799 9.- Importncia histrica de limperi napolenic 10.- Explica les principals operacions militars de Napole 11.- Qu va ser el Congrs de Viena del 1814? 12.- Defineix liberalisme i nacionalisme en el context de principis del segle XIX 13.- Explica la histria de les revolucions burgeses entre 1815 i 1848 14.- Com va evolucionar el liberalisme a partir de mitjans del segle XIX?</p> <p>3.- LA REVOLUCI INDUSTRIAL 1.- Per qu s important saber qu va ser i qu va causar la revoluci industrial 2.- Enumera les causes de la revoluci industrial 3.- Qu va ser la revoluci agrria? Quina importncia hi varen tenir els canvis en el rgim de propietat 4.- En qu va consistir la revoluci demogrfica? Quines varen ser les seves causes? 5.- Qu va ser lacumulaci de capital? Per qu als segles XVII i XVIII noms es va produir a Anglaterra? 6.- En qu va consistir el liberalisme econmic del segle XVIII? Quines conseqncies va tenir?</p> <p>7.- Explica la cronologia i geografia de la industrialitzaci durant els segles XVIII i XIX 8.- Quines varen ser les manifestacions ms visibles de la industrialitzaci? Quines conseqncies varen tenir en el mn del comer i de les empreses? 9.- Quines varen ser les conseqncies de la revoluci industrial? 10.- Qu entenem per moviment obrer? Quines varen ser les raons de la degradaci de les condicions de vida i de treball dels proletaris? 11.- Quins sn els corrents principals dins del moviment obrer? Quines eren les semblances i les diferncies entre ells?</p> <p>4.- LIMPERIALISME 1.- Qu entenem per imperialisme? Qu s una metrpoli i una colnia? 2.- Quines varen ser les causes de limperialisme? 3.- Qu s leurocentrisme? Quines manifestacions pot adoptar? 4.- Explica la tipologia de les diferents colnies il.lustrant-ho amb exemples 5.- Quines varen ser les conseqncies de limperialisme?</p> <p>5.- LA PAU ARMADA I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 1.- Qu significa el concepte de pau armada 2.- Quines eren les grans tensions de la poltica internacional a finals del segle XIX i principis del segle XX? 3.- Quina veren ser els grans blocs daliances formats abans de 1914? 4.- Com va esclatar la Primera Guerra Mundial? 5.- Explica les operacions militars de la Primera Guerra Mundial 6.- Qu va ser la guerra econmica? Quines conseqncies va tenir? 7.- Qu va ser el tractat de Versalles i quines varen les conseqncies de la Primera Guerra Mundial? 8.- Qu s un genocidi? Quin va ser el primer genocidi contemporani? Explical</p> <p>6.- EL PERIODE DENTREGUERRES</p> <p>1.- Qu va ser la crisi de postguerra? Qu s la inflaci? 2.- Qu varen ser els felios vint? Per qu afirmem que les bases de la prosperitat daquesta poca varen ser enganyoses? 3.- Qu va ser el crac del 29? 4.- Qu va ser la Gran Depressi? Com es va superar? 5.- Compara el liberalisme amb el keynesianisme 6.- Quina era la situaci de Rssia abans de la revoluci de 1917? 7.- Quines varen ser les etapes de la revoluci russa lany 1917? 8.- Quins sn els grans problemes que ha tingut el comunisme all on sha aplicat? 9.- Qu va ser la NEP? 10.- s el mateix Rssia que la URSS? Per qu? 11.- Qu va representar lestalinisme? 12.- Quines caracterstiques tenien els moviments poltics autoritaris del perode dentreguerres? 13.- Explica els casos dItlia i Alemanya 14.- Quin era el suport socials dels moviments autoritaris? Per qu?</p> <p>7.-LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1.- Quins varen els bndols enfrontats? 2.- Explica levoluci cronolgica de la guerra 3.- Quines varen ser les conseqncies demogrfiques de la guerra? 4.- Quines grans conferncies entre els aliats varen celebrar-se? Qui hi va participar?</p> <p>8.- LA GUERRA FREDA, LA DESCOLONITZACI I LEVOLUCI ECONMICA (1945-1990) 1.- Quina va ser la naturalesa daquest conflicte? Per qu senfrontaven els pasos involucrats? 2.- Explica alguns dels conflictes localitzats geogrficament propis del perode 3.- Qu va ser la guerra de les galxies? Com va acabar la guerra freda</p> <p>4.- Qu va ser la descolonitzaci i quines les seves causes? 5.- Explica la cronologia de la descolonitzaci posant exemples 6.- Quina relaci hi ha entre el subdesenvolupament i la descolonitzaci? 7.- Quines sn les caracterstiques dels pasos subdesenvolupats? 8.- Quines varen ser les grans etapes de la histria econmica del mn occidental entre 1945 i 1973? 9.- Quines varen ser les causes de lanomenada crisi del petroli? Com va solucionar-se? 10.- Quina va ser levoluci de leconomia dels pasos comunistes desprs de 1945?</p> <p>9.- EL MN ACTUAL (DES DE 1990) 1.- Per qu parlem dun mn bipolar, un mn unipolar i un mn multipolar? Contextualitza aquests conceptes en la histria dels darrers setanta anys 2.- Posa exemples de lhegemonia mundial dels USA a finals del segle XX 3.- Quins sn els pasos emergents? Quines caracterstiques comparteixen? 4.- Creus que el segle XXI ser el segle de la Xina? Per qu? 5.- Qu sn els estats fracassats? Posan exemples 6.- Compara el subdesenvolupament actual amb de mitjans del segle passat 7.- Quines varen ser les causes del creixement econmic finisecular? 8.- Quins sn els orgens de la Gran Recessi en qu ens trobem actualment? Qu la diferencia en el cas de pasos com Espanya de la Gran Depressi dels anys trenta?</p> <p>10.- ESPANYA AL SEGLE XIX 1.- La Guerra del Francs va ser molt ms que un conflicte armat. Per qu? 2.- Quines varen ser les etapes i quins els grans conflictes del regnat de Ferran VII? 3.- Qu varen ser les guerres carlistes? Es tractava dun simple conflicte dinstic?</p> <p>4.- Quan es va produir finalment la revoluci liberal a Espanya? Posan exemples 5.- Quins varen ser els grans problemes del regnat dIsabel II? 6.- Qu va ser el Sexenni Revolucionari? Quines etapes va tenir i com es va acabar? 7.- Qu va ser la Restauraci borbnica? Quina era la gran diferncia en relaci al regnat dIsabel II? 8.- Per qu afirmem que amb la derrota del 1898 va iniciar-se la fi de la Restauraci?</p>