Pla Anual 0910 Def

  • Published on
    18-Nov-2014

  • View
    630

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

PAC 2009-2010

PRESENTACIDacord amb el Projecte de Direcci (01-04-2009), pretem oferir unes propostes realistes, tils i engrescadores per al centre. Volem posar mfasi en aquells aspectes, recollits al nostre Projecte Educatiu, que considerem ms rellevants tenint presents els nous reptes que planteja de leducaci del segle XXI: el pedaggic; el clima de centre i la prevenci de conflictes; i limpuls i l'actualitzaci en TIC. Objectius encaminats a treure el mxim partit dels recursos humans i materials amb qu comptem per tal de millorar la nostra prctica educativa i aconseguir bons resultats acadmics i personals de lalumnat. Aquestes han estat i han de ser, sempre, les motivacions del claustre de professorat de lIES Sers. Els objectius i les tasques que es concreten en aquest Pla Anual volen donar resposta a les lnes clau definides a lesmentat Projecte de Direcci. En resum sn: la millora i la innovaci de la prctica educativa; la millora de resultats acadmics i personals de lalumnat; la voluntat dendegar projectes nous per als quals necessitem la implicaci del claustre i recursos de ladministraci; i lobertura a lentorn. Lestil de direcci que sintenta dur a la prctica no pot ser altre que aquell que promou la gesti participativa de tota la comunitat educativa i que es proposa integrar de manera simultnia les accions que condueixen a la consecuci dels objectius i latenci a les persones sempre sota els principis de dileg, coordinaci, corresponsabilitat, cooperaci, i lleialtat institucional.

Aquest quadern s una eina molt til i de consulta obligada per al claustre de lIES Sers perqu traa les pautes de funcionament del centre i lorganitzaci del nou curs que estem a punt de comenar i que desitgem que sigui bo per a totes i tots nosaltres.

Lequip directiu: M. Carme, Octavi, Carme i Merc

2

PAC 2009-2010

NDEXPG PRESENTACI OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI ORGANIGRAMA DEL CENTRE DISTRIBUCI CURRICULAR DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r a 3r ESO DISTRIBUCI CURRICULAR DE 4t ESO DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r BATXILLERAT DISTRIBUCI CURRICULAR DE 2n BATXILLERAT PROFESSORAT: departaments i tasques CRRECS DE COORDINACI: CAPS DE DEPARTAMENT ALTRES TUTORIES EQUIPS DOCENTS EQUIPS DOCENTS DE PRIMER DESO EQUIPS DOCENTS DE SEGON DESO EQUIPS DOCENTS DE TERCER DESO EQUIPS DOCENTS DE QUART DESO EQUIPS DOCENTS DE BATXILLERAT PROPOSTES DACTUACIONS PRIORITZADES PER AL CURS 2009-2010 DERIVADES DELS OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI RELACI DE LES TASQUES I TEMPORITZACI ACTIVITATS FORMATIVES PER AL CURS 2009-2010 PROJECTES DE LIES: PROGRAMES DINNOVACI EDUCATIVES I ALTRES 2 5 7 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 18 18 19 20 21 22 23

37 39 40

3

PAC 2009-2010

PG ESPAIS CALENDARI CALENDARI DAVALUACIONS PROGRAMA DATENCI A LA DIVERSITAT A. COMISSI DATENCI A LA DIVERSITAT B. MESURES DATENCI A LA DIVERSITAT MATRIES OPTATIVES DESDOBLAMENTS GRUPS DE NIVELL ADAPTAT AULES OBERTES AULA DACOLLIDA AULA USEE C. ESTRATGIES A CADA NIVELL PLA DACCI TUTORIAL DIRECTRIUS DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE ACTITUDS COMUNES DEL PROFESSORAT CONTROL DASSISTNCIA DEL PROFESSORAT GURDIES DISCIPLINA I SANCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTRIES S DE LA LLENGUA CATALANA CLAUS TELFON MANTENIMENT DEL CENTRE FOTOCPIES RECURSOS MATERIALS SEGURETAT H2O = AIGUA 43 44 45 48 48 49 49 49 49 50 50 51 52 53 54 54 55 55 57 59 63 63 63 63 63 64 65 65

4

PAC 2009-2010

OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI ( mar 2009) Objectius de lmbit pedaggic 1. Definir un pla de formaci de centre que propici la reflexi compartida i ladopci de metodologies ms innovadores que ens ajudin a atendre millor la diversitat a laula i a emprendre projectes nous. 2. Actualitzar el Projecte Lingstic de centre. 3. Actualitzar el PAT. 4. Actualitzar el RRI i vetllar per la seva aplicaci. 5. Potenciar el Pla de llenges estrangeres. 6. Millorar el desenvolupament de les competncies bsiques: comprensi oral i escrita i clcul i de resoluci de problemes. 7. Afavorir la integraci de les TIC en les diferents matries del currculum. 8. Prioritzar laccs de la majoria de lalumnat a optatives dinformtica i mitjans audiovisuals. 9. Promoure en totes les rees l'assoliment d'objectius didctics vinculats amb la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, la educaci ambiental, la salut, la comunicaci audiovisual, l'accs a la informaci i el gust per la lectura. 10. Aprofundir en les activitats complementries. 11. Endegar nous projectes dinnovaci. 12. Continuar potenciant ls de la biblioteca escolar. Objectius de lmbit de govern i coordinaci 13. Informatitzar i agilitzar al mxim el trasps dinformaci. 14. Optimitzar els recursos que ens ofereix la intraweb per a transmetre la informaci. 15. Planificar el contingut del treball de coordinaci que sha de dur a terme en cadascuna de les estructures organitzatives: CAD, PAT, Comissi Pedaggica, Equips de nivell, Equips docents... 16. Crear el bloc de lIES i incentivar-ne la implicaci de tota la 5

PAC 2009-2010

comunitat educativa. 17. Optimitzar els recursos humans. OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI

Objectius de lmbit de gesti i recursos 18. Continuar treballant per l'ampliaci i per les millores del centre. 19. Optimitzar els recursos de temps i despai. Objectius de lmbit relacional 20. Vetllar per lescolaritzaci inclusiva daquell alumnat de grups USEE, GNA, AA. i la seva integraci al centre. 21. Millorar les intervencions en la gesti de conflictes i el manteniment de la disciplina 22. Iniciar el Pla de Convivncia, dacord amb les indicacions i pautes del Departament. 23. Dinamitzar la participaci de lalumnat en la vida del centre. 24. Obertura cap a lentorn: els municipis, les escoles, associacions... 25. Continuar potenciant la intraweb del centre com a eina efica de comunicaci entre tots els sectors de la comunitat educativa 26. Crear un bloc que serveixi de mitj d expressi de la vida de la centre i faciliti la informaci entre tota la comunitat educativa i la projecci externa de lIES i vetllar per la seva dinamitzaci. 27. Donar cabuda a lAMPA dins de la intraweb i el bloc perqu puguin expressar-se i donar-se a conixer amb una imatge prpia. Dels objectius formulats el curs passat que no demanen un treball continuat ja es van aconseguir totalment o parcial els segents: De lmbit pedaggic: 1, 2, 3, 11, 12 De lmbit de govern i coordinaci: 16 De lmbit relacional: 26, 27 i 28 6

PAC 2009-2010

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Representants Equip Directiu M. Carme Farr 12-122008 Representants 12-12Octavi Pujol Professorat 2008 Josep M. Iglesias 12Merc Lpez 12-1212-2008 2008

Representant PAS Jordi Sans 12-12Representants Pares i 2008 Mares M. ngels Climent 12-122008 Representant AMPA 1212-2008 Rosa M. Salam 1212-2008 Montserrat Serentill 1212-2008 Representant Ajuntament Vilma Sabone 1212-2008

M. Pilar Pomar 12-12-2008 Jordi Vilanova 1212-2008 Ferran Garcia 1212-2008 Neus Cabr 1212-2008 Representants Alumnat scar Izcara 1409-2009 Marc Puigvert 12-12-

CONSELL ESCOLAR Fabi Ballest

2006 Fernando Grcia 12-122008 Meritxell Pena 12-122008 Chaimae El Morabet 12-122008

Directora Cap dEstudis EQUIP Sarroca Coordinadora Pedaggica Zapater Secretria

DIRECTIU

M. Carme Farr Vilalta Octavi Pujol Carme Messeguer Merc Lpez Vicente

7

PAC 2009-2010

Auxiliar Administrativa Auxiliar USEE Conserge Conserge

Carme Fernndez Magr

PAS

Esther Castell Seuma Jordi Sans Alonso David Iglesias Dez i i

Destinaci definitiva 16 professors professores Destinaci provisional 5 professors professores Comissi de serveis CLAUSTREprofessors i 2 professores Interins i interines 6 professors professores Substituts i substitutes 2 professors professores

i i

CursAlumnes per grupAlumnes repertidorsAlumnes diversitatAlumnes per cursAlumnes a letapa1r ESO A2433481771r ESO B24272n ESO A2247442n ESO B22453r ESO A2427473r ESO B23264t ESO A1901384t ESO B19121r BATX14314392n BATX25225TOTAL215

ALUMNAT

8

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r a 3r ESOMATRIES Matemtiques Cincies de la naturalesa Tecnologia mbit de llenges Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi/ Alternativa Educaci fsica Educaci per la ciutadania Educaci visual i plstica Msica Optatives 2 3 2 3 3 3 3 2 2 ----3 3 3 3 3 1 2 --3 --3 3 3 3 1 2 1 1 1 1r ESO 3 3 2 2n ESO 3 3 2 3r ESO 3 4 2

Treball de sntesi Tutoria Total hores 1 30 1 30 1 30

3h 3r A 3r B

1r TRIMEd. visual i plstica Msica

2n TRIMMsica Ed. per la ciutadania

3r TRIMEd. per la ciutadania Ed. visual i plstica

9

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE 4t ESOMATRIES Matemtiques mbit de llenges Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi/ Alternativa Educaci fsica Educaci eticocvica Optatives Biologia i geologia Llat Fsica i qumica Francs Informtica Visual i plstica Msica 3 3 3 1 1 30 3 3 3 3 1 2 1

4t ESO 3

Tecnologia Informtica Projecte de recerca Tutoria Total hores

3h 4t A 4t B

1r TRIMReligi/ Alternativa Ed. eticocvica

2n TRIMProjecte Recerca Projecte Recerca

3r TRIMEd. eticocvica Religi/ Alternativa

10

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE PRIMER DE BATXILLERAT

MATRIES DE PRIMER DE BATXILLERATMatries comunes Llengua catalana i literatura I Llengua castellana i literatura I Llengua estrangera I Filosofia i ciutadania Cincies per al mn contemporani Educaci fsica Tutoria/ Treball de recerca Matries optatives Modalitat de Cincies i Tecnologia Matemtiques I Modalitat dHumanitats i Cincies Socials Literatura catalana I Estadstica 4 2 2 3 2 2 2 1

Fsica I

Cincies Terra Medi Ambient I

Grec I

Economia de lempresa I

4

Tecnologia Industrial I

Biologia I

Histria del mn contemporani

4

Dibuix Tcnic I

Qumica I

Llat I

Matemtiques aplicades a les Cincies socials I

4

Total hores

30

11

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE SEGON DE BATXILLERAT MATRIES DE SEGON DE BATXILLERATMatries comunes Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Histria de la Filosofia Histria Tutoria / Treball de recerca 2 2 3 3 3 1 14 Matries optatives Modalitat de Cincies i Tecnologia Modalitat dHumanitats i Cincies Socials Matemtiques aplicades a les Cincies socials II Economia de lempresa II

Matemtiques II

Llat II

4

Fsica II

Cincies de la Terra Medi Ambient II Grec II

4

Tecnologia Industrial II

Biologia II

Histria de lArt Economia

4

Dibuix Tcnic II

Qumica II

Literatura castellana

Geografia

4

Total hores

30

12

PAC 2009-2010

PROFESSORAT: departaments i tasquesDepartaments CINCIES SOCIALS Professorat Josep M. Iglesias Assumpta Junc 4 Tate Bonjoch ngels Esteve M. Carme Farr Dolors Molins 3 Maricel Maci Natlia Panads Jess Solans Carme 3 Messeguer Neus Cabr Elisenda Cornet scar Izcara 3 Cristina Reales Pilar Pomar Jordi Vilanova 35 Maite Chico Antol Olona Merc Lpez Glria Seira Ximo Garcia Antoni Rivera 5 Octavi Pujol Tasques Coordinador informtica. Cap de departament. activitats. Coordinadora biblioteca. Directora. Cap de dept. Tutora 4t A. Coordinadora 4t. Tutora 3r B. Cap de departament. Cotutor 2n B. Coordinadora pedaggica. Coordinadora Projecte de coeducaci Tutora 2n A. Cap dept. C. inf. Tutor 2n Batx. Cap de seminari. C. Pla de Llenges Estr. Tutora 2n B. Coordinadora de nivell de 2n. Cap de departament. Tutora 4t B. Secretria. Cap de departament. Cotutora 3r A. Coord. 3r. Cap de seminari. Coord E. Verda. Tutor 1r Batx. Tutor 1r B. Cap dEstudis. Cap departament. Cotutora Coordinadora Pla per lesport 4t A.

Coordinadora

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

LLENGES ESTRANGERES

MATEMTIQUES

CINCIES DE LA NATURALESA

ED. FSICA 1 EXPRESSI 2

Anna Planell Nria Enrich David Vallverd

Cap dept Tutora 1rA. Coordinadora nivell de 1r. Coordinaci dEdici grfica. Tutora USEE i GA1. Cap dept. Coord Riscos laborals. Tutora 3r A. Tutora Aula dAcollida. CLIC. Tutora AO 3r i GA2. Cotutora 1r A. Auxiliar USEE. Cap de departament

ORIENTACI

TECNOLOGIA

Nria Royo M. ngels Capell Mariona 5 Mercad Montse Jov Anna lvaro Esther Castell Albert Sis 2 Ferran Garcia

13

PAC 2009-2010

Crrecs de coordinaci:departamentsDepartaments didcticsLlengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llenges estrangeres Cincies socials, geografia ihistria

caps de

Caps de departamentDolors Molins Font Jess Solans Gerre scar Izcara Cam Assumpta Junc Costa Jordi Vilanova Arbs Albert Sis Mir Glria Seira Lleds Anna Planell Vallverd M. ngels Capell Palou Nria Enrich Trilla

Matemtiques Tecnologia Cincies de la natura Educaci fsica Orientaci Expressi: msica, i visual iplstica

SeminarisFsica i qumica Francs

Caps de seminariJoaquim Garcia Bautista Cristina Reales

Funcions dels caps de departament Proposar lordre del dia de les reunions i fer les actes de reuni. Coordinar lelaboraci i actualitzaci de les programacions didctiques, recursos didctics i elements davaluaci. A assegurar la coordinaci pedaggica amb altres departaments. Gestionar, si escau, les installacions, aules i materials especfics. Donar suport didctic al professorat de nova incorporaci. Collaborar amb lequip directiu del centre en lelaboraci, seguiment i avaluaci de projectes especfics relacionats amb el departament o interdisciplinaris. Collaborar amb la Inspecci d'Educaci en lavaluaci del professorat del departament didctic. 14

PAC 2009-2010

15

PAC 2009-2010

Funcions i tasques de les coordinadores de nivell Organitzar i gestionar els treballs de sntesi: dins i fora del centre. Participar en la coordinaci de la planificaci de les sortides complentries. Responsabilitzar-se de ladscripci idnia dels alumnes a les matries optatives Encarregar-se de les mesures i protocols datenci a la diversitat proposades i acordades a la CAD i del seu seguiment. Fer les actes de les CAD. Participar en la concreci temtica i dactivitats del pla dacci tutorial i activitats associades: xerrades, tallers... Portar les reunions dequip docent del seu nivell ( divendres )

16

PAC 2009-2010

TUTORIES

Funcions i tasques dels tutors i tutores, cotutors i cotutoresFuncions del tutor/a:

Fer el seguiment de lalumnat i vetllar per lassoliment progressiu de les competncies bsiques. Vetllar per la coordinaci de tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a. Orientar lalumne/a en lelecci del currculum optatiu perqu doni resposta als seus interessos i necessitats tant actuals com de futur acadmic i laboral. Vetllar per la coherncia de lacci tutorial amb els continguts relatius a leducaci per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de letapa.

17

PAC 2009-2010

Tasques del tutor/a: Dur a terme les reunions de pares i mares dinici de curs. Impartir el crdit de tutoria. Coordinar el procs d'avaluaci del seu grup i organitzar i presidir les sessions d'avaluaci. Proposar a l'equip de nivell mesures especials per...