ORGANITZACIÓ DE CENTRE I AUTONOMIA DE L'ALUMNAT La

 • Published on
  30-Jan-2017

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • ORGANITZACI DE CENTRE I

  AUTONOMIA DE LALUMNAT

  La llengua escrita amb l's dels mtodes de treball

  ngela Gonzlez GimnezSupervisor: Artur Noguerol Rodrigo

  Llicncia d'estudis retribuda 2008-09

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 1

 • ndexAgraments ....................................................................................................................31. INTRODUCCI .......................................................................................................52. DESCRIPCI DEL CONTEXT ...............................................................................7

  2.1. Experincia a la comarca del Bergued. Antecedents........................................72.2. CEIP Gironella....................................................................................................92.3. Situaci de partena: metodologia i enfocament de les llenges ...................132.4. Disseny de la proposta al CEIP Gironella ......................................................15

  3. OBJECTIUS I HIPTESIS ...................................................................................233.1. Objectius...........................................................................................................233.2. Hiptesis...........................................................................................................27

  4. MARC TERIC.......................................................................................................314.1. Educaci inclusiva ..........................................................................................314.2. Organitzaci de centre .....................................................................................374.3.Una pedagogia de l'autonomia...........................................................................484.4. Enfocament plurilinge de la llengua...............................................................504.5. Assessorament psicopedaggic ........................................................................554.6. El mtode de treball.........................................................................................624.7. El clima de l'aula...............................................................................................82

  5. METODOLOGIA UTILITZADA............................................................................915.1. Desenvolupament de l'aplicaci.......................................................................935.2. Valoraci i anlisi de dades ............................................................................144

  6. CONCLUSIONS ...................................................................................................181BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................192DOCUMENTS ANNEXOS ......................................................................................196

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 2

 • Agraments

  Als professionals de l'escola Amara Berri, de Sant Sebasti, per la seva generositat. El

  curs 2006/2007 ens van rebre a un grup de professionals del Servei Educatiu del

  Bergued. El curs 2007/2008 van tenir l'amabilitat d'acollir-nos uns dies ms per

  conixer amb ms profunditat la seva pedagogia, tant amb l'alumnat com entre els

  docents de la xarxa que conformen. A ms d'aquesta rebuda, ens han facilitat un ampli

  repertori dels mtodes de treball que utilitzen, material que ens ha servit de base per

  elaborar i aplicar els mtodes en aquesta recerca. A tots ells, moltes grcies.

  A l'Equip d'Assessorament Psicopedaggic del Bergued, sense el projecte del qual no

  hauria estat possible aquesta iniciativa. Vull expressar la meva gratitud al company

  Joan Bonals, per la seva disponibilitat en l'orientaci del treball. Tamb a l'Elena

  Ayuda, del LIC, per les aportacions que ha fet a alguns mtodes.

  Al CEIP Gironella, la collaboraci i la confiana dipositada per l'equip directiu i el

  recolzament del claustre. A les tutores, Sara Bonet, Sandra Muntalt i ngels Ramos,

  i a l'alumnat dels seus cursos per la disponibilitat, la inquietud, i les bones prctiques a

  l'aula que contribueixen a la innovaci de l'escola.

  A l'Artur Noguerol, tutor de la llicncia, el meu sincer reconeixement per la

  disponibilitat, la bonhomia i la saviesa amb qu ha orientat el treball. Ha estat un

  plaer, un enriquiment personal i professional i una vlua per al CEIP Gironella.

  Esperem poder difondre les seves aportacions a d'altres centres.

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 3

 • A la Carme Armengol, la Neus Sanmart i l'Albert Sardans per les orientacions

  aportades en els apartats d'organitzaci de centre, mtode de treball del text expositiu i

  informatitzaci dels mtodes, respectivament.

  Al Departament d'Educaci per la possibilitat de realitzar aquest estudi amb la

  disponibilitat de recursos que ha posat al nostre abast.

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 4

 • 1. INTRODUCCI

  Els components de l'equip d'assessorament psicopedaggic del Bergued i un grup de

  mestres d'escoles de primria de la comarca, en collaboraci amb altres professionals

  dels serveis educatius, emprenem, el curs 2004/2005, l'aventura d'aprendre junts.

  Iniciem una experincia d'escola inclusiva que agafa vida, creix i esdev un projecte,

  amb pretensions de millorar l'educaci a la comarca i de contribuir a la construcci

  d'una societat inclusiva.

  Vam tenir els primers contactes amb professionals de l'EAP d'Osona i amb el Josep

  Font, i de la m del Carlos Ruiz vam conixer primer l'obra Sobre el sistema Amara

  Berri i poc desprs l'escola Amara Berri de Sant Sebasti. El funcionament d'aquest

  centre ha estat un referent en el nostre projecte pel que fa a l'organitzaci de centre, a

  l's dels mitjans de comunicaci, al clima d'escola i a l'autonomia de l'alumnat.

  Organitzaci de centre i autonomia de l'alumnat. La llengua escrita amb l's dels

  mtodes de treball pretn ser una aportaci per a afavorir el desenvolupament

  autnom de l'alumnat en l'escriptura de textos i avanar cap a organitzacions

  educatives que es posin al servei de les propostes pedaggiques innovadores que es

  vulguin desenvolupar.

  La recerca realitzada ens ha perms d'elaborar una diversitat de mtodes de treball, a

  partir dels models que ens van oferir els professionals de l'escola Amara Berri i

  d'aplicar una proposta afavoridora del desenvolupament autnom de l'alumnat en

  l'escriptura de textos, en el marc d'una escola que dissenya l'organitzaci, el

  funcionament i la dinmica de treball per a fer-la possible.

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 5

 • 2. DESCRIPCI DEL CONTEXT

  En aquest apartat emmarcarem la recerca en el context de la comarca del Bergued,

  descriurem el centre educatiu on l'aplicarem, la situaci de partena i el disseny de la

  proposta.

  2.1. Experincia a la comarca del Bergued. Antecedents

  El treball sobre Autonomia de lalumnat i organitzaci de centre. La llengua escrita

  amb l's dels mtodes de treball, semmarca en el projecte deducaci inclusiva iniciat

  el curs 2004/2005 per l'Equip d'Assessorament Psicopedaggic del Bergued amb

  diversos centres de primria de la comarca. Es va iniciar en collaboraci amb els

  altres equips del servei educatiu de la zona i amb la inspecci. Al llarg daquests anys

  hem collaborat amb els docents, juntament amb altres professionals del servei

  educatiu, a promoure en els centres un treball que afavors una educaci de qualitat

  per a tothom. Hem incidit especialment en la participaci dels diferents agents de la

  comunitat educativa, el treball en equip del professorat, la gesti del centre

  afavoridora dun model d'educaci inclusiva, el desenvolupament dunes mximes

  competncies en les arees treballades, la incorporaci de les tecnologies de

  l'aprenentatge i del coneixement en el treball a laula i ls dels mitjans de

  comunicaci per difondre les produccions de lalumnat.

  Pel que fa a la formaci del professorat i dels professionals del servei educatiu

  implicats en el projecte, mantenim trobades peridiques amb els docents i amb els

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 6

 • equips directius, amb la finalitat de desenvolupar un projecte compartit i avanar cap

  a una millora educativa, entesa en termes de qualitat i d'equitat.

  Durant l'aplicaci del projecte esmentat vam constatar la importncia de promoure el

  treball en gran grup, el treball cooperatiu i el treball individual de l'alumnat, amb

  autonomia, i de crear contextos d'ensenyament-aprenentatge adequats per atendre la

  diversitat a les aules. La reflexi sobre la prctica i la visita a l'escola Amara Berri del

  Pas Basc ens va permetre copsar que, si b promovem el treball en gran grup i el

  treball cooperatiu, no emfasitzvem el desenvolupament autnom de l'alumnat.

  Proposvem un treball individual complementari al treball en gran grup i al treball

  cooperatiu, per era un treball individual amb molt poc marge d'autonomia per part de

  l'alumnat.

  La proposta que presentem va adreada justament a promoure el treball individual,

  veritablement autnom, de l'alumnat. Ens interessa experimentar fins a quin punt

  podem aplicar propostes de treball autnom com les que apliquen a l'escola Amara

  Berri de Sant Sebasti. Ens referim, concretament, a l's de mtodes de treball per a

  escriure textos. En aquest centre, l'alumnat, en un departament de llengua, equivalent

  a una aula, escrivia textos amb l'ajuda d'uns mtodes de treball elaborats pel

  professorat. A ms d'escriure textos, regulava el seu propi procs de treball: escrivia

  amb el mtode adequat; triava els textos que volia escriure, d'entre un repertori

  prviament pautat; registrava el treball realitzat en un full de seguiment individual i

  feia la rotaci establerta pels diferents espais de l'aula destinats a escriure diferents

  tipus de textos. No pretenem reproduir el context de treball en el qual l'alumnat escriu

  i divulga els textos, sin elaborar mtodes de treball i aplicar-los a la realitat dels

  centres de la nostra comarca, per afavorir l'autonomia de l'alumnat.

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 7

 • Per indagar qu podem incorporar de la metodologia del Sistema Amara Berri a les

  escoles de la nostra comarca, elaborarem una proposta educativa per a millorar

  l'autonomia de l'alumnat, que tingui en compte, necessriament, lorganitzaci del

  centre. Que faci possible una veritable atenci a la diversitat, que aporti elements per

  avanar cap a una transformaci de l'escola, que collabori en l'educaci de tot

  l'alumnat, que eduqui persones amb capacitat d'educar-se i d'apropiar-se del

  coneixement a partir de la motivaci, l'observaci, el dileg i la crtica entre alumnat i

  professorat. Que eduqui ciutadans per a ser felios i millorar el mn en el qual vivim.

  Una escola que contempli lalumnat com a subjecte implicat en el seu propi procs

  educatiu i en la instituci escolar, no com un objecte que faci de receptacle de lacci

  organitzada i planificada del professorat. L'aprenentatge de l'alumnat i l'organitzaci

  del professorat esdevenen elements clau, si b no nics, per afavorir lautonomia de

  lalumnat.

  2.2. CEIP Gironella

  Aplicarem el disseny d'una proposta educativa per afavorir l'autonomia de l'alumnat a

  l'escola de Gironella, ubicada a la comarca del Bergued. Aquesta escola pblica,

  d'una lnia, est implicada en el projecte deducaci inclusiva des del curs 2004/05.

  Va comenar l'experincia proposada per l'EAP del Bergued, en collaboraci amb

  els altres equips del servei educatiu, a l'aula de 6 de primria. El primer any la

  proposta consistia a treballar amb tot l'alumnat a l'aula ordinria. La tutora de 6,

  juntament amb la mestra d'educaci especial, van aplicar diferents unitats de

  programaci de llengua catalana. Segons el gnere textual que es programava, per

  exemple el conte o la poesia, la unitat era prpiament de llengua; per el cas del text

  expositiu, era de coneixement del medi natural, social i cultural.

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 8

 • Ambdues mestres van programar, van treballar conjuntament a l'aula i van fer el

  seguiment de tot l'alumnat. Els resultats acadmics en l'rea de llengua catalana van

  ser molt satisfactoris. L'alumnat amb ms dificultats va fer una evoluci molt

  favorable en els aprenentatges i l'alumnat amb bones capacitats per a aprendre va

  adquirir coneixements per sobre del que estava previst amb el programa del curs.

  Respecte al treball amb tot l'alumnat a l'aula, tant per als qui tenien dificultats

  importants, com per als qui anaven adquirint els coneixements sense dificultats o per a

  aquells amb molt bones capacitats per aprendre, va ser una experincia enriquidora i

  molt satisfactria. Inicivem un procs per deixar d'estigmatitzar determinats alumnes

  i aprendre junts.

  Des del curs 2004/05 els mestres de l'escola han incorporat, progressivament, aquesta

  manera de treballar el catal en els diferents cursos d'educaci infantil i primria, han

  aplicat metodologies de treball afavoridores de l'atenci a la diversitat i han fomentat

  la participaci de l'alumnat, de les famlies, dels docents, i de membres d'institucions

  locals en el centre escolar. El curs 2007/08, el professorat va demanar a diversos

  agents i institucions de la comunitat educativa la seva aportaci per construir una

  escola ideal. Els va demanar que pensessin quina seria l'escola que els agradaria tenir,

  com a alumnes, docents, pares i mares, i representants d'institucions locals. En aquests

  moments l'escola ha constitut una comissi anomenada L'escola que volem, en la

  qual representants de la comunitat educativa treballen per fer possible l'escola

  desitjada.

  El curs passat, en les sessions de treball de l'Equip d'Assessorament Psicopedaggic

  amb mestres dels tres cicles de primria, vam comenar a elaborar mtodes de treball

  de diferents gneres textuals per aplicar-los als diferents cursos. Com hem dit, vam

  A. Gonzlez Organitzaci de centres i autonomia de l'alumnat 9

 • elaborar aquests mtodes a partir dels de l'escola Amara Berri i els vam adaptar al

  procs que seguim per l'escriptura de textos. Les mestres van aplicar alguns mtodes

  a les aules, amb resultats molt satisfactoris. Ens calia fer un pas ms i utilitzar els

  mtodes per afavorir l'autonomia. Pensar un context de classe que permets a

  l'alumnat d'escollir el text que volia escriure, disposar dels materials per fer-ho,

  escriure seguint els passos del mtode, fer la crtica i difondre els escrits. I tot aix,

  amb una organit...