Projecte de Convivència - escola-proa.cat ?· 1 Projecte de convivència – Escola Proa “Per tal…

 • Published on
  23-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Projecte de Convivncia

  Escola Proa

  Aprovat pel Claustre el dia 29 de maig de 2017 Aprovat pel Consell Escolar el dia 30 de maig de 2017

  Ratificat per la Junta APBSM el dia 31 de maig de 2017

 • 1

  Projecte de convivncia Escola Proa

  Per tal dalleujar el text, les paraules que fan referncia a persones sentenen en sentit genric

  i tenen valor mascul i femen. Aix, parlar de nens, de pares i de professor en lloc de fer-ho

  dalumnat, de pares i mares i dequip docent no t cap implicaci androcntrica, sin la

  voluntat de fer el text ms clar i facilitar-ne la lectura.

 • 2

  Projecte de convivncia Escola Proa

  CONTINGUT

  1. Introducci ............................................................................................................. 3

  2. Conceptes clau ....................................................................................................... 5

  3. Tipus de conflictes .................................................................................................. 8

  4. Especificacions daquest document ....................................................................... 10

  5. Marc legal ............................................................................................................ 11

  6. Caracterstiques de lescola Proa .......................................................................... 12

  7. Principis que orienten lacci per a la bona convivncia ........................................ 13

  8. Missi i valors ...................................................................................................... 14

  9. Objectius generals i especfics ............................................................................... 15

  10. La promoci de la convivncia a lescola Proa ....................................................... 16

  11. Objectius generals i especfics | Agents implicats | Temporitzaci | Indicadors ..... 34

  12. Protocols dactuaci ............................................................................................. 49

  13. Seguiment del projecte de convivncia ................................................................. 63

  14. Bibliografia ........................................................................................................... 64

 • 3

  Projecte de convivncia Escola Proa

  1. INTRODUCCI

  La nostra comunitat educativa decideix revisar un dels documents ms rellevants: el Projecte de Convivncia. Un dels pilars fundacionals de Proa s la creaci dun entorn que afavoreixi i garanteixi el creixement de tot el seu alumnat des del respecte envers un mateix i a laltre aix com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat ms amable, acollidora i plural.

  L'escola s el reflex de la societat i, alhora, s un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hbits de socialitzaci i de relaci amb els altres. Un dels seus objectius bsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivncia, tant a linterior del centre educatiu com al seu entorn immediat. (Declaraci de la Seu dUrgell. 4t Congrs Educaci i Entorn. La Seu dUrgell. 2008.)

  El nostre Projecte Educatiu, del qual el Projecte de Convivncia en forma part, es basa en la pedagogia de lestimaci i el respecte i s en aquest sentit que es convida a tota la comunitat educativa a establir una comunicaci fluda, sincera i discreta que ajudi a tots els agents implicats, aix s alumnat, famlies, professionals i personal de lescola, a ajudar-se entre tots a ser millors persones i actius en pro dun mn millor. En aquest sentit es considera que el Projecte de Convivncia ha de tenir la mxima difusi entre tots els membres que formen la comunitat educativa i ha destar obert a tots ells. Alhora, s important que tothom qui estigui relacionat en la formaci dels infants i joves conegui les activitats que es realitzen al nostre centre educatiu, per tal de treballar en el mateix sentit i reforar des de lescola i la famlia laprenentatge dels alumnes, la maduresa de la seva personalitat aix com afavorir la detecci de qualsevol conflicte per tal de resoldrel.

  Conviure significa viure plegats i en bona relaci. La convivncia demana la formaci integral de la persona, i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participaci democrtica, la inclusi social, la igualtat doportunitats, el respecte a la diferncia, la gesti positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivncia comporta una conscincia de la prpia identitat que implica lacceptaci de laltre i un sentit de pertinena i contribuci personal a la societat. (Projecte de Convivncia i xit educatiu. Departament dEnsenyament. 2016)

  La nostra comunitat educativa declara unnimement la seva voluntat dassolir un nivell de violncia 0 i s en aquest sentit que busca sempre donar al seu alumnat les eines bsiques ms adequades al seu context i al moment que els ha tocat viure que lajudin a conixer les diferents realitats del seu entorn i alhora lajudin a mostrar-se tal com s, acceptant les qualitats i limitacions, tant prpies com daquells qui lenvolten. En aquest sentit aquest s un document viu que es mant ferm i inamovible en la seva base per que es podr modificar i/o ampliar en tot all que ajudi a assolir el seu objecte principal.

  A lescola cap alumne, ni ning, no ha de patir cap mena dassetjament. Assolir aquest objectiu requereix un esfor permanent de tothom qui participa en el procs educatiu, especialment dels qui lapliquen i dels qui el supervisen.(Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront lassetjament entre iguals. Arxiu 3. Incidncia als centres educatius)

  http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0008/2b3d055b-0177-4ba1-b5ad-15c8a40ccd50/Arxiu-3_-Incidencia-als-centres-educatius.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0008/2b3d055b-0177-4ba1-b5ad-15c8a40ccd50/Arxiu-3_-Incidencia-als-centres-educatius.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0008/2b3d055b-0177-4ba1-b5ad-15c8a40ccd50/Arxiu-3_-Incidencia-als-centres-educatius.pdf

 • 4

  Projecte de convivncia Escola Proa

  Per educar en la convivncia caldr basar-se en les relacions humanes, capacitar les

  persones per saber trobar all que ens uneix ms que el que ens diferencia, i promoure el

  coneixement de tots els membres de la comunitat educativa per aix establir unes

  relacions de respecte, ats que aquest coneixement s la base de lestimaci.

  El conflicte s inevitable i forma part de les relacions socials duna societat oberta i

  complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions

  i a partir de la gesti positiva dels conflictes. Aquests sn els fonaments duna escola

  inclusiva i duna educaci intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a

  respectar la diversitat en una societat ms cohesionada i menys excloent.(Projecte de

  Convivncia i xit educatiu. Departament dEnsenyament. 2016)

  Els valors que defineixen lescola Proa sn tots ells pilars i garantia duna convivncia sana,

  rica, noble, lliure i plural. s per aix que estem segurs que la promoci daquest projecte

  afavorir el creixement dels alumnes com a principals protagonistes de lescola. Estem

  convenuts que creant una cultura que promogui lelogi de les qualitats i valors que

  aporten cada un dels agents implicats ens ajudar a tots a conixer, aprendre i estimar tots

  aquells qui formem la comunitat educativa.

  http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf

 • 5

  Projecte de convivncia Escola Proa

  2. CONCEPTES CLAU

  Tot seguit es mostren alguns dels conceptes clau en el Projecte de Convivncia de lescola.

  Agressi: acci no justificada contra lequilibri, la integritat o els drets duna persona mitjanant amenaces o atacs. Assertivitat: s la capacitat dexpressar i defensar les prpies emocions i idees tot respectant les dels altres. Assetjament (Bullying): Qualsevol forma de maltractament fsic, verbal, psicolgic, social, moral, sexual, ideolgic o virtual, sostingut en el temps, definit per la seva freqncia i intencionalitat de causar dany i patiment a un subjecte en concret, que pot ser exercit per un individu o un grup, amb participaci passiva o activa de la resta de companys, produt per una desigualtat de poder, generant un canvi de personalitat en la vctima o vctimes (ansietat, descens de lautoestima, quadres depressius) que dificulten la seva integraci en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges. Aquesta acci negativa i intencionada, situa la vctima en una posici de la que difcilment pot sortir-ne pels seus propis mitjans. Ciberassetjament: assetjament intencionat, repetit i mantingut en el temps portat a terme a travs de les tecnologies que pot produir-se a lescola i fora della, amb o sense anonimat per grups dindividus contra vctimes que no poden defensar-se. Empatia: s la capacitat per connectar, respectuosament, amb els sentiments i les emocions de les altres persones i per comprendre els seus arguments i punts de vista. Prctiques restauratives: Les prctiques restauratives constitueixen un ventall deines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte per tal de millorar la convivncia i reforar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.

  Violncia: Coacci fsica o moral exercida sobre una persona per obligar-la a una

  determinada acci o omissi.

  Absentisme: s labsncia reiterada i no justificada, dins de lhorari escolar, dalumnat

  en edat descolaritzaci obligatria en el centre educatiu on est matriculat.

  Acollida: s el conjunt sistemtic dactituds i actuacions que el centre educatiu posa en

  funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els que

  sincorporen desprs de processos dabsncia, en la vida i la cultura del centre, i,

  alhora, fer-los partcips dels projectes que shi desenvolupen.

  Coeducaci: Acci educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i

  individualitats de lalumnat, independentment del seu sexe o orientaci sexual,

  potenciant la igualtat real doportunitats. Cerca leliminaci de tota mena de

  discriminaci per ra de gnere o dorientaci sexual i el respecte per a la diversitat de

  lalumnat.

  Competncies soci emocionals: s la presa de conscincia dun mateix i la millora de

  les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivncia dins els

  centres educatius.

 • 6

  Projecte de convivncia Escola Proa

  Comunicaci: entre famlia i escola s el conjunt sistemtic dactuacions i canals que el

  centre educatiu posa en funcionament amb lobjectiu de compartir la responsabilitat

  educativa i millorar lxit educatiu de lalumnat i tamb el funcionament del centre. Cal

  explicitar a les famlies qu fem i per qu ho fem en tot moment i, amb el mateix

  propsit, conixer quines sn les seves expectatives i opinions.

  Conflicte: situaci en la qual dues o ms persones estan en desacord perqu els seus

  interessos sn incompatibles, o b, els perceben aix.

  Educaci intercultural: Promou espais dinclusi basats en la igualtat i la necessitat de

  compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. Promou

  ls de la llengua catalana en un marc plurilinge com un element de cohesi i igualtat

  doportunitats.

  Educaci per la pau: La convivncia s el valor primer de tota societat que busqui la

  pau i que utilitza el dileg per resoldre tot tipus de qestions.

  Esfor: lesfor s la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per

  aconseguir uns objectius determinats. Constitueix la base fonamental perqu lalumnat

  obtingui un major rendiment.

  Mediaci: procs de gesti positiva de conflictes.

  Inclusi: suposa una millora evolutiva respecta a la idea dintegraci. La inclusi pretn

  que siguin els mateixos centres educatius els que sadaptin a la diversitat de lalumnat

  que tenen escolaritzat de manera que el centre identifiqui les barreres que dificulten

  laprenentatge, la socialitzaci i la participaci de lalumnat i cercar-les, eliminar-les o

  minimitzar-les.

  Norma: La norma s linstrument regulador de la convivncia que t com a finalitat

  garantir els drets i els deures de tothom. Les normes del centre estan recollides en el

  document NOFC (Normes dOrganitzaci i Funcionament del Centre), que sn les

  propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i

  adaptables a lespecificat del nostre centre educatiu.

  Participaci: s molt clar que saprn participant. En aquest sentit el centre necessita

  destructures que facilitin la participaci dels alumnes i prctiques que hi convidin. De

  manera especial lescola incideix en la participaci de les famlies en la tasca educativa

  de lescola. La seva implicaci s un factor determinant en lxit educatiu dels seus fills.

  La carta de comproms educatiu s linstrument que estableix el marc de comunicaci i

  de participaci entre lescola i la famlia per dur a terme una acci coherent i

  coordinada en el desenvolupament personal, acadmic i social de cada infant i jove.

  Respecte: Principi bsic per viure i conviure en societat, actitud de reconeixement dels

  drets de les persones i la valoraci de la seva identitat, opini i manera de pensar. s

  necessari potenciar el respecte a un mateix, als altres, al mn.

  Responsabilitat: Capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i dassumir les

  conseqncies dels propis actes.

  (Extret del Projecte de Convivncia i xit educatiu. Departament dEnsenyament. 2016)

  http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf

 • 7

  Projecte de convivncia Escola Proa

  Els rols de situacions dassetjament

  En una broma tothom riu i ning no resulta perjudicat, mentre en lassetjament

  hi ha una vctima.

  Dan Olweus descriu els diferents rols que es poden adoptar davant una situaci

  dassetjament. Cal recordar que davant aquest tipus de situacions no hi ha una

  situaci neutral.

  Persona vctima: qui rep lagressi

  Persona agressora: comena lassetjament i en pren part activa.

  Persona seguidora: no comencen lassetjament per en prenen part

  activa.

  Persona partidria: no prenent part activa per el recolzen mostrant

  un suport obert.

  Persona espectadora: no prenent posici, el que succeeix no va amb

  ells.

  Possible persona defensora: pensen que caldria ajudar la vctima, per

  no ho fan.

  Persona defensora: no els agrada lassetjament i ajuden la vctima o

  ho intenten.

  (Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront lassetjament entre iguals. Arxiu

  4. Deu punts per conixer millor el fenomen)

  http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/documents/deu-punts-per-coneixer-millor-assetjament.pdfhttp://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/documents/deu-punts-per-coneixer-millor-assetjament.pdf

 • 8

  Projecte de convivncia Escola Proa

  3. TIPUS DE CONFLICTES

  Tal com defineix larticle 5 de les NOFC, a lEscola Proa distingim entre conflictes lleus i conflictes greus:

  Article 5: Les conductes irregulars i les faltes dels alumnes es classifiquen en els segents dos grups, en funci de la seva gravetat: Conductes contrries a les normes de convivncia (lleu) i conductes greument perjudicials per a la convivncia (greu). Totes elles sn mereixedores de correcci i sancions, tant si tenen lloc a lescola com durant qualsevol activitat escolar, incloent sortides, excursions, servei de menjador i activitats extra lectives; igualment poden ser sancionades si es produeixen fora de lescola i tenen alguna relaci amb la vida escolar o afecten altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.

  El document Projecte de Convivncia i xit educatiu. Departament dEnsenyament. 2016 defineix:

  Els conflictes lleus sn un conjunt de conductes contrries a les normes de convivncia del

  centre. Es tracta, majoritriament, de conductes disruptives a laula i situacions de conflicte

  interpersonal. Els conflictes greus sn aquelles conductes tipificades en larticle 37 de la llei

  12/2009, del 10 de juliol, deducaci; entre daltres, indisciplina, injries, amenaces, agressions i

  vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteraci injustificada i greu de les

  activitats del centre, possessi de mitjans o substncies perjudicials per a la salut, entre daltres.

  Aquestes conductes shan de considerar especialment greus quan impliquin discriminaci per

  ra de gnere, sexe, raa, naixena o qualsevol altra condici personal o social dels afectats.

  En els articles 6 i 7 de les NOFC del nostre centre sespecifiquen alguns exemples dunes i

  altres amb lobjectiu de definir qu s el que considerem conflicte lleu i conflicte greu.

  Article 6: Sn conductes contrries a les normes de convivncia: 1. Les faltes injustificades de puntualitat a l'horari de l'escola. 2. Les faltes injustificades d'assistncia a classe o a altres activitats educatives organitzades

  pel centre. 3. Qualsevol acte dincorrecci i desconsideraci amb els altres membres de la comunitat

  educativa. 4. Els actes dindisciplina; qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de

  les activitats del centre. 5. El deteriorament intencionat despais, installacions, mobiliari o altres objectes de lescola,

  aix com de les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 6. Les manques de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa, incloses les que es

  facin per mitj de les xarxes digitals. 7. La captura, emmagatzematge, tractament o difusi, per mitjans analgics o digitals, de

  dades de carcter personal, inclosa la imatge i veu, de membres de la comunitat educativa sense el seu perms.

  8. Lapropiaci indeguda dobjectes o material que pertanyi a altres membres de la comunitat educativa.

  9. Lapropiaci indeguda de treballs escolars, inclosa la cpia de treballs daltres alumnes i la cpia daltres fonts sense citar-ne lorigen.

  http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf

 • 9

  Projecte de convivncia Escola Proa

  Article 7: Sn conductes greument perjudicials per a la convivncia: 1. Els actes greus d'indisciplina, les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, canvis o

  suplantaci de la identitat digital, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, la sostracci o deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin contra