PROJECTE DIRECCIÓ CEIP CAN RASPALLS PELIGROS SAURA

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    48

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

PROJECTE DE DIRECCI 2013-2017Peligros Saura Ortiz

CEIP CAN RASPALLS

NDEXNDEX ......................................................................................................................... 2 INTRODUCCI ............................................................................................................. 31. . ANLISI DE LESPAI FSIC I DE LENTORN SOCIAL DEL CENTRE. ....................................... 3 . . ANLISI I VALORACI DEL PROJECTE EDUCATIU I DE LORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. ............................................................................................ 4ESCOLA OBERTA ..................................................................................................................................... 4 EDUCACI INTEGRAL ............................................................................................................................. 5 ESCOLA INCLUSIVA ................................................................................................................................. 5 SENTIMENT DE PERTINENA A LENTORN SOCIAL, CULTURAL I NATURAL ........................................... 5 LLENGUA DE RELACI I APRENENTATGE ............................................................................................... 6 PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS .................................................................................................. 6 LA MUSICA A LESCOLA. CREATIVA I INNOVACI .................................................................................. 7

1.3. ANLISI I VALORACI DE LES DADES I DELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS ................ 91.3.1. DIAGNOSI DE LA SITUACI DELS DOCUMENTS, LEQUIP HUM, ELS RECURSOS I LESTRUCTURA ORGANITZATIVA ........................................................................................................... 9 1.3.2. ANLISI DELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS. ....................................................................... 13

2. PROJECTE ESTRATGIC........................................................................................... 142.1 MBITS DINTERVENCI A PARTIR DELS QUALS ES FIXARAN ELS OBJECTIUS. ................ 15 . . OBJECTIUS, ACTUACIONS, INDICADORS DELS MBITS DINTERVENCI........................ 15 LNIES DACTUACI, PROJECTES, PLANS, PROCESSOS, ACTIVITATS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS ....................................................................................................................... 20 2.4. RECURSOS HUMANS, MATERIALS I ECONMICS ......................................................... 212.4.1. PERSONAL DEL CENTRE: RECURSOS HUMANS ........................................................................... 21 2.4.2. INSTALLACIONS ........................................................................................................................ 21 2.4.3. RECURSOS MATERIALS ............................................................................................................... 22 2.4.4. RECURSOS ECONMICS ............................................................................................................. 22

SISTEMA DAVALUACI DEL PROJECTE ...................................................................... 24 PROPOSTA DEQUIP DIRECTIU ................................................................................... 25

INTRODUCCI Leix vertebrador del projecte de centre s la msica, s aix com ens remet al significat de la can Oll moliba makasi, lema del projecte denguany. Aquesta can ens explica que els habitants dun poble congols, desprs dintentar pescar per separat, decideixen remar i cantar tots junts per aconseguir invocar el geni del riu Kasai i aix pescar el peix ms gran. Aquesta histria ens serveix com a metfora de la visi personal que tenim del funcionament de lescola, la uni dels esforos de tota la comunitat educativa s imprescindible per tal daconseguir uns alumnes exitosos per a la vida. A lestiu del 2006 vam presentar a la delegada dEducaci daquell moment el nostre projecte de direcci daquest nou centre que encara estava en obres, amb el desig de complir un somni, aconseguir per a Eivissa una escola integrada de msica; en aquesta lnia hem anat treballant des de llavors i tot i que encara no som una escola de msica integrada, ja comptem amb projectes de creaci artstica comunitria a lescola. Els primers anys com a directora no van ser fcils, arran dels problemes amb les obres de lescola, u na manca important de personal i la crrega de crear tota la documentaci necessria per al bon funcionament del centre. Personalment, lexperincia daquests anys ha estat com la creaci duna famlia a la que any rere any arriben nous membres que hem dacollir, integrar i amb els quals hem daprendre a conviure acceptant nous punts de vista. A hores dara, tot i que ens queda molt cam per recrrer, podem ben dir que tots i cadascun dels membres que han anat formant lequip han treballat de valent pel bon funcionament del centre. 1.1. ANLISI DE LESPAI FSIC I DE LENTORN SOCIAL DEL CENTRE. El centre deducaci infantil i primria Can Raspalls es troba a la parrquia de Sant Jordi, municipi de Sant Josep. Es tracta dun centre de dues lnies que compta tamb amb una aula per a alumnes amb necessitats educatives especials severes, intellectuals i motrius (UECCO). El centre es troba al barri de Can Raspalls. Davant lescola trobem lIES Algarb (institut al qual estem adscrits) i al costat un centre de dia de nova construcci amb diverses installacions, entre les quals destaquem laula destimulaci multisensorial i la piscina climatitzada de la qual esperem poder fer s quan estigui equipada amb personal. Al poble de Sant Jordi hi ha un centre mdic, lesglsia, la biblioteca pblica i les dependncies municipals. A prop de lescola es trobem els barris de sa Carroca, Can Fita, Can Bellotera, Can Sifre, Can Burgos i els barris limtrofes de Ca n Escandell, Cas Serres i la platja den Bossa (aquesta zona s la ms densament poblada dels municipis de Sant Josep i Vila). A prop del centre tenim les installacions esportives de Can Burgos i la zona desbarjo infantil del barri de Can Raspalls aix com lAuditori de Cas Serres, ideal per fer audicions i representacions. Pel que fa al nostre alumnat ens trobem amb famlies de diferent tipologia, tant social com econmica, amb un grup nombrs dalumnes procedents de lestranger i de diferents regions de la pennsula Ibrica, que

aporten una gran riquesa cultural a la nostra comunitat. Per tot aix lescola tindr en compte sempre latenci a la diversitat i la igualtat doportunitats. Per acabar aquest primer apartat, noms hem dafegir una breu per important reflexi. I s, per qu algunes comunitats (escoles, pobles...) funcionen ms b que altres amb els consegents beneficis educatius, econmics, socials i de salut? Hi ha molts factors implicats, per el ms important s el capital social, s a dir, la diferncia de capital social que tingui cada comunitat. El ca pital social fa referncia a lexistncia i a la participaci de xarxes organitzades o grups i factors menys tangibles com la confiana social, el comportament cvic, la cooperaci, la reciprocitat, la democrcia local i la solidaritat de grup. El ms interessant de tot s que, com assenyala Williams (1997), entre daltres autors, la producci artstica comunitria s com un catalitzador per a la generaci de capital social , ja que el procs de producci artstica en grup es basa en la identificaci dobjectius comuns, la cooperaci entre el grup i la comunicaci efectiva didees complexes. La competncia es substitueix per la collaboraci, i linters propi es veu contrarestat per les necessitats del grup. s en aquestes bases en qu es fonamenta el programa LOVA, que es desenvolupa al centre, i el futur projecte descola de msica integrada. I s que els beneficis a llarg termini que sorgeixen dels projectes artstics daquesta mena estan directament relacionats amb una millor cooperaci, confiana i collaboraci per assolir objectius comuns. 1.2. ANLISI I VALORACI DEL PROJECTE EDUCATIU I DE LORGANITZACI IFUNCIONAMENT DEL CENTRE.

Els principis que preveu el nostre Projecte educatiu de centre sn: ESCOLA OBERTA Els infants aprenen i seduquen contnuament, i lescola s un dels agents de la comunitat educativa que treballa pel seu bon aprenentatge i desenvolupament com a persones. En lactualitat, una de les dificultats amb qu es troba lescola s que cada vegada les famlies passen menys temps amb els seus fills realitzant activitats conjuntes, conversant o collaborant en projectes comuns. Moltes famlies passen temps amb els seus fills per mirant la televisi o fent activitats passives. s aix com els mitjans de comunicaci, els videojocs, els amics, les activitats extraescolars prenen un paper cada dia ms important en leducaci dels infants. Lescola, durant els darrers quatre anys, ha dissenyat estratgies (programes, activitats), s a dir, espais de treball conjunt entre les famlies, els alumnes, els mestres, les activitats extraescolars i altres agents de la comunitat educativa, amb lobjectiu de treballar tots junts en la mateixa direcci i amb uns objectius compartits. I s que la collaboraci i el dileg entre els diferents agents sn els nics camins per aconseguir una educaci efica i potent per a tots els infants. s aix com lescola vol estar oberta al poble, a les famlies, i a tota la comunitat educativa en general. Algunes de les estratgies per apropar lescola a les famlies i al poble de Sant Jordi sn:

El projecte LOVA, en el qual les famlies interessades poden collaborar. En funci de la temtica, cada any les collaboracions han estat diferents, per exemple: ensenyar canons i danses tradicionals als alumnes, explicar-los i ensenyar-los algunes nocions bsiques dels seus oficis Participaci en les festes del poble: carnestoltes, Nadal, certamen de teatre municipal Festn, Concurs medioambiental Sant Josep Net.

EDUCACI INTEGRAL Entenem leducaci com un procs que abraa els diferents aspectes que integren la personalitat de lalumne, tenint en compte les dimensions individuals i socials que lajuden a desenvolupar les seves potencialitats cognitives, fsiques i afectives. s aix com leducaci alhora es basa en el respecte a si mateix i cap als altres. Som conscients que gran part de les competncies necessries per a la persona sadquireixen fora de lescola, en contextos extracurriculars i informals. Aix s especialment cert en les competncies relacionades amb leducaci artstica, ja que moltes sesdevenen dins de la vida quotidiana. El fet que aquestes activitats molts cops no solen estar guiades ni planificades fa que laccs a les activitats informals creatives no siguin a labast de la mateixa manera en els diferents sectors de la societat. Lelecci descollir prctiques artstiques principalment depn del context social don provenen els joves o infants. Sabem que la prctica artstica s fonamental per a la persona i sobretot durant la infncia. Per la realitat ens diu que la prctica artstica en els contextos familiars cada cop s ms reduda i que la gran majoria de famlies no sinteressen perqu els seus fills practiquin les arts. El projecte LOVA i el projecte de msica integrada a lescola sorgeixen amb les ganes i la confiana daportar un nou mn, el de lexpressi artstica, a tots els infants de lescola. I s que la diversitat i la participaci de tota la comunitat en les arts s fonamental per a una cultura sana. ESCOLA INCLUSIVA Lescola respecta i promou les diferncies de ritmes evolutius i capacitats, personalitzant lacci educativa i aconseguint aix la inclusi dalumnat amb dificultats sensorials, fsiques, psquiques, socials o culturals. Des de la direcci de lescola valorem la gran diversitat dalumnes amb que comptem. s aix com intentem conixer i treballar per les necessitats, demandes i els drets especfics de cadascun dels alumnes, donant veu a les famlies en el Consell Escolar i als alumnes en les tutories a classe. SENTIMENT DE PERTINENA A LENTORN SOCIAL, CULTURAL I NATURAL El sentiment de pertinena s fonamental per poder respectar i participar de lentorn social, cultural i natural on vivim. s aix com des de lescola treballem en profunditat lentorn natural i cultural dEivissa, aix com de la resta de comunitats dorigen dels alumnes nouvinguts. Partint dels seus orgens i situats en el context dEivissa, creiem fonamental crear un espai de dileg cultural, aprofitar els coneixements dels infants nouvinguts sobre les seves cultures dorigen perqu la resta dinfants conegui aquestes realitats i sinteressi per la diversitat. I per aix tamb apropar la nostra cultura eivissenca als nouvinguts i que cada dia sigui ms seva. Cal puntualitzar que no

noms hem de treballar el sentiment de pertinena amb els infants nouvinguts. Molts cops la mateixa gent dEivissa no valora el que t ja que no t un bon coneixement del que la rodeja. Podrem dir que "conixer s estimar". Activitats programades: Celebraci de les festes arrelades a la nostra terra: Tots Sants, Nadal, carnestoltes (Dijous Llarder), Pasqua, Sant Jordi Jocs populars al pati. Excursions caminant per conixer lentorn natural. Cultiu dun hort escolar. Cura dels diferents jardins del centre amb plantes autctones, lestalvi daigua i la recollida selectiva de residus (paper, envasos i piles). Potenciaci de les activitats extraescolars que van en aquesta direcci. Com hem dit en el punt anterior, lescola pretn incloure tot lalumnat en la realitat cultural i lingstica prpia de la nostra comunitat. Per aix proporcionar els mitjans necessaris perqu tothom shi integri per igual. El catal ser la llengua vehicular de lescola reforant-ne laprenentatge mitjanant processos dimmersi i el Pla pilot deducaci plurilinge, que hem comenat aquest curs 2012/13. Lobjectiu s millorar la competncia comunicativa i intercultural dels alumnes de primria del nostre centre en les llenges catalana, castellana i anglesa. Per aconseguir aquest objectiu creiem que el referent metodolgic AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llenges Estrangeres) s el ms adient pel que fa a laprenentatge de la llengua estrangera, ja que la llengua sempra per aprendre i per comunicar-se, i no focalitza tant en la forma, sin que la fludesa passa a ser ms important que lexactitud en ls de la llengua. Impartim rees no lingstiques en angls: la part del currculum referent a lhort de lrea de Medi i la plstica de lrea dArtstica. PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS En compliment de la Declaraci universal dels drets humans, de la Declaraci dels drets de linfant, de la Constituci espanyola i de lEstatut dautonomia que fan referncia als valors que caracteritzen tota societat democrtica, lescola ajuda els alumnes a integrar-se en una societat plural i fomenta leducaci en els valors de lesfor, la tolerncia, la solidaritat... i no discrimina per cap ra famlies, alumnat, treballadors o collaboradors. En aquesta direcci, els valors amb qu es centra lescola sn els segents: Pluralisme ideolgic: leducaci i la convivncia es desenvolupen en un marc de tolerncia i respecte a la llibertat de cadasc, a la seva perso...