Presentació AFD 2015-16 [Modalitat Compatibilitat]

 • Published on
  09-Jan-2016

 • View
  441

 • Download
  0

DESCRIPTION

Presentaci

Transcript

 • Mdul 2

  Activitats fsicoesportives

  individualsindividuals

  Curs 2015 - 2016

 • es pretn que lalumnat conega els conceptes tcnics, tctics, reglamentaris i

  metodolgics desports i acttivitats fsiques metodolgics desports i acttivitats fsiques individuals. Aix, en superar aquest mdul,

  lalumnat estar en condicions de planificar, organitzar, dirigir i animar activitats

  fsicoesportives individuals.

 • Nombre total d'hores lectives: 248

  Hores setmanals: 8

  TEMPORALITZACI - CALENDARI ESCOLAR

  Trimestres: 3 (un curs)Classes teriques: 20%-30%

  Classes prctiques: 70%-80%

 • 1. Analitzar i seleccionar els exercicis d'acondicionament fsicbsic, les habilitats bsiques i especfiques, i els jocspreesportius aplicables a les activitats fsicoesportivesindividualitzades.

  OBJECTIUS GENERALS

  2. Elaborar programes densenyament/animaci d'activitatsfisicoesportives individualitzades per a un grup de personesdunes caracterstiques concretes.

  3. Analitzar la programaci i controlar la realitzaci dactivitatsfsicoesportives individuals.

  4. Analitzar les regles bsiques i les caracterstiques de lesinstallacions i dels materials en les activitats fsicoesportivesindividuals.

 • PROFESSORAT

  MAT

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  Grup 1r. A (mat)

  B1. Enric i FusB2. EnricB2. EnricB3. Enric

  VESPRADA

  B1. EnricB2. Enric i FusB3. Juanjo

 • CONTINGUTS

  1r. trimestre - MAT

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  Grup 1r. A (mat)

  B1. Activitats aqutiquesB2. OrientaciB2. OrientaciB3. Habilitats de lluita

 • CONTINGUTS

  2n. trimestre - MAT

  Grup 1r. A (mat)

  B1. Activitats aqutiquesB2. Activitats de fitness i atletismeB3. Escalada

 • CONTINGUTS

  3r. trimestre - MAT

  B1. Activitats amb cordes i dansaB2. Activitats de fitness i atletismeB2. Activitats de fitness i atletismeB3. Patinatge

 • CONTINGUTS

  1r. trimestre - VESPRADA

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  B1. NataciB2. OrientaciB3. Activ. Lluita

  Grup 1r. A (mat)

  B1. OrientaciB2. Activitats aqutiquesB2. Activitats aqutiquesB3. Habilitats gimnstiques

 • CONTINGUTS

  2n. trimestre - VESPRADA

  Grup 1r. A (mat)

  B1. Activitats de fitness i atletismeB2. Activitats aqutiquesB3. Habilitats de lluita

 • CONTINGUTS

  3r. trimestre - VESPRADA

  B1. Activitats de fitness i atletismeB2. Dansa i activitats amb cordesB2. Dansa i activitats amb cordesB3. Patinatge

 • METODOLOGA DIDCTICA, ORGANITZACI I ESTRATEGIES

  La metodologia utilitzada afavorir la capacitat de lalumnat per aaprendre per si mateix, treballar en equip i per a aplicar els mtodesapropiats per a la investigaci. Per aix tindr un marcat carcter prcticen relaci directa amb la teoria.

  A les classes teriques predominaran els mtodes directius on s'explicar aA les classes teriques predominaran els mtodes directius on s'explicar alalumnat els continguts conceptuals que deuen conixer i sindicaran lespautes de treball per a la realitzaci de sessions prctiques, fitxes de treball,treballs d'investigaci, tallers de construcci de joguets, etc.

  A les sessions prctiques sutilitzaran tant mtodes directius, per alexplicaci dels diferents jocs, com mtodes de recerca per tal quelalumnat siguen capaos de desenvolupar la imaginaci i la creativitatcercant solucions a les propostes presentades pel professor.

 • CRITERIS D'AVALUACI

  Lavaluaci s de carcter formatiu, s a dir, que savaluaran demanera continuada les activitats realitzades diriament, per laqual cosa ser de gran importncia lassistncia de lalumnat ales classes, tant teriques com prctiques. A ms a ms, per arealitzar lavaluaci daquest mdul es realitzaran les provesque es determinen per a cadascun dels continguts abordats.que es determinen per a cadascun dels continguts abordats.

 • ACTIVITATS COMPLEMENTRIES I EXTRAESCOLARS.

  Durant el transcurs del curs el professorat proposar unasrie d'activitats complementries que considere oportunesper a completar a formaci de lalumnat.- Activitat multiaventura (3 dies: 21, 22 i 23 doctubre)- Senderisme (1 dia)- Ruta cicloturista

  - Altres a determinar