Revista Julio / agosto 2015

  • Published on
    22-Jul-2016

  • View
    218

  • Download
    4

DESCRIPTION

Revista julio / agosto 2015 Revista junio 2015 de Az Azkuna Zentroa

Transcript

www.azkunazentroa.com2015UZTAILA-ABUZTUAJULIO-AGOSTOAURKIBIDEA NDICE3 HILEKO LANKIDETZA / LA COLABORACIN DEL MES MARA LUIsA FERNNDEZ, ARTIsTA 5KULTUR PROGRAMAZIOA PROGRAMACIN CULTURALERAKUsKETA EXPOSICINJE, JE LUNA MARA LUIsA FERNNDEZ OBRAs ENTRE 1979 y 1997 / 1979-1997 BITARTEKO ARTELANAK 7ERAKUsKETA EXPOSICINCOMTE. IHEsBIDE sAREA / LA RED DE EVASIN 10 ZINEMATEKAVCTOR ERICE DENBORAN ZEHAR EN EL CURSO DEL TIEMPO 12ARTE BIZIAK / ARTES EN VIVOsORKUNTZA EsZENIKOARI LAGUNTZEN ACOMPAANDO LA CREACIN ESCNICA 16FUN&sERIOUs GAME FEsTIVAL AzPLAy 2015BIDEO-JOKO INDEPENDENTEEN NAZIOARTEKO VI. LEHIAKETA VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE VIDEOJUEGOS INDEPENDIENTES 19LAsTER PRxIMAMENTEEUsKAL ZINEMAGINTZAREN BEsTE MAPA EL OTRO MAPA DEL CINE VASCO 20BIDEOTIK 20ERAKUsKETA EXPOSICIN WHy NOT JUDy CHICAGO? 21IKAsTAROA CURSO IKUsPEGI FEMINIsTAK EKOIZPEN ARTIsTIKOETAN ETA ARTEAREN TEORIAK IV PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN LAS PRODUCCIONES ARTSTICAS Y LAS TEORAS DEL ARTE IV 21MEDIATEKA BBKUDAN EN VERANO 22MEDIATEKA BBK 2015-2016 IKAsTURTEKO JARDUERAK PREsTATZEN ARI DA MEDIATEkA BBk PREPARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2015-2016 24JARDUERA FIsIKOKO ZENTROA CENTRO DE ACTIVIDAD FSICA2015-2016 27UDAZKEN-NEGUKO IKAsTAROAK CURSOS DE OTOO-INVIERNOEGUZKIAREN TERRAZA TERRAZA DEL SOL 28IBILALDIAK BIZIKLETAN BILBOTIK PASEOS EN BICICLETA POR BILBAO 29INsTALAZIOAK DOITZEN PONEMOS A PUNTO LAS INSTALACIONES 29UDAKO IKAsTARO TRINKOAK CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 29KANPOKO PROGRAMAZIOA PROGRAMACIN EXTERNA GURE ARTEA 2015 sARIEN BANAKETA ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA 2015 31MERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIAL INFORMAZIO OROKORRA INFORMACIN GENERAL 1UZTAILA ETA ABUZTUKO JARDUEREN EGUTEGIA CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE JULIO Y AGOSTO 36PLANOA / PLANO 38 2015. Centro Azkuna de Ocio y Cultura s.A5HILEKO LANKIDETZALA COLABORACIN DEL MESHILEKO LANKIDETZALA COLABORACIN DEL MESKeinu bat ilargiariJe je luna erakusketak keinu bat egiten dio adiskide irmoari, lunatiko batek beste lunatiko bati egindako keinua da, eta desira bat, harekin batera dauden gainerako sinboloekin partekatzeko. Esanahi irekia oroz gain; abiaburu ona izango da beste lan askotarako.Un guio a la lunaJe je luna es un guio a la constante compaera, de luntica a luntica, y un deseo de intercambio con el resto de smbolos que la acompaan. Significado abierto por encima de todo, ser un buen elemento de partida para otros muchos trabajos.MARA LUIsA FERNNDEZ ArtistaKULTUR PROGRAMAZIOAPROGRAMACIN CULTURALZINEMATEKA / CINE ARTE BIZIAK / ARTES EN VIVOARTE ETA EZAGUTZA / ARTE Y CONOCIMIENTO PROGRAMAK ETA JAIALDIAK / PROGRAMAS Y FESTIVALES7Datorren irailaren 13ra arte, Azkuna Zentroak Je, je luna. Mara Luisa Fernndez. 1979-1997 bitarteko artelanak erakusketa izango du ikusgai, Mara Luisa Fernndez artistaren lanean barrena egindako ibilaldi bat. Erakusketan, era askotako marrazki-, eskultura- eta instalazio-multzoak jartzen dira harremanean, orain arte atzera begira ikusgai egon gabeak. Beatriz Herrez arte-historialaria da erakusketako komisarioa. 2016an MARCO Vigoko Arte Garaikidearen Museoan egongo da ikusgai.Azkuna Zentroa presenta hasta el 13 de septiembre la exposicin Je, je luna. Mara Luisa Fernndez. Obras entre 1979 y 1997 / 1979-1997 bitarteko artelanak, un recorrido por el trabajo de la artista Mara Luisa Fernndez. La muestra relaciona distintos grupos de esculturas, dibujos e instalaciones que, hasta la fecha, no se han mostrado de manera retrospectiva. La exposicin est comisariada por la historiadora del arte Beatriz Herrez y se presentar MARCO - Museo de Arte Contempornea de Vigo en 2016.2015eko ekainaren 18tik irailaren 13ra Del 18 de junio al 13 de septiembre de 2015ERAKUsKETA EXPOSICINJE, JE LUNA MARA LUIsA FERNNDEZObras entre 1979 y 1997 / 1979-1997 bitarteko artelanakEkainaren 18tik irailaren 13raAstelehenetik igandera 11:00-21:00Erakusketa AretoaSarrera dohainiksARRERA BIsITAKErakusketako gaia testuinguruan kokatzeko azalpen laburraOstegun, ostiral eta larunbatetan20 minutu18:00 euskaraz19:00 gaztelaniazDel 18 de junio al 13 de septiembre de 201511:00-21:00hSala de ExposicionesEntrada libreVIsITAs INTRODUCTORIAsBreve contextualizacin sobre la temtica de la exposicinJueves, viernes y sbados20 minutos18:00h euskera19:00h castellano8Je, je luna. Mara Luisa Fernndez erakus-keta ekainaren 18an inauguratu zen, Mara Luisa Fernndez eta erakusketako komisarioa den Beatriz Herrezen artean izandako elkar-keta batez. Bien artean eman zuten orain dela urte eta erdi abian jarritako erakusketa-proiektu honen berri. Proiektuaren bidez, eskultoreak 80ko eta 90eko hamarkadetan Uribitarteko ka-ian egindako eskultura-multzoak erakutsi nahi ziren.Mara Luisa Fernndezek Euskal Herriko Arte Ederren Eskolan hartu zuen prestakuntza, eta funtsezko figura da hiriko ingurune artistikoan. Une konplexua izan zen hura, ezinezkoa zen hortik kanpo geratzea, eta garai hartan sortu zituen piezetan dago irudikatuta.Bere lanek era askotako hizkuntza artistikoak hartzen dituzte, hala kontzeptual eta minimalismoko postak, nola Euskal Herriko eskulturaren tradizioko elementuak.Topaketan, Comit de Vigilancia Artsticak (CVA) zuen zentzua ere azaldu zuen, 1979 eta 1985. urteen artean Juan Luis Morazaren Je, je luna. Mara Luisa Fernndez se inaugur el pasado 18 de junio con un encuentro entre Mara Luisa Fernndez y la comisaria de la muestra, Beatriz Herrez. Ambas detallaron este proyecto expositivo que se puso en marcha hace ao y medio con el objetivo de mostrar grupos de esculturas producidas por la escultora en los talleres del Muelle de Uribitarte, en las dcadas de los 80 y 90.Mara Luisa Fernndez, figura clave del contexto artstico de la ciudad, se form en la Escuela de Bellas Artes del Pas Vasco. Un momento complejo al que no podas estar ajeno y que se representa en las piezas que cre en esa poca. Sus obras se caracterizan por incorporar lenguajes artsticos dispares que van desde los post del conceptual y el minimalismo, a elementos que provienen de la tradicin de la escultura en el Pas Vasco.En el encuentro tambin explic el sentido del Comit de Vigilancia Artstica (CVA) puesto en marcha junto a Juan Luis Moraza entre los 9ondoan abiarazi zuen taldearen esanahia. CAV kolektiboa arte-enpresa gisa sortu zen, era kritikoan hausnartu nahi baitzuen lanak aurkezteko eta jasotzeko mekanismoei, instituzioari edota arte garaikidearen sistemari buruz. Garai hartan, ohikoak ziren piezen zirkulazioa eta artisten arteko trukeak merkatutik kanpo. Comit de Vigilancia Artstica merkatua zaintzeko jarreratik sortu zen. CVAk hainbat nozio berraztertzen zituen bere proposamenetan, besteak beste, artista ideala, zer ote zen artistaren ideala. Galdetegi bat diseinatu genuen -erakusketan ikusgai dagoena-, jendearen ustez figura honek zein nolakotasun izan behar zituen jakiteko; zalantzan jartzeko modu bat zen, ez definizioaren bilaketa bat, azaldu zuen artistak. Mara Luisa Fernndezek 1997an jarri zuen banakako azken erakusketa. Une hartan egoera aldatu zen, beste gauza batzuk egiten hasi nintzen esaterako, eskolak ematen. Artea beti interesatzen zait, baina ez nago tailerrean, eta niretzat hori ezinbestekoa da artea egiteko. 2011n tailerrean egoten hasi nintzen berriz.aos 1979 y 1985. Un colectivo concebido como empresa artstica, que surgi de la reflexin crtica en torno a los mecanismos de presentacin y recepcin de las obras, la institucin o el sistema del arte contemporneo. En aquella poca la circulacin de la piezas y los intercambios al margen del mercado entre artistas eran hechos frecuentes. El Comit de Vigilancia Artstica surge de una posicin de vigilancia al mercado. CVA tambin revisaba en sus propuestas nociones como la del artista ideal, en qu consista ese ideal de artista. Diseamos un cuestionario, que se puede ver en la exposicin, para saber qu cualidades crea la gente que debera tener esta figura, era un modo de cuestionarlo, no una bsqueda de definicin, explic la artista. Mara Luisa Fernndez expuso por ltima vez de manera individual en 1997. En aquel momento cambio de situacin, empiezo a hacer otras cosas como dar clases. El arte nunca deja de interesarme pero no estoy en el taller y eso es fundamental para hacer arte. En 2011 retom esa presencia en el taller.1011Comte, ihesbide sarea erakusketak Comte sarean parte hartu zuten eta bizirik dirauten lagunen eta haien senideen lekukotasunak jasotzen ditu. Erakunde zibil eta humanitario klandestino honek laguntza eman zuen Bigarren Mundu Gerran, naziek okupatutako Europan eraitsitako hegazkinlari aliatuak jaso, eta, euskal muga Bidasoan edo Pirinioetan barrena zeharkatu ondoren, Gibraltarreraino eramaten baitzituen.Sinkronizatutako 32 monitore erabiliz, instalazio interaktiboa Comte sareak gurutzatzen zituen geltoki nagusietatik igaro, eta balentria horren protagonista batzuen bizipenak kontatzen ditu, batik bat, adin-nagusitasunera ozta-ozta iristen ziren eta Gestapo beldurgarria estutasunean jarri zuten emakumeenak. Arriskuak, beldurrak, ziurgabetasunak, atxiloketek, kontzentrazio-esparruetan emandako bizitzak aukera ematen digute gizarte zibilak gatazka-egoeretan izaten duen zeregin garrantzitsuari buruz hausnartzeko.Azkuna Zentroak Morgancreak ekoitzi eta zuzendutako erakusketa hau antolatzen du, Donostiako Udalaren, San Telmo Museoaren, Donostia 2016 ekimenaren, eta Bake eta Giza Eskubideen Etxearen lankidetzaz.La exposicin audiovisual Comte, la red de evasin recoge testimonios de supervivientes y familiares de la red Comte. Esta organizacin civil y humanitaria clandestina se dedic, durante la Segunda Guerra Mundial, a recoger a los aviadores aliados que eran derribados en la Europa ocupada por los nazis y a evacuarlos hacia Gibraltar, tras cruzar la muga vasca a travs del Bidasoa o los Pirineos.La instalacin interactiva recorre, mediante 32 monitores sincronizados, las principales estaciones que cruzaba la lnea Comte y narra las vivencias de un grupo de protagonistas de esta hazaa, especialmente de mujeres que apenas alcanzaban la mayora de edad y que lograron poner en jaque a la temible Gestapo. El riesgo, el miedo, la incertidumbre, las detenciones, la vida en el campo de concentracin... permiten reflexionar sobre el importante papel de la sociedad civil en situaciones de conflicto blico.Azkuna Zentroa organiza esta exposicin producida y comisariada por Morgancrea, con la colaboracin de Ayuntamiento de Donostia-San Sebastin, San Telmo Museoa, Donostia 2016 y la Casa de la Paz y los Derechos Humanos.ERAKUsKETA EXPOSICINComte Uztailaren 8tik irailaren 20raAstelehenetik igandera11:00-21:00Jarduera Osagarrien Eraikina. 2. solairuaSarrera dohainikDel 8 de julio al 20 de septiembreDe lunes a domingo11:00-21:00hCentro de Actividades Complementarias. Planta 2Entrada libreihesbide sarea / la red de evasin12Zinematekak aurrera jarraitzen du Victor Ericeri eskainitako zinemaldiarekin. 40 urtetik gora hartzen dituen atzera begirako zikloa da. Bizkaiko zuzendariak honela azaldu ditu urte azken hauetan izan diren gorabeherak: aldi honetan, aldaketa nabarmenak izan dira zineman eta mundu osoan oro har. Ez dakit lan hauek zenbateraino emango duten aldaketa horien berri; lan urriak dira kopuru aldetik, aldizka eginak, isilune luzeen ondoren. Gainera, kontuan izan behar dugu egunerokotasuna islatu beharrean iraganari begira jarri direla normalean.Datorren irailean, euskal zinemagintzari eskainitako programa izango dugu Zinematekan.La Zinemateka continua con el ciclo de cine dedicado a Vctor Erice. Una retrospectiva que abarca ms de 40 aos. Un tiempo en el que, en palabras del director vizcano no solamente el cine sino el mundo entero han sufrido cambios sustantivos. Ignoro hasta qu punto estas obras, escasas en nmero, realizadas de forma intermitente, despus de largos perodos de silencio, darn alguna cuenta de los mismos. Sobre todo si consideramos que, en su mayora, lejos de volcarse sobre la actualidad han tendido a mirar hacia el pasado.La Zinemateka volver el prximo mes de septiem-bre con un programa centrado en el cine vasco.sarrerak: Zinemako txarteldegian eta www.golem.es helbidean4,5 / 3,5 Entradas: taquillas del cine y www.golem.esEkainaren 17tik uztailaren 9ra Del 17 de junio al 9 de julioZINEMATEkA13EGITARAUA PROGRAMA01/07/2015 Erice-kiarostami: Correspondencias / 9618:00Centro histrico (2012) / 93 20:0002/07/2015 Centro histrico (2012) / 9318:00Erice-kiarostami: Correspondencias / 96 20:0008/07/2015Memoria y sueo18:00 1. kapitulua / Captulo 1: Roma, citt aperta (1945)/ 6 2. kapitulua / Captulo 2: Sierra de Teruel (1939) / 25Alumbramiento (2002) / 11 La Morte Rouge (Soliloquio) (2006) / 33Vidros Partidos (2012) / 35Un lugar en el cine (2007) / 107 20:0009/07/2015Un lugar en el cine (2007) / 107 18:00Memoria y sueo20:00 1. kapitulua Captulo 1: Roma, citt aperta (1945)/ 6 2. kapitulua Captulo 2: Sierra de Teruel (1939) / 19Alumbramiento (2002) / 11 La Morte Rouge (Soliloquio) (2006) / 33Vidros Partidos (2012) / 35Eguna / Da Filma / Pelcula Ordua / HoraERICE-KIAROsTAMI: CORREsPONDENCIAs JBGA VOSE (gaztelania castellano fars) Betacam Digital / 962005ean hasi zen dena, Vctor Ericek eta Abbas Kiarostami zinemagile irandarrak gutun filmikoak trukatzeari ekin ziotenean. Ericek sei gutun bidali zituen, gai gorabeheratsukoak: hala Extremadurako herri bateko hamar urte inguruko haur batzuek Non dago nire lagunaren etxea? filma ikustean izan zuten erreakzioa, nola Cdizko itsasaldetik itsasora jaurtitako botila bateko mezuak.Todo comenz en 2005, con las cartas flmicas que empezaron a cruzarse Vctor Erice y el cineas-ta iran Abbas Kiarostami. Fueron seis cartas las que Erice envi, con temtica fluctuante: de la reaccin de unos nios de diez aos de un pueblo extremeo ante Dnde est la casa de mi amigo? a los mensajes en una botella lanzados al mar desde las costas de Cdiz.14Cuatro historias ambientadas en la ciudad portuguesa de Guimares filmadas por cuatro maestros del cine europeo contemporneo: Vctor Erice, el recientemente fallecido Manoel de Oliveira, Pedro Costa y Aki Kaurismki. Todos ellos ofrecen su propia visin sobre la Europa en crisis de 2012 en este largometraje colectivo encargado para conmemo-rar la capitalidad europea de la cultu-ra de Guimares durante ese ao.Portugalgo Guimares hirian girotutako lau istorio, Europako zinemagintza garaikideko lau maisuk filmatutakoak: Vctor Erice, orain dela gutxi hil den Manoel de Oliveira, Pedro Costa eta Aki Kaurismki. 2012an Guimares Europako kulturaren hiriburua zela ospatzeko agindutako film luze kolektibo honetan, denek eman zuten krisian zegoen orduko Europari buruz zuten ikuspegia.CENTRO HIsTRICO (2012)JB VO (gaztelania, castellano) DCP / 931. kapitulua Captulo 1Roma, citt aperta (1945)Roberto Rossellini2. kapitulua Captulo 2Sierra de Teruel (1939)Andr MalrauxMemoria y sueo es una serie cinematogrfica escrita, produci-da y dirigida por Vctor Erice. Hay lugares que solamente existen de verdad en las pelculas; escena-rios marcados por el sortilegio de la ficcin, que los cineastas llevamos en nuestra memoria de especta-dores a todas partes. A veces es lo primero que buscamos cuando visitamos una ciudad desconocida: dnde fue aquello que tanto nos conmovi, que quedar de aquello que la cmara cinematogrfica un da all capt Memoria y sueo Vctor Ericek idatzi, ekoitzi eta zuzendutako zinemagintzako sail bat da. Leku batzuk filmetan baizik ez dira existitzen: fikzioaren xarmaz beterik zinemagileek ikusle gisa dugun memorian leku guztietara eramaten ditugun agertokiak. Batzuetan, hori izaten da hiri ezezagun batera joaten garenean bilatzen dugun lehenengo gauza: non izan zen hainbesteko zirrara eragin zigun hura, zer geldituko da zinemagintzako kamerak behin hartu zuen hartaz MEMORIA y sUEOJB VO (gaztelania, castellano) Betacam Digital / 25En la oscuridad, junto a los sonidos del campo en una tarde de verano, se oye el llanto de un recin nacido. Despus de los ajetreos del parto, la joven madre y su hijo duermen. De improviso, una gota de sangre brota en los paales del beb: nadie se entera. Los habitantes del lugar continan sus labores o sus juegos.Ilunpean, udako arratsalde batez, mendiko hotsekin batera, jaioberri baten negarra entzuten da. Haur-gintzako joan-etorrien ondoren, lo daude ama gaztea eta haurtxoa. Bat-batean, odol-tanta bat haurtxoaren pixoihalean: inor ez da ohartzen. Bertako biztanleek beren zereginekin edo jolasekin jarraitzen dute.ALUMBRAMIENTO (2002)JB VO (gaztelania, castellano) Betacam Digital / 1115Estamos en la Fbrica de Fiao e Tecidos do Rio Vizela, actualmente ms conocida como fbrica de los Vidros partidos (cristales rotos) por su estado actual de abandono casi generalizado. Fundada en el Concejo de Santo Tirso, en el Valle del Ave, en 1845, considerada una de las ms antiguas de Portugal, lleg a ser la segunda mayor fbrica de tejidos de Europa a principios del siglo XX. En la dcada de los 90 comenz a sufrir la crisis que, poco a poco, la conducira a su cierre, que se produjo en 2002. La mayora de sus trabajadores no han vuelto a conseguir un empleo.Fiao e Tecidos do Rio Vizela fabrikan gaude. Gaur egun Vidros partidos esaten zaio, beira hautsiko fabrika, bertan behera utzita baitago ia osorik. 1845ean sortu zuten Ave haranean, Santo Tirso kontzejuan. Portugaleko fabrikarik zaharrenetako bat da, eta XX. mendearen hasieran Europa osoko bigarren ehun-fabrikarik handiena izan zen. 90eko hamarkadan krisiaren ondorioak nozitzen hasi zen, eta gainbeheran joan zen pixkanaka, 2002. urtean itxi arte. Bertako langile gehienek ez dute berriz lanik lortu.VIDROs PARTIDOs (2012)JBGA VOSE (portugesa portugus) DCP 35Un viaje reflexivo y revelador sobre la resistencia cinematogrfica: el maestro griego Theo Angelopoulos viaja de Atenas a Ostia, la playa romana donde fue asesinado Pier Paolo Pasolini. Lejos de all, Vctor Erice se acerca en la distancia a travs de una entrevista centrada en la resistencia.Bidaia hausnartzailea eta adierazga-rria, zinemagintzako erresistentziari buruzkoa: Theo Angelopoulos maisu grekoa Atenasetik Ostiara joaten da, Pier Paolo Pasolini hil zuten Erromako hondartzara, alegia. Handik urrun, Vctor Erice hurbildu egiten da urrun-tasunean, erresistentzia ardatz gisa duen elkarrizketa baten bidez.UN LUGAR EN EL CINE (2007)JBGA VOSE (gaztelania, pasarte batzuetan italiera eta grekoa, castellano, algunas partes en italiano y griego) DVD La Morte Rouge es el nombre de un pueblo situado en los alrededores de Quebec. Hasta ahora nadie ha logrado encontrarlo en los mapas, quizs porque solamente existi en la imaginacin de los guionistas de La garra escarlata, pelcula rodada en Hollywood en 1944 y protagoni-zada por Sherlock Holmes.Quebec inguruko herri baten izena da La Morte Rouge. Orain arte, inork ez du mapetan aurkitu, beharbada 1944an Hollywooden filmatu eta Sherlock Holmes protagonista gisa zuen The Scarlet Claw filmeko gidoilarien imaji-nazioan baizik ez dagoelako.LA MORTE ROUGE (sOLILOqUIO) (2006)JB VO (gaztelania, castellano) Betacam Digital / 3316Azkuna Zentroak aurrera jarraitzen du sorkuntza eszenikoari lagun eginez. Horman Poster, Olatz de Andrs, Helena Golab eta Ruemaniak konpainiekin abian jarritako Amphitryon proiektuaren bidez, konpainia horiek beren proposamen eszenikoak aurkeztu dituzte zentroan, eta orain beste gune Azkuna Zentroa contina con el acompaamiento a la creacin artstica. A travs de Amphitryon, proyecto en colaboracin con Horman Poster, Olatz de Andrs, Helena Golab y Ruemaniak, estas cuatro compaas vascas han presentado ya sus propuestas escnicas en el centro y ARTEBIZIAKARTES EN VIVOsORKUNTZA EsZENIKOARI LAGUNTZENACOMPAANDO LA CREACIN ESCNICA17batzuetan egingo dituzten estreinaldiak prestatzen ari dira. Horman Poster uztailaren 9an arituko da Pistoiako Antzokian (Italia) La Leon-ekin batera, Teatro Sotterraneok gonbidatuta. Olatz de Andrsek uztailean ere izango du egoitza artistikoa, eta Azkuna Zentroan oraintsu aurkeztutako El cielo ahora pieza lantzen jarraituko du. Eta 3,2,1 Forma Eszeniko Berrien Nazioarteko Topaketa Lur Away aurkeztu zuen Ruemaniak konpainia Mexikon dago egun, bere ikerkuntza osatzen.LaborategiaGainera, uztailaren 29tik abuztuaren 4ra arte, Enrique Pardok zuzendutako Laboratorio de Teatro Coreogrfico y Voz / Roy Hart izango dugu zentroan, Pierre-Franois Blanchard piano-jotzaileak eta musikagileak lagunduta. Trans y Meta / Y dios... se hizo mujer izeneko workshop hau sorkuntza artistikoaren esparruarekin harremana duten profesionalei, ikasleei eta irakasleei zuzenduta dago.preparan sus estrenos en otros espacios. Es el caso de Horman Poster, quien actuar el 9 de julio en el Teatro de Pistoia (Italia) con La Leon, invitado por Teatro Sotterraneo. Olatz de Andrs seguir en julio con su residencia artstica, trabajando la pieza El cielo ahora, que ha presentado recientemente en Azkuna Zentroa. Y Ruemaniak, que present Lur Away en 3,2,1, Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escnicas, se encuentra en Mxico completando su investigacin.LaboratorioAdems, el centro acoge, del 29 de julio al 4 de agosto, el Laboratorio de Teatro Coreogrfico y Voz / Roy Hart, dirigido por Enrique Pardo, con el pianista y compositor Pierre-Franois Blanchard. Bajo el ttulo Trans y Meta / Y dios...se hizo mujer, este workshop est dirigido a profesionales, estudiantes y profesorado relacionados con el mbito de la creacin artstica.1819Azkuna Zentroak Bideo-joko Independen-teen Nazioarteko Lehiaketaren VI. edizioa jarri du abian, izen berri batekin: AzPlay. Gaur egun AzPlay (lehen hPLAY) eredu sendoa da nazioartean, lan berriak sustatzeaz gain, bideo-jokorik berezi, sortzaile eta berritzaileenei ematen baitie saria urtero. Bost urte hauetan 350 proiektutik gora jaso ditu, bost kontinenteetatik etorriak, eta 150.000 euro baino gehiago banatu ditu sarietan.Hemen daude ikusgai lehiaketa honetan parte hartzeko oinarriak: www.azkunazentroa.com. Proiektuak aurkeztu nahi dituzten pertsonek orri honetan prestatutako inprimakia betez eman beharko dute izena irailaren 30a iritsi aurretik: http://goo.gl/forms/dZozhElZup. Urriaren 31n jakinaraziko da zein diren hautatutako finalistak.AzPlayk 5.000 euroko bost sari finkatu ditu kategoria hauetan: ideiarik bereziena, sorkuntzako diseinurik onena, soinu-musikarik onena, jokatzeko lanik egokiena eta euskal bideojokorik onena. Aurten, azaroaren amaieran Bilbon izango den Fun&Serious Game Festival jaialdi indiearen barruan egingo da AzPlay.Azkuna Zentroa ha puesto en marcha la sexta edicin del Certamen Internacional de Videojue-gos Independientes con nuevo nombre: AzPlay. AzPlay (antes hPLAY) se ha consolidado como el referente internacional para la promocin de nuevos trabajos, premiando cada ao los videojuegos independientes ms originales, creativos e innovadores del momento. En estos cinco aos se han recibido ms de 350 proyectos procedentes de los cinco continentes y se han repartido ms de 150.000 euros en premios.En www.azkunazentroa.com se pueden consultar las bases para participar en este concurso. Las personas que quieran presentar sus proyectos debern inscribirse mediante el formulario habilitado en la pgina http://goo.gl/forms/dZozhElZup antes del 30 de septiembre. La seleccin de los finalistas se publicar el 31 de octubre.AzPlay establece cinco premios de 5.000 euros para las siguientes categoras: mejor idea original, mejor diseo creativo, mejor sonidomsica, mejor jugabilidad, y mejor videojuego vasco. Este ao, AzPlay ser la parte Indie del Fun&Serious Game Festival que se celebrar en Bilbao a finales de noviembre.BIDEO-JOKO INDEPENDENTEEN NAZIOARTEKO VI. LEHIAKETAVI CERTAMEN INTERNACIONAL DE VIDEOJUEGOS INDEPENDIENTES2015Ikus-entzunezko bestelako narratibei begiraAtendiendo a otras narrativas audiovisualesLAsTER PRXIMAMENTEZinematekako hurrengo zikloan gaur egungo euskal ikus-entzunezkoen piezarik interesgarrienetako batzuk izango ditugu. Lanak, Bilbon, Donostia eta Nafarroan, edota Berlinen, New Yorken, Sardinian, Haitin,Iraken edo Benidormen filmatuak. Lan hauek bidea urratu dute Locarno, Berlin, Lima, Buenos Aires edo Hong Kongekoa bezalako nazioarteko jaialdietan, ikusle jakin-nahi eta zorrotzen bila beti, mugak gainditzen dituzten loturak eratzeko haiekin.El prximo ciclo de Zinemateka recoge algunas de las piezas ms interesantes del audiovisual vasco contemporneo. Trabajos rodados en Bilbao, Donostia o Navarra, pero tambin en Berln, Nueva York, Cerdea, Hait, Irak o Benidorm. Obras que se han abierto paso en festivales internacionales como los de Locarno, Berln, Lima, Buenos Aires o Hong Kong, siempre a la bsqueda de espectadores inquietos y exigentes, con los que establecer vnculos que escapan a las fronteras.EUsKAL ZINEMAGINTZAREN BEsTE MAPA EL OTRO MAPA DEL CINE VASCOIrailaren 2tik urriaren 8ra Del 2 de septiembre al 8 de octubreIrailak-Abenduak Septiembre-DiciembreIrailean, berriz ekingo diogu zikloari, eta egileen ibilbidea aztertuko duten hiru saio egingo ditugu, adierazteko dituzten aztarnak haien bideo-identitatea zehazteko asmo garbiz: Sra. Polaroiska filmography, Alaitz Arenzana (Bilbo 1976) eta Mara Ibarretxe (Bilbo, 1977);Eduardo Gavia y su alter ego Yogurinha Borova filmography, Ramn Churruca (Bilbo 1964) Filmography, Eduardo Gavia (LLodio, 1969) y su alter ego Yogurinha Borova filmography eta La habitacin protegida, Nerea Castrorena (Bilbo, 1975).En septiembre se reanuda este ciclo con tres sesiones que atienden a la Trayectoria de sus autoras y autores con el claro objetivo de identificar sus huellas de expresin de videoidentidad: Sra. Polaroiska filmography, de Alaitz Arenzana (Bilbao 1976) y Mara Ibarretxe (Bilbao, 1977); Ramn Churruca (Bilbao 1964) Filmography, Eduardo Gavia (LLodio, 1969) y su alter ego Yogurinha Borova filmography y La habitacin protegida de Nerea Castro(Bilbao, 1975).20ZINEMATEKABIDEO sORKUNTZA VIDEO CREACIN21LAsTER PRXIMAMENTEAzkuna Zentroak Zergatik ez Judy Chicago? aurkezten du, Judy Chicagoren lanari buruz Europan inoiz egin den erakusketarik zabalena. Estatu Batuetako artista bizidun ezagunenetako bat eta artearen bidez feminismoa aldarrikatu duen lehen artistetako bat da Judy Chicago. Why not Judy Chicago? Azkuna Zentroaren eta Bordeleko Arte Garaikideko Museoaren (CAPC) arteko koprodukzioa da.Komisarioa: Xabier Arakistain.Azkuna Zentroa presenta Why not Judy Chicago?, la exposicin ms completa que se ha hecho en Europa sobre el trabajo de una de las artistas vivas ms populares de Estados Unidos y la primera en reivindicar el feminismo en el arte. Why not Judy Chicago? es una coproduccin de Azkuna Zentroa con el CAPC - Muse dart Contemporain de Bordeaux.Comisariado: Xabier Arakistain.Lourdes Mndez UPV/EHUko Artearen Antro-pologiako katedradunak eta Xabier Arakistain komisario independenteak batera zuzendutako ikastaroa urriaren 9an eta 10ean izango da. Judy Chicagoren lanari buruzko erakusketarekin ba-tera, sinposioak artista afro-amerikarraren figura hartuko du ardatz, emakumea artearen munduan agertzeko izan diren arazo historikoei, teorikoei eta politikoei heltzeko.El curso dirigido por Lourdes Mndez, Catedrtica de Antropologa del Arte de la UPV/EHU y Xabier Arakistain, Comisario independiente, se celebrar el 9 y 10 de octubre. Coincidiendo con la exposicin sobre la obra de Judy Chicago, el simposio se centra en la figura de la artista afroamericana para abordar las problemticas histricas, tericas y polticas en torno a la presencia de las mujeres en el mundo del arte. WHy NOT JUDy CHICAGO?IKUsPEGI FEMINIsTAK EKOIZPEN ARTIsTIKOETAN ETA ARTEAREN TEORIAK IV PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN LAS PRODUCCIONES ARTSTICAS Y LAS TEORAS DEL ARTE IV2015eko urriaren 8tik 2016ko urtarrilaren 10era Del 8 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016Urriak 9 eta 10 9 y 10 de octubreERAKUsKETA EXPOSICINIKAsTAROA CURSOMEDIATEKA BBK 23Udan, Mediateka BBK-k gaur-gaurko egunkariak eta aldizkariak jarriko ditu Eguzkiaren Terrazako erabiltzaileen eskura. Gainerako argitalpenak zerbitzuko horretako instalazioetan daude eskuragarri. Gainera, hilabete hauetan, Mediateka BBK ordu berean zabaldu eta itxiko da, goizeko bederatzietatik iluntzeko bederatziak arte egongo baita zabalik astelehenetik ostiralera, eta goizeko hamaiketatik iluntzeko bederatzieak arte, berriz, larunbat, igande eta jaiegunetan.Gogoan izan uztailaren 20tik 27ra arte -bi egunak barne- Mediateka BBK itxita egongo dela, funtsen inbentarioa eta instalazioen mantentze-lanak egiteko. Era berean, Ikasketa Aretoa uztailaren 27an egongo da itxita era horretako lanak egiteko. Itxita dagoen bitartean, Infopuntuan (informazio-gunean) utzi ahal izango da itzuli beharreko materiala. Uztailaren 28tik aurrera Mediateka BBK-k ohiko jarduerari eta abiadari helduko dio berriz. En verano, la Mediateka BBK pone a disposicin de las personas que utilizan la Terraza del Sol peridicos y revistas de actualidad. El resto de publicaciones siguen disponibles en las instalaciones de este servicio. Adems, en estos meses, la Mediateka BBK mantiene su horario de apertura de nueve de la maana a nueve de la noche, de lunes a viernes; y de once de la maana a nueve de la noche los sbados, domingos y festivos. Recordamos que del 20 al 27 de julio, am-bos inclusive, la Mediateka BBK permane-cer cerrada para realizar labores de in-ventario de sus fondos y de mantenimiento de las instalaciones. As mismo, la Sala de Estudio se cerrar el 27 de julio para este tipo de trabajos. Durante los das de cierre, las devoluciones podrn hacerse en Info-puntua (punto de informacin). Desde el 28 de julio la Mediateka BBK recuperar su ac-tividad habitual. UDAN EN VERANOMEDIATEKA BBK, 24La Mediateka BBK ofrecer en el curso 2015-2016 una programacin dirigida a todos los pblicos, con actividades que anan la creacin artstica y cultural contempornea. Entre las novedades destaca el taller de literatura y msica en euskera Gure imaginarioa kantagintzan, que incluye msica en directo. Adems, el habitual programa infantil Kontu Kontari de los fines de semana, incide en el desarrollo de las capacidades artsticas de las nias y nios y se complementa con el taller Kontu Kontariko Ipuin Miresgarriak, para fomentar la lectura.En materia de divulgacin seguiremos con las charlas de Zientziateka de la UPV/EHU en colaboracin con Azkuna Zentroa. Mediateka BBK-k mota guztietako ikusleei zuzendutako programazioa eskainiko du 2015-2016 ikasturtean, eta gaur egungo sormen artistikoa eta kulturala uztartuko ditu jardueretan. Berrikuntzen artean, euskaraz izango den literatura- eta musika-tailerra nabarmendu behar dugu, Gure imaginarioa kantagintzan izenekoa, zuzeneko musika ere izango baitu. Horrez gain, asteburuetan izaten den Kontu kontari haur-programa egongo da, haurren gaitasun artistikoak pizteko, eta, osagarri moduan, Kontu kontariko ipuin miresgarriak tailerra, irakurketa sustatzeko.Zabalkunde-arloan, aurrera jarraituko dugu UPV/EHUk Azkuna Zentroarekin elkarlanean antolatzen dituen Zientziatekako hitzaldiak egiten. MEDIATEKA BBK-K 2015-2016 IKAsTURTEKO JARDUERAK PREsTATZEN ARI DA MEDIATEkA BBk PREPARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2015-201625Programas consolidados como Aurrez Aurre, los encuentros literarios en torno a la literatura y la novela grfica, contarn este ao con la presencia de referentes locales y nacionales de ambos gneros. La creacin y la crtica literaria tendrn su espacio en AZ Letra Eskola. La apuesta por la lectura para todos los pblicos se materializa en los Clubs de Lectura, entre los que destaca Az Literary Club, que se centra en historias de superacin personal de las mujeres; el Club de Lectura Fcil o Crculo secreto y Elkarte sekretua para los ms jvenes. Tambin seguirn los programas formativos de idiomas como Hablemos en castellano y Speaking English; y las actividades de dinamizacin de la lectura en ingls como Reading Challenge en colaboracin con British Council y Alphabet Zoo, con materiales y temticas renovadas.La Mediateka BBK se ha convertido en un referente para estudiantes de todas las edades. En el espacio Medialab 1 se imparten talleres que les ayudan a desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para afrontar el aprendizaje en las mejores condiciones.En septiembre se abre la inscripcin para participar en estos talleres y cursos que comienzan en octubre. Te iremos informando de todos los detalles en nuestra web www.azkunazentroa.comLiteratura eta eleberri grafikoari buruzko Aurrez aurre literatura-bilera sendotuetan, bertako eta nazioarteko erreferenteak izango ditugu aurten, bi generoetakoak. Bestetik, AZ Letra Eskola izango da literatura-sormenaren eta kritikaren gunea. Irakurketa-klubetan era guztietako irakurleentzako irakurketa bultzatuko dugu. Besteak beste, hauek nabarmentzen dira: emakumeen hobetze nahi pertsonalaren berri ematen duten istorioak lantzen dituen Az Literary Club, eta Irakurketa Errazeko Kluba edo Elkarte sekretua, gazteenentzat. Bestalde, hizkuntza-prestakuntzako programak izango ditugu, hain zuzen, Hablemos en castellano eta Speaking English; eta ingelesezko irakurketa dinamizatzeko programak ere bai, esaterako, British Council-ekin elkarlanean egiten den Reading Challenge eta Alphabet Zoo, gai eta material berriekin.Mediateka BBK erreferentea da gaur egun adin guztietako ikasleentzat. Medialab1 espazioan tailerrak egiten dira, ikasketari ahalik eta baldintzarik egokienetan ekiteko behar dituzten trebetasunak eta gaitasunak gara ditzaten.Irailean zabalduko da izena emateko epea, eta tailerrak eta ikastaroak urrian hasiko dira. Xehetasun guztiak jakinaraziko dizkizugu gure web orrian www.azkunazentroa.comLITERATURAIKAsKETA ESTUDIO26LURREKO ETA URETAKO JARDUERAK ACTIVIDADES DE TIERRA Y AGUA27Ondo pasa nahi al duzu ariketa fisikoa egiten? Eman izena Jarduera Fisikoko Zentroan antolatzen ditugun lur eta uretako ikastaroetan. Dozenaka proposamen ditugu, goizez zein arratsaldez, asteko egun guztietan.Ekainaren 20tik abuztuaren 19ra arte, neguko ikastaroetan izena emateko txartela eskuratu ahal izango duzu Jarduera Fisikoko Zentroko informazio-mahaian. Abuztuaren 20an zozketa izango da, izena emateko zein egunetan eta ordutan etorri behar duzun finkatzeko.Quieres hacer ejercicio y divertirte? Apntate a los cursos de tierra y agua que organizamos en el Centro de Actividad Fsica. Tenemos decenas de propuestas, en horarios de maana y tarde, todos los das de la semana. Del 20 de junio al 19 de agosto puedes recoger en el Mostrador del Centro de Actividad Fsica tu ticket para apuntarte. El 20 de agosto se realizar el sorteo para establecer el da y la hora en la que podrs venir a inscribirte.LURRA TIERRA URA AGUA Cardio boxPilatesTaichiWoman circuitCapoeiraTxiki GymTRxHyPERLINKFunkyAerobica AerobicDantzazumEzegonkorrak Inestables Entrenamendu funtzionalaEntrenamiento funcionalFitpilatesFit-tonicGAPIndoor walking3. adinekoentzakomantentze-saioakMantenimiento 3 edadPower tonospinningspinning Powerspinning birtuala Virtualstrechingstreching ExpressyogaNew styleAretoko dantza Bailes de salnKaribeko dantzak Bailes CaribeosMulti gymTBC womanBig DanceHaurtxoak I / II / IIIBebes I / II / IIIIgeriketa terapeutikoaNatacin teraputicaAquapilates IgeriketaNatacin seniorErditu aurreko ariketakPrepartoErditu aurreko ariketak,bikotekidearekinPreparto con parejaAquafitnessPoolbikeAquasaludCardio-aletasCardio-aletas juniorAquamixAquaboxAquaGAPAquarunningAquaerobicAquadantzaIgeriketa egokituaNatacin adaptada Umeentzako ikasketaAprendizaje infantilDordokakItxas txakurrakIzurdeakMarrazoakUrgazteHelduentzako ikasketaAprendizaje adultosHastapena IniciacinTono swimHobekuntza PerfeccionamientoAurreratua Avanza2015-2016UDAZKEN-NEGUKO IKAsTAROAKCURSOS DE OTOO-INVIERNO28IBILALDIAK BIZIKLETAN BILBOTIK PASEOS EN BICICLETA POR BILBAOAurrera jarraitzen dugu bizikleta-ibilaldiak egiten Bilboko arkitektura ezagutzeko. Ibilaldiko gidariak gune horiek dituzten xehetasun ezezagunak azaldu, eta taldean piztutako zalantzan argituko ditu. Ibilaldi hauetan parte hartzeko, ez da bizikletarik izan behar, zentroak eskuratuko baitio horrelakorik ez duenari (14 bizikleta gehienez txanda bakoitzeko).Continan los paseos en bicicleta por Bilbao para conocer la arquitectura de la villa. En los distintos puntos, la persona que gua la excursin descubre detalles a veces inditos de estos lugares y responde a las dudas que surgen en el grupo. Para participar en estas rutas no hace falta bicicleta, el centro facilita el vehculo (hasta 14 por turno) a quien lo necesite.4 de julio: Arquitectura clsica (castellano) 18 de julio: Arquitectura moderna (euskera) 11 y 25 de julio: Arquitectura moderna (castellano)Mayores de 10 aos11:00h (la vista dura dos horas aproximadamente)Salida y llegada: Plaza Arriquibar25 plazas por da5 / 4 Para personas abonadas en Azkuna ZentroaTickets en Infopuntua (punto de informacin)Utzailak 4: Arkitektura klasikoa (gaztelaniaz)Utzailak 18: Arkitektura modernoa (euskaraz)Utzailak 11 eta 25: Arkitektura modernoa (gaztelaniaz) 10 urtetik gorakoak11:00 (bi orduko iraupena, gutxi gorabehera)Irteteko eta heltzeko tokia: Arriquibar plaza 25 plaza egun bakoitzeko5 / 4 Azkuna Zentroko abonatuentzatTxartelak Infopuntuan (informazioa jasotzeko lekuan)EGUZKIAREN TERRAZA TERRAZA DEL SOL Uda garaian, Azkuna Zentroko Eguzkiaren Terraza egunero-egunero izango duzu zabalik. Terraza toki ezin hobea da hiri erdi-erdian eguzkia hartzeko, ederki atonduta baitago aulkiz eta etzaulkiz, eta hiriko ikuspegi bikainak baititu.Durante el verano la Terraza del Sol de Azkuna Zentroa abre todos los das. Acondicionada con sillas y tumbonas, es el lugar perfecto para tomar el sol en plena ciudad y con excelentes vistas a la villa. Del 1 de junio al 30 de septiembre9:00-22:00hEntrada por la piscinaEkainaren 1etik irailaren 30era arte09:00-22:00Sarrera igerilekutikARKITEKTURA KLAsIKOA ARQUITECTURA CLSICAIBILBIDEA RECORRIDOARKITEKTURA MODERNOA ARQUITECTURA MODERNAIBILBIDEA RECORRIDO29INsTALAZIOAK DOITZENPONEMOS A PUNTO LAS INSTALACIONESJarduera Fisikoko Zentroak bost urte bete ditu jardunean, eta bitartean 3.860.000 sarbidetik gora izan ditu. Egunero ehunka lagunek erabiltzen dituzte instalazioak, sasoian jartzeko eta kirolen bat egiten astialdiaz gozatzeko. Urtean barrena ahaleginak egiten ditugu zentroaren egoera ezin hobea izan dadin, baina, hala ere, zeregin sakonagoak ere egin behar dira, eta, horretarako, guneak itxi beharra dago. Hori dela-eta, uztailean eta abuztuan solairu guztietako aldagelak itxita egongo dira txandaka. Bestetik, igerilekua abuztuaren 5etik 28ra bitartean egongo da itxita (bi egunak barne), higiene eta osasun aldetik behar bezala egokitzeko, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren araudiari jarraiki.Irailean zuen zain egongo gara, eta instalazioak prest egongo dira ikasturte berriari ekiteko.El Centro de Actividad Fsica ha cumplido cinco aos de actividad con ms de 3.860.000 accesos. Cada da centenares de personas utilizan estas instalaciones para ponerse en forma y disfrutar de su tiempo de ocio a travs del deporte. Si bien, tratamos de que el centro est en condiciones ptimas a lo largo del ao, es preciso realizar labores de ms calado, para lo que es preciso cerrar estos espacios. Por este motivo, se alternar el cierre de los vestuarios de las diferentes plantas durante los meses de julio y agosto. Por otra parte, la piscina permanecer cerrada entre el 5 y el 28 de agosto (ambos incluidos) para su acondicionamiento higinico-sanitario, de acuerdo a la normativa del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.En septiembre os esperamos con las instalaciones a punto para iniciar un nuevo curso.UDAKO IKAsTARO TRINKOAKCURSOS INTENSIVOS DE VERANOUdan hileko ikastaro bat egin nahi? Jarduera Fisikoko Zentroan bi jarduera antolatu ditugu, biak ala biak sasoian egoteko, ariketa berriak ikasteko eta beste lagun batzuekin harremanetan jartzeko lagungarriak.Quieres apuntarte a un curso mensual en verano? En el Centro de Actividad Fsica hemos programado dos actividades que te ayudarn a mantenerte en forma, aprender nuevos ejercicios y relacionarte con otras personas.Taichi Wudang Tai Ji Wudang Tai ji artearen borroka-atala da Wudang Tai ji. Defentsa pertsonala lantzea du xede, eta era guztietako jendeari zuzenduta dago (16 urtetik goragokoei).El Wudang Tai chi, es la parte marcial del Tai chi, orientado a la defensa personal, apto para todos los pblicos, mayores de 16 aos.Uztailaren 2tik 30era. Astelehenetik ostegunera, 20:0059,40Del 2 al 30 de julio. De lunes a jueves 20:00h59,40Bailes de saln (Iniciacin) Aretoko dantzak (Hasiera) Dantzatzen ikastea eta tarte atsegina izatea dira ikastaro honek dituen bi oinarri nagusiak. Bals eta foxtrotekin hasi, eta beste estilo batzuetara joko du pixkanaka: swinga, rock & rolla, tangoa eta dantza latinoak (txa-txa-txa, merengea, salsa).Aprender a bailar y pasar un buen rato son las dos premisas bsicas sobre las que se desarrolla el curso. Comienza con el Vals y el Foxtrot y poco a poco se va pasando a otros bailes como el Swing, el Rock & Roll y tambin el Tango y los bailes latinos (el chachach, el merengue, la salsa).Irailaren 1etik 29ra. Astelehenetik ostegunera, 20:0044Del 1 al 29 de septiembre. De lunes a jueves 20:00h44KANPOKO PROGRAMAZIOAPROGRAMACIN EXTERNA31El prximo 2 de julio se entregan en Azkuna Zentroa los premios Gure Artea 2015, en un acto presidido por la Consejera de Educacin, Poltica Lingstica y Cultura, Cristina Uriarte.El Gobierno Vasco reconoce con estos galardones la labor de artistas y otros agentes culturales, as como su aportacin relevante al arte contemporneo y cultura vascos. Los galardonados en la edicin 2015 han sido el artista Txomin Badiola, por su trayectoria artstica; la artista Elena Aitzkoa, por su actividad creativa; y la asociacin Mugatxoan, por la actividad realizada en el mbito de las artes plsticas y visuales.Datorren uztailaren 2an, Gure Artea 2015 sariak banatuko dira Azkuna Zentroan. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua den Cristina Uriarte izango da ekitaldiko burua. Sari hauen bidez, Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman nahi dizkie artistei eta kultura-arloko beste eragile batzuei, egin duten lanagatik, eta euskal arte eta kultura garaikideari egin dioten ekarpenagatik. 2015eko edizioan, honako hauek jaso dute saria: Txomin Badiola artista, artean egin duen ibilbideagatik; Elena Aitzkoa artista, sormenezko jardueragatik; eta Mugatxoan elkartea, arte plastiko eta bisualen arloan egin duen jardueragatik.GURE ARTEA 2015 sARIEN BANAKETAENTREGA DE PREMIOS Uztailak 2 de julio 19:30hMERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIAL33UDAKO GOLEM VERANO 2015ZINEMA 4 EURO AZ TxARTELAREKIN CINE A 4 EUROS CON LA TARJETA AZ CORNER DEsIGNAzkuna Zentroko Corner Design-en Cookplay dugu ikusgai, Ana Roquero diseinatzaile bilbota-rrak sortutako sukaldeko tresneriako markaren le-hen showroom-a. Jomon da bere lehen bilduma, eta Red Dot Design Award 2014 jaso du, nazioar-teko diseinuaren sari nagusia, alegia.Azkuna Zentroko Kulturen Atarian dagoen den-dan, Design For Food Experience kontzeptu berriak garatzen dira. Espazioa sukaldeko tres-neriaren saltokia eta berrikuntzarako laborategia da aldi berean. Cookplay, el primer showroom de esta marca de menaje de Bilbao, creada por la diseadora Ana Ro-quero, se encuentra en el Corner Desing de Azkuna Zentroa. Su primera coleccin Jomon, ha sido ga-lardona con el Red Dot Design Award 2014, mximo premio de diseo internacional.En la tienda, ubicada en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa, se desarrollan nuevos conceptos Design For Food Experience. El espacio es a la vez punto de venta y laboratorio de innovacin de objetos de menaje. Az txartela baduzu, deskontua izango duzu Golem Alhndiga zinemetan. Asteartero, uztailaren 1etik aurrera, sarrera 4 eurotan erosi ahal izango duzu, txartela erakutsita. Con tu tarjeta Az puedes obtener descuento en los cines Golem Alhndiga. Todos los martes, desde el 1 de julio, podrs comprar tu entrada a 4 euros, presentando esta acreditacin. Golem Alhndigak osorik eskaintzen du areto baten programazioa merezi duten filmak berreskuratzeko. Jaialdietan edo kritikariek eta ikusleek nabarmendutako lanak hartu, eta aukera ematen dizugu sortu ziren moduan ikusteko, jatorrizko bertsioan azpitituluekin. Golem Alhndiga dedica en exclusiva la programacin de una de sus salas a recuperar y revisar pelculas que merecen la pena ser recuperadas. Trabajos que han destacado en festivales, por crticos y pblico, dando la oportunidad de verlas tal y como fueron concebidas en Versin Original Subtitulada.yANDIOLAREN TERRAZA EsTALITA LA TERRAZA DEL YANDIOLA SE CUBRE Uda garaian, Yandiolaren Terraza bilgune bikai-na izaten da kopa bat hartu, eta hiriko ikuspegiez ederrez giro onean gozatu nahi dutenentzat. Aurten ere, bete-betean egongo da une hau. Gai-nera, itxitura jartzeko lanak hasi dira, eta, beraz, eguraldiak laguntzen ez badu ere, Azkuna Zen-troko talaia abantailatsu honetaz gozatu ahal izango zara egunero.En verano, la Terraza del Yandiola se convierte en punto de encuentro para quienes buscan una buena copa, en buen ambiente y con vistas a la ciudad. Un ao ms, este espacio estar a pleno rendimiento. Adems, se han iniciado los trabajos de cerramiento para que, aunque el tiempo no acompae, puedas se-guir disfrutando de esta privilegiada atalaya de Azkuna Zentroa todos los das.HORARIO DE LA TERRAZA YANDIOLADe lunes a jueves, de 15:30 a 1:00hViernes, de 15:00 a 2:30hSbados, de 13:00 a 2:30hDomingos, de 13:00 a 1:30hyANDIOLAREN TERRAZAREN ORDUTEGIA:Astelehenetik ostegunera, 15:30etik 1:00etara. Ostiraletan, 15:00etatik 2:30etara. Larunbatetan, 13:00etik 2:30etara.Igandeetan, 13:00etik 1:30etara.UZTAILAK 3 8 DE JULIOLa danza de la realidad Aguas tranquilas Adis al lenguajeUZTAILAK 9 14 DE JULIO Faberg: A Life of its Own Citizenfour The kings of SummerUZTAILAK 15 20 DE JULIO kurt Cobain: Montage of Heck Corn Island La fiesta de despedidaUZTAILAK 21 26 DE JULIO Girlhood Paco de Luca: La bsqueda Clan salvaje UZTAILAREN 27TIK ABUZTUAREN 1ERA ARTE DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTOMaps to the Stars Qu difcil ser un Dios NighABUZTUAK 2 - 7 DE AGOSTO Mis hijos The Skeleton Twins LeviatnABUZTUAK 8 - 13 DE AGOSTO Mandarinas 71 Amour fouPROGRAMAUztailaren 3tik abuztuaren 13ra arte Del 3 de julio al 13 de agosto34INFORMAZIO OROKORRAINFORMACIN GENERAL35BIsITA GIDATUAK VISITAS GUIADASAz Txartela Tarjeta AzAzkuna Zentroak bisita gidatuak antolatzen ditu urte osoan barrena, Ricardo Bastidak sortu eta Philippe Starckek berrasmatu zuen eraikina ezagutzeko. Banakako bisitakAstelehen eta astearteetan (gaztelaniaz): 19:00Ostegunetan (euskaraz): 19:00 Uztailaren 13tik irailaren 13ra arte, bisitek ordutegi hau izango dute:Astelehenetik ostegunera: 19:00Ostiral, larunbat eta igandeetan: 13:00Egun guztietan gaztelaniaz eta euskaraz (bi bisita aldi berean, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz).Bisita doan da, 45 minutuko iraupena du, eta gutxien-ez bost lagun behar dira egin ahal izateko. Taldekako bisitakBisita taldeka egin nahi baduzu (gehienez 25 lagun), asteko edozein egunetan egin dezakezu erreserba, goizeko 10:00etatik arratsaldeko 19:00etara. Prezioa 50 eurokoa da. Informazioa eta erreserbak: Infopuntuan eta 944 014 014 telefonoan. Az Txartelak aukera ematen dizu kultura-, gizarte- eta ariketa fisikoko jarduerak biltzen dituen eskaintza zabalaz gozatzeko gure zentroan. Zentroko Txarte-larekin, jarduera guztien inguruko informazioa jasoko duzu aldizka, eta deskontu eta abantaila interesgar-riak lortuko dituzu.La tarjeta Az te permite disfrutar de una amplia oferta cultural, social y de actividad fsica en nuestro centro. Con ella podrs recibir peridicamente informacin acerca de todas las actividades y obtener interesantes descuentos y ventajas.GURE JARDUERETARA IRIsTEA ERRAZTEKO NAHIZ JARDUERAZ ENTZUMEN-GAITAsUN HOBEAZ GOZATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA BEHAR IZANEZ GERO, EsKA IEZAGUZU. AZKUNA ZENTROA EsPAZIOA IRIsGARRIA DA PERTsONA GUZTIENTZAT.ZENTROAREN ORDUTEGIA HORARIO DEL CENTROMEDIATEKA BBKJARDUERA FIsIKOKO ZENTROA CENTRO DE ACTIVIDAD FSICA7:00h - 23:00h7:00h - 24:00h8:30h - 24:00h8:30h - 23:00hAsTELEHENA-OsTEGUNA LUNES-JUEVESOsTIRALA VIERNESLARUNBATA SBADOIGANDEA DOMINGO 7:00h - 23:00h8:30h - 23:00hAsTELEHENA-OsTIRALA LUNES-VIERNESLARUNBATAK, IGANDEAK ETA JAIEGUNAKSBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS9:00h - 21:00h11:00h - 21:00hAsTELEHENA-OsTIRALA LUNES-VIERNESLARUNBATAK, IGANDEAK ETA JAIEGUNAK SBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOSSI NECESITAS ALGUNA AYUDA TCNICA QUE TE FACILITE EL ACCESO A NUESTRAS ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD CON MEJOR CAPACIDAD AUDITIVA, PIDENOSLO. AZkUNA ZENTROA ES UN ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS.Horario de atencin al pblico en Infopuntua y por telfono:De lunes a viernes: 8:00h - 22:00hSbados, domingos y festivos: 9:00h - 22:00hLa programacin de Azkuna Zentroa est sujeta a cambios. Consulta nuestra web www.azkunazentroa.comJendetzako ordutegia Infopuntuan eta telefonoan:Astelehenetik ostiralera: 8:00 - 22:00Larunbat, igande eta jaiegunetan: 9:00 - 22:00Azkuna Zentroako programazioan aldaketak egon daitezke. Ikusi gure web orria: www.azkunazentroa.comAzkuna Zentroa programa visitas guiadas todo el ao para conocer el edificio de Ricardo Bastida reinventado por Philippe Starck. Visitas particularesLunes y martes (castellano) 19:00hJueves (euskera) 19:00h Del 13 de julio al 13 de septiembre, se realizan estas visitas todos los das con el siguiente horario:De lunes a jueves a las 19:00hViernes, sbados y domingos a las 13:00hTodos los das en castellano y euskera (dos vistas a la vez una euskera y otra en castellano).La vista es gratuita, dura 45 minutos, y se realiza siempre que haya al menos cinco personas para participar en ella. Visitas en grupoSi quieres realizar la visita en grupo (hasta 25 personas), se pueden reservar cualquier da de la semana, entre las diez de la maana y las siete de la tarde. El precio es 50 euros. Informacin y reservas: en Infopuntua (punto de informacin) y en el telfono: 944 014 014.36KULTUR PROGRAMAZIOA PROGRAMACIN CULTURALZINEMATEKAERAKUsKETA EXPOSICINERAKUsKETA EXPOSICINEkainaren 17tik uztailaren 9raDel 17 de junio al 9 de julioVCTOR ERICE Denboran zehar En el curso del tiempo2015eko ekainaren 18tik irailaren 13ra Del 18 de junio al 13 de septiembre de 2015JE, JE LUNA Mara Luisa FernndezObras entre 1979 y 1997 1979-1997 bitarteko artelanakUztailaren 8tik irailaren 20ra Del 8 de julio al 20 de septiembreCOMTE Ihesbide sarea / La red de evasin 10Roy HartFun&serious Game Festival / AzPlay 2015Uztailaren 29tik abuztuaren 4ra arteDel 29 de julio al 4 de agostoLaboratorio de Teatro Coreogrfico y VozTrans y Meta / y dios... se hizo mujerZuzendaria Director: Enrique PardoBideo-joko Independenteen Nazioarteko VI. Lehiaketa VI Certamen Internacional de Videojuegos IndependientesLanak aurkezteko epea: irailaren 30era arte Plazo para la presentacin de proyectos: hasta el 30 de septiembreMEDIATEKA BBKUztailaren 20etik 27ra (bi egunak barne) Del 20 al 27 de julio (ambos incluidos)INBENTARIO ETA MANTENTZE LANAK EGITEKO ITxITA CIERRE POR INVENTARIO Y MANTENIMIENTOUztaila, abuztua eta iraila Julio, agosto y septiembreETZAULKIKO IRAKURKETAK LECTURAS DE TUMBONAARTE BIZIAK / ARTES EN VIVO37UZTAILA ETA ABUZTUKO JARDUEREN EGUTEGIACALENDARIO DE ACTIVIDADES JULIO Y AGOSTOUDAKO GOLEM VERANO 2015 Uztailaren 3tik abuztuaren 13ra arte Del 3 de julio al 13 de agosto Astelehenetan, ikuslearen eguna: 4 txarteldegian / 3,90 www.golem.es helbidean erositaAsteartean, 4 Az txartelarekinAsteazkenetan, eskaintza: 3,70 www.golem.es helbidean eta txarteldegianIgandeetan: 22:00etatik aurrera gaueko saioa: 5Lunes, da del espectador:4 en taquilla / 3,90 comprando en www.golem.esMartes, 4 con tarjeta AzMircoles, oferta: 3,70 en www.golem.es y en taquillaDomingos: a partir de las 22:00h sesin de noche: 5CORNER DEsIGNCOOKPLAyMERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIALJARDUERA FIsIKOKO ZENTROACENTRO DE ACTIVIDAD FSICAEkainaren 20tik uztailaren 25era (larunbatetan) Del 20 de junio al 25 de julio (sbados) IBILALDIAK BIZIKLETAN BILBOTIK PASEOS EN BICICLETA POR BILBAOEkainaren 1etik irailaren 30era arte 1 junio al 30 de septiembre EGUZKIAREN TERRAZA TERRAZA DEL SOLUztailak 2 2 de julioGure Artea 2015 sarien banaketa Entrega de los premiosKANPOKO PROGRAMAZIOAPROGRAMACIN EXTERNAAbuztuaren 5tik 28ra (bi egunak barne) Del 5 al 28 de agosto (ambos inclusive)IGERILEKUA ITxITA MANTENTZE-LANAK DIRELA ETA CIERRE DE LA PISCINA POR MANTENIMIENTOEkainaren 20tik abuztuaren 19ra arte Del 20 de junio al 19 de agosto NEGUKO IKAsTAROETARAKO INsKRIPZIOA INSCRIPCIN PARA LOS CURSOS DE INVIERNOAbuztuak 20 de agosto: Zozketa sorteo3839www.azkunazentroa.cominfo@azkunazentroa.comPLAZA ARRIqUIBAR, 4 - 48010 BILBAO944 014 014www.azkunazentroa.comDepsito legal BI-249-2014