Presentació Missió I Programa

  • Published on
    14-Jan-2015

  • View
    395

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. El futur s a les nostres mansAvui s a les nostres mans. Lesfor de molta gent, tamb entre nosaltres a Sant Andreu, ha obert pas a la convicci creixent que ens correspon decidir en llibertat el nostre futur. La candidatura que presento per a la Presidncia de Sant Andreu vol contribuir a aquest esfor. Ens mou, tamb a nosaltres aqu, lentusiasme per avanar aquesta tasca en el nostre entorn ms proper. Ens proposem seguir bsicament dues lnies de treball: - Promoure i ampliar la participaci en lactivitat del Casal. El Casal sha obert atothom i a tothom ofereix loportunitat de collaborar en la tasca comuna. Ara cal fer un altre pas i sortir a trobar als i a les militants, apropar-nos als nostres vens i venes per proposar-los que simpliquin en el nostre projecte. - Reforar el perfil dEsquerra al Districte. El moment poltic demana augmentar elsuport al Grup Municipal i latenci propera a la ciutadania i les entitats. Ara hem de potenciar el discurs i la prctica dels valors republicans per obrir-nos a nous collectius i guanyar ms suports per a Esquerra. Concebent lacci poltica com a quelcom proper i til, dedicarem el nostre millor esfor i experincia a acostar-nos a la nostra gent i collaborarem a construir la nova majoria que es decidir per la llibertat. Avui s a les nostres mans. Per fer realitat aquest futur, demano el teu suport. Cal que totes i tots, tamb aqu a Sant Andreu, hi contribum. El futur s a les nostres mans. Oriol GellConsulta el programa detallat a http://futuralesmans.blogspot.com/ Thi espero!

2. El futur s a les nostres mans Candidatura a lExecutivaAugmentarem la nostra presncia al carrer i difondrem el nostre missatge mitjanant campanyes innovadores, cercant el contacte proper amb els ciutadans i ciutadanes. Enric Mart Secretaria de MobilitzaciAcostarem la poltica a la gent. Rafael Castellanos Secretaria de Poltica Parlamentria Ens plantegem assolir objectius Treballarem amb cohesi i ambiciosos i possibles millorant latica, potenciant els vincles coordinaci entre secretaries i afavorintamb els ciutadans i les la participaci de la militncia. ciutadanes i les entitats de Robert Fabregat Secretaria Sant Andreu. dOrganitzaci i FinancesMireia Ferran Secretaria dePoltica Municipal Hem de facilitar Ens proposem incorporar el punt de vista de una major les dones, donant resposta als seus problemes implicaci dels i les en lacci poltica i aconseguirem daquesta militants. manera interessar-les a participar al Casal. Mati Duque Merc Maduell Secretaria de la Dona Secretaria de Militncia Aproparem idees i valors a quot;Tenim un projecteles persones. com. Entre totes i Carlos Rodrguez tots l'assolirem.quot;Secretaria dImatge i Montserrat Bened Comunicaci Vicepresidncia Consulta el programa detallat a http://futuralesmans.blogspot.com/ 3. El futur s a les nostres mansPROGRAMA DACTUACI DETALLAT Projectes de poltica municipal i parlamentria: Aquest mbit sReforar el Grup Municipal del Districte: responsabilitat- potenciant la participaci als consells consultius, prioritria de la S. de- desplegant els equips de barri. Poltica Municipal i la S. de Poltica Aplicar modalitats de participaci ampliada com a Parlamentria, ensuport sistemtic als debats i processos de presa de coordinaci amb Imatge decisi. i Comunicaci,Supervisar lestat dels plans i compromisos poltics Organitzaci idERC que afecten al Districte: Vicepresidncia i Presidncia. - Seguiment del PAD i dels objectius municipals 2007- Seguiment de les propostes parlamentries 2006- Seguiment de lexecuci dels pressupostos. Elaborar un mapa de les necessitats del districte. Mantenir el mapa electoral de Sant Andreu. Potenciar la campanya Esquerra tescolta, incorporantmodalitats datenci propera a la ciutadania i les entitats. Potenciar les relacions amb els lders dopini delDistricte. Millorar la comunicaci de lacci poltica dERC,difonent lacci de govern i prioritzant la transmissi decontinguts a lentorn immediat del Districte i la ciutat.http://futuralesmans.blogspot.com/ 4. El futur s a les nostres mansProjectes de coordinaci, organitzaci i finances:Elaborar protocols dels processos interns i externs Es responsabilitza daquest mbit la S. del Casal i impulsar el treball en equip. dOrganitzaci iDefinir els instruments de coordinaci de les Finances bsicament,secretaries i els equips de treball. en coordinaci amb Poltica Municipal iSupervisar el pla dactuaci de lExecutiva. Presidncia.Mantenir el calendari del Casal. Dirigir la tasca de lOficina Tcnica i establir elsprocediments perqu les bases de dades siguin tils pera les diferents secretaries. Efectuar la gesti conjunta de tots els trmits que afectincollectivament a la militncia i a les diferents activitatsorganitzades des del Casal. Integrar la previsi devoluci dels ingressos i lesdespeses al calendari del Casal i corresponsabilitzarles secretaries en lelaboraci del pressupost. Activar la botiga del casal a travs dinternet. Augmentar lobertura del Casal a entitats del Districte. Lloguer puntual del Casal a entitats afins. Preparar el procs de renovaci del lloguer / trasllata nou local de la seu dERC.http://futuralesmans.blogspot.com/ 5. El futur s a les nostres mansProjectes dinfrastructures: Aquest mbit sMantenir el Casal en condicions adequades per a les responsabilitat bsica activitats que shi duen a terme. de la S. dOrganitzaciConfigurar el Casal com espai wifi que permeti la i Finances, enconnexi gratuta a internet dels i les militants que ho coordinaci ambsollicitin. Presidncia. Millorar la dotaci delements que permeti el majors del casal per a trobades de proximitat amb crrecs,reunions, etc. Habilitar un espai per a ls ldic dels fills/filles delsmilitants que collaborin en les secretaries.Projectes datenci a la militncia i acollida:Atenci de proximitat als i les militants. Aquest mbit s responsabilitatProgramar les sessiona ordinries dacollida. bsicament de la S. de Militncia, enInformar la nova militncia dels principis bsics i del coordinaci amb Dona ifuncionament del Casal i del Partit. Vicepresidncia.Programar un acte especial dacolliment, on espresenti lExecutiva i els i les militants a la novamilitncia. Recollir les dades de la militncia per conixer-ne elperfil, preferncies quant a formaci, disponibilitat per acollaborar al Casal, etc. http://futuralesmans.blogspot.com/ 6. El futur s a les nostres mansProjectes de formaci: Aquest mbit sMantenir els indicadors dinteressos de formaci de la responsabilitat bsica militncia. de la S. deElaborar i aplicar el programa general de formaci Mobilitzaci, enatenent, duna banda, la formaci ideolgica especfica coordinaci ambdERC i, de laltra, la formaci en temes dactualitat; Militncia.adoptant diferents formats (xerrades, cine-frum, etc.) ianticipant la programaci de les sessions per facilitarlassistncia. Elaborar i aplicar programes i tallers de formaci amida per als membres dels equips de treball del Casal:tasques de les secretaries, funcionament del districte,noves tecnologies, mapes electorals, etc. Millorar el suport per a la formaci individual en temesespecialitzats, facilitant laccs a fons documentals delCasal i dentitats, contactes de referncia, etc. Promoure el coneixement sobre sobre elsmoviments socials i el moviment associatiu catal(p.ex. la PDD, el moviment de lluita per la llengua, elmoviment sindical catal, etc.) Programar debats temtics entre els i les militantsdel Casal per a deliberar sobre temes dinters polticgeneral i especfics del partit. Potenciar la coordinaci amb la Secretaria de Formacide la Federaci de Barcelona i especialment amb lessectorials dERC.http://futuralesmans.blogspot.com/ 7. El futur s a les nostres mansProjectes de lmbit de les dones: Aquest mbit s Endegar una campanya per activar les dones militants: responsabilitat prioritria - recollida de les necessitats i aportacions de les de la S. de Dona, endones per facilitar la seva militncia, coordinaci amb - incentivaci de la participaci de les dones en les Militncia, Polticatasques del Casal. Municipal i Fer activitats obertes al pblic per explicar el programa Vicepresidncia. de la dona dERC.Actualitzar el coneixement de la dona en el Districte: associacions existents, realitat social (immigraci, edats, demandes, etc), dades de participaci electoral, etc.Potenciar la coordinaci amb lOperatiu de Dones de Barcelona quant a actes i sessions de formaci.Projectes de mobilitzaci: Impulsar el contacte personal i les trobades de Aquest mbit s proximitat entre militants, simpatitzants i amics i responsabilitat bsicament de la S. amigues d'ERC. Mobilitzaci, en Augmentar el nombre dactes al Districte i la difusi i coordinaci amb participaci ciutadana, prioritzant amb un programa Organitzaci i Finances. especial els barris amb menor implantaci.Incorporar nous formats, ms imaginatius, als actes externs del Casal, pensats especficament segons les diferents finalitats i incorporant-hi aspectes ldics. http://futuralesmans.blogspot.com/ 8. El futur s a les nostres mansProjectes dimatge i comunicaci: Es responsabilitza Adequar noves formes i mitjans per donar a conixer el prioritriament daquest missatge ideolgic i programtic dERC. mbit la S. dImatge iHabilitar el bloc del Casal com a mitj de difusi, Comunicaci, enparticipaci i acci poltica. coordinaci Poltica Municipal, PolticaRellanar la pgina web, vinculant-la al bloc. Parlamentria i Presidncia.Sistematitzar les relacions amb les publicacions delDistricte amb lemissi peridica de notes de premsa. Analitzar les caracterstiques del flux dinformaci alCasal i definir els canals i els mecanismes msadequats per a cada tipus dinformaci: adaptar lacomunicaci al destinatari del nostre missatge. Actualitzar i implantar els elements esttics, materials ide contingut que cal utilitzar per transmetre la imatgedacord amb la realitat del Casal i les directrius delPartit. Proposar els elements danlisi que permetindeterminar la incidncia de cada mitj a lentorn delCasal.http://futuralesmans.blogspot.com/