Projecte direcció CEIP Miquel Porcel 2012-16

  • Published on
    22-Aug-2014

  • View
    2.767

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROJECTE DE DIRECCI CEIP MIQUEL PORCEL 2012-2016</p> <p>M de Montserrat Colell Cass</p> <p>NDEX 1. INTRODUCCI 1.1. Anlisi del espai fsic i de l'entorn social del centre......................................... 2 1.2. Anlisi i valoraci del projecte educatiu i de lorganitzaci i el funcionament del centre. ................................................................................. 3 1.3. Anlisi i valoraci de les dades i dels resultats dels darrers anys.................... 5 2. PROJECTE ESTRTEGIC DESGLOSSAT ........................................................ 6 2.1. mbits d'intervenci o factors crtics d'xit a partir dels quals es fixaran els objectius. Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Indicadors que permetin mesurar l'assoliment dels objectius. Lnies d'actuaci, projectes, plans, processos per assolir els objectius fixats.............................................. 7 2.2. Recursos humans i econmics........................................................................ 14 2.3. Estratgies per aconseguir la participaci de la comunitat educativa i la seva implicaci en el projecte de direcci....................................................... 16 3. SISTEMA D'AVALUACI DEL PROJECTE........................................................ 16</p> <p>1</p> <p>1. INTRODUCCI El projecte de direcci ha de tenir i/o recollir les directrius que han de concretar el nostre centre; s'ha de basar en la detecci de necessitats i/o en les possibilitats de millora. S'ha de prendre com un repte per intentar consensuar les propostes des de totes les vessants i establir doncs unes lnies dactuaci com a centre. s per aquesta ra, bsicament, per la qual crec que es pot definir el projecte de direcci o, fins i tot, parallelament, es pot articular el projecte educatiu de centre (PEC) Possiblement, la fonamentaci ms vlida per aquest document que s'elabora sigui justament, lanlisi del context del centre. 1.1. Anlisi del espai fsic i de l'entorn social del centre. El CEIP Miquel Porcel s un centre pblic d'educaci infantil i primria de dues lnies, des de el curs 2007/2008, situat als afores de Palma, a la barriada de Son Cladera, allat entre l'autopista d'Inca, via del tren i els polgons industrials de Son Castell i Son Fuster. Els primers edificis i blocs de vivendes es varen construir als anys 60 en els terrenys de la finca del mateix nom per acollir la immigraci d'origen peninsular d'aquells temps. Des de fa uns 10 anys la barriada va creixent de tal manera que s'ha ests fins arribar a la nova barriada de Son Fuster i Son Cladera Nou, amb una poblaci majoritriament d'origen peninsular, de parla castellana , encara que cada vegada ms hi ha un percentatge destacat dimmigrants daltres continents. Les primeres famlies que varen venir a Son Cladera sn les que ocupen els nous blocs que s'han anat construint i els vells els ocupen la gent immigrant que ha arribat darrerament. Degut a aquest augment de poblaci sexplica la necessitat dacabar el 2n pis de l'escola El centre es va construr l'any 1972 i els anys 90 es va ampliar amb un segon pis noms la meitat de la planta. La majoria dels nostres alumnes tenen la seva residncia a Son Cladera i d'altres procedeixen de les barriades que l'envolten: Vivero, SIndioteria, Verge de Lluc... i tamb de Palma ja sigui perqu han elegit aquest centre com a primera opci de matrcula o b per qu des d'Escolaritzaci els han enviat per no tenir altres opcions a ciutat. Gran majoria d'aquestes famlies sn immigrants de la pennsula, amb els fills ja nascuts a Mallorca i amb un nivell cultural i socioeconmic bastant baix i tamb amb situaci de risc social. s un centre amb molta mobilitat d'alumnat i amb molt d'alumnes d'incorporaci tardana i amb problemtica socio-familiar greu. Gran nombre d'alumnes i famlies tenen expedients oberts tant a Serveis Socials com a Menors... Gran part dels pares/mares dels nostres alumnes fan feina als sectors industrials i de serveis, encara que en aquests moments molts d'ells estan a l'atur. Actualment la mitjana de matrcula s de 406 alumnes amb una poblaci que, si b era castellanoparlant, ara cal ressenyar l'augment d'alumnat estranger amb moltes nacionalitats: 41 africans (23 a EI i 18 a EP), 24 sud-americans (3 a EI i 21 a EP), 15 europeus (3 a EI i 12 a EP) i 4 asitics (2 a EI i 2 a EP) la qual cosa fa que la llengua materna d'aquest infants sigui molt variada. Sn alumnes, en gran majoria, amb problemes conductuals, problemtica familiar, retard escolar, absentisme, minories tniques... Sentn doncs, la pressi social a qu est sotms el professorat, que intenta fer una escola de qualitat des de la diversitat ineludible del nostre entorn. L'alumnat presenta necessitats de compensaci educativa de diverses caracterstiques, originades fonamentalment per severes carncies econmiques i socioculturals, ja que existeix un important nmero de famlies immerses en una problemtica derivada de la 2</p> <p>seva precarietat econmica per estar a l'atur, famlies ateses per Serveis Socials i Critas. desestructuraci familiar... Dins lmbit de relaci amb lentorn s'han de destacar les ms habituals i peridiques: relacions amb Serveis Socials, Protecci de Menors, policia de barri, Associaci de vens, APA, Pac de Son Cladera... Les relacions amb lAPA sn bones, hi ha una junta directiva nova d'aquest curs amb ganes de collaborar. Se les han d'encoratjar a fer coses, aix i tot mostren inters per les activitats del centre: decoraci de Nadal, venda de calendaris solidaris, berenar per Carnestoltes i festa de fi de curs... Quinzenalment es fan reunions de la junta directiva amb direcci per demanar la seva collaboraci a les activitats o per iniciar noves propostes. Quant a la ubicaci fsica del centre val a dir que tots els espais i aules estan aprofitats al mxim, si b continua faltant llocs per fer diferents agrupaments: grups flexibles, desdoblaments, petits grups i aix poder atendre el millor possible la diversitat de l'alumnat i la contnua incorporaci al llarg del curs amb diferents dificultats (idioma, adaptaci, falta de recursos...). Falta mobiliari i el que hi ha s vell. L'edifici segueix amb deficincies d'infraestructura: pati petit (l'esbarjo d'EI i EP es fa separat), barreres arquitectniques: manca d'ascensor i d'escales d'emergncia, no hi ha vies d'evacuaci en cas de desallotjament de l'edific, (hi ha alumnat amb minusvalidesa fsica), i el segon pis continua sense estar acabat (falten dues aules i els banys corresponents). 1.2. Anlisi i valoraci del projecte educatiu i de lorganitzaci i el funcionament del centre. El PEC del centre aprovat el curs 2009/2010 s el document que ens defineix i ens diferencia dels altres collegis, adaptant-se a la realitat de l'entorn. La principal finalitat del PEC per a dur a terme una bona gesti del centre s el seu desenvolupament, fomentant el funcionament, la innovaci, actuacions per la millora del rendiment escolar, la millora de la convivncia, la resoluci de conflictes, les bones prctiques docents, la comunicaci amb les diferents institucions..., comptant amb la participaci de tots els membres de la comunitat educativa a travs de diferents canals de comunicaci, amb el repartiment de tasques per fer efectiu aquest projecte. Els canvis sorgits darrerament des de la Conselleria d'Educaci, Cultura i Universitats pel que fa als documents institucionals que ha de tenir un centre, implica una modificaci dels nostres documents per tenir-los actualitzats i en consonncia amb la LOE. Aquest curs s'est treballant amb l'elaboraci de la Concrecci Curricular, que ja es va iniciar el curs passat relacionant les dimensions de cada una de les CCBB amb les rees del currculum. De la mateixa manera tamb s'han relacionat els objectius generals de cada rea amb cada una de les CCBB. L'organitzaci i participaci del CEIP Miquel Porcel es fa segons les directrius del ROC: consell escolar, claustre, equip directiu, comissi de coordinaci pedaggica, reunions peridiques d'equips de cicle, de nivell, equips docents, intercicles... orientada a la planificaci, funci pedaggica dels mestres i el treball en equip, amb l'objectiu de dirigir coherentment el procs d'intervenci educativa, per anar planificant i dur a terme tasques pedaggiques i altres que puguin sorgir, de les quals n'aixeca acta el/la coordinador/a indicant els temes tractats i els acords presos de cada reuni. 3</p> <p>El funcionament del centre es basa en el respecte de les intencions educatives, els trets d'identitat i els diferents projectes, plans... que es desenvolupen actualment al centre per tal d'obtenir per part de l'alumnat, els millors resultats possibles en qualsevol dels mbits: PEC - ROF - PAT PAD, PALIC Seccions Europees a 3r cicle EP Pla de suport a la lectoescriptura per 2n, 3r i 4t d'EP Participaci amb el projecte de centres ecoambientals Aula d'acollida Pla de Modernitzaci Educativa 2.0 Desdoblaments i/o grups flexibles a les rees instrumentals a tots els nivells que ho necessiten i segons demandes. La falta d'espais (aules) on poder fer els desdoblaments de molts grups limita el nombre de desdoblaments. Pla EOEP, d'atenci, cooperaci i assessorament pels docents, alumnes i famlies per donar resposta a les necessitats dels alumnes. Reunions mensuals amb Serveis Socials Est. El centre forma part des de el curs 2009/2010 de la xarxa 9 del projecte d'implantaci de sistemes de gesti de qualitat. L'escola ha de prendre unes mesures organitzatives que es mantindran en el pla estratgic: la intenci s promoure la qualitat educativa mitjanant noves maneres de desenvolupar la gesti del centre a travs del projecte d'implantaci de sistema de gesti de qualitat iniciat el curs 2009/2010. S'ha de millorar la qualitat del centre avanant en els aspectes de cohesi i coordinaci mitjanant laprofundiment de la gesti integrada i de lorganitzaci de les etapes Infantil i Primria i el pas a ESO fent incidncia especfica en els mbits de treball del Pla estratgic.</p> <p>4</p> <p>1.3. Anlisi i valoraci de les dades i dels resultats dels darrers anys. Abans de definir els objectius a assolir s'ha de realitzar un estudi de les caracterstiques i funcionament del centre. Amb l'anlisi DAFO es fa una reflexi i queden identificats els punts forts i febles en la gesti del centre. A partir d'aquestes dades s'estableixen els objectius i les estratgies del centre. DAFO Debilitats AmenacesD1. Mobilitat plantilla mestres A1. Canvis continuus de lleis, decrets... relacionades amb l'educaci</p> <p>D2. Increment d'alumnat amb baix coneixement A2. Procedncia de l'alumnat molt diversa (no de la llengua i/o manca d'escolaritzaci prvia sn de la barriada). Incorporaci tardana D3. Manca de temps, recursos per atendre a la A3. Poca dedicaci de les famlies als fills, en diversitat a l'aula ordinria i fer, quan cal, les detriment de la transmissi de valors i models adaptacions curriculars corresponents socials de comportament D4. Diferents documents institucionals de centre pendents de revisi D5.Massa paperassa burocrtica des de l'administraci. A4. Edifici inacabat, precarietat de les installacions, manca d'espais adients (aules per petis grups, gimns, finestres obsoletes...) A5. Nivell socio-econmic i cultural mig baix</p> <p>D6. APA amb pocs membres a la junta directiva A6. Mestres (tutors) desbordats per l'atenci i i poca autonoma constant seguiment que s'ha de fer a l'alumnat i famlies</p> <p>FortalesesF1. Professorat jove amb gran implicaci amb projectes innovadors F2. Centre adscrit a diversos projectes d'innovaci F3. Bona coordinaci amb serveis externs: SS Est, polcia de barri, IES adscrit, CEIPs de la zona, Ass. Vens, Protecci de Menors F4. Direcci implicada en tot el que fa referncia a la millora del centre i de les seves dinmiques F5. Bona relaci d'APA amb Direcci F6. Trasps d'alumnes directe a l'IES</p> <p>OportunitatsO1. Dotaci recursos TIC a 3r cicle EP O2. Augment de dotaci de recursos humans per a l'atenci a la diversitat O3. Bona relaci amb moltes institucions de l'entorn: escola oberta i elaboraci de projectes O4. Potenciar la comunicaci a travs de la web: blogs per cicles, especialistes, APA... O5. Nou desplegament curricular amb la inserci a les competncies bsiques O6. Projectes i formacions per poder envestir els canvis externs</p> <p>Per dur a terme l'anlisi dels resultats dels darrers anys s'ha tengut en compte: Actes davaluacions. Els resultats obtinguts consten a les actes davaluaci dels tres cicles de Primria i dInfantil. Tots, en el curs anterior, feren una valoraci positiva dels resultats obtinguts.</p> <p>5</p> <p>Anlisi dels resultats de les proves de diagnstic de 4rt EPMATEMTIQUES CATAL 74'7 72'7 CASTELLA 63'7 63'3 ANGLS 62'2 67'8 MEDI 68'4</p> <p>CURS 08/09 CURS 10/11</p> <p>43'2 63'2</p> <p>- Dades resultats IES: dades que donen informaci sobre els resultats del primer trimestre dels nostres alumnes que han passat a lIES Junper Serra. Generalment, l'IES comunica la seva satisfacci vers als nostres alumnes fent la comparativa amb l'alumnat d'altres collegis de la zona. 2. PROJECTE ESTRTEGIC DESGLOSSAT. Aquest projecte pretn anar conjuntament amb el projecte d'implantaci de sistema de gesti de qualitat iniciat el curs 2009/2010. Tal vegada, ens ser ms fcil pensar qu volem per la nostra escola i, a partir daquesta visi ens podrem plantejar els objectius que volem aconseguir. ESTRATGIA DEL CEIP MIQUEL PORCEL: Una organitzaci de centre que potenci els valors de respecte, participaci, cooperaci i solidaritat ats que els alumnes interioritzen essencialment el que viuen. Amb la collaboraci i la implicaci de tots: mestres, alumnes, pares/mares aix com ladministraci i altres institucions per tal de procurar els recursos necessaris. Si es continua amb aquesta lnia de participaci (reunions, comissions, activitats participant tota la comunitat educativa...) la suma de tots els esforos coordinats refora la identitat, lautoestima collectiva i la qualitat de vida de lescola. Per totes aquestes raons lescola ha de treballar amb el conjunt dorganitzacions educatives interessades en la formaci dels infants POLTICA DE QUALITAT DEL CEIP MIQUEL PORCEL: Es comproms de l'equip directiu la projecci dels objectius segents: Garantir un projecte educatiu d'acord amb les necessitats i els requeriments de la comunitat educativa. - Oferir i desenvolupar un programa de formaci en valors orientat a la fortalesa del alumne amb ell mateix i el seu entorn. - Reflectir, en les programacions de les rees, el tractament de les competncies bsiques definides per la normativa vigent i contemplar la transversalitat en la seva adquisici. - Enfortir canals de comunicaci que permetin una identificaci permanent de les necessitats dels alumnes i oportunitats de millora. - Impulsar projectes innovadors i millorar els que ja funcionen. - Promoure el treball en equip per aconseguir una cultura de qualitat i de millora continua en el centre. - Fer un s adequat dels recursos per oferir serveis que compleixin amb les demandes de la comunitat educativa. Pretenem una escola de qualitat on la comunitat educativa, liderada per l'equip directiu, sigui p...</p>