Rubrica aprendre a aprendre

  • Published on
    13-Jul-2015

  • View
    602

  • Download
    2

Transcript

ANNEX 1: EXEMPLES DE RBRIQUES PER AVALUAR DIMENSIONS DE LES COMPETNCIES

ANNEX 1: EXEMPLES DE RBRIQUES PER AVALUAR DIMENSIONS DE LES COMPETNCIES

Rbrica 2: COMPETNCIA DAPRENDRE A APRENDRE (ESO) Dimensi estratgies daprenentatge

Criteris davaluaci de realitzaciCriteris davaluaci de resultats

Nivell 3 - EXPERTNivell 2 - AVANATNivell 1 - APRENENTNivell 0 - NOVELL

1Conixer els propis punts forts i febles per millorar els aprenentatgess capa de buscar estratgies creatives per resoldre els punts febles i dactivar coneixements apresos per aplicar-los en nous contextos.s conscient dels propis punts febles i en general sap buscar estratgies per millorar, per no sempre rendibilitza els coneixements que ja t.s conscient dalguns punts febles que ha de millorar, per poques vegades sap com fer-ho de manera autnoma.No s capa de verbalitzar adequadament el que est aprenent ni s massa conscient dels seus punts forts i febles.

2Realitzar de manera efica i realista plans de treball personals i de grupRealitza plans de treball (personals i de grup) de forma autnoma i s capa davaluar-los. Sorganitza i distribueix els temps de manera realista.Realitza plans de treball (personals i de grup) de forma autnoma, per no sempre s capa davaluar-los de forma pertinent.Amb ajut, s capa de realitzar plans de treball (personals i de grup), tot i que no sempre els objectius i els terminis sn realistes.Li costa planificar-se i focalitzar en els punts essencials. Quan ho fa amb ajut, es posa fites i terminis poc realistes.

3Planifica els passos a seguir per la realitzaci duna activitatUsa eines de planificaci (esquema, base dorientaci...) de lacci, les aplica de forma creativa i flexible a situacions diferents i revisa la feina.Usa eines de planificaci (esquema, base dorientaci...) de lacci i les aplica, a vegades amb poca flexibilitat i no sempre revisant la feina.Usa de forma poc sistemtica eines de planificaci, i no sempre s conscient de leina ms adequada en cada cas.Rarament es planifica abans duna tasca o la revisa un cop feta si no s amb ajut.

4Adopta un estil daprenentatge efica que li permet millorars crtic amb les fonts dinformaci, sap seleccionar all rellevant, es formula preguntes pertinents i fa interpretacions des de la reflexi.En general, s capa de seleccionar les informacions rellevants i busca la lgica dels elements, tot i que no sempre els interpreta de forma pertinent.Li costa separar all rellevant dall secundari per es formula algunes preguntes i intenta buscar la lgica dels elements, encara que t un estil daprenentatge reproductiu.Li costa separar all rellevant dall secundari; s passiu; no es formula preguntes i tendeix a reproduir informacions.

5Apren dels altres tot adoptant una actitud emptica i constructivaPot rebatre argumentadament les opinions dels altres, per s obert als seus arguments i a arribar a un consens.Dna arguments sobre les seves opinions i s obert als arguments dels altres, per a vegades li costa arribar a un consens.Dna arguments febles sobre les seves opinions i no sempre s obert a acceptar els arguments dels altres.No argumenta les prpies opinions ni s massa obert a acceptar les opinions dels altres.

6Participar de manera activa en els grups de treball cooperatiu Aporta idees creatives i participa activament en la posada en com de les idees dels altres. Demostra autonomia organitzativa, lideratge i adaptaci al grup.Aporta algunes idees i interv quan el grup les posa en com. Mostra certa autonomia personal per organitzar-se i adaptar-se al grup.Aporta poques idees per en general sadapta a les idees consensuades pel grup. T poca iniciativa personal.Aporta poques idees i en general s passiu o poc receptiu a acceptar suggeriments dels altres. T poca iniciativa personal.

Annex document de treball per al desplegament de les competncies bsiques