PLA DE CONVIVÈNCIA - CEIP CAS SERRES

  • Published on
    14-Oct-2014

  • View
    43

  • Download
    2

Transcript

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

CEIP CAS SERRES

PLA DE CONVIVENCIA

APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR EN SETEMBRE DE 2007

1

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

DADES DEL CENTREDENOMINACI : : CEIP CAS SERRES CODI : 07001435 ADREA : C/. MUSIC FERM MARI, 53 LOCALITAT : EIVISSA TELFON : 971 303 811 FAX : 971 303 811 ADREA ELECTRNICA : cpcasserres@educacio.caib.es CP 07800

2

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

INDEX INTRODUCCI NORMATIVA LEGAL CARACTERSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE DIAGNSTIC ACTUAL DE LA CONVIVNCIA AL CENTRE OBJECTIUS ACCIONS PREVISTES PER A LA CONSECUCI DELS OBJECTIUS PROPOSTES DE FORMACI I OPTIMITZACI DE RECURSOS PROCEDIMENTS ESPECFICS D'ACTUACI AVALUACI ANNEXES : QESTIONARIS D'INFORMACI FULL DE DEMANDA SOBRE ASSETJAMENT ESCOLAR INFORME PER A INSPECCI EDUCATIVA MODELS PER A TREBALLAR DIFERENTS ESTRATEGIES 36 38 41 44 32 7 31 2 3 4

70 72 75

3

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

'escola , un espai on hi coincideixen diversitat de persones, amb la seva prpia individualitat, s un indret on s'hi produeixen, de vegades, situacions, sovint conflictives, que sn un reflexe de les que es dnen a la societat en general. Darrerament, s'est associant el terme escola amb violncia, assetjament, fracs. Davant d'aix, els que formem la nostra comunitat educativa parlem de convivncia, respecte, prevenci, dileg... Quan varem establir els fonaments del nostre Pla de Convivncia, teniem molt clar que la nostra escola est construda a partir del respecte i que aix hem de continuar. Per fer-ho possible cal la implicaci de tots els que dia a dia treballem (mestres, per tamb alumnes i pares ). Efectivament, no s possible assolir un ensenyament de qualitat si no tenim en compte en el dia a dia l'educaci en valors. Per qu aquesta educaci en valors existeixi veritablement, cada un dels mestres del centre ha d'assumir com a propi aquest valor, independentment de la individualitat de cada professional, qesti indiscutible. Poc o res s'assolir sense la feina diaria amb estreta coordinaci dels mestres. s fonamental la unificaci de metodologia en aquest tema. Hem de considerar aquest Pla com un document obert i en continua revisi, on hi tenen cabuda les aportacions i els suggeriments dels que formen el CEIP Cas Serres.

L

INTRODUCCI.

Juny, 2007

4

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

NORMATIVA LEGAL Ley Orgnica de Educcin, de 3 de maig de 2006. Reial Decret 732/1995, de 5 de maig pel que s'estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivncia als centres. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgnic de les escoles pbliques d'educaci infantil, dels collegis pblics d'educaci primria, i dels collegis pblics d'educaci infantil i primria. Decret 112/2006, de 29 de setembre, de qualitat de la convivncia en els centres sostinguts amb fons pblics de la comunitat autnoma de les illes Balears.

5

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

1 CARACTERSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE1.1 DESCRIPCI DE LES CARACTERSTIQUES DEL CENTRE 1.1.1 UBICACI

El CEIP Cas Serres es troba al barri del mateix nom, situat a la perifria de la ciutat dEivissa. Limita al Sud amb lavinguda de Sant Jordi, a loest amb la carretera de laeroport, a lest amb el Barri de Figueretes i al Nord amb lavinguda de Sant Josep de sa Talaia. El desenvolupament urbanstic del barri comena a partir de lany 1975 amb la construcci de 96 vivendes de protecci oficial per part de Critas. Amb locupaci daquestes vivendes per famlies amb infants es va fer necessria la construcci dun centre escolar i es aix com lany 1976 sinaugur la nostra escola. Es tracta d'un centre d'una lnia, amb tres unitats d'educaci infantil i sis d'educaci primria.

1.1.2

ALUMNAT

Els alumnes pertanyen majoritriament als barris de Cas Serres, Ses Figueretes, Es Viver,Platja den Bossa, Can Escandell i, des de fa uns cursos tamb rebem alumnes del centre de la ciutat. La majoria de les famlies pertanyen a un context socioeconmic mitj i mitj-baix i es dediquen principalment al sector de serveis i construcci. Alguns, pocs, sn propietaris de la seva prpia empresa. Generalment, els pares tenen una feina estable tot l'any i les mares, majoritriament treballen als mesos de temporada estival. 6

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

L'origen dels nostres alumnes s divers. Tot i que majoritriament la seva nacionalitat s l'espanyola, un percentatge que arriba al 38% s alumnat estranger. La seva procedncia s: Equador, Marroc, Colombia, Argentina, Rep. Doiminicana, Paraguai, Rumania, Srbia... En front, hem de parlar de les poques famlies catalano-parlants a l'escola ja que no arriben a la dotzena. Actualment, tenim al voltant de 240 alumnes. La ratio oscilla entre els 25 i els 28 alumnes per aula.

1.1.3

EQUIP DOCENT

El centre compta amb dos professors d'Atenci a la Diversitat els quals realitzen la seva tasca al voltant de l'alumnat, que per les seves caracterstiques especials necessita el seu suport : desconeixement d'una o de les dues llengues d'aprenentage, alumnat nouvingut amb un nivell curricular molt baix. Per altre banda, s'ha de fer front a l'absentisme dels alumnes, especialment d'tnia gitana i d'altres procedents de famlies desestructurades. El professorat del centre est format majoritriament per mestres definitius al centre i amb amb d'experincia en aquesta escola. La plantilla est formada per tres mestres d'educaci infantil, sis mestres d'educaci primria, un mestre d'educaci fsica, una mestra d'atenci a la diversitat, tots ells definitius. A ms un mestre ms a infantil, un especialista d'angls, un especialista de Msica, un mestre d'atenci a la Diversitat i un especialista en Pedagogia Teraputica, tots ells interins.

1.1.4

ESPAIS

s molt redut i amb unes necessitats d'ampliaci urgents. De moment, tenim un aula per a cada un dels cursos ( 3 d'educaci infantil i 6 de primria). A ms tenim una biblioteca, sala de professors, aula d'informtica i sala d'atenci a la diversitat. Despatxos administratius. No 7

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

tenim sala de psicomotricitat, ni aula de msica. Tampoc podem oferir menjador. El pati est dividit per separar educaci infantil de primria i compta amb una pista de futbol i dues de bsquet.

8

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

2 DIAGNSTIC ACTUAL DE LA CONVIVENCIA AL CENTRE2.1 QU ES CONSIDERA CONFLICTE.

El fet de ser una escola d'educaci infantil i primria fa que el concepte conflicte tengui diferents visions, encara que amb prou coincidncies. Aix, no es valora igual una situaci a educaci infantil que a primria. Tampoc s el mateix a primer cicle que a tercer. Igualment, la tipologia del conflicte s molt diversa. Per aix hem classificat, tamb, els conflictes depenents dels actors. s a dir: conflictes professor-alumne / alumne- professor; conflicte alumne-alumne; conflicte professor-professor; conflicte famlia-escola. Les conclusions que apareixen a les segents pgines sn fruit de les respostes que tant mestres, com pares i alumnes ens varen donar a partir d'un qestionari i que es pot consultar al final d'aquest document.

9

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

2.2 2.2.1

A EDUCACI INFANTIL

PROBLEMTICA PROFESSOR-ALUMNE/ALUMNE-PROFESSORCAUSANegligncia per part de les famlies Manca dimplicaci familiar Conducta exhibicionista per part de lalumne Elevada rtio Manca dhabilitats socials per part de lalumne. Transtorn de la personalitat

CONFLICTEa)Manca de puntualitat i/o absentisme b)Distorsi del funcionament de la classe

c)Agressions verbals i/o fsiques

TIPUS D'INTERVENCI

RECURSOS

a)Aplicaci de les instruccions de la Conselleria Protodols d'actuaci de l'Administraci. dEducaci i els protocols dactuaci RRI Normes de convivncia del centre. Reglament de rgim intern Serveis Socials. Mesures del professorat a cada cas individual. Derivaci als serveis socials Aplicaci de les normes de convivncia del centre Intervenci del departament dorientaci (si cal) b)Acordar certes rutines amb la famlia Intervenci de lEOEP Tutoria amb els pares Pla datenci a la diversitat Equip docent EOEP

c)Intervenci de la DO (si cal) Intervenci de la prefectura destudis ( si cal)

Programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes Normes de convivncia

10

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

2.2.2CONFLICTE

PROBLEMTICA ALUMNE-ALUMNECAUSADificultat a lhora darribar a acords. Elevada rtio Conducta agressiva o de rebellia. No tenir conscincia del valor qualitatiu- del material.

a)Baralles entre companys b)No respectar el material del company

TIPUS D'INTERVENCIa) Intervenci del professor per tal de cercar un pacte o soluci entre els implicats. b)Intervenci del tutor/a: parlar amb els implicats parlar amb les famlies

RECURSOSNormes de convivncia del centre EOEP Normes de convivncia del centre

2.2.3CONFLICTE

PROBLEMTICA FAMLIA-CENTRECAUSANo assistncia dels pares a les reunions Falses expectatives cap a la tasca del centre i el professorat. Manca de confiana cap al centre o el professor. Manca dhabilitats i empatia Desconeixement de les normes del centre Desacord amb les normes establertes pel centre.

a)Discordana dels valors educatius que vol transmetre el centre i els de la famlia. b) No respectar la figura del professor c) No respectar les normes del centre

TIPUS D'INTERVENCIa) Aplicaci del Pla dacollida b) Recolzament del professor per part de tot lequip docent.

RECURSOSPla dacollida EOEP

11

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

2.3 2.3.1

A EDUCACI PRIMRIA

PROBLEMTICA PROFESSOR-ALUMNE/ALUMNE-PROFESSORCAUSANegligncia per part de les famlies Manca dimplicaci familiar Desmotivaci acadmica Manca de recursos Negligncia per part de les famlies o del propi alumne. Descoordinaci entre serveis socials i famlies alhora de subvencionar la compra del material escolar Manca dimplicaci per part de les famlies o del propi alumne. Desconeixement deles normes de convivncia. Conducta del propi professor que no sap transmetre als alumnes els lmits en qu shan de relacionar Conducta transgressora de lalumnat Manca dassimilaci i acceptaci de les normes de convivncia Falta de motivaci de lalumnat (per excs o per defecte) per continuar el ritme de la classe. Conducta exhibicionista per part de lalumne Elevada rtio Recursos educatius no adequats a les necessitats dels alumnes

CONFLICTEa) Manca de puntualitat i/o absentisme

b)No portar el material escolar de forma sistemtica

c)Falta de respecte de lalumne cap al professor.

d) Distorsi del funcionament de la classe

e) No atendre les indicacions del professor

Conducta exhibicionista per part de lalumne (inclou passotisme). Manca de recursos per entendre les indicacions (lingstics, culturals, etc.) Deixar crixer lescala de manca de respecte de lalumne, par part del professorat. Manca dhabilitats socials.

f) Agressions verbals i/o fsiques

12

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

g) Incompliment de les sancions

Mala o nulla relaci famlia-centre i famlia-alumne No acceptaci del cstig. Manca de respecte cap al centre Manca de relaci fluida entre professor i alumne. Elevada rtio

h) Mal s o destrossa del material i) Tractament discriminatori, ents com a injust per part de lalumne

TIPUS D'INTERVENCIa) Aplicaci de les instruccions de la Conselleria dEducaci i els protocols dactuaci Reglament de rgim intern Mesures del professorat a cada cas individual. Derivaci als serveis socials Aplicaci de les normes de convivncia del centre b) Entrevista del tutor/a amb la famlia per detectar problemtica de recursos econmics Derivaci a serveis socials Facilitar el material des dels propis centres c) Dileg entre les parts implicades Cita amb les famlies Aplicaci de les normes de convivncia d) Treball de tutoria individual Tutoria amb els pares Assemblea amb tots els companys Acordar certes rutines amb la famlia Treball diari amb el mestre dAD. e) Intervenci del tutor o del mediador Comunicaci daquest comportament a la famlia f) Mediaci Aplicaci de les normes de convivncia del centre Intervenci de la prefectura destudis ( si cal) g) Aplicaci del Reglament de rgim intern. Intervenci del tutor

RECURSOSAplicaci del Reglament de rgim intern Protocols dactuaci de l'Administraci Serveis socials

Serveis socials Normes de convivncia del centre Equip de suport.

Pla dacollida Normes de convivncia Pla d'Acci Tutorial Pla datenci a la diversitat Normes de convivncia del centre Equip docent Equip de suiport ROF Equip de suport Pla d'Acci Tutorial Programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes Normes de convivncia Pla d'Acollida Pla d'Acci Tutorial. RRI

13

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

h) Intervenci del tutor Aplicaci de les normes de convivncia del centre. i) Fomentar les tutories Recordatori dels drets i deures de lalumne i el professor.

Normes de convivncia del centre

Pla d'Acci Tutorial Reglament d'Organitzaci i funcionament

2.3.2CONFLICTE

PROBLEMTICA ALUMNE- ALUMNECAUSADificultat a lhora darribar a acords. Elevada rtio Baralles entre famlies fora del centre Antic conflicte Broma que es converteix en baralla Manca dhabilitats socials Manca dhigiene i falta dhabilitats socials per part de la persona marginada Falta de respecte a la diversitat per raons de llengua, origen, per part dels qui marginen. Intolerncia Adquisici i/o manteniment dun rol de poder al centre. Manca dhabilitats socials Manca de respecte cap al company Conducta agressiva o de rebellia. Manca de recursos Manca de respecte i/o conducta agressiva cap als companys Manca dhabilitats socials Manca de respecte cap a les persones Pressi del grup Conducta agressiva Manca de respecte cap a la diferncia Voluntat de lideratge segons patrons socials erronis

a) Baralles entre companys

b) Marginaci entre companys

c) Amenaces

d) No respectar el material del company e) Apropiacions dobjectes i/o robatoris

f) Assetjament escolar

14

CEIP CAS SERRES PLA DE CONVIVNCIA

TIPUS D'INTERVENCIa) Alumnes com a mediador. Intervenci del professor per tal de cercar un pacte o soluci entre els implicats. Aplicar sancions Intervenci de prefectura destudis (si cal) b) Treballar a les tutories programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes. Contacte amb la famlia i lequip directiu. Dileg amb les persones implicades. Intervenci de lEOEP. c) Intervenci del professor/a: Aturar les amenaces de forma immediata Aplicaci de les normes de convivncia Intervenci del tutor/a parlar amb els implicats. parlar amb les famlies.

RECURSOSNormes de convivncia del centre Pla d'Acci tutorial Equip de suport.

Normes de Convivncia del centre Pla d'Acci Tutorial. Equip de suport. Normes de Convivncia Pla d'Acci Tutorial.

d) Instruccions de la Conselleria dEducaci Protocols Conselleria i protocols dactuaci dEducaci Reparaci del mal provocat o treballs alternatius. Normes de convivncia e) Aplicaci de lRRI. Xerrades amb les famlies f) Aplicaci de lRRI. Protocols USMIJ Derivaci a altres serveis si cal (USMIJ) Normes de convivncia. N...