Presentacio 4t eso-2013-14

Embed Size (px)

Text of Presentacio 4t eso-2013-14

 • Orientaci professional

 • Presentaci del 4t dESO

 • 4t ESO El nouCanvis generats per la LOE el curs 2007-2008

 • La Llei Orgnica dEducaci preveu: Un calendari daplicaci

  FINALITZATUns canvis organitzatius:Els cursos sestructuren en matries.Hi ha una mateixa organitzaci de 1r a 3r.

 • Novetats:Optativitat en el 4t curs per avenir-se als diferents interessos i motivacions dels alumnes, tot projectant el futur.

  El Projecte de Recerca

  Hi ha una nova matria obligatria: Educaci tico-cvica.

 • Qu representen aquests canvis? El curs de 4t ESOt:A) Les matries comunes. (Iguals per a tots), i

  B) Les matries optatives, a escollir a partir duna oferta que fa el centre i que ha indicat el Departament dEducaci.

 • COMUNESCurs 13-14Llengua catalana3Llengua castellana3Llengua anglesa3Matemtiques3Cincies socials. Histria3Educaci fsica3Tutoria3Cultura religiosa (vivencial o cultural)3Projecte de recerca 4t3Educaci tico-cvica3TOTAL9

 • OPTATIVESCurs 13-14Francs3Llat (cultura clssica)3Fsica i Qumica3Biologia i Geologia3Tecnologia aplicada3Informtica/Tecnologia3Msica3VIP3Infolaboral3TOTAL9

 • Com hem organitzat les optatives?

 • Cada BLOC respon a unes necessitats:Bloc A: Pensat per al batxillerat Cientfic i Tecnolgic. Bloc B: Pensat per al batxillerat dHumanitats i Cincies Socials.Bloc C: Mduls professionals i el mn laboral.Cap bloc tanca cap porta, per s que orienta per al futur.

 • Qu els demanarem als alumnes de 3r dESO en acabar el curs?No s una decisi tancada, per s orientativaAix significa que cada alumne/a ha descollir un bloc (A-B-C) + una optativaLa nova estructura situa a cada alumne en situaci de decidir

 • Com decidir?A partir de la histria personal.

  Pensant en el futur.

 • Com decidir?Parlant amb el tutor/aPosant a debat el futur amb la famlia.Tenint en compte les habilitats de cadasc.A vegades, descartant all que s segur que no vols fer!

 • Quan decidir?

 • Dedicarem unes sessions de tutoria grupal durant el tercer trimestre.En les tutories individuals de final de curs tamb podran acabar de decidir i solucionar dubtes amb la tutora

 • TUTORIA 3r ESO