Regles de joc Minibàsquet

  • Published on
    06-Jan-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Aprovat per lAssemblea General de la Federaci Catalana de Basquetbol el 2 de juliol del 2011regles de jocminibsquet20112Tots els drets de reproducci daquest reglament sn propietat de la Federaci Catalana de BasquetbolEdita:Federaci Catalana de BasquetbolRambla Guipscoa, 27 - 08018 BarcelonaDibuixos:Josep M. Casanovas EloiDisseny i preimpressi: Sistemes dEdiciPasseig del Canal, 41 - Tel. 93 480 83 94 - 08970 Sant Joan Desp (Barcelona)Regles de Minibsquet 20113IDEARI DEL MINIBSQUETEl biddy-basket va nixer a Estats Units al 1950, obra de Mr. Jay Archer, com un joc per a nens i nenes menors de 12 anys, que en practicar-ho descobrien el basquetbol de manera agra-dable i amena. Al 1962 Vicente Zanon i els membres de la revista Rebote varen rebatejar aquest esport amb el nom de minibsquet, que s mundialment reconegut.Aquestes regles tenen lobjectiu dadaptar les normes del bas-quetbol al procs de maduraci dels joves jugadors, havent dutilitzar una metodologia que benefici el millor desenvolupa-ment, tant tcnic com hum, dels jugadors.LFCBQ, amb lajuda de nombrosos collaboradors i entitats esportives, pretn, amb aquestes Regles de Joc, fruit del I Congrs del minibsquet celebrat a Manresa al 2006, recollir els gaireb 50 anys dexperincia des de que es produ la implantaci daquest joc a Catalunya.s recomanable que els jugadors de minibsquet siguin aproxi-madament de la mateixa edat, cosa que permet una tasca pro-longada i sense les ruptures que provoquen les grans difern-cies fsiques existents entre nois i noies de diferents edats en aquest perode del seu desenvolupament.Tot i que la competici, federada, sigui la principal motivaci en la prctica de qualsevol esport, laspecte educatiu i peda-ggic, aix com el ldic, tot emmarcat en una bona metodologia pedroTexto escrito a mquinapedroTexto escrito a mquinapedroTexto escrito a mquinapedroTexto escrito a mquinaRegles de Minibsquet 20114tcnica, hi juguen un paper decisiu. El concepte duna slida experincia daprenentatge en un entorn amists s molt important. Els minibasquetbolistes faran progressos ms rpids si adquireixen uns bons fonaments des de linici de les seves primeres passes.No solament els jugadors estan en fase de formaci, tamb els entrenadors i els rbitres ho estan. s per aquesta ra que junts shan dimpregnar de lesperit i de la filosofia del minibs-quet, on tots tenen cabuda. Per aix les regles NO poden sser aplicades estrictament, per caldr que tots els qui hi participin respectin les regles amb un desig de perfecci, i no per por a la sanci.Els entrenadors han de ser veritables educadors i pedagogs, i no solament tenen una feina de formaci en laspecte tcnic, sin tamb en lhum. Ja que es tracta de nois i noies tan joves, lactitud dels entrenadors els fa un gran impacte, de manera que sovint lentrenador s un dol per als jugadors. Per aix s tan important que tots ens conscienciem que les bones maneres i la bona conducta sn vitals per al progrs del jugador.Per altra banda, els rbitres tamb hi tenen la seva part de res-ponsabilitat. Lrbitre, ms que un jutge, s un educador que ajuda els nois a corregir-se i els assessora en laprenentatge tc-nic. Daltra banda mitjanant larbitratge de cada cap de setmana els pot ajudar a anar coneixent les regles de joc, afavorint conjun-tament la imatge de lrbitre pedagog i formador.Regles de Minibsquet 20115A la vegada que els rbitres tamb sestan formant, hauran dsser tolerants en relaci a les infraccions sense importncia que no suposin un avantatge per a linfractor.Encara que tcnicament el minibsquet sigui un joc sense con-tactes, s important assenyalar solament aquelles faltes que tinguin una influncia directa en el joc i siguin producte duna mala concepci dels fonaments de defensa. Les regles de con-ducta han de tenir un compliment rigors i exemplar.ESPERIT DE LES REGLES DE JOCA part dels principis bsics de conducta (respecte al company, al jugador/a ladversari, a lrbitre...) i de lideari del minibsquet, lFCBQ pretn introduir aspectes tcnics que afavoreixin lideari daquest i transmeti lesperit daquestes Regles de Joc a totes les implicacions en aquest esport. Lobjectiu de qualsevol regla de joc dels diferents esports, a ms dels aspectes tcnics, educa-tius, etc., s satisfer les necessitats del pblic al que va dirigit lesport de referncia, en aquest cas el nen/a. Com tot instru-ment, les regles de joc no sn ni bones ni dolentes per si mateixes, sin que all que les fan bones o dolentes, s la capa-citat i la voluntat de tots per aplicar-les duna manera justa, utilit-zant la metodologia necessria i pensant que el receptor daquesta tasca conjunta dentrenador i rbitre, s el jugador.Les Regles de Joc estan basades en uns principis o valors genrics que sn els segents:Regles de Minibsquet 20116VALORS ESPORTIUS - Els nens i nenes han de jugar i participar el mxim possible. - Volem competir com a estmul de millora. - s ms important la progressi que la victria. - S a la competici, per regularitzada i minimitzant limpacte del resultat. - No a la defensa de zona , cada jugador ha de defensar al seu parell.VALORS HUMANS - La competici s per gaudir-la, mai per patir-la. - Saber valorar el joc com el que s. s ms important divertir-se que guanyar. - Afavorir la convivncia entre els contraris desenvolupant lamistat i el joc net. - Respectar a tots els participants. - Crear hbits de conducta en la formaci en valors. - Les Regles com a eina de formaci integral (jugadors, entre-nadors, clubs, rbitres, pares). El principi de tots han de jugar i participar el mxim possible s extremadament important, per no solament sha de jugar sin participar, fruit daix va ser plantejat el sistema de vuit (8) perodes de sis (6) minuts, amb la finalitat de jugar com a mnim tres (3) perodes i com a mxim cinc (5) perodes, aconseguint no solament que juguin tots, sin que la seva participaci en el Regles de Minibsquet 20117collectiu sigui ms homognia. Afavorint la collectivitat , el grup, abans que la individualitat.Pel que fa a les defenses illegals, entenem que ho sn qualsevol tipus de zona. Aquest tipus de defensa provoca que els nens es trobin davant una estructura que els impedeix de jugar, i els obli-ga a efectuar accions tcniques que degut a la seva especial estructura fsica no podran executar mai correctament, cosa que es contradiu amb el primer punt daquests principis en el qual sespecifica que s ms important la progressi que el triomf. En canvi els dos contra un estan permesos.Per contra, una defensa individual, a part dsser preferible des dun punt de vista metodolgic, ajuda en el procs daprenentatge i de lluita per a una posici millor, crea ambici de joc i un esperit de lluita de conjunt, cadasc ha destar amb un jugador atacant.Les defenses pressionants en tot el camp estan permeses, per no sn recomanables si sapliquen contra un equip que va perdent per una diferncia considerable en el marcador. Quan es dna aques-ta situaci s bo que lentrenador/a es plan-tegi fer jugar aquells jugadors que habitual-ment juguen menys.Lacci tcnica i tctica anomenada bloqueig, segons la terminologia Regles de Minibsquet 20118reglamentria i de la FIBA sanomena pantalla, i est permesa en el reglament de minibsquet tot i que no s recomanable que es realitzi, ja que no afavoreix el desenvolupament tcnic dels juga-dors de minibsquet.Els vuit perodes siniciaran amb el marcador zero a zero. El resultat final del partit ser la suma dels vuit parcials. Es pot donar el cas que al final del partit lequip que hagi guanyat menys perodes sigui el guanyador en el resultat final del partit. Es busca la motivaci de poder guanyar un perode, i que tots els perodes tinguin incidncia en el resultat final del partit.Per tant, el minibsquet pretn ser un esport que fomenta lamistat, el joc net i dequip, i que encamina tots els que hi participen a conti-nuar practicant el bsquet en la seva vida adulta.Com a model a implantar de regla de bona conducta i educaci, simplanta la salutaci entre tots els participants abans i desprs del partit. Tanmateix els jugadors hauran daixecar la m per reconixer les faltes sancionades per lrbitre.Al llarg de tot aquest text de les Regles de Joc del minibsquet, qualsevol referncia a lentrenador, al jugador, a lrbitre, etc. expressada en gnere mascul, no s pas un signe de discrimi-naci, i saplica, naturalment, tamb al gnere femen. Es tracta solament de simplificar.Regles de Minibsquet 20119REGLA Nm. 1 EL JOCArt. 1 MinibsquetEl minibsquet s un joc entre dos equips, que es basa en el basquetbol, per a nois i noies que tinguin onze anys o menys, lany dinici de la competici. Les dimensions del terreny de joc, aix com lalada dels crcols, la mida dels taulers i la grandria i el pes de la pilota estan adaptats a ledat.Lobjectiu de cada equip s introduir la pilota a la cistella de lequip contrari i evitar que laltre equip obtingui el control de la pilota o encis-telli, dacord amb el text i lesperit de les presents regles del joc.REGLA Nm. 2 INSTALLACIONS I MATERIALArt. 2 - Dimensions del terreny de joc1. El terreny de joc ha de ser una superfcie rectangular, llisa i dura, sense obstacles.Les dimensions del terreny de joc han de ser:Mxim: 25,60 m. x 15 m.Mnim: 20 m. x 12 m.Entre el mxim i mnim de les mesures que es donen ante-riorment, es permetran altres dimensions sempre que siguin proporcionals.Regles de Minibsquet 201110Terreny de jocMides reglamentriesFig. 1Regles de Minibsquet 201111Zona restringida, passadissos,lnia de llanament lliureFig. 2Regles de Minibsquet 201112Tauler (visi frontal)Crcol0,90 m.1,20 m.0,30 m.0,40 m.0,20 m.0,59 m.0,45 m.Nivell dela partsuperiordel crcol0,05 m.El gruix de totesles lnies s de 0,05 m.AA10.45 m. A A1 = 0,017 m. mnim A A1 = 0,02 m. mxim0.15 m.Fig. 3Regles de Minibsquet 2011130,60 m.0,05 m.mnim0,35 m.2,30 m.0,03 m.0,30 m.0,90 m.0,40 m.Fig. 4Regles de Minibsquet 2011142. El terreny de joc ha de ser delimitat per lnies clares i han dsser traades de forma que siguin perfectament visibles i han de tenir 0,05 m. damplada.3. Les lnies que delimiten el terreny en el sentit longitudinal sanomenen lnies de banda, les que el delimiten en el sentit de lamplitud sanomenen lnies de fons.4. Hi haur dues zones de banqueta dequip, situades fora del terreny de joc, al mateix costat que la taula danotadors i que les banquetes dels equips (vegeu la figura 1)5. Al terreny de joc es dibuixen les lnees de tirs lliures, rees res-tringides i passadissos de tirs lliures, com mostra la Figura 2Art. 3 - Taulers i cistelles1. Cada tauler ser de superfcie llisa, fet de fusta massissa o de material transparent adient, i tindr unes dimensions d120 m. de llarg per 090 m. dample. Es muntar tal i com indica la figura 3.2. Les cistelles inclouran els crcols i les xarxes. Cada una de les cistelles se situar a una alada de 260 m. de terra, dacord amb la figura 4.Art. 4 - La pilota1. La pilota de joc ser esfrica amb la superfcie externa de cuir, goma o material sinttic; tindr una circumferncia entre 68 i 73 cm. i el pes oscillar entre 450 i 500 grams. (mida 5)2. La pilota haur de reunir les caracterstiques aprovades per lFCBQ. En el cas que lequip local no disposs duna pilota Regles de Minibsquet 201115daquelles caracterstiques, el partit shaur de jugar amb la pilota reglamentria que pugui dur lequip visitant. En qualse-vol altre cas el partit es jugar amb la pilota ms adient que estimi lrbitre, per tal de no haver de suspendre el partit.Art. 5 - Equipament tcnicEls equips locals hauran de preveure lequipament tcnic segent per poder desenvolupar el partit:1. El cronmetre de joc.2. Els indicadors numerats de l1 al 5 per assenyalar el nombre de faltes comeses per un jugador.3. Un altre cronmetre per mesurar els temps morts.4. Un marcador visible pels participants per indicar progressiva-ment el resultat de cada perode.5. Dispositiu o bandera de faltes dequip (pel 8 perode).6. El model dacta ser la de color taronja.REGLA Nm. 3 JUGADORS, SUPLENTS I ENTRENADORSArt. 6 - Els equips1. Cada equip es compon dun mxim de 12 jugadors i un mnim de 8, i dun entrenador. Cada equip pot tenir un ajudant dentrenador.2. Per tal que el resultat dun partit tingui validesa ser necessari que cada equip presenti un mnim de (8) jugadors. En cas con-trari lequip infractor perdr el partit.Regles de Minibsquet 2011163. Tot i que presentar-se amb menys de vuit jugadors comporta la pr-dua del partit, aquest fet no exclou lobligatorietat de que es disputi el partit. Si els equips pre-senten 5, 6 7 jugadors, ser obligat disputar el partit en el for-mat que els responsables de lequip infractor proposi, i que ser reflectit per lrbitre al dors de lacta abans de linici del partit.4. Es considerar jugador, qualse-vol membre dun equip que es trobi en el terreny de joc i estigui autoritzat a jugar, altrament es tractar dun suplent.5. Un dels jugadors ser designat com a capit.6. Un jugador no ha dabandonar el terreny de joc per obtenir un avantatge deslleial; si ho fa, se li haur dassenyalar una falta tcnica.7. En tots els partits, el primer equip designat per jugar (equip local), tindr la banqueta i la seva cistella a lesquerra de la taula dels anotadors, de cara al terreny de joc. Per si els dos equips estan dacord, poden intercanviar les banquetes dequip i/o les cistelles.8. Durant un partit, noms tenen dret de collocar-se a la banqueta del seu equip les persones segents: lentrenador, lentrenador adjunt, els suplents i un mxim de 5 acompanyants que tinguin una responsabilitat especial envers lequip, amb la seva llicncia Regles de Minibsquet 201117corresponent pertanyent a la categoria de lequip, com sn el director tcnic, el delegat dequip, els directius, el delegat de camp (en camp contrari), el metge, el massatgista, etcArt. 7 - Els entrenadors1. Lentrenador s el responsable de lequip.2. Pot haver-hi un ajudant dentrenador.3. Lentrenador pot aconsellar els jugadors des de la banda i s el responsable de lalineaci dels jugadors i de sollicitar els temps morts. Ser tamb responsable del comportament dels jugadors, els suplents o els acompanyants, i mantindr una actitud respectuosa vers tots els participants en el partit.4. Lentrenador facilitar, verificar i signar la sortida del segent perode en el moment que finalitzi el perode anterior. Art. 8 - Uniformes de joc1. Tots els jugadors dun equip portaran luniforme amb els mateixos colors i numerats per la part davantera i posterior de la samarreta.2. Noms es podr utilitzar els nmeros del 4 al 25, del 30 al 35, del 40 al 45 i del 50 al 55.3. En cas que, a parer dels rbitres, el color dels uniformes de joc dambds equips puguin ocasionar confusions, caldr canviar la samarreta de lequip visitant que, per si de cas, caldr que es desplaci sempre amb loport recanvi duniforme.Regles de Minibsquet 201118REGLA Nm. 4 LEQUIP ARBITRAL I ELS SEUS DEURESArt. 9 - Els rbitres1. El partit ser dirigit per un rbitre, assistit per un anotador i un cronometrador, com indiquen les bases de competici de lFCBQ.2. Excepcionalment es podr autoritzar que els partits siguin diri-gits per dos rbitres, un rbitre principal i un auxiliar.3. Els rbitres sn els nics responsables de laplicaci del Regles de Joc, del seu esperit i de la seva interpretaci.4. Lrbitre far sonar el xiulet sempre que assenyali una infracci o ho consideri necessari, fent conixer la seva decisi. s aconsellable donar una explicaci dall assenyalat, amb la finalitat dajudar els participants a comprendre les regles.5. Lrbitre t facultat per adoptar qualsevol decisi sobre qualse-vol punt que no estigui previst o especificat en aquestes regles, prenent com a base les Regles de Joc Oficials de Basquetbol editades per la FIBA i els acords de lAssemblea de la FCBQ. Art. 10 - Lanotador1. Lanotador s el responsable de complimentar lacta del partit. Tanmateix el responsable de lacta de joc s lrbitre principal del partit.2. Far lenregistrament cronolgic dels punts obtinguts i anotar les cistelles reeixides i els llanaments lliures reeixits. Tamb anotar les faltes comeses, assenyalades per lrbitre, i aixe-car els indicadors de personal per mostrar el nombre de faltes comeses per cada jugador.Regles de Minibsquet 201119Art. 11 - El cronometrador1. El cronometrador s el respon-sable de controlar el temps de joc i dindicar el final de cada perode, utilitzant el rellotge del partit segons estipulen aques-tes Regles de Joc.2. El cronometrador aturar el cronmetre del partit noms en les segents situacions:a) final de cada perode,b) temps mort,c) quan un jugador comet la cinquena falta o b s sancionat amb una falta desqualificant,d) per indicaci de lrbitre (jugador lesionat, pilota allunyada del camp...)e) quan t lloc una infracci de les regles de joc o quan la pilota surt per la lnia de banda si prviament shavia sollicitat un temps mort o una substituci,f) per falta penalitzada amb llanament/s lliure/s.3. El cronometrador engegar el cronmetre del partit:a) en un salt entre dos, si s a linici de perode, quan la pilota s tocada per primer cop per un jugador,b) quan un jugador toca la pilota desprs dun servei des de la lnia de fons o de banda, si el cronmetre es troba aturat en el moment del servei,c) desprs dun llanament lliure no reeixit, quan la pilota s tocada per un jugador.Regles de Minibsquet 201120REGLA Nm. 5 REGLES DE JOCArt. 12 - Temps de joc1. El temps de joc dun partit tindr vuit (8) perodes de 6 minuts, amb un total de 48 minuts, amb un interval entre perodes per-qu lentrenador faciliti, verifiqui i signi les alineacions per al proper perode. Cada part es divideix en quatre (4) perodes de sis (6) minuts amb un interval obligatori de tres (3) minuts entre el quart i cinqu perode.2. Cada equip disposar de dos temps morts per partit, amb la limi-taci de no poder demanar-los en el mateix perode, i un per perode extra. El temps mort haur dsser demanat per lentrenador o el seu ajudant, i la durada mxima ser dun minut.3. Els temps morts es podran concedir desprs que lrbitre faci sonar el xiulet per qualsevol infracci de les Regles. (No es podr concedir temps morts desprs de cistella)4. Si al final del partit el resultat s dempat, es jugar un o tants perodes extres com siguin necessaris de tres (3) minuts fins a determinar lequip guanyador. Art. 13 - Comenament del partit1. Tots els perodes siniciaran amb un salt entre dos al cercle cen-tral. Lrbitre llanar la pilota entre dos adversaris qualssevol.2. Al comenament del 5 perode cal que els equips canvin de camp.3. A linici del partit, a la mitja part i abans de la prrroga, els equips tenen el dret dentrenar-se en la meitat del terreny on hi ha la cistella de ladversari, si hi ha temps.Regles de Minibsquet 201121Art. 14 - Salt entre dos1. Un salt entre dos t lloc quan lrbitre llana la pilota verticalment entre dos adversaris en un dels cercles.2. Mentrestant els altres jugadors han de romandre fora del cercle fins que la pilota sigui tocada per un dels dos saltadors.3. La pilota pot ser colpejada amb les mans un mxim de 2 vega-des per un o ambds jugadors desprs que la pilota hagi asso-lit la mxima altura.4. Si hi ha una violaci dun dels saltadors, la pilota satorgar als adversaris per posar-la en joc des de la lnia de banda.5. Si la violaci s comesa pels jugadors de tots dos equips, sha de repetir el salt.Art. 15 - Encistellada i el seu valor1. Una cistella s reeixida quan la pilota viva penetra en el crcol per la part superior i shi queda o b hi passa a travs. Si la pilota sintrodueix per la part inferior de la cistella, es comet una violaci de lltim jugador en tocar-la.2. Un tir des del terreny de joc compta per a lequip que ataca la cistella a la qual sha llanat la pilota, de la segent forma:a) Un bsquet de llanament lliure val un (1) punt.Fig. 5Regles de Minibsquet 201122b) Un bsquet de camp val dos (2) punts, si es fa dins de la zona de 3.c) Un bsquet de camp val tres (3) punts, si el llanament es fa des de fora de la zona de 3 i es finalitza sense trepitjar dins de la zona de 3. Veure figura 5.Art. 16 - Final del partit o dun perode i resultat del partit.1. El partit o perode acaba quan el cronometrador fa sonar el senyal que indica el final del temps de joc.2. Si durant el partit un equip queda amb menys de 2 jugadors, es donar per acabat el joc.3. Cada perode siniciar amb el resultat de 0-0 al marcador. Un cop finalitzat el partit es far la suma dels resultats parcials dels vuit perodes i sobtindr el resultat final del partit.4. Un cop finalitzat el partit, si el resultat total del partit registrs una diferncia superior als cinquanta (50) punts, el resultat final reflectir la puntuaci de lequip perdedor, i la de lequip guanyador es calcular afegint cinquanta (50) punts a la pun-tuaci de lequip perdedor.Art. 17 - Partit empatat1. Si al final del partit el resultat s dempat, es jugar un perode extra de tres (3) minuts a fi de determinar lequip guanyador. Si, desprs daquest perode, lempat persisteix, es jugaran successivament perodes de tres (3) minuts fins que un dels equips guanyi.Regles de Minibsquet 201123REGLA Nm. 6 ACTUACIONS DELS JUGADORSArt. 18 - Actuacions1. Tots els jugadors jugaran des del comenament dun mnim de tres perodes abans del set perode, incls, i un mxim de cinc durant tot el partit.2. nicament en el cas que un equip es presenti amb dotze juga-dors, un dells podr disputar el seu tercer perode durant el vuit perode. En aquest cas aquest jugador no podr ser substitut.3. Pel que fa al compte dels perodes mxims en qu pot actuar un jugador es considerar que ha participat en un perode quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mnim de temps.4. Lalineaci als perodes extres s lliure. Podran participar juga-dors tot i que ja hagin disputat cinc perodes amb anterioritat.5. Qualsevol incompliment de la norma dalineaci, incls el fet que un equip jugui amb menys de cinc jugadors tenint daltres disponibles, comportar la prdua del partit per infracci de la normativa que regula el joc.Art. 19 - Substitucions1. No es concediran substitucions en els set primers perodes, excepte per canviar un jugador lesionat, desqualificat o que hagi coms la seva cinquena falta personal; als quals s necessari substituir sem-pre que es disposi de jugadors per Regles de Minibsquet 201124fer-ho, malgrat que amb la substituci sinfringeixi la norma que regula lactuaci dels jugadors i sense perjudici de la responsa-bilitat que sincorri per aquest fet.2. En el vuit perode es podran concedir substitucions, sempre que la pilota estigui morta com a conseqncia duna senyalit-zaci de lrbitre.3. El jugador que jugui el seu tercer quart en el 8 perode, no podr ser substitut.Art. 20 - Com es juga la pilota1. En el minibsquet la pilota es juga amb les mans. La pilota pot ser passada, llanada, rodada o es pot botar en qualsevol direcci dintre dels lmits de les regles de joc.2. Constitueixen violacions: crrer amb la pilota sense fer-la botar, tocar la pilota amb el peu intencionadament o picar-la amb el puny.3. Tocar la pilota accidentalment amb el peu o la cama no s una violaci.Regles de Minibsquet 201125REGLA Nm. 7 INFRACCIONS I SANCIONSArt. 21 - Violacions1. Una violaci s una infracci de les regles de joc que no que-dar reflectida en lacta.2. Quan es cometi la infracci, lrbitre la xiular i lequip adver-sari podr fer el servei de banda o de fons tan rpid com ho desitgi sense que aquest hagi de tocar la pilota. Lrbitre, per, vetllar perqu aquest servei es faci en lindret ms proper on shagi coms la violaci.Art. 22 - ServeisA) Desprs duna cistella de camp o de lltim tir lliure aconseguit:1. Qualsevol adversari de lequip que acaba dencistellar, posar la pilota en joc des de qualsevol lloc darrere de la lnia de fons en la que sha aconseguit cistella.2. El jugador que treu de fons pot passar la pilota a un com-pany que es troba darrere de la lnia de fons.3. El jugador que treu des de darrere del terreny de joc ha de passar la pilota a un company abans de cinc (5) segons, entenent que, en el cas (2) anterior, el compte sinicia quan el primer jugador t la pilota a la seva disposici per fer el servei.4. Els adversaris del jugador encarregat del servei no han de tocar la pilota quan aquesta ha passat a travs de la cistella.Excepci:1. Desprs del tir o tirs lliures, a conseqncia duna falta que Regles de Minibsquet 201126comporti posteriorment possessi de pilota per al mateix equip que llana el tir lliure, la pilota es posar en joc des de la lnia lateral a laltura de mig camp enfront de la taula danotadors.B) Desprs duna infracci o aturada de joc, aquesta sha de reprendre amb un servei:1. El jugador encarregat del servei ha de situar-se fora del terreny de joc, on indiqui lrbitre, en el lloc ms proper on sha produt la infracci o on sha aturat el joc, EXCEPTE DES DE DARRERE DEL TAULER MATEIX.2. Lrbitre vetllar perqu ladversari faci el servei de banda o fons en lindret ms proper don sha coms la violaci, sense la necessitat dhaver de tocar la pilota.3. El jugador que efectua el servei no podr donar ms duna passa normal lateralment, en una sola direcci, s es pot donar cap enrere, abans que la pilota deixi les seves mans.C) Un jugador que realitza un servei NO HA DE VIOLAR les segents DISPOSICIONS:1. Tocar la pilota en el terreny de joc abans que la toqui un altre jugador.2. Entrar en el terreny de joc o trigar ms de cinc (5) segons abans de deixar anar la pilota.3. No podr passar la pilota a un altre jugador perqu realitzi el servei, excepte si es tracta dun servei desprs de cistella.4. Deixar que la pilota toqui lexterior del terreny de joc o que es recolzi en els suports de la cistella o entri en la cistella abans que la toqui un jugador en el terreny de joc desprs de realitzar el servei.Una infracci de les Regles A.3, B.3 i C, s una violaci.Regles de Minibsquet 201127Art. 23 - Posici del jugador1. La posici dun jugador ve determinada pel lloc on toca a terra.2. Quan senlaira a causa dun salt, sel considera en el lloc on era abans del salt, tant si es tracta dels lmits del camp, de la lnia de mig camp, de la lnia de llanaments lliures o de les lnies que delimiten el passads dels tirs lliures.Art. 24 - Jugador fora de banda - pilota fora de banda1. Un jugador est fora de banda quan toca a terra, sobre o fora de les lnies que delimiten el terreny de joc.2. La pilota est fora de banda quan toca:a) un jugador o qualsevol altra persona que estigui fora del terreny de joc; ob) el terra o qualsevol altre objecte sobre o fora dels lmits del terreny de joc; oc) els suports o la cara posterior dels taulers.3. Si la pilota surt fora desprs dhaver tocat lrbitre o alguna altra cosa, es considerar que ha estat posada fora del terreny de joc per lltim jugador que lha tocada abans no sorts.Si hi ha dubtes sobre lequip responsable del fora de banda els rbitres hauran de xiular salt entre dos, al cercle ms proper don sha coms la infracci. Regles de Minibsquet 201128Art. 25 - Avanar amb la pilotaA) Definicions1. Hi ha PIVOT quan un jugador que t una pilota viva a les mans desplaa el mateix peu una o ms vegades en qualsevol direc-ci i laltre peu, anomenat peu de pivot, conserva el seu punt de contacte amb el terra.2. PROGRESSAR ILLEGALMENT amb la pilota (dins el terreny de joc) s moure un o tots dos peus en qualsevol direcci por-tant la pilota a les mans i sobrepassant els lmits definits per aquest article.B) Establiment dun peu de pivot1. Un jugador que rep la pilota quan t TOTS DOS PEUS A TERRA pot emprar QUALSEVOL PEU com a peu de pivot. En linstant en qu aixeca un dels peus lALTRE esdev el peu de pivot.Regles de Minibsquet 2011292. Un jugador que rep la pilota mentre ES MOU O EST BOTANT pot aturar-se i establir un peu de pivot de la segent forma:a) SI T UN PEU en contacte amb el terra:1. AQUEST PEU esdev el peu de pivot en linstant en qu laltre peu toca el terra.2. El jugador pot saltar amb aquest peu i aterrar amb els dos peus simultniament; en aquest cas CAP DELS DOS PEUS podr ser el peu de pivot.b) Si TOTS DOS peus no ESTAN EN CONTACTE AMB EL TERRA i el jugador:1. Aterra amb els dos peus simultniament, QUALSEVOL DELS DOS PEUS pot ser el peu de pivot. En linstant en qu aixeca un dels peus lALTRE esdev el peu de pivot.2. Aterra sobre un sol peu i desprs posa laltre a terra, el PRIMER PEU que toca el terra ser el peu de pivot.3. Aterra sobre un peu, el jugador pot saltar amb aquest peu i aterrar amb els dos peus simultniament; en aquest cas CAP DELS DOS PEUS podr ser el peu de pivot.C) Avanar amb la pilota1. Desprs dATURAR-SE i havent establert un peu de pivot:a) Pot aixecar el peu de pivot quan fa una passada o un llanament a cistella per NO pot tocar el terra abans dhaver deixat anar la pilota de les mans.Regles de Minibsquet 201130b) NO POT aixecar el peu de pivot per comenar un driblat-ge ABANS que la pilota no hagi sortit de les seves mans.2. Desprs dATURAR-SE quan CAP dels dos peus s el peu de pivot:a) Pot AIXECAR un o tots dos peus quan fa una passada o un llanament a cistella per NO pot tornar a tocar el terra abans dhaver deixat anar la pilota.b) No pot aixecar CAP DELS DOS PEUS per comenar un driblatge abans que la pilota no hagi sortit de les seves mans.Una infracci daquesta Regla s una violaci.ComentariNO hi ha violaci daquesta regla si el jugador no t el control de la pilota.Art. 26 - Driblatge1. Si un jugador vol avanar amb la pilota, pot fer dribbling, s a dir, pot fer botar la pilota sobre el terra amb una m.2. El jugador no est autoritzat a:a) fer botar la pilota amb les dues mans al mateix temps ms duna vegada.b) deixar que la pilota descansi a la m o a les mans i conti-nuar desprs fent dribbling.Regles de Minibsquet 201131Art. 27 - Control de la pilota1. Un jugador t el control de la pilota si:a) t la pilota a les mans,b) est fent dribbling,c) t la pilota a la seva disposici per efectuar un servei de banda.2. Un equip t el control de la pilota:a) quan un jugador daquest equip t el control de la pilota,b) els membres del mateix equip es passen la pilota.3. El control finalitza:a) quan sefectua un llanament,b) quan lequip contrari obt el control de la pilota.Art. 28 - Regla dels tres segons1. Un jugador NO ha de romandre ms de tres (3) segons a la zona restringida de ladversari mentre el seu equip t el control de la pilota dintre del terreny de joc i a la pista ofensiva.2. Una infracci daquesta regla s una violaci i satorgar la pilota a ladversari perqu la posi en joc.3. Lrbitre no ha de sancionar un jugador que resta accidental-ment dins de la zona restringida i no pren part directa en el joc.Regles de Minibsquet 201132Art. 29 - Regla dels cinc segons1. Sha dassenyalar violaci quan un jugador estretament marcat i en possessi de la pilota no la passa, ni la llana a la cistella, ni fa dribbling, ni la fa rodolar en lespai de cinc segons.Art. 30 - Regla antipassivitat1. Un equip que ha aconseguit el control de la pilota viva disposa, per tal defectuar un llanament, dun temps aproximat de vint i quatre (24) segons.2. Si lrbitre aprecia que no fa res per aconseguir una cistella, iniciar en veu alta i fent el senyal nmero 14, un compte de deu (10) segons dins del qual shaur defectuar un llanament de manera obligatria.3. El fet que es produeixi una infracci de les regles de joc o que lrbitre aturi el joc per qualsevol altre motiu, implica la interrup-ci de laplicaci de la regla antipassivitat.4. No efectuar un llanament a cistella constitueix una violaci i la pilota es concedir a un adversari per tal que la posi en joc des de la lnia de banda.Art. 31 - Retorn de la pilota a la pista del darrere.1. Un jugador de lequip que controla la pilota en la seva pista davantera no la pot tornar a la seva pista del darrere. Regles de Minibsquet 2011332. Es considera que un jugador es troba a la pista davantera quan els dos peus i la pilota es troben a la vegada en contacte amb la pista del davant.3. Es considerar que la pilota s tornada a la pista del darrere quan un jugador de lequip que t el control de la pilota:a) s lltim de tocar-lo abans que aquest penetri a la zona del darrere, ib) Un jugador del mateix equip s el PRIMER de tocar la pilota.1- Desprs que la pilota toqui el terra en la zona del darrere o2- Si aquest jugador est en contacte amb el terra en la zona del darrere.4. La lnia de mig camp forma part de la pista del darrere.5. Un incompliment daquesta norma es sanciona amb un servei de banda per als adversaris des del lloc ms proper a on linfractor hagi tocat la pilota a la pista del darrere.Art. 32 - Retenci de la pilota1. T lloc la retenci de pilota quan dos o ms adversaris tenen una o ambdues mans amb fermesa sobre la pilota. Quan sha assenyalat retenci de pilota, el joc es reprendr donant la pilota a lequip que defensava.2. En cas de dubte satorgar la possessi de la pilota a lequip que es troba a pista defensiva.Regles de Minibsquet 2011343. Sempre que la pilota quedi retinguda entre els suports de lanella i el taulell a lltim tir lliure, o a qualsevol acci de joc es far un salt entre dos entre els jugadors que decideixin llurs entrenadors.Art. 33 - Jugador en acci de tir a cistella1. Es considera que un jugador est en acci de tir a cistella quan, a judici de lrbitre, ha comenat una temptativa de tir, llanant o colpejant la pilota vers la cistella i aquesta temptati-va continua fins que la pilota ha sortit de la m o de les mans del jugador.2. En cas de TIR A CISTELLA EN SUSPENSI, lacci de tir CONTINUA, fins que es completi la temptativa (la pilota ha sortit de les mans del jugador) i el jugador torna a tocar amb els dos peus el terra.3. Perqu una falta es consideri que ha estat comesa sobre un jugador en MOVIMENT CONTINU, els seus braos han dindicar un intent de tir a cistella.Art. 34 Defenses Illegals1. Sentendr per defensa illegal qualsevol defensa en zona.2. Els dos contra un estan permesos. La decisi sobre el tipus de defensa utilitzada s nicament de lrbitre.3. La defensa illegal es sancionar amb un (1) tir lliure i posses-si de pilota a mig camp per a lequip contrari al que ha coms la infracci de la regla.Regles de Minibsquet 2011354. Lrbitre sancionar aquesta infracci amb el mateix senyal que es fa servir a les Regles Oficials de la FIBA per a les vio-lacions de 24 de possessi, per fent el gest amb les dues mans a la vegada.5. Aquesta infracci sanotar a lacta del partit amb una Z a la casella dels minuts a larrossegament dels punts.Art. 35 - Faltes1. Una falta s una infracci de les regles de joc que implica, un contacte personal amb un adversari o un comportament antiesportiu.Art. 36 - Llanaments lliures1. Un llanament lliure s una oportunitat donada a un jugador per anotar un punt mitjanant un tir lliure a cistella des duna posici presa immediata-ment darrere de la lnia de llanaments lliures.2. El llanament lliure el far el jugador contra qui sha coms la falta perso-nal. En cas de caure lesionat aquest jugador, el llanament ser efectuat pel jugador substitut.3. En cas de falta tcnica ser lentrenador qui decidir el llanador.Regles de Minibsquet 201136Art. 37 - Com sintenta un llanament lliure1. El jugador que ha defectuar el tir lliure t cinc segons per fer-ho.2. Quan un jugador fa un llanament, els altres jugadors es collocaran de la segent manera:a) dos jugadors de lequip contrari ocuparan les places ms properes al crcol,b) els altres jugadors alternaran les places.3. Si lltim llanament lliure no toca el crcol i no rex, satorgar la pilota a un adversari perqu la posi en joc des de la lnia lateral.4. Cap jugador no pot tocar la pilota fins que aquesta no toqui el crcol. Tampoc podran entrar en el passads de tirs lliures fins que la pilota no hagi sortit de les mans del llanador, excepte els jugadors situats fora del passads de tirs lliures que no podran entrar-hi fins que la pilota no toqui el crcol.Regles de Minibsquet 201137Art. 38 - Conducta antiesportiva - falta tcnica1. En el minibsquet tots els jugadors han de mostrar un esperit esportiu i de cooperaci, i no hauran de fer cas oms de les ordres dels rbitres, ni tampoc utilitzar mai tctiques antiesportives.2. Desprs de ser advertits, si persis-teixen en la seva actitud, sels podr assenyalar una falta tcnica.3. Aquesta falta tcnica ser deguda-ment anotada en lacta de partit i es concediran dos (2) tirs lliures ms servei de banda a lequip adversari.Art. 39 - Falta tcnica dels entrenadors, suplents o acompanyants1. Lentrenador, lajudant dentrenador, els suplents o els acompanyants no poden dirigir-se de forma irres-pectuosa als rbitres, als auxiliars de taula, ni als adversaris.2. Tampoc podran sortir de la zona de la banqueta del seu equip, a excep-ci que:a) sigui per atendre un jugador lesionat desprs dhaver rebut el perms de lrbitre, oRegles de Minibsquet 201138b) per demanar un temps mort, i c) els suplents per demanar substituci a la taula danotadors.3. Una falta comesa per un jugador que ja ha coms cinc faltes ser anotada a lentrenador.4. En cas de sanci de falta tcnica, es concediran dos (2) tirs lliures ms servei de banda. El capit de lequip adversari ha de designar el llanador dels tirs lliures. Durant el llanament lliure, els juga-dors no salinearan al llarg del passads dels llanaments lliures. Desprs dels llanaments lliures, la pilota ser posada en joc des de lexterior del terreny de joc, a laltura de la lnia de mig camp oposat a la taula danotadors, per qualsevol jugador de lequip del tirador del llanaments lliures, tant si els tirs han reeixit com si no.5. Quan a un entrenador li s assenyalada la segona falta tcnica de tipus C, o una combinaci de tres tcniques de tipus B i C, ser automticament desqualificat, i haur danar al vestidor del seu equip i romandre-hi durant tot el partit o , si ho prefe-reix, abandonar el recinte esportiu. Les faltes tcniques per defensa illegal no compten per aquesta acumulaci.Regles de Minibsquet 201139Art. 40 - Falta personal1. Una falta personal s la que implica contacte amb un adversari.2. Un jugador no ha de bloquejar (fer pantalles illegals), agafar, empentar, carregar un adversari ni repenjar-shi o impedir-li avanar mitjanant els braos estesos, les espatlles, els malucs o els genolls, o b doblegant el cos de forma anormal o fins i tot utilitzant mitjans brutals.3. Si es produeix un contacte personal, encara que no estigui incls en aquestes Regles, i el causant nobt avantatge, sassenyalar una falta personal al jugador responsable del contacte.4. Si la falta fou comesa sobre un jugador que no llenava a cis-tella, satorgar la pilota a aquest jugador o a un dels seus companys dequip perqu faci un servei de banda o fons.5. Si la falta fou comesa sobre un jugador quan intentava llanar a cistella, se li atorgaran dos o tres llanaments lliures, si la cistella no ha estat aconseguida. Si la cistella hagus reeixit, se li concedir un llanament lliure addicional.Art. 41 - Falta antiesportiva1. Una falta antiesportiva s una falta personal que, a parer de lrbitre, ha estat comesa deliberadament per un jugador. Lrbitre explicar al jugador el motiu de la sanci.2. Un jugador que comet dues faltes antiesportives ser desqua-lificat.3. Satorgaran dos llanaments lliures al jugador que ha estat objecte de la falta antiesportiva , i el joc es reprendr amb un Regles de Minibsquet 201140servei de banda en el punt central de la lnia lateral, realitzar per un jugador del mateix equip que ha efectuat els llana-ments lliures.4. En cas dhaver aconseguit la cistella, es concedir un tir lliure addicional i es lliurar la pilota per a un servei de banda.Art. 42 - Falta desqualificant1. Tota infracci flagrant de carcter antiesportiu segons els arti-cles 38, 39 i 41 daquest reglament s una falta desqualificant.2. Aquesta falta ser anotada en lacta del partit i es concediran dos tirs lliures i la possessi de la pilota a lequip adversari per a un servei de banda a laltura de la lnia de mig camp, a la banda oposada a la taula dauxiliars.3. Un entrenador ser castigat amb falta desqualificant en el supsit que el seu equip jugui amb menys de cinc jugadors, sempre que tingui jugadors disponibles per jugar i no faci cas del requeriment de lrbitre per jugar el partit amb aquells cinc jugadors.Regles de Minibsquet 201141Art. 43 - Doble falta1. Una doble falta s aquella que cometen dos adversaris aproxi-madament al mateix temps, un contra laltre.2. Sanotar una falta a cada jugador i es reprendr el joc segons els casos segents:a) QUAN CAP EQUIP T EL CONTROL DE LA PILOTA Amb un salt entre dos entre els jugadors implicats.b) QUAN UN EQUIP TENIA EL CONTROL DE LA PILOTA Se li lliura la pilota a lequip que tenia el control de la pilota, per treure de banda lateral.c) QUAN HAGI CISTELLA I FALTA DOBLE Sanotar la cistella i traur de fons lequip que ha rebut la cistella.Art. 44 - Cinc faltes per jugador1. Un jugador que ha coms cinc faltes, ha dabandonar automtica-ment el terreny de joc, i es converteix automticament en suplent.2. Ha de ser substitut per un company dequip, sempre que tin-gui jugadors disponibles.3. Jugar amb menys de cinc jugadors, sempre que tingui juga-dors disponibles per jugar, comportar la prdua del partit per 2-0 si lequip infractor s el guanyador del partit.Art. 45 Faltes dequip1. A partir del vuit (8) perode, un cop que un equip hagi coms quatre (4) faltes de jugador, siguin personals o tcniques, totes les faltes posteriors es penalitzaran amb dos tirs lliures. Regles de Minibsquet 2011422. El perode extra sentn com a una continuaci del vuit (8) perode.Art. 46 - Falta dun jugador de lequip que controla la pilotaUna falta comesa per un jugador, de lequip que controla la pilota, shaur de sancionar sempre, anotant la falta en el compte de linfractor i amb un servei de ladversari fet des de lexterior del terreny de joc, en el punt ms proper a la lnia de banda i en el lloc on sha coms la falta. (Excepcions: vegeu Arts. 38, 41 i 42 daquest reglament.)Art. 47 - Faltes en situacions especialsEs poden produir altres situacions a ms de les previstes en aquestes Regles, quan les faltes sn comeses aproximada-ment al mateix temps o durant el perode en qu la pilota s morta, desprs duna falta o una doble falta.En aquestes situacions shaur daplicar els principis establerts en larticle corresponent de les REGLES DE BASQUETBOL FIBA vigent.Regles de Minibsquet 201143DISPOSICI ADDICIONAL PRIMERASITUACIONS ESPECIALS1. En cas de situacions i normes no presents en aquestes Regles saplicar all establert a les Regles de Basquetbol de la FIBA vigents en aquest moment.2. Si al contrari, no estigus la situaci establerta a les Regles de Basquetbol de la FIBA, el Director Tcnic de lFCBQ, junt amb el Director Tcnic de lEABQ, proposaran a la Junta Directiva la resoluci del cas.DISPOSICI ADDICIONAL SEGONAAPROVACI DE LES REGLES DE JOC1. Aquestes Regles han estat aprovades per lAssemblea General de la Federaci Catalana de Basquetbol, en reuni celebrada el dia 2 de juliol de 2011.2. Aquestes Regles saplicaran a partir del dia 3 de juliol de 2011.