NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ ?· NTJ 14J NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA…

  • Published on
    02-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Mar 2015 </p><p>MANTENIMENT I CONSERVACI DELS ESPAIS VERDS</p><p>M ANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES REES DE JOC INFANTIL</p><p>NTJ 14J</p><p>NORMES TECNOLGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME</p><p>FUNDACI DE LA JARDINERIA I EL PAISATGEC/ dels Enamorats, 62-64, 08013 Barcelona Tel. 93 246 15 17 - Fax 93 237 81 33ntj@fjip-ntj.org - www.fjip-ntj.org</p><p>NORMES TECNOLGIQUESDE JARDINERIA I PAISATGISME</p><p> F</p><p>UN</p><p>DAC</p><p>I D</p><p>E LA</p><p> JAR</p><p>DIN</p><p>ERIA</p><p> I E</p><p>L PA</p><p>ISAT</p><p>GE </p><p>- Q</p><p>uals</p><p>evol</p><p> rep</p><p>rodu</p><p>cci</p><p> tot</p><p>al o</p><p> par</p><p>cial</p><p> da</p><p>ques</p><p>t do</p><p>cum</p><p>ent </p><p>est</p><p> tot</p><p>alm</p><p>ent </p><p>proh</p><p>ibid</p><p>a i e</p><p>star</p><p> su</p><p>bjec</p><p>ta a</p><p> la ll</p><p>ei d</p><p>e la</p><p> pro</p><p>piet</p><p>at in</p><p>tell</p><p>ectu</p><p>al</p><p> N D E X</p><p>1. MBIT DAPLICACI I FINALITAT . . . . . . . . . . 1.1. mbit daplicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Finalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. INFORMACI PRVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. GLOSSARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. ESPECIFICACIONS DE QUALITAT DELS PAVIMENTS DE LES REES DE JOC INFANTIL . . 4.1. Marc legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Paviments de les rees de joc infantil . . . . . . 4.2.1. Paviments segons la seva composici . . 4.2.1.1 Paviments durs . . . . . . . . . . . 4.2.1.2 Paviments semidurs . . . . . . . . 4.2.1.3 Paviments amortidors . . . . . . . 4.2.1.4 Paviments segons la seva funci dins de les rees de joc infantil . . 4.3. Especificacions de qualitat dels paviments amortidors de les rees de joc infantil . . . . . . . 4.3.1. Paviments amortidors sinttics cohesionats 4.3.1.1 Paviments amortidors de cautx de tipus continu . . . . . . . . . . . . 4.3.1.2 Paviments amortidors de cautx en llosetes . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.3 Paviments amortidors de gespa artificial . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.4 Paviments amortidors de gespa natural . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Paviments amortidors granulosos sense cohesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2.1 Paviments amortidors de sorra o graveta . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2.2 Paviments amortidors descorces o encenalls de fusta . . . . . . . . 4.4. Protecci contra lesions a la superfcie de lrea dimpacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Generalitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Equipaments de joc amb una alada de caiguda superior a 600 mm o amb moviment forat . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Equipaments de joc amb una alada de caiguda no superior a 600 mm o sense moviment forat . . . . . . . . . . . . . . . .5. INFORMACI QUE HA DE LLIURAR EL FABRICANT O DISTRIBUDOR DELS PAVIMENTS DE LES REES DE JOC INFANTIL . . . . . . . . . . . 5.1. Informaci general del producte . . . . . . . . . . . 5.2. Informaci prvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Instruccions dinstallaci . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Instruccions dinspecci i manteniment . . . . . . 6. INSPECCI DELS PAVIMENTS DE LES REES DE JOC INFANTIL . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Inspeccions dels paviments de les rees de joc infantil 6.1.1. Inspecci ocular de rutina . . . . . . . . . 6.1.1.1 Fitxa dinspecci ocular de rutina . 6.1.1.2 Fitxa de manteniment correctiu . 6.1.1.3 Qualificacidelpersonal...... 6.1.2. Inspecci funcional . . . . . . . . . . . . . . </p><p> 6.1.2.1 Fitxa dinspecci funcional . . . . 6.1.3. Inspecci principal anual . . . . . . . . . . 6.1.4. Inspecci higinico-sanitria de les sorreres 6.2. Gesti de la seguretat dels paviments de les rees de joc infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES REES DE JOC INFANTIL . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Objectius del manteniment dels paviments de les rees de joc infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Manual dinstruccions de manteniment . . . . . 7.3. Manteniment preventiu de rutina . . . . . . . . 7.4. Manteniment correctiu . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Operacions de manteniment . . . . . . . . . . . 7.5.1. Neteja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2. Permeabilitat i evacuaci de laigua . . 7.5.3. Operacions de manteniment dels paviments sinttics cohesionats . . . . . 7.5.3.1 Reparacions . . . . . . . . . . . . 7.5.3.2 Aspecte . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4. Operacions de manteniment dels paviments granulosos sense cohesi . . . 7.5.4.1 Descompactaci i aeraci . . . . 7.5.4.2 Reposici i renovaci . . . . . . . 7.5.4.3 Desinfecci de les sorreres . .8. VERIFICACIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Verificacionsprvies . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Verificacions daptitud . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Verificacionsdecontrol . . . . . . . . . . . . . . .9. NORMATIVA, LEGISLACI I BIBLIOGRAFIA . . 9.1. Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Legislaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. ANNEXOS ANNEX I: Fitxa dinspecci ocular de rutina dels paviments de les rees de joc infantil . . . . . . ANNEX II: Fitxa de manteniment correctiu dels paviments de les rees de joc infantil . . . . . ANNEX III: Fitxa dinspecci funcional dels paviments de les rees de joc infantil . . . . . . . . . ANNEX IV: Operacions de manteniment recomanades per als paviments de les rees de joc infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </p><p>QUADRES1. Tipus de paviments de les rees de joc infantil . . . . 2. Tipus de paviments amortidors de les rees de joc infantil3. Paviments segons la seva funci dins de les rees de joc infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Exemples de materials damortiment dimpacte emprats normalment i les seves corresponents altures crtiques de caiguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. Punts dobservaci de la inspecci ocular de rutina dels paviments amortidors. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Operacions de manteniment recomanades per als paviments de les rees de joc infantil . . . . . . . . . </p><p>Pg.</p><p>33457</p><p>999</p><p>10101010</p><p>11</p><p>1313</p><p>14</p><p>15</p><p>15</p><p>16</p><p>17</p><p>17</p><p>19</p><p>1919</p><p>20</p><p>21</p><p>2222222323</p><p>24242526272727</p><p>Pg.</p><p>282829</p><p>29</p><p>30</p><p>30313233333435</p><p>353536</p><p>363636373838383839394141</p><p>I</p><p>I</p><p> II</p><p>III</p><p>IV</p><p>911</p><p>12</p><p>20</p><p>26</p><p>IV</p></li></ul>