Presentació als professors avaluar x aprendre

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    188

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. AVALUACI PERAVALUACI PER COMPETNCIES.COMPETNCIES. AVALUAR PER APRENDREAVALUAR PER APRENDRE </li></ul> <p> 2. QU SQU S AVALUAR?AVALUAR? 3. Lavaluaci NO s...Lavaluaci NO s... ... un cstig, ... una finalitat en ella mateixa, ... una tasca fcil. 4. Lavaluaci S que ha de ser...Lavaluaci S que ha de ser... FIABLE La nota final ser la mateixa si dos professors avaluen el mateix examen? VLIDA Lexamen mesura el que se suposa que ha de mesurar? 5. FIABLE I NO VLIDA FIABLE I VLIDA NO FIABLE I NO VLIDA 6. COM PODEMCOM PODEM MILLORARMILLORAR LAVALUACI ALAVALUACI A LA NOSTRALA NOSTRA CLASSE ICLASSE I ESCOLA?ESCOLA? 7. Qu entenem per avaluar?Qu entenem per avaluar? Un procs que comporta: 1) Recollir informacions (amb instruments o no) 2) Analitzar la informaci recollida i emetre un judici 3) Prendre decisions dacord amb el judici ems. De tipus social: classificar, seleccionar, orientar De tipus pedaggic: regular el procs densenyament i aprenentatge QUALIFICACI/ ACREDITACI AVALUACI FORMATIVA-FORMADORA 8. Per qu pot ser til lavaluaci?Per qu pot ser til lavaluaci? 1. Com a activitat per aprendre, a partir de regular qu i com aprenem (base de les competncies daprendre a aprendre i dautonomia i iniciativa personal, a ms de tot tipus daprenentatges) 2. Com a activitat per comprovar qu hem aprs (i qualificar) 9. 1. Lavaluaci com a activitat per1. Lavaluaci com a activitat per aprendre, a partir de regular quaprendre, a partir de regular qu i com aprenem:i com aprenem: Comporta aprendre a regular: a) La percepci dels objectius daprenentatge. b) Com anticipem i planifiquem lacci. c) La percepci dels criteris davaluaci. 10. a) Avaluar-regular la percepcia) Avaluar-regular la percepci sobre els objectius daprenentatgesobre els objectius daprenentatge 11. Promoure que els nens i nenes expressin les seves idees inicials i reconeguin que hi ha diferents maneres de fer, pensar o valorar pot ser una altra forma de compartir els objectius. Desprs posem de manifest que hi ha diferents punts de vista, i ens posem com objectiu arribar a un consens sobre qu s, com i els resultats esperats. Nosaltres mateixos ho hem fet al principi de la sessi davant de la pregunta: QU S AVALUAR? 12. b) Avaluaci-regulaci de lab) Avaluaci-regulaci de la anticipaci i planificaci de laccianticipaci i planificaci de lacci 13. Anticipaci i planificaci deAnticipaci i planificaci de lacci:lacci: Com aprenen a fer els alumnes que no aprenen sols? 14. I finalment dedum qu hem de fer per redactar una bona descripci 15. Una flor s una part duna planta que sempre t un pistil (vuls) i/o estams (pollen) i que serveix perqu la planta es pugui reproduir. 16. Analitzant bons exemples, consensuem qu hem de pensar i fer en escriurel. 17. Aquests resums (o Bases dorientaci), que han delaborar els propis alumnes amb les seves paraules, shan de avaluar-regular molt b, perqu s el que ha de quedar ben emmagatzemat a la memria. Poden anar variant al llarg dels cursos, ampliant-los, matisant afirmacions 18. ELS CRITERIS DAVALUACIELS CRITERIS DAVALUACI Per tal que lavaluaci sigui justa, tots fareu la mateixa prova: pujareu dalt de larbre. 19. Per qu s important explicitarPer qu s important explicitar els criteris davaluaci?els criteris davaluaci? Una persona que aprn necessita reconixer els criteris que li han de permetre decidir si fa b les tasques i qu li falta per arribar a fer-ho b. Les persones que ensenyen necessiten disposar de criteris consensuats per objectivar lavaluaci i tamb per ensenyar de manera coherent amb el que demanar. 20. Compartir els criteris davaluaciCompartir els criteris davaluaci comporta tenir clar qu entenemcomporta tenir clar qu entenem per un bon aprenentatge dun saber.per un bon aprenentatge dun saber. s convenient distingir entre Criteris de realitzaci i Criteris de resultats. Els criteris de realitzaci es relacionen amb els aspectes inclosos a la Base dOrientaci. Els criteris de resultats comporta discutir qu entenem per fer alguna cosa b, regular i es refereixen a si la tasca sha fet de manera pertinent, completa, precisa, coherent, 21. Un instrument idoni per explicitarUn instrument idoni per explicitar criteris davaluaci sn lescriteris davaluaci sn les rbriques:rbriques: http://rubistar.4teachers.org/index.php http://www.inteligenciasmultiples.net/ http://www.slideshare.net/artpqpi/rbriques-presentation http://www.eduteka.org/MatrizEjemplos.php3 https://sites.google.com/site/recursosdidacticscentaure/recurs os-sd/productes-i-rubriques 22. https://sites.google.com/a/xtec.cat/avaluac io-competencies/ http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarx acb/avaluarperaprendre 23. La barcassaLa barcassa http://youtu.be/taUJQWD8NhY </p>