PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLÒGIC - xtec. ?· PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLÒGIC OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE…

 • Published on
  30-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  PROJECTE:

  HORT ESCOLAR

  ECOLGIC

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  JUSTIFICACI

  El projecte es justifica per que creiem que s necessari introduir nous

  elements i situacions daprenentatge a lescola per tal de poder fer que

  lescola encara ms atractiva a lalumnat i als pares.

  Amb lhort escolar es pretn motivar i responsabilitzar als alumnes partint

  dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, aix com

  possibilitar-los el domini de tcniques instrumentals i estratgies que

  possibilitin una participaci activa, crtica i creativa.

  Els objectius didctics del projecte amb els seus corresponents continguts

  es distribuiran al llarg del curs seguint tres cicles naturals: tardor, hivern i

  primavera i es desenvoluparan dintre de lrea de coneixement del medi

  natural i social i en els eixos transversals deducaci per la salut, medi

  ambient, alimentaci correcta i sostenibilitat .

  Lhort escolar ecolgic es basa en el profund respecte de la natura i els

  diversos ecosistemes, procurant un cultiu racional amb mitjans naturals que

  conservin les caracterstiques del sl, i lenriqueixin any rera any, per aquest

  motiu farem servir adobs naturals, humus de plantes, fems danimals i

  rotaci de conreus.

  Amb lhort els alumnes podran prendre conscincia de limportncia de

  protegir i conservar la natura evitant lutilitzaci de productes no naturals

  que actualment es fan servir (herbicides, fungicides, insecticides i verins) i

  produeixen alteracions en animals i persones tals com alteracions del

  sistema nervis, de laparell reproductor i alteracions cellulars, esgotant

  els sls i deixant-los improductius.

  En aquest projecte treballaran tots el nivells de lescola, adaptant els

  objectius generals del projecte als objectius de cada unitat de lrea ce

  coneixement del medi natural i social.

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

  CONCEPTUALS

  - Conixer tots els aspectes relacionats amb lhort escolar, i la cura de

  plantes i animals de lentorn (insectes, microorganismes,...)

  - Analitzar les diferents actuacions humanes i les seves conseqncies.

  - Aplicar els coneixements adquirits a la vida ordinria.

  PROCEDIMENTALS

  - Saber fer anar les diferents eines i materials de lhort.

  - Recollir dades i informaci. - Interpretar dades.

  - Confeccionar materials de treball vlids per lactivitat.

  - Planificar lactivitat conjuntament. - Utilitzar les tcniques instrumentals, lectura, escriptura i clcul, al

  conreu de lhort.

  - Transformar i incloure els productes de lhort dins de la dieta de cadascun.

  ACTITUDINALS

  - Habituar-se al fet que la vida a laire lliure s saludable. - Apreciar la importncia de la feina agrcola

  - Valorar la importncia de tenir cura danimals i plantes.

  - Interessar-se pel medi ambient natural.

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  CONTINGUTS

  CONTINGUTS CONCEPTUALS

  1. Els adobs naturals (fems, humus, purins, etc).

  2. El clima de cada estaci de lany.

  3. Els vegetals i les seves parts.

  4. Les tasques del conreu en les diferents estacions de lany.

  5. Les verdures, hortalisses i llegums que conreem i les seves

  propietats.

  6. Les eines apropiades i els seus noms.

  7. Plantes insecticides.

  CONTINGUTS PROCEDIMENTALS

  1. Observaci de la formaci de sls frtils amb adobs naturals.

  2. Diferenciaci i anlisi de sls.

  3. s de les habilitats per fer anar les eines de lhort.

  4. Planificaci del treball en equip.

  5. Utilitzaci dun major nombre de verdures i hortalisses en la dieta

  alimentria.

  6. s dinstruments meteorolgics.

  7. Formulaci dhiptesis sobre cultius.

  8. Experimentaci de productes de cultiu.

  9. Creaci i manteniment dun compostador.

  10. Elaboraci de preparats ecolgics pel control de plagues.

  11. Preparaci a casa de plats de cuina elaborats amb els productes de

  lhort.

  12. Aplicaci del que hem aprs a plantes dinterior i altres sser del

  nostre entorn.

  13. Lectura relacionades amb els conreus, plantes i animals.

  14. Elaboraci de fitxes amb dades recollides dels conreus.

  15. Elaboraci de grfiques sobre cultius en relaci a les dades

  meteorolgiques.

  16. Interpretaci de grfiques.

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  CONTINGUTS ACTITUDINALS

  1. Valoraci dels processos naturals de recuperaci del sl.

  2. Estima i gaudiment de la Natura en les diferents estacions de lany. 3. Hbit de tenir cura de les verdures i hortalisses atenent al que

  necessiten segons lestaci de lany.

  4. Collaboraci en les tasques que lhort requereix. 5. Sensibilitzaci als alumnes de tenir cura de les plantes en general.

  6. Solidaritat, cooperaci i treball en equip.

  7. Valoraci de les tasques que es fan a un hort. 8. Responsabilitat amb la vida de les plantes i animals que estan al

  nostre entorn.

  PLA DE TREBALL I METODOLOGA

  - A principi de curs es repartir un dossier on es podran estudiar els

  diferents vegetals que saniran plantant en les diferents poques de

  lany. Es comenar a realitzar el seguiment meteorolgic.

  - Es preparar la terra: airejaments, neteja, adobs i regs per poder

  comenar els conreus.

  - Es t cura dels conreus fins a lpoca de recollecci.

  - Es treballar en equip en les diferents classes,

  - Sinformar als nois/es dels objectius per a la seva posterior

  autoavaluaci i es passar a treballar amb les fitxes i el material

  adequat.

  - Plasmaci mitjanant treballs que es posaran a Internet mitjanant

  xtec.

  - Posterior elaboraci de plats de cuina a casa amb els productes

  conreats.

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  TEMPORALITZACI I SEQENCIACI

  Trimestralment es farien aquestes activitats

  - Preparaci de la terra. - Parcellaci dels conreus.

  - Preparaci i collocaci dels aparells meteorolgics (noms el 1er

  trimestre).

  - Posta a punt del planter i de les safates per les llavors.

  - Elaboraci del dossier de conreu amb les fitxes apropiades. (Tot

  lany).

  - Adquisici de dades de lhort.

  - Plantar els diferents productes, segons el trimestre.

  - Elaboraci de les fitxes del clima.

  - Control i manteniment de plagues.

  - Reg de les plantes. - Creaci i manteniment del compostador .

  - Neteja de les zones plantades.

  MATERIAL

  Eines per a treballar la terra i les plantes (aixades, pales, rasclets,

  punxons de plantar, safates de planter, tisores, galledes, aparells per

  ruixar,)

  Compostador Terres

  Adobs

  Llavors i planters

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  AVALUACI

  Ser formativa i es tindr en compte tamb autoavaluaci al finalitzar el

  trimestre:

  Els instruments davaluaci:

  Elaboraci dun dossier dequip que constar de:

  1. Fitxa de treball personal.

  2. Fitxa control del clima. 3. Fitxa informativa dels vegetals a treballar durant aquest

  trimestre.

  4. Fitxa dincidncies. 5. Fitxa evoluci vegetals.

  Valoraci per part del professor del treball del dossier per part del

  grup. RELACI AMB ALTRES PROJECTES I REES

  Presentaci del projecte a Internet i de levoluci del vegetals, el control

  meteorolgic amb grfiques i fotografies treballant a lrea dinformtica.

  Tot aix estar relacionat directament amb les rees de matemtiques

  medi natural i llenges.

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  CONTROL DEL TEMPS TRIMESTRAL

  Sessions 1 2 3 4 5 6

  Data

  Temperatura

  Precipitacions

  Velocitat

  vent

  Humitat

  Pressi

  Atmosfrica

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  CONTROL EVOLUCI VEGETALS (Tardor-Hivern)

  SESSIONS 1a 2 3 4 5 6

  VEGETALS Creixement Estat

  general Creixement Estat

  general Creixement Estat

  general Creixement Estat

  general Creixement Estat

  general Creixement Estat

  general

  Enciam francs

  Enciam maravilla

  Enciam

  Escarola

  Bledes

  Porros

  Col-i-flor

  Col

  Col llombarda

  Psols

  Faves

  Ceba dola

  julivert

  Api

  Brquil

  Ceba

  Calots

  Carxofes

  Pastanagues

  Naps

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  Sessions 1era 2 3 4 5 6

  HORT

  SL

  CLIMA

  PLAGUES

  Estat general: plagues, insectes, sequedat, podridura,...

  CONTROL DINCIDNCIES

 • PROJECTE HORT ESCOLAR ECOLGIC

  ROTACIONS CONREUS

  SOLANCIES

  Tomquet

  Pebrot

  Albergnies

  .

  .

  .

  UMBELFERES Pastanagues

  Api

  LILICIES cebes

  Porros

  Alls

  LLEGUMINOSES Faves

  Psols

  Mongetes

  CRUCFERES Cols

  Raves

  Naps

  COMPOSTES Enciams Endvies

  Escaroles

  QUENOPODICIES Espinacs Bledes

  CUCURBITCIES Cogombres

  Carbassons