PQPI tema 1 - Eines

  • Published on
    12-Nov-2014

  • View
    505

  • Download
    1

DESCRIPTION

PQPI - LampisteriaTema 1 - Eines09/20091 Eines comunesEs consideren eines comunes totes les eines polivalents pel muntatge de qualsevol aparell o maquinari.1.1 Tornavs (destornillador)ranura o plaaplicacions elctriquespla estel positiv drive, permet aplicar ms fora que un tornavs d'estelTornavis cerca pols Detecta tensi elctricafont: WIHAPaulino PosadaBLOG PQPI LAMPISTERIApg. 1 de 27PQPI - Lampisteria 1.2 Claus Allen (llaves Allen)Tema 1 - Eines09/2009S

Transcript

<p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1 Eines comunesEs consideren eines comunes totes les eines polivalents pel muntatge de qualsevol aparell o maquinari.</p> <p>1.1 Tornavs (destornillador)</p> <p>ranura o pla</p> <p>aplicacions elctriques</p> <p>pla estel positiv drive, permet aplicar ms fora que un tornavs d'estel</p> <p>Tornavis cerca pols Detecta tensi elctrica</p> <p>font: WIHA</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 1 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 1.2 Claus Allen (llaves Allen)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>Sn claus amb forma d'ella, generalment hexagonals, encara que tamb poden tenir capals tipus torx</p> <p>1.3 Claus fixes planes (llaves fijas) Serveixen per manipular perns amb cap hexagonal.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 2 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.4 Clau anglesa o ajustable (llave inglesa o ajustable) Serveix per manipular perns amb cap hexagonal, podent utilitzar la mateixa clau per a perns de diferents mides.</p> <p>.</p> <p>1.5 Clau de got (llave de vaso) Serveixen per manipular perns amb cap hexagonal. Muntades damunt una carraca faciliten la feina.</p> <p>1.6 Carraca (carraca) Mnec per subjectar la clau de got amb mecanisme que fa girar la pea que enrosca en un sentit per evitar d'haver la de treure i collocar cada vegada que es fa girar.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 3 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.7 Alicates universals (alicates universales) Eina que serveix per subjectar, torar o tallar filferros, cables, reblons,etc.</p> <p>1.8 Tenalles (tenazas) Eina de la famlia de les alicates que s'utilitza normalment per tallar filferro i per arrencar claus.</p> <p>1.9 Barrina (barrena) Eina per fer petits orificis en peces de fusta.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 4 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 1.10 Tenalles grip (tenazas grip)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>s una tenalla ajustable que en estrnyer-la queda subjectant les peces. S'utilitza generalment per mantenir unides peces a soldar.</p> <p>1.11 Llima (lima) Eina d'acer trempat emmanegada, amb solc, dents o estries que s'utilitza per desbastar, polir o allisar materials durs.</p> <p>1.12 Serra d'arquet (arco de sierrra) Eina de tall amb un full d'acer trempat. Es fa servir per tallar materials metllics, tant tous com durs.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 5 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.13 Serra de marqueteria (sierra de marquetera) Eina de tall que permet treballar amb materials tous de poc gruix, com per exemple fullola, plstic. Grcies a la forma de l'arc i la fulla, en tallar, es poden seguir formes irregulars.</p> <p>1.14 Tisores de planxa (tijeras de chapa) Eina de tall que permet tallar peces de planxa i altres materials de poc gruix.</p> <p>1.15 Xerrac (serrucho) Serra de fulla rgida, ampla i gruixuda que permet tallar peces grans amb poc esfor.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 6 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 1.16 Martell (martillo)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>Eina de percussi que permet colpejar un material per tal de doblegar-lo, fixar-lo, etc.</p> <p>1.17 Cargol de banc (tornillo de banco) Instrument per immobilitzar una pea en el banc de treball. Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL pg. 7 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.18 Serjant de marqueteria (gato o sargento de marquetera) Eina que permet subjectar peces de fusta, metall o plstic per poder-los treballar (serrar, allisar, polir...) amb comoditat.</p> <p>1.19 Llanterna (linterna) S'utilitza per illuminar llocs obscurs.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 8 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.20 Trepant manual (taladro manual) S'utilitza generalment per foradar pedra,metall o fusta amb ajuda d'una broca.</p> <p>1- Portabroques 2- Selector de revolucions 3- Mnec amb vareta de profunditat. 4- Bloqueig gallet 5- Selecci del sentit de gir, esquerra o dreta 6- Selecci moviment broca, amb o sense percussi</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 9 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.21 Broques de trepant (brocas de taladro) No s el mateix foradar fusta, metall o una paret de pedra. La broca utilitzada ha d'sser apropiada al material a foradar. Els dimetres de broca ms usuals sn de 1 a 12 mm. Per evitar que la broca es trenqui, s'ha de fixar en el portabroques per la seva part llisa i mai fixar les mordasses damunt la part estriada. Les broques d'acer rpid (HSS) poden utilitzar-se indistintament per foradar fusta, metall o plstic, per mai s'han d'utilitzar per foradar pedra (paret). Quan s'hagin de realitzar forats profunds, s convenient treure la broca de tant en tant per evitar que s'escalfi en excs. La velocitat de trepant depn del material a foradar i del tipus de broca. Els materials tous es foraden a altes velocitats, els durs a velocitats redudes. Quan major sigui el dimetre d'una broca, menor ser la velocitat de trepant. Les broques per foradar pedra duen una pea de carbur de tungst a la punta. Per foradar cristall s'utilitzen broques amb punta de llana a una velocitat reduda i fent poca pressi amb el trepant damunt el cristall. La broca s'escalfa amb facilitat i s'ha de refrigerar amb aigua. Sempre s'ha d'utilitzar el trepant amb ulleres de protecci.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 10 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>Broca pedra, detall punta</p> <p>Broques pedra</p> <p>Broca HSS, detall</p> <p>Broca fusta, detall</p> <p>Broques cristall</p> <p>Broques fusta</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 11 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.22 Serra de calar (sierra de calar) Serra amb accionament elctric que permet tallar fusta, plstics o metall. S'ha d'utilitzar la fulla de tall corresponent al material.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 12 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1.23 Cinta mtrica o flexmetre (cinta mtrica o flexmetro) Tira d'acer o de roba dividida en metres, decmetres, centmetres i millmetres que serveix per amidar longituds.</p> <p>1.24 Tiralnies (tiralineas) Corda prima enrotllada dintre d'un petit dipsit, ple de guix en pols (generalment el guix s de color blau). A l'extrem de la corda que es troba fora del dipsit hi ha un ganxo de subjecci. Amb el tiralnies es marquen lnies rectes de llargria variable (fins a 5 m) damunt terra o paret.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 13 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 1.25 Escaire (escuadra)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>Instrument metllic en forma de "L". S'utilitza per traar i comprovar angles rectes, lnies paralleles i perpendiculars.</p> <p>1.26 Nivell (nivel) s una mena de regla que al mig duu una finestreta en la que es veu una bombolla envoltada per aigua. El nivell serveix per trobar lnies de referncia horitzontals o verticals. Per exemple s'utilitza per assegurar que les canonades de desgus tinguin caiguda i l'aigua no s'hi acumuli.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 14 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 1.27 Peu de rei (pie de rey)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>s un instrument de major precisi que la cinta mtrica. Est compost per una regla fixa (graduada en milmetres), amb una esquadra en l'origen, anomenada boca fixa. Damunt la regla es desplaa una regla mbil, anomenada nonius. Tamb el nonius presenta una esquadra anomenada boca mbil.</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</p> <p>Boques fixa i mbil per a mesurament de dimensions exteriors, dimetres, gruixos Palpadors per a mesurament de dimensions interiors Vareta de profunditat per a mesurament de profunditats Regla amb graduaci en milmetres Regla amb graduaci en polzades (inch) Nnius millmetres Nnius polzades Bot desbloqueig nnius</p> <p>Per llegir la mesura del peu de rei, en primer lloc es determina on es troba la referncia 0 del nnius. Es poden donar dues situacions:</p> <p>La lnia 0 (i l'ltima lnia) del nnius coincideix exactament amb una divisi de la regla fixa. En aquest cas la mesura s el valor que marca la lnia 0 del nnius sobre la regla fixa. La lnia 0 del nnius no coincideix amb cap divisi de la regla fixa, sin que es troba entre dues lnies de millmetre de la regla fixa. En aquesta situaci s'anoten els millmetres "sencers", que sn marcats per la lnia millimtrica immediatament anterior a la lnia 0 del nnius. A continuaci, es determina la mesura restant, observant quina s la divisi (lnia) del nnius que coincideix amb la regla fixa. El valor de la mesura s la suma dels milmetres i la lectura del nnius.</p> <p>Lectura de la mesura amb un peu de rei: Exemple 1Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL pg. 15 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 10 20</p> <p>Tema 1 - Eines 30</p> <p>09/2010</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>Exemple 210 20 30</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>Exemple 310 20 30</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 16 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>2 Eines lampista</p> <p>2.1 Alicates "pico loro" (alicates pico loro) Alicates ajustables utilitzades per subjectar tubs i apretar racords (enllaos) hexagonals de grans dimensions.</p> <p>Enlla llaut racord loco</p> <p>2.2 Clau Stillson, rigid o grifa (llave Stillson, rigid o grifa) Clau ajustable utilitzada per subjectar tubs i apretar racords (enllaos) hexagonals de grans dimensions.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 17 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>2.3 Tisores tub plstic (tijeras tubo plstico) Tisores per tallar tubs de material plstic.</p> <p>2.4 Talla tubs (cortatubos) Eina per tallar tubs de coure.</p> <p>2.5 Corba tubs (curvatubos) Eina per corbar tubs de coure.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 18 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria 2.6 Soplete (soplete)</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>La uni de tubs de coure o plom, es pot fer per soldadura. El calor necessari per fer la soldadura s'aporta amb el soplete.</p> <p>2.7 Cinta i fil tefl (cinta e hilo tefln) Cinta o fil amb els que s'envolten unions roscades de tubs per evitar la fuites (aigua, gas, gasoil)</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 19 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>2.8 Estopa i caamo (estopa i caamo) Sn fibres vegetals utilizades per evitar fuites d'aigua en l'uni de peces roscades. Actualment s'utilitza ms el tefln.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 20 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>2.9 Bomba per a prova hidrulica (Bomba para prueba hidrulica) Abans de connectar una installaci nova a la xarxa d'aigua, s'ha de comprovar l'estanquetat de les canonades. Per aix es pot utilitzar una bomba manual.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 21 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>3 Eines mantenidor</p> <p>3.1 Multmetre (polmetre, tester) (multmetro, polmetro, tester) s un instrument per mesurar magnituds elctriques. Les ms comuns sn tensi, en volts (V), intensitat en amperes (A) i resistncia en ohms (). Aquest instrument s'utilitzar quan s'hagi de fer la connexi elctrica d'un equip com per exemple una bomba, termo o equip de climatitzaci p. ex. per comprovar que hi ha tensi i que s l'adequada per a l'equip.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 22 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 23 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>3.2 Pinces amperimtriques (pinzas amperimtricas) s un instrument per mesurar el corrent elctric en amperes (A). Respecte a l'multmetre t l'avantatge que no s'ha d'obrir el circuit elctric per fer la mesura, basta amb envoltar un conductor elctric amb la pina per obtenir el corrent que passa a travs del conductor. Aquest instrument s'utilitzara per comprovar la corrent consumida per termos, equips de climatitzaci o bombes i per ajustar les proteccions dels motors de les bombes.</p> <p>3.3 Detector de gas s un instrument per detectar la presencia de gas. S'utilitza per detectar fuites de gas en calderes i escalfadors a gas, etc.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 24 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>3.4 Analitzador de combusti (analizador de combustin) s un instrument que analitza els productes de la combusti (fums) de calderes i escalfadors d'aigua. Detecta la concentraci de monxid de carb (CO) en els fums, que s un gas molt verins i causant d'accidents mortals. Una combusti dolenta produeix el sutge que embruta la caldera i els tubs de la xemeneia.</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 25 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria Preguntes reps:</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>1. Posa nom a les segents eines i indica per a qu les utilitzaries :</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 26 de 28</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>12 11</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16 pg. 27 de 28</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>PQPI - Lampisteria</p> <p>Tema 1 - Eines</p> <p>09/2010</p> <p>2. Per soltar una femella amb cap hexagonal d'un pern, qu utilitzaries una clau Allen, un tornavis, una carraca amb clau de got o una clau fixa? 3. Explica perqu utilitzaries l'eina triada. 4. Per tallar una vareta roscada M8, de 8 mm de dimetre quina eina utilitzaries? 5. Per detectar si hi ha tensi a una presa de corrent, quina eina utilitzaries? 6. Per estrnyer un racord hexagonal de grans dimensions, quina eina utilitzaries? 7. Per mesurar la distncia del lavabo al vter en el bany de la teva casa, quina eina utilitzaries? 8. Per corbar un tub de coure, quina eina utilitzaries? 9. Per fer la uni soldada de tubs de coure, quina eina utilitzaries? 10. Per tallar una pea de chapa, quina eina utilitzaries? 11. Per treure les rebaves d'una pea de xapa que has tallat, quina eina utilitzaries? 12. Per evitar una fuita d'aigua en la uni roscada d'una canonada, que has de posar en la rosca, abans d'enroscar-la? 13. Per comprovar que una canonada que acabes d'installar no te fuites d'aigua, quina eina utilitzaries? 14. Quines magnituds elctriques es poden mesurar amb el multmetre? 15. Anomena eines fetes d'acer. 16. En qu consisteix el procs de temprar i quines qualitats dna a l'acer?</p> <p>Paulino Posada BLOG PQPI LAMPISTERIA IES AURORA PICORNELL</p> <p>pg. 28 de 28</p>